Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK PRZEŻYĆ Z DZIECKIEM NIESFORNYM ??? informacje dla rodziców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK PRZEŻYĆ Z DZIECKIEM NIESFORNYM ??? informacje dla rodziców."— Zapis prezentacji:

1 JAK PRZEŻYĆ Z DZIECKIEM NIESFORNYM ??? informacje dla rodziców

2 Podstawowe warunki Akceptacja dziecka, ale nie jego zachowań Akceptacja dziecka, ale nie jego zachowań Częste okazywanie miłości Częste okazywanie miłości Określenie obowiązujących zasad w domu Określenie obowiązujących zasad w domu Konsekwencja w egzekwowaniu zasad Konsekwencja w egzekwowaniu zasad Spójność metod wychowawczych u obojga rodziców/opiekunów Spójność metod wychowawczych u obojga rodziców/opiekunów Dawanie przykładu swoim zachowaniem Dawanie przykładu swoim zachowaniem

3 Metody ograniczania: Zaburzeń koncentracji 1. zasada,,czyste biurko (znajduje się na nim tylko to, co jest niezbędne) 2. minimalizacja bodźców zewnętrznych przy nauce (wydzielenie spokojnego miejsca, ograniczenie hałasów domowych, nadzór nad młodszym rodzeństwem, aby nie przeszkadzało, i.t.p.) 3. krótkie polecenia, powtarzanie, sprawdzanie wykonania.. 4. krótkie przerwy w pracy (kontrolowane) 5. nagradzanie, pochwały stosowane od razu 6. kontakt wzrokowy podczas rozmowy z dzieckiem (nie oglądamy telewizji, nie czytamy gazet, nie pracujemy...)

4 Metody ograniczania: Nadruchliwości 1. powierzanie dodatkowych zadań domowych (pomoc w kuchni, w sprzątaniu, gotowaniu, zakupach, wyrzucanie śmieci...) 2. ustalenie domowych form aktywności ruchowej 3. sprawdzanie wykonania powierzonych zadań 4. pomoc wymienna ( coś za coś, np.: zrobię ci kanapkę, jeżeli przepiszesz wypracowanie) 5.,,taryfa ulgowa ( nieraz lepiej odpuścić, niż nie móc czegoś wyegzekwować - jeżeli nie szkodzi innym, np.: jeżeli lubi uczyć się w dziwnych pozycjach, miejscach..) 6. udział w zajęciach pozalekcyjnych

5 Metody ograniczania: Impulsywności 1. wyczuwanie symptomów (dążyć do rozpoznawania i eliminowania sytuacji stresogennych) 2. odwracanie uwagi od czynników denerwujących 3. mówienie spokojnym tonem 4. przypominanie zasad 5. zdecydowane przerywanie mówienia nie na temat 6. konsekwentne odebranie straconego czasu (jeżeli w trakcie odrabiania lekcji dziecko zajmuje się czymś innym, to należy np.: skrócić czas przeznaczony na zabawę)

6 Dostosowanie metod wychowawczych Rodzice/opiekunowie powinni jasno określić swoje oczekiwania względem dziecka Rodzice/opiekunowie powinni jasno określić swoje oczekiwania względem dziecka Dziecko powinno wiedzieć, co mu grozi za nieprzestrzeganie zasad Dziecko powinno wiedzieć, co mu grozi za nieprzestrzeganie zasad Brak konsekwencji ze strony rodziców, uczy dziecko nieposłuszeństwa Brak konsekwencji ze strony rodziców, uczy dziecko nieposłuszeństwa Ustalone zasady muszą być dostosowane do indywidualnych cech i potrzeb dziecka Ustalone zasady muszą być dostosowane do indywidualnych cech i potrzeb dziecka

7 Metody poprawy funkcjonowania dziecka w domu Stały plan dnia ustalony wspólnie Stały plan dnia ustalony wspólnie Określenie czasu odrabiania lekcji, wykonywania obowiązków, odpoczynku, ciszy nocnej Określenie czasu odrabiania lekcji, wykonywania obowiązków, odpoczynku, ciszy nocnej Schematy tygodniowe, przypominajki Schematy tygodniowe, przypominajki Czas rodziców dla dziecka (raz w tygodniu lub codziennie po kilka minut poświęcamy czas na rozmowy lub wspólną zabawę) Czas rodziców dla dziecka (raz w tygodniu lub codziennie po kilka minut poświęcamy czas na rozmowy lub wspólną zabawę)

8 Zasady odrabiania lekcji w domu 1. Ustalenie odpowiedniego miejsca 2. Przestrzeganie zasady,,czystego biurka 3. Ograniczanie bodźców zewnętrznych 4. Egzekwowanie ustalonych zasad 5. Pobudzanie uwagi i motywowanie do pracy 6. Ścisła współpraca z nauczycielami uczącymi i wychowawcą

9 Zasady pakowania plecaka Korzystanie z planu lekcji zamieszczonego w widocznym miejscu Korzystanie z planu lekcji zamieszczonego w widocznym miejscu Pakowanie wieczorem a nie rano Pakowanie wieczorem a nie rano Zabieranie wyłącznie rzeczy niezbędnych Zabieranie wyłącznie rzeczy niezbędnych Wydzielenie miejsca na drugie śniadanie lub strój na wf Wydzielenie miejsca na drugie śniadanie lub strój na wf Regularny nadzór ze strony rodziców nad zawartością teczki (rzeczy niebezpieczne) Regularny nadzór ze strony rodziców nad zawartością teczki (rzeczy niebezpieczne)

10 Współpraca ze szkołą Ustalenie zasad regularnych kontaktów Ustalenie zasad regularnych kontaktów Bieżąca kontrola informacji ze szkoły poprzez śledzenie zeszytów przedmiotowych, dzienniczka, zeszytu korespondencji Bieżąca kontrola informacji ze szkoły poprzez śledzenie zeszytów przedmiotowych, dzienniczka, zeszytu korespondencji Bezwzględna konieczność podpisywania wszystkich informacji, uwag, ocen Bezwzględna konieczność podpisywania wszystkich informacji, uwag, ocen Włączanie się w realizację metod pracy z dzieckiem proponowanych przez szkołę lub ustalonych wspólnie Włączanie się w realizację metod pracy z dzieckiem proponowanych przez szkołę lub ustalonych wspólnie Realizacja proponowanych zaleceń Realizacja proponowanych zaleceń Zgłaszanie swoich uwag i propozycji oddziaływań Zgłaszanie swoich uwag i propozycji oddziaływań

11 Formułowanie zasad dla dziecka 1. Akceptacja ( kocham cię, ale nie zgadzam się na złe zachowanie) 2. Formułowanie pozytywne ( np.: zamiast,,nie wolno przerywać innym, powiedz - słuchamy, kiedy ktoś mówi) 3. Możliwość wyegzekwowania założeń (n ie formułujemy zasad, których nie jesteśmy w stanie wyegzekwować) 4. Zmienność w przypadku nieskuteczności (nie utrzymujemy zasad, które nie przynoszą efektów, natychmiast po stwierdzeniu nieskuteczności wprowadzamy zmiany) (nie utrzymujemy zasad, które nie przynoszą efektów, natychmiast po stwierdzeniu nieskuteczności wprowadzamy zmiany)

12 Zasady komunikacji werbalnej 1. S kupienie uwagi (kontakt wzrokowy, dotykowy, upewnienie się, że dziecko słucha, nie może zajmować się czymś innym, kiedy do niego mówimy) 2. P ozytywne formułowanie (polecenia: /otwórz zeszyt/, a nie /dlaczego nie piszesz?/; /wróć na miejsce/, a nie /nie chodź po pokoju/, 3. Z akaz używania niektórych zwrotów (nie mówimy:,,dlaczego to zrobiłeś?, odpowie,,nie wiem, należy powiedzieć,,widzę, że wylałeś mleko – wytrzyj podłogę 4. D awanie wyboru (umowa:,,jeżeli w tym tygodniu będziesz stosował się do zasad, pozwolę ci..) 5. O graniczanie formy NIE (unikamy: nie wstawaj, nie gadaj, nie podchodź, nie biegaj…) 6. K ontrolowanie własnego stanu emocjonalnego 7. R ozmowy krótkie i konkretne, bez prawienia kazań

13 Wybuchy złości i agresji Analiza zdarzenia: co było przed, co potem? Analiza zdarzenia: co było przed, co potem? Zapewnienie możliwości wyciszenia Zapewnienie możliwości wyciszenia Wspólne przedyskutowanie zdarzenia po uspokojeniu Wspólne przedyskutowanie zdarzenia po uspokojeniu Przewidywanie w przyszłości czynników stresogennych i unikanie ich Przewidywanie w przyszłości czynników stresogennych i unikanie ich Wyciągnięcie konsekwencji z zachowania Wyciągnięcie konsekwencji z zachowania Zaproponowanie innej formy rozładowania napięcia Zaproponowanie innej formy rozładowania napięcia

14 Dopuszczalne formy rozładowania napięcia Uprawianie sportów w klubach, basenie… Uprawianie sportów w klubach, basenie… Ćwiczenie w domu: worek bokserski, bieżnia, piłka terapeutyczna, huśtawka … Ćwiczenie w domu: worek bokserski, bieżnia, piłka terapeutyczna, huśtawka … Udział w zajęciach terapeutycznych: terapia grupowa z psychologiem, zajęcia metodą Weroniki Sherborne, integracja sensoryczna, relaksacja, joga… Udział w zajęciach terapeutycznych: terapia grupowa z psychologiem, zajęcia metodą Weroniki Sherborne, integracja sensoryczna, relaksacja, joga… Słuchanie muzyki Słuchanie muzyki Gry edukacyjne Gry edukacyjne Oddawanie się hobby Oddawanie się hobby

15 Rodzaje konsekwencji: 1. P rzypominanie zasad 2. O strzeżenie 3. P ozbawienie przyjemności, ulubionej formy spędzania czasu, obiecanej nagrody, udziału w ciekawej części dnia, weekendu… 4. I gnorancja – pozbawienie uwagi 5. O dizolowanie w wydzielone miejsce w domu 6. O graniczenie w prawach, np.: kieszonkowego

16 Konkretne konsekwencje Zniszczenie czegoś – naprawa Zniszczenie czegoś – naprawa Celowe zrobienie bałaganu - sprzątanie Celowe zrobienie bałaganu - sprzątanie Sprawienie przykrości komuś – przeproszenie Sprawienie przykrości komuś – przeproszenie Nie wykonanie swojego obowiązku – pozbawienie przyjemności do momentu wykonania Nie wykonanie swojego obowiązku – pozbawienie przyjemności do momentu wykonania Agresja – odizolowanie (nadzór) Agresja – odizolowanie (nadzór) Brak notatek z lekcji – uzupełnienie Brak notatek z lekcji – uzupełnienie Niegrzeczne zwracanie na siebie uwagi – ignorancja Niegrzeczne zwracanie na siebie uwagi – ignorancja Egzekwowanie konsekwencji nie oznacza braku miłości Egzekwowanie konsekwencji nie oznacza braku miłości Samodzielne odrobienie czegoś – pochwała Samodzielne odrobienie czegoś – pochwała

17 Terapeutyczna rola pochwały Stosując pochwałę – opisz, co czujesz, np.: Bardzo się cieszę, że powiesiłeś dzisiaj swoją kurtkę na wieszaku Bardzo się cieszę, że powiesiłeś dzisiaj swoją kurtkę na wieszaku Widzę, że posprzątałeś ….. z podłogi, dziękuję, że mnie wyręczyłeś Widzę, że posprzątałeś ….. z podłogi, dziękuję, że mnie wyręczyłeś Jak się postarasz, to potrafisz pięknie pisać w zeszycie, jestem z ciebie dumna/y Jak się postarasz, to potrafisz pięknie pisać w zeszycie, jestem z ciebie dumna/y Ładnie zjadłeś obiad w kuchni a nie przed telewizorem, to mi się podoba Ładnie zjadłeś obiad w kuchni a nie przed telewizorem, to mi się podoba

18 Zdrowe wspomaganie Właściwa dieta z ograniczeniem słodyczy (czekolady) Właściwa dieta z ograniczeniem słodyczy (czekolady),,Galomega 3 JQ,,Galomega 3 JQ zawiera kwasy wielonienasycone,,Eye q Qpharma; Apteki Cefarm, Super – Pharm w,,Eye q Qpharma; Apteki Cefarm, Super – Pharm wWarszawie w/w preparaty pomagają w koncentracji, nadpobudliwości, nadruchliwości, ADHD, trudnościach w czytaniu i pisaniu

19 Opracowanie na podstawie materiałów szkoleniowych mgr Katarzyna Figat DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "JAK PRZEŻYĆ Z DZIECKIEM NIESFORNYM ??? informacje dla rodziców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google