Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR 2 IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR 2 IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR 2 IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE
ZAMEK LUBELSKI: ZMIENIA SWOJE OBLICZE URZĄD MARSZAŁKOWSKI

2 WYWIAD ZE STARSZYM KUSTOSZEM MUZEUM NA ZAMKU, PANIĄ JOLANTĄ POLAŃSKĄ.
1.Kto zainicjował przebudowę Zamku? Już od dłuższego czasu cały zespół zamkowy wymagał kompleksowego remontu, konserwacji, zabezpieczenia murów i fundamentów oraz modernizację wnętrz muzealnych. 2.Z jakiego źródła pochodzą finanse na odnowę zamku Lubelskiego? Finanse na odnowę Zamku Lubelskiego pochodzą z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa. 3.Jakie zmiany zaszły podczas odbudowy? Podczas odbudowy zaszło dużo zmian m.in..: -sprowadzenie po raz pierwszy stanu fundamentów Kaplicy Świętej i ich podbicie; -wzmocnienie konstrukcji ścian i sklepień Kaplicy; -zabezpieczenie części podziemnej wieży zamkowej; -podbicie części fundamentów Zamku. 4.W jaki sposób renowacja Zamku wpłynie na jego funkcjonowanie muzeum? Realizacja projektu umożliwi modernizacje i powiększenie ilości wystaw stałych, wzbogacenie oferty edukacyjnej, usprawnianie zwiedzania, poprawę warunków pracy oraz organizację wystaw i przedsięwzięć plenerowych na dziedzińcu Zamku. 5.Jaki był ogólny koszt przedsięwzięcia? Ogólny koszt prac wyniósł 10 mln zł wliczając środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dodatkowe środki z budżetu województwa lubelskiego. 6.Czy wszystkie koszty projektu zostały pokryte przez Unię Europejską? Koszty projektu pokryte zostały w 75% prze Unię Europejską, w 25% przez Samorząd Województwa Lubelskiego. 7.Co mogła by Pani powiedzieć o odnowionym Zamku Lubelskim? Zamek Lubelski w nowej szacie służyć będzie kolejnym pokoleniom jako świadectwo ciągłości kulturowej Polski i Europy.

3 Zamek Lubelski 20 LAT WSPÓLNIE

4 HISTORIA ZAMKU LUBELSKIEGO

5 Historia Zamku Lubelskiego
Początki zamku związane są z powstaniem w XII wieku kasztelanii lubelskiej Za czasów Kazimierza Sprawiedliwego został wzniesiony na wzgórzu gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W pierwszej połowie XIII wieku w obrębie górnej części zamku wybudowano murowaną wieżę obronno-rezydencjonalną (donżon, stołp). Jest to cenny zabytek sztuki romańskiej zachowany do dzisiaj. Wieża utwierdziła lokalizację średniowiecznego założenia i dała początek murowanej zabudowie zamku. W XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego, wzniesiono murowany zamek otoczony murem obronnym. Zamek, leżący na królewskim szlaku z Krakowa do Wilna, cieszył się zainteresowaniem i opieką Jagiellonów Tu, pod kuratelą Jana Długosza, wychowali się synowie Kazimierza Jagiellończyka. Około 1520 roku Zygmunt Wolny zapoczątkował przebudowę zamku na okazałą rezydencję królewską, zatrudniając między innymi włoskich mistrzów sprowadzonych z Krakowa. W 1569 roku w murach zamku obradował sejm, na którym podpisano akt unii polsko –litewskiej - unię lubelską . W XVII wieku, w wyniku wojen, zamek uległ zniszczeniu. Ocalały jedynie najstarsze budowle – kaplica i donżon

6 ZAMEK LUBELSKI W CZASIE ODNOWY

7 Realizacja projektu unijnego „Ochrona i konserwacja Zamku Lubelskiego- najcenniejszego zabytku regionu między Wisłą a Bugiem” , Już od dłuższego czasu cały zespół zamkowy wymagał kompleksowego remontu, konserwacji, zabezpieczenia murów i fundamentów oraz modernizacji wnętrz muzealnych. Zakres niezbędnych prac przekraczał możliwości budżetu Muzeum. Mając świadomość odpowiedzialności za wysokiej klasy zabytek, pracownicy postanowili złożyć wniosek o pozyskanie środków z Unii Lubelskiej. W jubileuszowym roku 2006, kiedy Muzeum Lubelskie obchodziło 100-lecie swojej działalności, starania zostały uwieńczone sukcesem Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, wspartego wkładem z budżetu samorządu województwa lubelskiego, Muzeum otrzymało środki na realizację projektu. Prace na Zamku przeprowadzone zostały w latach Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków ARCUS Sp. z o.o. Funkcję menadżera projektu pełniła Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Lublinie. Prace przebiegały pod nadzorem konserwatorskim Pani dr inż. arch. Haliny Landeckiej, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Pana mgr. Dariusza Kopciowskiego. Nieocenioną pomoc przy zabezpieczeniu murów i fundamentów Kaplicy okazał Pan dr inż. Stanisław Karczmarczyk z Politechniki Krakowskiej, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8 MUZEUM ZAMKU LUBELSKIEGO

9 HISTORIA MUZEUM LUBELSKIEGO
 Muzeum Lubelskie powstało w 1906 roku dzięki ofiarności miejscowej inteligencji. Inicjatorem zorganizowania Muzeum był Hieronim Łopaciński, profesor lubelskiego gimnazjum. Muzeum miało gromadzić zabytki dotyczące guberni lubelskiej – od szeroko rozumianej przyrody po kulturę. 12 grudnia 1906 roku zbiory zostały udostępnione publiczności. Podstawę kolekcji stanowiły eksponaty pozostałe z dwóch przygotowanych w 1901 roku wystaw – rolniczo-przemysłowej i przedmiotów sztuki i starożytności. Pierwszym pomieszczeniem lubelskiej placówki muzealnej był gmach podominikański, który okazał się niewystarczający na potrzeby Muzeum. Dlatego w 1914 roku powołano Towarzystwo pn. Muzeum Lubelskie, którego zadaniem było pozyskanie budynku odpowiadającego realizowaniu zadań nowo powstałej instytucji kulturalnej.  Liczba zbiorów muzealnych systematycznie wzrastała dzięki zakupom i hojnym ofiarodawcom. W 1939 roku było to eksponatów. W lubelskim Muzeum pracowali m. in. Marian Trzebiński, Ludwik Grajewski, Józef Dutkiewicz i Maria Żywirska. Wspomagali ich miejscowi zapaleńcy – nauczyciele, lekarze, kolekcjonerzy.  W czasie II wojny światowej zbiory muzealne poważnie ucierpiały. Część z nich została rozkradziona przez okupantów, pozostałe zaś narażone były na złe warunki przechowywania. W sierpniu 1944 roku szacowano, że z przedwojennych zbiorów zostało jedynie około 30%.   W 1950 roku Muzeum upaństwowiono. Było jednym z wielu polskich muzeów okręgowych. W 1987 roku powróciło do nazwy Muzeum Lubelskie. Od 2006 roku jest instytucją współprowadzoną przez samorząd województwa lubelskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 WYSTAWY  Muzeum Lubelskie bierze udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym organizowanych w Lublinie, Np w „Nocy z kulturą” czy „Jarmarku Jagiellońskim”. W stałym kalendarzu imprez o charakterze ogólnopolskim jest też „Majówka z Panem Prusem” i konkursy literackie organizowane przez Muzeum S. Żeromskiego. W działalności edukacyjnej główny nacisk jest położony na pracę z dziećmi i młodzieżą. W pracy tej wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia pedagogiki muzealnej. Istotną część działań edukacyjnych zajmuje też cieszący się ogromnym zainteresowaniem Uniwersytet Trzeciego Wieku.

11 GALERIA MALARSTWA POLSKIEGO XVII-XIX wiek Jan Matejko ( ), „Przyjęcie Żydów do Polski” 1889 r. Autorem obrazu „Przyjęcie Żydów do Polski” jest Jan Matejko, XIX wieczny artysta, jeden z najwyżej cenionych malarzy w historii sztuki polskiej. Obrazy Mistrza Matejki miały służyć „pokrzepieniu” serc, podobnie jak „Trylogia” Sienkiewicza. „Przyjęcie Żydów do Polski” należy do cyklu „Dzieje cywilizacji w Polsce” i jest przykładem obrazu o tematyce historycznej, a dokładniej dotyczy przyjęcia Żydów do Polski w roku Dzieło to powstało w 1889 roku, gdy twórca był dojrzały i osiągnął określony poziom sprawności warszatotowej. Obraz został wykonany technika olejną, na płótnie.

12 KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Kościół Trójcy Świętej nazwany Kaplicą Zamkową jest jednym z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. Jest to miejsce, w którym spotkała się i współistnieje kultura Wschodu i Zachodu We wnętrzu tej gotyckiej świątyni w 1418 roku wykonano bezcenne malowidła bizantyńsko-ruskie.

13 FRESKI WE WNĘTRZU KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ
W 1889 odkrycia fresków dokonał malarz lubelski Józef Smoliński (odsłaniając przedstawienie fundacyjne). To wydarzenie rozpoczęło wieloletnią konserwację obiektu, która z przerwami trwała do Biorąc pod uwagę stopień trudności i skalę problemów było to znaczące osiągnięcie konserwatorskie. Znaczenie Kaplicy Trójcy Świętej doceniła w 1995 r. Komisja Europejska, przyznając środki na sfinansowanie ostatniego etapu prac w ramach programu ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego. Unikalna w skali europejskiej Kaplica Trójcy Świętej jest wielką atrakcją dla znawców i miłośników zabytków przeszłości zwiedzających Zamek Lubelski.

14 ZAMEK LUBELSKI PO ODNOWIE

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Natalia Ondra r. , Klasa 3c Ewelina Podziewska r. , Klasa 3c GIMNAZJUM NR 2 im KEN w Lublinie ul. Lwowska Lublin tel fax Opiekun Zespołu: Pani Marzena Mierzwińska Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR 2 IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google