Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wojewódzka Rada Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty Decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. Nr WPOF/O.021/41/07 Rzeszów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wojewódzka Rada Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty Decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. Nr WPOF/O.021/41/07 Rzeszów."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wojewódzka Rada Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty Decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. Nr WPOF/O.021/41/07 Rzeszów 3 kwietnia 2008 roku

2 Rada Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty Cel: Wojewódzka Rada Rodziców została powołana w celu propagowania idei demokratyzacji życia szkolnego. I

3 Zadania Rady Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty 1.Działanie na rzecz poprawy relacji rodzice – szkoła w sferze indywidualnych praw rodziców i realizacji ich praw zbiorowych. 2.Aktywizowanie środowisk rodzicielskich w celu tworzenia szkoły partnerskiej. 3.Inicjowanie działań na rzecz poprawy jakości podkarpackich szkół. 4.Organizowanie szkoleń dla rodziców. I

4 Zadania Rady Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty 5.Poszukiwanie nowych, skutecznych form współpracy szkoły z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem wywiadówki. 6.Przekazywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia w swoim środowisku. 7.Doradztwo w zakresie współpracy z rodzicami. 8.Propagowanie przykładów dobrej praktyki w zakresie współpracy szkoły z rodzicami. I

5 Zadania Rady Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty Radę powołuje kurator. Kadencja Rady trwa 3 lata szkolne. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Rad Rodziców działających w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, rekomendowani przez Rady Rodziców lub dyrektorów szkół. I

6 Zadania Rady Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący wiceprzewodniczący, sekretarz, 2 członków. I


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wojewódzka Rada Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty Decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. Nr WPOF/O.021/41/07 Rzeszów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google