Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartości w wielokulturowej bibliotece Silje Grøtan Torp Biblioteka Okręgowa w Oppland.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartości w wielokulturowej bibliotece Silje Grøtan Torp Biblioteka Okręgowa w Oppland."— Zapis prezentacji:

1 Wartości w wielokulturowej bibliotece Silje Grøtan Torp Biblioteka Okręgowa w Oppland

2 Biblioteka Publiczna w Vestre Toten Niewielka biblioteka z ograniczonymi zasobami. Inicjowanie projektów wielokulturowych i uczestniczenie w nich. Jedyna biblioteka publiczna w gminie zamieszkanej przez blisko 14 000 osób. Około 6 % ludności to imigranci lub dzieci imigrantów urodzone w Norwegii. Jest również ośrodek dla azylantów (130 osób). Całkowicie odnowiona z wystrojem według koncepcji biblioteki Otwórz książkę.

3 Każdy, kto wejdzie do biblioteki, będzie traktowany jednakowo

4 Jakie są nasze wartości? Nasze cele są wyrazem naszych wartości. Kolejnym wyrazem naszych wspólnych wartości są prawa i przepisy. W Norwegii mamy ustawę o bibliotekach definiującą zakres odpowiedzialności oraz cele biblioteki publicznej § 1 ustawy o bibliotekach, tak zwana misja, głosi: §1 Cele Zadaniem bibliotek publicznych jest promowanie wiedzy, edukacji i innych działań kulturalnych poprzez aktywne upowszechnianie oraz udostępnianie książek i innych nośników informacji bezpłatnie każdej osobie mieszkającej w Norwegii. Biblioteki publiczne są niezależnym miejscem spotkań i forum do rozmów i debat publicznych. Każda biblioteka w swoich usługach dla dzieci i dorosłych będzie podkreślać wagę udostępniania wysokiej jakości wszechstronnych i aktualnych materiałów. Treści i usługi dostępne w bibliotekach podaje się do publicznej wiadomości. Biblioteki publiczne są częścią krajowego systemu bibliotecznego.

5 Manifest o bibliotece wielokulturowej Rada IFLA zatwierdziła w 2006 r. Manifest o bibliotece wielokulturowej, który został przyjęty przez UNESCO na 35. Sesji w 2009 r. Manifest reprezentuje biblioteki na całym świecie. Założenia W społeczeństwie globalnym każda jednostka powinna mieć możliwość korzystania z pełnej gamy usług bibliotecznych i informacyjnych. Uwzględniając różnorodność kulturową i językową, biblioteki powinny: służyć wszystkim członkom społeczności, bez dyskryminacji ze względu na dziedzictwo kulturowe i językowe; dostarczać informacje w odpowiednich językach i tekstach; umożliwiać dostęp do szerokiego zasobu dokumentów i usług reprezentujących wszystkie grupy użytkowników i wszystkie potrzeby; zatrudniać personel, który odzwierciedla zróżnicowanie społeczności i który ma wykształcenie pozwalające mu na pracę z różnymi grupami i służenie im. W kontekście różnorodności kulturowej i językowej, usługi biblioteczne i informacyjne mają zarówno służyć wszystkim użytkownikom, kimkolwiek by byli, jak i oferować świadczenia przeznaczone specjalnie dla grup kulturowych i językowych, które mają ograniczony dostęp do tego rodzaju usług. Specjalną uwagę należy poświęcić grupom, które są często marginalizowane w społecznościach wielokulturowych: mniejszościom, osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom, cudzoziemcom z czasowym prawem pobytu, imigrantom zarobkowym i rdzennym wspólnotom.

6 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Artykuł 1: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Artykuł 2: Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości. Artykuł 19: Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice. Artykuł 27: (1) Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw.

7 Kultura, włączenie i uczestnictwo W 2011 r. nasz rząd opublikował białą księgę zatytułowaną Kultura, włączanie i uczestnictwo. Jest to ważny dokument potwierdzający znaczenie bibliotek dla integracji społecznej i uczestnictwa w życiu społeczenym.

8 Ośrodki kształcenia dla dorosłych Ośrodek kształcenia dorosłych jest częścią gminnego programu wprowadzającego dla imigrantów. Program wprowadzający regulują postanowienia ustawy o programie wprowadzającym i szkoleniu w zakresie języka norweskiego dla nowo przybyłych imigrantów. Oferuje kształcenie w zakresie języka norweskiego i nauk społecznych dla imigrantów. Kształcenie obejmuje 550 godzin nauki języka norweskiego oraz 50 godzin kształcenia w zakresie nauk społecznych w języku, który uczestnicy rozumieją. Samorząd lokalny jest również zobowiązany do zaoferowania w razie potrzeby osobom objętym prawem i obowiązkiem lub prawem do szkolenia kształcenie w wymiarze do 2400 godzin. Przygotowanie uczestnika do dalszej edukacji lub dostępu do zatrudnienia. Program wprowadzający trwa 2 lata, a uczestnicy otrzymują w tym okresie wsparcie finansowe. We wszystkich gminach w Norwegii znajduje się ośrodek kształcenia dorosłych.

9 Otwieranie drzwi do świata 2 – opowiadanie historii Projekt wielokulturowej biblioteki Projekt zapoczątkowany przez Bibliotekę Okręgową w Oppland, finansowany przez Bibliotekę Narodową. Projekt jest kontynuacją poprzedniego projektu wielokulturowego pod nazwą Otwieranie drzwi do świata 1. Jednym z celów projektu jest wykorzystywanie opowiadania historii jako metody usprawnienia dialogu pomiędzy większościowymi a mniejszościowymi grupami ludności. 10 bibliotek publicznych w okręgu Oppland uczestniczy w tym projekcie w 2013 r. Każda uczestnicząca biblioteka ma własne podejście do tego projektu, ale szczególnie ważny jest dialog pomiędzy większościami a mniejszościami.

10 Projekt opowiadania historii w Bibliotece Publicznej w Vestre Toten Projekt zaczął się od zakładania grup czytelniczych dla imigrantów we współpracy z ośrodkiem kształcenia dorosłych w 2012 r. Grupy opowiadania historii dla imigrantów będą uruchomione zimą 2013/2014. Zawarto umowę z miejscowym oddziałem norweskiej stacji radiowej NRK w sprawie nagrania niektórych spośród historii imigrantów i wyemitowania ich w radiu. Grupy opowiadania historii będą prowadziły osoby, które zawodowo zajmują się opowiadaniem i mają doświadczenie w podobnych projektach Wyemitowanie tych opowieści w radiu przyczyni się do budowania dialogu społecznego w ramach projektu. Pozwala imigrantom zabrać głos publicznie i daje im możliwość skorzystania z wolności słowa. Współpraca z ośrodkiem kształcenia dorosłych jest ważna przy rekrutacji uczestników projektu i wyszukiwaniu osób z umiejętnościami językowymi na poziomie umożliwiającym udział w projekcie. Uczestnicy poświęcą również część czasu w ramach zajęć na kursie norweskiego na pracę nad projektem.

11 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.


Pobierz ppt "Wartości w wielokulturowej bibliotece Silje Grøtan Torp Biblioteka Okręgowa w Oppland."

Podobne prezentacje


Reklamy Google