Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania ekonomiczne a gospodarka zeroemisyjna Jan Brzóska Jan Pyka 24 luty 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania ekonomiczne a gospodarka zeroemisyjna Jan Brzóska Jan Pyka 24 luty 2011."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania ekonomiczne a gospodarka zeroemisyjna Jan Brzóska Jan Pyka 24 luty 2011

2 Lista czynników wskazanych przez ekspertów panelu ekonomicznego Tempo wzrostu PKB wyższe niż w UE15 Wzrost zamożności społeczeństwa Wzrost udziału usług w strukturze PKB Zmiany struktury demograficznej Wysoki poziom środków pomocowych Dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw Atrakcyjność Polski z punktu widzenia lokalizowania technologii OZE (rozwój + stabilizacja prawna) Mechanizmy i polityka zachęcające do stosowania technologii energooszczędnych Pełna wiedza o faktycznych, całościowych kosztach energetyki

3 Lista czynników (2) Rozpoznawalny i udowodniony wpływ energetyki na środowisko Prywatyzacja sektora energetycznego Dostępność i stabilizacja cen surowców energetycznych Zmiany źródeł energii w transporcie Konkurencyjny i stabilny rynek dóbr inwestycyjnych Stabilne rynki finansowe Europejski/światowy mechanizm handlu uprawnieniami System podatkowy stymulujący rozwój zeroemsyjnej gospodarki energią Niskie stopy procentowe

4 Lista czynników (3) Wzrost nakładów na inwestycje przesyłowe i dystrybucyjne Wysoki poziom kosztów bezpieczeństwa dostaw energii Rentowność kapitału Uaktywnienie strony popytowej Obniżenie (istotne) kosztów magazynowania energii Wzrost akceptacji cen energii odnawialnej Wprowadzenie konkurencyjnego rynku energii Tańsze urządzenia do wytwarzania energii odnawialnej Wyższy w porównaniu z innymi krajami UE koszt redukcji CO2 Wzrost świadomości wagi zrównoważonego rozwoju Wyższe nakłady na edukację w zakresie energooszczędności

5 Lista czynników kluczowych 1. Atrakcyjność Polski z punktu widzenia lokalizowania technologii OZE (rozwój + stabilizacja prawna) tworzenie prawa wspierającego rozwój wprowadzania technologii OZE – bardzo wysokie prawdopodobieństwo realizacji czynnika w następnych latach.

6 Lista czynników kluczowych 2. Mechanizmy i polityka zachęcająca do stosowania technologii energooszczędnych tworzenie mechanizmów i wspierająca polityka państwa dla stosowania technologii energooszczędnych – bardzo wysokie prawdopodobieństwo realizacji czynnika w następnych latach.

7 Lista czynników kluczowych 3. Wysoki poziom kosztów bezpieczeństwa dostaw energii Rosnące z roku na rok koszty bezpieczeństwa dostaw energii – bardzo wysokie prawdopodobieństwo realizacji czynnika w następnych latach.

8 Lista czynników kluczowych 4. Uaktywnienie strony popytowej Zwiększenie świadomości potrzeby stosowania rozwiązań energooszczędnych– wysokie prawdopodobieństwo realizacji czynnika w następnych latach.

9 Lista czynników kluczowych 5. Wprowadzenie konkurencyjnego rynku energii wysokie prawdopodobieństwo realizacji czynnika w następnych latach.

10 Lista czynników kluczowych 6. Tempo wzrostu PKB wyższe niż w UE15 wysokie prawdopodobieństwo realizacji czynnika w następnych latach.

11 Lista czynników kluczowych 7. Dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw Sytuacja finansowa przedsiębiorstw umożliwiająca wdrażanie technologii energooszczędnych – dość wysokie prawdopodobieństwo realizacji czynnika w następnych latach.

12 Lista czynników kluczowych 8. Konkurencyjny i stabilny rynek dóbr inwestycyjnych Rynek stabilnych cen umożliwiających realizację inwestycji energooszczędnych – dość wysokie prawdopodobieństwo realizacji czynnika w następnych latach.

13 Lista czynników kluczowych 9. Wzrost nakładów na inwestycje przesyłowe i dystrybucyjne Wzrost nakładów umożliwiający wdrażanie energooszczędnych technologii przesyłowych – dość wysokie prawdopodobieństwo realizacji czynnika w następnych latach.

14 Lista czynników kluczowych 10. Pojawienie się źródeł energii o znacząco wyższej efektywności ekonomicznej Poszukiwanie źródeł energii wpływających na wyższą efektywność ekonomiczną od dotychczasowych – wysokie prawdopodobieństwo realizacji czynnika w następnych latach.

15 Tezy Delphi TEZA 1. Polska stanie się atrakcyjnym miejscem inwestowania w odnawialne źródła energii. TEZA 2. Rozwój małych źródeł wytwarzania (wiatraki, panele słoneczne) przyczyni się do wzrostu pewności zasilania w energię.

16 Tezy Delphi TEZA 3. Rozwój wiedzy i wymagań klientów wymusi zmiany zachowań dostawców energii na konkurencyjnym rynku. TEZA 4. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego sprzyjać będzie akceptacji odnawialnych źródeł energii.

17 Tezy Delphi TEZA 5. Dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw sprzyja energooszczędnym inwestycjom. TEZA 6. Pojawią się nowe, tańsze źródła energii wpływające na poprawę jakości życia.

18 Tezy Delphi źródło: raport z badania SMG/KRC :

19 Stymulatory i bariery realizacji wydarzeń opisanych w tezach aspektu ekonomicznych źródło: raport z badania SMG/KRC :

20 Stymulatory i bariery realizacji wydarzeń opisanych w tezach aspektu ekonomicznych źródło: raport z badania SMG/KRC :

21 Wnioski Zdecydowana większość badanych uznała, że realizacja prezentowanych tez nastąpi do 2030 roku. Respondenci wierzą, że najszybciej nastąpi realizacja tezy dotyczącej wzrostu pewności energetycznej dzięki małym źródłom wytwarzania energii oraz teza dotycząca zmiany zachowań dostawców energii poprzez konkurencję na rynku.

22 Wnioski Natomiast najpóźniej dokona się realizacja tezy mówiącej o tym, że Polska stanie się miejscem atrakcyjnym do inwestowania w odnawialne źródła energii. Najsilniejszym stymulatorem wszystkich wydarzeń z aspektu ekonomicznego, jest według badanych, potencjał naukowy gwarantujący postęp techniczny w zakresie technologii energetycznych.

23 Wnioski Wśród barier, które utrudniać będą zdaniem badanych realizację wydarzeń zawartych w tezach o charakterze ekonomicznym - za najsilniejszą z nich uznano przyzwyczajenia i tradycję.

24 Wnioski Jako barierę na drodze realizacji powyższych tez badani postrzegają również związane z nimi koszty ekonomiczne oraz koszty społeczne. Badani uznali, że bariery te nie są zbyt silne i raczej będą utrudniać, niż całkowicie uniemożliwiać realizację badanych tez.

25 Wnioski Wśród kluczowych czynników o charakterze ekonomicznym determinujących rozwój gospodarki zeroemisyjnej obserwuje się równowagę czynników podażowych i popytowych. W dwóch z 10 kluczowych czynników dominują mechanizmy regulacyjne ( prawne i polityki ekonomicznej), ich znaczenie w najbliższej dekadzie może okazać się bardzo istotne.

26 Wnioski Zdecydowana większość czynników uznanych jako kluczowe reprezentuje aspekty i mechanizmy konkurencyjnego rynku. Większość kluczowych czynników silnie łączy się aspektami technologicznymi i społecznymi rozwoju gospodarki zeroemisyjnej

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uwarunkowania ekonomiczne a gospodarka zeroemisyjna Jan Brzóska Jan Pyka 24 luty 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google