Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 III etap edukacyjny CHEMIA

3 Przy pracy ze stężonymi roztworami kwasów i zasad należy zachować
Przy badaniu kwasów i zasad obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa, jak podczas wykonywania innych doświadczeń. Należy zawsze pamiętać o zasadach BHP obowiązujących w pracowni chemicznej! Przy pracy ze stężonymi roztworami kwasów i zasad należy zachować szczególną ostrożność!

4 Nie wlewaj nigdy wody do stężonego kwasu siarkowego!
PAMIĘTAJ CHEMIKU MŁODY WLEWAJ ZAWSZE KWAS DO WODY! (A NIGDY ODWROTNIE!)

5 Aby rozcieńczyć stężony kwas należy go wymieszać z wodą.
Wymaga to jednak szczególnej ostrożności. Podczas rozcieńczania kwasu wydziela się duża ilość energii w postaci ciepła. Jeśli wlejemy wodę do kwasu to proces przekazywania energii zajdzie na powierzchni (ponieważ woda ma mniejszą gęstość od kwasu), co może doprowadzić do rozpryśnięcia mieszaniny poza naczynie. Gdy wlewamy kwas do wody, kwas opada na dno probówki, miesza się powoli z wodą i równomiernie wydziela się ciepło.

6 Podczas mieszania kwasu siarkowego z wodą, kwas należy wlewać do zimnej wody cienkim strumieniem, aby zapobiec pryskaniu i rozpylaniu się kwasu.

7 Pamiętaj, że przy zetknięciu mocnej zasady z wodą wydziela się ciepło, dlatego uważaj przy ich mieszaniu!

8 Po wykonanych doświadczeniach kwasy i zasady wylewaj do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników a nie do zlewu!

9 Chroń się przed możliwością oblania rąk i odzieży!
Używaj okularów ochronnych oraz fartuchów.

10 Przy oparzeniu skóry kwasem lub zasadą oparzone miejsce spłucz dokładnie pod bieżącą wodą.

11 Przy oparzeniu oczu, należy spłukać je obficie wodą, wprowadzając strumień wody do zewnętrznych kącików pod powiekami. Następnie bezwzględnie należy udać się do lekarza.

12 Przy dostaniu się kwasu lub zasady do ust, należy przepłukać je natychmiast dużą ilością wody. W wypadku połknięcia roztworu kwasu lub zasady należy niezwłocznie powiadomić o tym nauczyciela i udać się szpitala.

13 Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google