Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym. Beata Molendowska Forum Polonia Dublinwww.forumpolonia.org.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym. Beata Molendowska Forum Polonia Dublinwww.forumpolonia.org."— Zapis prezentacji:

1 Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym. Beata Molendowska Forum Polonia Dublinwww.forumpolonia.org

2 Spis Ludności 2006 w Irlandii 3% populacji porozumiewa się w języku irlandzkim 3% populacji porozumiewa się w języku irlandzkim 41.9% jest w stanie porozumiewać się w języku irlandzkim 41.9% jest w stanie porozumiewać się w języku irlandzkim Obcokrajowcy stanowią 10 % ludności zamieszkującej Irlandię Obcokrajowcy stanowią 10 % ludności zamieszkującej Irlandię Największą grupę obcokrajowców stanowią Brytyjczycy – ponad 112 000 Największą grupę obcokrajowców stanowią Brytyjczycy – ponad 112 000 Całkowitą liczba obcokrajowców zarejestrowanych w spisie to 419 733 Całkowitą liczba obcokrajowców zarejestrowanych w spisie to 419 733 167 języków mówionych 167 języków mówionych Ludność napływowa z EU liczy 275 775 osób Ludność napływowa z EU liczy 275 775 osób

3 Polacy w Irlandii Dane Głównego Urzędu Statystycznego w Irlandii 63 276 zarejestrowanych w Spisie Ludności 63 276 zarejestrowanych w Spisie Ludności Ponad 90% osiedliła sie po 2004 roku Ponad 90% osiedliła sie po 2004 roku 64% mężczyzn 64% mężczyzn 70% ludzi w wieku 20-34 lat 70% ludzi w wieku 20-34 lat Ponad polowa mężczyzn pracowała w sektorze budowlanym Ponad polowa mężczyzn pracowała w sektorze budowlanym 62% osoby samotne 62% osoby samotne 93% katolików 93% katolików Od 2004 roku 110 000 numerów PPS zostało wydane obywatelom Polski Od 2004 roku 110 000 numerów PPS zostało wydane obywatelom Polski

4 Zmiany dostosowawcze w bibliotekach irlandzkich Zmiana istniejącej polityki bibliotecznej Zmiana istniejącej polityki bibliotecznej Współpraca z organizacjami mniejszości społecznych Współpraca z organizacjami mniejszości społecznych Organizacja wydarzeń kulturalnych, informacyjnych i edukacyjnych w duchu wymiany kulturowej Organizacja wydarzeń kulturalnych, informacyjnych i edukacyjnych w duchu wymiany kulturowej Pozyskiwanie funduszy na cele integracyjne Pozyskiwanie funduszy na cele integracyjne Szkolenia personelu Szkolenia personelu Oznakowania w wybranych językach Oznakowania w wybranych językach Dział książek obcojęzycznych Dział książek obcojęzycznych Darmowe udostępnianie komputerów i Internetu Darmowe udostępnianie komputerów i Internetu Uwzględniono dane z raportu Meeting the Challenges of Cultural Diversity Uwzględniono dane z raportu Meeting the Challenges of Cultural Diversity

5 Bariery w poprawie standardów usług bibliotecznych dla imigrantów Brak regulacji prawnych Brak regulacji prawnych Ograniczone fundusze Ograniczone fundusze Trudności w pozyskiwaniu materiałów obcojęzycznych Trudności w pozyskiwaniu materiałów obcojęzycznych Bariera językowa Bariera językowa Brak zrozumienia dla różnorodności kulturowej Brak zrozumienia dla różnorodności kulturowej Trudności w katalogowaniu książek w piśmie chińskim i tych pisanych cyrylicą Trudności w katalogowaniu książek w piśmie chińskim i tych pisanych cyrylicą Błędne przekonania ludności dotyczące biblioteki Błędne przekonania ludności dotyczące biblioteki Uwzględniono dane z raportu Meeting the Challenges of Cultural Diversity

6 Błędne przekonania dotyczące biblioteki Biblioteki są tylko dla ludzi wykształconych Biblioteki są tylko dla ludzi wykształconych Aby być członkiem biblioteki konieczne jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania Aby być członkiem biblioteki konieczne jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania Zapisanie sie do biblioteki jest kłopotliwe Zapisanie sie do biblioteki jest kłopotliwe Biblioteki posiadają tylko anglojęzyczne materiały Biblioteki posiadają tylko anglojęzyczne materiały Biblioteki udostępniają dane personalne agencjom rządowym Biblioteki udostępniają dane personalne agencjom rządowym Można korzystać tylko z oddziału gdzie dokonano rejestracji Można korzystać tylko z oddziału gdzie dokonano rejestracji Korzystanie z biblioteki jest płatne Korzystanie z biblioteki jest płatne

7 Projekty Integracyjne Wystawa As I See It… Wystawa As I See It… Światowy Dzień Książki Światowy Dzień Książki Festiwal Kultury Polskiej Festiwal Kultury Polskiej Festiwal Książki Dziecięcej Festiwal Książki Dziecięcej Bright Books Bright Books Rosetta List Rosetta List Książki Geothe Institute Książki Geothe Institute Kampania Mama Tata and… Myself Kampania Mama Tata and… Myself www.czytampopolsku.pl www.czytampopolsku.pl

8 MAMA, TATA AND… MYSELF? wsparcie w kształceniu umiejętności czytania i pisania w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkoły podstawowej, wsparcie w kształceniu umiejętności czytania i pisania w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku szkoły podstawowej, zaopatrywanie bibliotek polonijnych oraz irlandzkich bibliotek publicznych i szkolnych w polskie książki i czasopisma dla dzieci i młodzieży, zaopatrywanie bibliotek polonijnych oraz irlandzkich bibliotek publicznych i szkolnych w polskie książki i czasopisma dla dzieci i młodzieży, zaopatrywanie bibliotek polonijnych w Irlandii w polskie lektury szkolne, zaopatrywanie bibliotek polonijnych w Irlandii w polskie lektury szkolne, promowanie współczesnej literatury polskiej dla dzieci i młodzieży poprzez warsztaty, spotkania literackie i konkursy, promowanie współczesnej literatury polskiej dla dzieci i młodzieży poprzez warsztaty, spotkania literackie i konkursy, poprawa jakości wykształcenia polskich dzieci i polskiej młodzieży na emigracji w Irlandii, poprawa jakości wykształcenia polskich dzieci i polskiej młodzieży na emigracji w Irlandii, kształcenie świadomości młodych Polaków na emigracji w zakresie współczesnych osiągnięć polskiej kultury, szczególnie literackiej, kształcenie świadomości młodych Polaków na emigracji w zakresie współczesnych osiągnięć polskiej kultury, szczególnie literackiej, kształcenie nawyku wspólnego czytania: dziecko-dorosły kształcenie nawyku wspólnego czytania: dziecko-dorosły

9 Zadania bibliotekarza pracującego ze społecznościami wielonarodowościowymi Promocja usług bibliotecznych w środowiskach wielokulturowych Promocja usług bibliotecznych w środowiskach wielokulturowych Identyfikacja społecznych, językowych i kulturowych barier w korzystaniuu z bibliotek Identyfikacja społecznych, językowych i kulturowych barier w korzystaniuu z bibliotek Zapewnienie imigrantom możliwości korzystania z usług świadczonych przez biblioteki na tych samych zasadach, co w przypadku pozostałych grup społecznych. Zapewnienie imigrantom możliwości korzystania z usług świadczonych przez biblioteki na tych samych zasadach, co w przypadku pozostałych grup społecznych.

10 Zadania Bibliotekarza cd. Zachęcenie społeczności imigrantów do korzystania z biblioteki publicznej jako miejsca spotkań i wymiany kulturowej w celu zaspokojenia ich osobistych potrzeb i wspomożenia integracji Zachęcenie społeczności imigrantów do korzystania z biblioteki publicznej jako miejsca spotkań i wymiany kulturowej w celu zaspokojenia ich osobistych potrzeb i wspomożenia integracji Utrzymywanie dialogu i wzajemnego szacunku między mniejszościami etnicznymi resztą społeczeństwa Utrzymywanie dialogu i wzajemnego szacunku między mniejszościami etnicznymi resztą społeczeństwa Realizacja projektów służących integracji społecznej przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w oparciu o elektroniczną komunikację z biblioteką i na wykorzystaniu jej elektronicznych zasobów Realizacja projektów służących integracji społecznej przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w oparciu o elektroniczną komunikację z biblioteką i na wykorzystaniu jej elektronicznych zasobów

11 Zadania Bibliotekarza cd. Wyjście naprzeciw potrzebom informacyjnym, edukacyjnym i kulturowym społeczeństwa wielokulturowego poprzez nabycie potrzebnych materiałów Wyjście naprzeciw potrzebom informacyjnym, edukacyjnym i kulturowym społeczeństwa wielokulturowego poprzez nabycie potrzebnych materiałów Przygotowanie strony internetowej zawierającej obszerny zestaw informacji i dostępnej dla wszystkich mniejszości etnicznych, kulturowych i językowych Przygotowanie strony internetowej zawierającej obszerny zestaw informacji i dostępnej dla wszystkich mniejszości etnicznych, kulturowych i językowych Szerzenie kultury i wpływanie na wzrost czytelnictwa za pomocą warsztatów, szkoleń bibliotecznych, zorganizowane zwiedzanie biblioteki, kursów języka Szerzenie kultury i wpływanie na wzrost czytelnictwa za pomocą warsztatów, szkoleń bibliotecznych, zorganizowane zwiedzanie biblioteki, kursów języka

12 Zadania Bibliotekarza cd. Nadzór i ocena świadczonych przez bibliotekę usług, połączone z aktywnym udziałem użytkownika Nadzór i ocena świadczonych przez bibliotekę usług, połączone z aktywnym udziałem użytkownika Edukacja społeczeństwa z zakresu korzyści płynących z wielokulturowości Edukacja społeczeństwa z zakresu korzyści płynących z wielokulturowości Zwalczanie wszelkich objawów rasizmu i ksenofobii Zwalczanie wszelkich objawów rasizmu i ksenofobii Rozwój i edukacja pracowników z zakresu dostępnych metod właściwych dla działań w środowisku wielokulturowym Rozwój i edukacja pracowników z zakresu dostępnych metod właściwych dla działań w środowisku wielokulturowym

13 Korzyści bycia społeczeństwem wielokulturowym Bogactwo i wymiana kulturowa Bogactwo i wymiana kulturowa Wymiana doświadczeń Wymiana doświadczeń Inwestycje z zewnątrz/modernizacja gospodarki Inwestycje z zewnątrz/modernizacja gospodarki Dialog społeczny Dialog społeczny Szacunek dla różnic i godności drugiej osoby Szacunek dla różnic i godności drugiej osoby Wrażliwość i uczenie sie akceptacji odmienności Wrażliwość i uczenie sie akceptacji odmienności Wzmocnienie tożsamości narodowej Wzmocnienie tożsamości narodowej Dostęp do literatury w językach świata Dostęp do literatury w językach świata

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zadania i wyzwania bibliotekarzy w społeczeństwie wielokulturowym. Beata Molendowska Forum Polonia Dublinwww.forumpolonia.org."

Podobne prezentacje


Reklamy Google