Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIA KSIĘGA NATCHNIENIA I PRAWDY. Biblia, Pismo Święte - z greckiego – zwój papirusu, księga. Biblia, Pismo Święte - z greckiego – zwój papirusu, księga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIA KSIĘGA NATCHNIENIA I PRAWDY. Biblia, Pismo Święte - z greckiego – zwój papirusu, księga. Biblia, Pismo Święte - z greckiego – zwój papirusu, księga."— Zapis prezentacji:

1 BIBLIA KSIĘGA NATCHNIENIA I PRAWDY

2 Biblia, Pismo Święte - z greckiego – zwój papirusu, księga. Biblia, Pismo Święte - z greckiego – zwój papirusu, księga. Jest to zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Także Muzułmanie uznają część Biblii (np. Księgi Mojżeszowe, Psalmy) Jest to zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Także Muzułmanie uznają część Biblii (np. Księgi Mojżeszowe, Psalmy)

3 AUTOR i HISTORIA Wg wersji tradycyjnej autorami wszystkich ksiąg były rzeczywiście osoby, od których pochodzą nazwy ksiąg – a więc pięcioksiąg Mojżeszowy napisał rzeczywiście Mojżesz od razu w wersji jaką znamy dzisiaj, Jozue napisał Księgę Jozuego, itp. Wg wersji tradycyjnej autorami wszystkich ksiąg były rzeczywiście osoby, od których pochodzą nazwy ksiąg – a więc pięcioksiąg Mojżeszowy napisał rzeczywiście Mojżesz od razu w wersji jaką znamy dzisiaj, Jozue napisał Księgę Jozuego, itp. Najstarszą częścią Biblii są jej pisma poetyckie – Psalmy, Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami – które zostały napisane przed rokiem 1000 p.n.e. i nie uległy późniejszemu przeredagowaniu. Nowsze księgi proroków (począwszy od Izajasza) powstawały za życia danych proroków, lecz niekoniecznie to oni byli ich wyłącznymi autorami i redaktorami. Najstarszą częścią Biblii są jej pisma poetyckie – Psalmy, Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami – które zostały napisane przed rokiem 1000 p.n.e. i nie uległy późniejszemu przeredagowaniu. Nowsze księgi proroków (począwszy od Izajasza) powstawały za życia danych proroków, lecz niekoniecznie to oni byli ich wyłącznymi autorami i redaktorami. W przypadku Nowego Testamentu pojawiają się te same wątpliwości, istnieją kontrowersje co do fragmentów Ewangelii Marka i Jana, które zostały częściowo przeredagowane przed synodem kartagińskim (253 r. n.e.). Niektórzy badacze twierdzą, że do najstarszych fragmentów Nowego Testamentu należą Listy Pawła z Tarsu, są jednak też i tacy, którzy uważają, że najstarsza jest Ewangelia Mateusza Dzieje Apostolskie i Apokalipsa są dziełami znacznie późniejszymi. W przypadku Nowego Testamentu pojawiają się te same wątpliwości, istnieją kontrowersje co do fragmentów Ewangelii Marka i Jana, które zostały częściowo przeredagowane przed synodem kartagińskim (253 r. n.e.). Niektórzy badacze twierdzą, że do najstarszych fragmentów Nowego Testamentu należą Listy Pawła z Tarsu, są jednak też i tacy, którzy uważają, że najstarsza jest Ewangelia Mateusza Dzieje Apostolskie i Apokalipsa są dziełami znacznie późniejszymi. Autorem Pisma Świętego jest BÓG, który w spisaniu swojego słowa posłużył się ludźmi – natchnienie Ducha Świętego

4 PRZEKŁADY BIBLII Septuaginta, przekład z hebrajskiego na grecki Septuaginta, przekład z hebrajskiego na grecki Targumy – przekład na j. aramejski Targumy – przekład na j. aramejski Wulgata – przekład na j. łaciński Wulgata – przekład na j. łaciński inne przekłady m.in. na język syryjski (Peszitta), koptyjski, etiopski, gocki, ormiański i arabski. inne przekłady m.in. na język syryjski (Peszitta), koptyjski, etiopski, gocki, ormiański i arabski. przekład na język staro-cerkiewno- słowiański dokonany przez Cyryla i Metodego przekład na język staro-cerkiewno- słowiański dokonany przez Cyryla i Metodego Pierwszym zachowanym polskim przekładem był pochodzący z 1. połowy XV wieku Psałterz floriański. Kościół katolicki w Polsce, aż do XX wieku korzystał z Biblii Jakuba Wujka (1599), dziś najbardziej popularna jest Biblia Tysiąclecia Pierwszym zachowanym polskim przekładem był pochodzący z 1. połowy XV wieku Psałterz floriański. Kościół katolicki w Polsce, aż do XX wieku korzystał z Biblii Jakuba Wujka (1599), dziś najbardziej popularna jest Biblia Tysiąclecia Zwój Tory w języku hebrajskim

5 Karta z Psałterza Floriańskiego Strona tytułowa pierwszego wydania Biblii Wujka

6 KANON Na przestrzeni dziejów kanon ksiąg wchodzących w skład Biblii zmieniał się w obrębie każdej z wielkich religii monoteistycznych. Dotyczy to w szczególności chrześcijaństwa, w którego łonie bardzo długo trwały dysputy na temat kanonu, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Pierwsze zatwierdzenie kanonu chrześcijańskiego nastąpiło w 397 roku na Synodzie Kartagińskim, który ostatecznie odrzucił część ksiąg krążących jako listy i ewangelie, zwane obecnie apokryfami. Kanon Biblii w wersji katolickiej został potwierdzony na soborze trydenckim w 1546 roku. Na przestrzeni dziejów kanon ksiąg wchodzących w skład Biblii zmieniał się w obrębie każdej z wielkich religii monoteistycznych. Dotyczy to w szczególności chrześcijaństwa, w którego łonie bardzo długo trwały dysputy na temat kanonu, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Pierwsze zatwierdzenie kanonu chrześcijańskiego nastąpiło w 397 roku na Synodzie Kartagińskim, który ostatecznie odrzucił część ksiąg krążących jako listy i ewangelie, zwane obecnie apokryfami. Kanon Biblii w wersji katolickiej został potwierdzony na soborze trydenckim w 1546 roku.397Synodzie Kartagińskimsoborze trydenckim1546397Synodzie Kartagińskimsoborze trydenckim1546 Protestancki kanon Nowego Testamentu jest identyczny z katolickim, natomiast Starego – z hebrajskim (Tanach). Księgi starotestamentalne, które nie wchodzą w skład kanonu hebrajskiego (a więc uznawane są przez żydów i protestantów za apokryfy), a zaliczają się do katolickiego, katolicy i prawosławni nazywają księgami deuterokanonicznymi (kanon aleksandryjski). Protestancki kanon Nowego Testamentu jest identyczny z katolickim, natomiast Starego – z hebrajskim (Tanach). Księgi starotestamentalne, które nie wchodzą w skład kanonu hebrajskiego (a więc uznawane są przez żydów i protestantów za apokryfy), a zaliczają się do katolickiego, katolicy i prawosławni nazywają księgami deuterokanonicznymi (kanon aleksandryjski).księgami deuterokanonicznymiksięgami deuterokanonicznymi

7 STARY TESTAMENT – 46 KSIĄG Księgi Starego Testamentu powstawały według różnych współczesnych badaczy w okresie od XII do II wieku p.n.e.. Księgi Starego Testamentu powstawały według różnych współczesnych badaczy w okresie od XII do II wieku p.n.e..XIIII wieku p.n.e.XIIII wieku p.n.e. Księgi prorockie – jak się sądzi – powstały w IX-VI wieku p.n.e., a księgi deuterokanoniczne powstały prawdopodobnie w II wieku p.n.e. Według opinii niektórych badaczy najstarsze są Psalmy, Księga Hioba i Księgi Mojżeszowe. Księgi prorockie – jak się sądzi – powstały w IX-VI wieku p.n.e., a księgi deuterokanoniczne powstały prawdopodobnie w II wieku p.n.e. Według opinii niektórych badaczy najstarsze są Psalmy, Księga Hioba i Księgi Mojżeszowe. Treścią Starego Testamentu jest historia i dziedzictwo kulturowe narodu izraelskiego. Zostały one pierwotnie spisane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Treścią Starego Testamentu jest historia i dziedzictwo kulturowe narodu izraelskiego. Zostały one pierwotnie spisane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim.historia dziedzictwo kulturowenarodu izraelskiegohistoria dziedzictwo kulturowenarodu izraelskiego Księgi Starego Testamentu chrześcijanie dzielą na: Księgi Starego Testamentu chrześcijanie dzielą na: księgi historyczne księgi historyczne księgi profetyczne księgi profetyczne księgi dydaktyczne księgi dydaktyczne Fragment hebrajskiego tekstu Księgi Wyjścia (Dziesięć Przykazań)

8 KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU: Rdz – Księga Rodzaju Rdz – Księga Rodzaju Wj – Księga Wyjścia Wj – Księga Wyjścia Kpł – Księga Kapłańska Kpł – Księga Kapłańska Lb – Księga Liczb Lb – Księga Liczb Pwt – Księga Powtórzonego Prawa Pwt – Księga Powtórzonego Prawa Joz – Księga Jozuego Joz – Księga Jozuego Sdz – Księga Sędziów Sdz – Księga Sędziów Rt – Księga Rut Rt – Księga Rut 1 Sm – 1 Księga Samuela 1 Sm – 1 Księga Samuela 2 Sm – 2 Księga Samuela 2 Sm – 2 Księga Samuela 1 Krl – 1 Księga Królewska 1 Krl – 1 Księga Królewska 2 Krl – 2 Księga Królewska 2 Krl – 2 Księga Królewska 1 Krn – 1 Księga Kronik 1 Krn – 1 Księga Kronik 2 Krn – 2 Księga Kronik 2 Krn – 2 Księga Kronik Ezd – Księga Ezdrasza Ezd – Księga Ezdrasza Ne – Księga Nehemiasza Ne – Księga Nehemiasza Tb – Księga Tobiasza Tb – Księga Tobiasza Jdt – Księga Judyty Jdt – Księga Judyty Est – Księga Estery Est – Księga Estery 1 Mch – 1 Księga Machabejska 1 Mch – 1 Księga Machabejska 2 Mch – 2 Księga Machabejska 2 Mch – 2 Księga Machabejska Hi – Księga Hioba Hi – Księga Hioba Ps – Księga Psalmów Ps – Księga Psalmów Prz – Księga Przysłów Prz – Księga Przysłów Koh – Księga Koheleta Koh – Księga Koheleta Pnp – Pieśń nad pieśniami Pnp – Pieśń nad pieśniami Mdr – Księga Mądrości Mdr – Księga Mądrości Syr – Mądrości Syracha Syr – Mądrości Syracha Iz – Księga Izajasza Iz – Księga Izajasza Jr – Księga Jeremiasza Jr – Księga Jeremiasza Lm – Lamentacje Lm – Lamentacje Ba – Księga Barucha Ba – Księga Barucha Ez – Księga Ezechiela Ez – Księga Ezechiela Dn – Księga Daniela Dn – Księga Daniela Oz – Księga Ozeasza Oz – Księga Ozeasza Jl – Księga Joela Jl – Księga Joela Am – Księga Amosa Am – Księga Amosa Ab – Księga Abdiasza Ab – Księga Abdiasza Jon – Księga Jonasza Jon – Księga Jonasza Mi – Księga Micheasza Mi – Księga Micheasza Na – Księga Nahuma Na – Księga Nahuma Ha – Księga Habakuka Ha – Księga Habakuka So – Księga Sofoniasza So – Księga Sofoniasza Ag – Księga Aggeusza Ag – Księga Aggeusza Za – Księga Zachariasza Za – Księga Zachariasza Ml – Księga Malachiasza Ml – Księga Malachiasza

9 NOWY TESTAMENT – 27 KSIĄG spisany w języku greckim, w latach 52 – 98 n.e. Treścią Nowego Testamentu jest ewangelia, czyli "Dobra Nowina", o królestwie Bożym i o zbawieniu głoszona przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów, a także dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich. spisany w języku greckim, w latach 52 – 98 n.e. Treścią Nowego Testamentu jest ewangelia, czyli "Dobra Nowina", o królestwie Bożym i o zbawieniu głoszona przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów, a także dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich. W skład Nowego Testamentu wchodzą: Cztery Ewangelie – zapis zbawczego orędzia głoszonego przez Jezusa Chrystusa: Cztery Ewangelie – zapis zbawczego orędzia głoszonego przez Jezusa Chrystusa: –Ewangelie synoptyczne: Ewangelia Mateusza Ewangelia Mateusza Ewangelia Marka Ewangelia Marka Ewangelia Łukasza Ewangelia Łukasza –Ewangelia Jana Dzieje Apostolskie – księga opisująca początki Kościoła, po wniebowstąpieniu Jezusa, ukazane na tle działalności niektórych apostołów Dzieje Apostolskie – księga opisująca początki Kościoła, po wniebowstąpieniu Jezusa, ukazane na tle działalności niektórych apostołów księgi dydaktyczne – zbiór listów pisanych przez apostołów: księgi dydaktyczne – zbiór listów pisanych przez apostołów: –13 listów Pawła z Tarsu –7 listów powszechnych (św. Jakuba, 1 i 2 św. Piotra, 1, 2 i 3 św. Jana, św. Judy Tadeusza) oraz Apokalipsa, zwana też Objawieniem (świętego) Jana – księga prorocka, której autorstwo przypisuje się Janowi Apostołowi. oraz Apokalipsa, zwana też Objawieniem (świętego) Jana – księga prorocka, której autorstwo przypisuje się Janowi Apostołowi.

10 KSIĘGI NOWEGO TESTAMENTU: Mt – Ewangelia według Św. Mateusza Mt – Ewangelia według Św. Mateusza Mk – Ewangelia według Św. Marka Mk – Ewangelia według Św. Marka Łk – Ewangelia według Św. Łukasza Łk – Ewangelia według Św. Łukasza J – Ewangelia według Św. Jana J – Ewangelia według Św. Jana Dz – Dzieje Apostolskie Dz – Dzieje Apostolskie Rz – List do Rzymian Rz – List do Rzymian 1 Kor – 1 List do Koryntian 1 Kor – 1 List do Koryntian 2 Kor – 2 List do Koryntian 2 Kor – 2 List do Koryntian Ga – List do Galatów Ga – List do Galatów Ef – List do Efezjan Ef – List do Efezjan Flp – List do Filipian Flp – List do Filipian Kol – List do Kolosan Kol – List do Kolosan 1 Tes – 1 List do Tesaloniczan 1 Tes – 1 List do Tesaloniczan 2 Tes – 2 List do Tesaloniczan 2 Tes – 2 List do Tesaloniczan 1 Tm – 1 List do Tymoteusza 1 Tm – 1 List do Tymoteusza 2 Tm – 2 List do Tymoteusza 2 Tm – 2 List do Tymoteusza Tt – List do Tytusa Tt – List do Tytusa Flm – List do Filemona Flm – List do Filemona Hbr – List do Hebrajczyków Hbr – List do Hebrajczyków Jk – List Św. Jakuba Jk – List Św. Jakuba 1 P – 1 List Św. Piotra 1 P – 1 List Św. Piotra 2 P – 2 List Św. Piotra 2 P – 2 List Św. Piotra 1 J – 1 List Św. Jana 1 J – 1 List Św. Jana 2 J – 2 List Św. Jana 2 J – 2 List Św. Jana 3 J – 3 List Św. Jana 3 J – 3 List Św. Jana Jud – List Św. Judy Jud – List Św. Judy Ap – Apokalipsa Św. Jana Ap – Apokalipsa Św. Jana

11 INTERPRETACJA PISMA ŚWIĘTEGO Trzeba brać pod uwagę treść i jedność całego Pisma, gdyż jeden jest plan zbawczy Boga, wypełniony w Chrystusie Trzeba brać pod uwagę treść i jedność całego Pisma, gdyż jeden jest plan zbawczy Boga, wypełniony w Chrystusie Należy czytać Pismo z uwzględnieniem żywej Tradycji całego Kościoła, która przechowuje żywe wspomnienie Słowa Bożego Należy czytać Pismo z uwzględnieniem żywej Tradycji całego Kościoła, która przechowuje żywe wspomnienie Słowa Bożego Trzeba stosować analogię wiary – spójność prawd wiary między sobą i w ramach całego planu Objawienia Trzeba stosować analogię wiary – spójność prawd wiary między sobą i w ramach całego planu Objawienia

12 ZNACZENIE BIBLII To Święta Księga będąca nośnikiem pewnych idei i zasad moralnych, kształtującym wzory postaw moralnych To Święta Księga będąca nośnikiem pewnych idei i zasad moralnych, kształtującym wzory postaw moralnych To jeden z głównych filarów kultury europejskiej To jeden z głównych filarów kultury europejskiej Wyrastają z niej korzenie wielu gatunków literackich (hymnu, przypowieści, pieśni, psalmu, listu) Wyrastają z niej korzenie wielu gatunków literackich (hymnu, przypowieści, pieśni, psalmu, listu) biblijne wątki, tematy, postacie, symbole mają swe stałe miejsce w sztuce biblijne wątki, tematy, postacie, symbole mają swe stałe miejsce w sztuce jest bogatym źródłem związków frazeologicznych jest bogatym źródłem związków frazeologicznych

13 POPULARNOŚĆ Według jednego z sondaży choćby fragment Biblii czytało 20% Hiszpanów, 27% Włochów, 36% Anglików, 38% Polaków, 35% Rosjan, 75% mieszkańców USA. Według jednego z sondaży choćby fragment Biblii czytało 20% Hiszpanów, 27% Włochów, 36% Anglików, 38% Polaków, 35% Rosjan, 75% mieszkańców USA. Z kolei regularnie do swojej modlitwy po Pismo Święte sięga 37% Amerykanów, 32% Polaków, 13% Niemców, 9% Włochów i 6% Hiszpanów. Z kolei regularnie do swojej modlitwy po Pismo Święte sięga 37% Amerykanów, 32% Polaków, 13% Niemców, 9% Włochów i 6% Hiszpanów.

14 BUDOWA MAPY MYŚLI (MÓZGU) kartka najlepiej formatu A 3 ułożona poziomo w środku główny temat w formie znaku, symbolu, rysunku napisy, symbole, rysunki na całej przestrzeni pisz tylko słowa- klucze używaj drukowanych liter z wyrazów twórz konary i gałęzie stosuj różne kolory strzałkami zaznaczaj wzajemne relacje wykorzystuj wykrzykniki - !, gwiazdki - *, znaki zapytania - ?, figury- <>, chmurki, dymki, rysunki, symbole- $ ~ @ & + # % na końcu ustal kolejność (referowania lub pisania)- cyframi

15 PRZYKŁAD MAPY MÓZGU (MYŚLI)

16 ZASTANÓW SIĘ ! Jak traktujesz Pismo Święte? Jak traktujesz Pismo Święte? Czy jest Ono dla Ciebie Słowem Boga? Czy jest Ono dla Ciebie Słowem Boga? Jakie są zasady interpretacji tekstów Pisma Świętego? Jakie są zasady interpretacji tekstów Pisma Świętego? Czy umiesz je zastosować w codziennej lekturze Biblii? Czy umiesz je zastosować w codziennej lekturze Biblii?

17 Modlitwa przed czytaniem Pisma świętego: Panie Jezu Chryste, Odwieczne Słowo Ojca, wielki Miłośniku ludzi! Pragnąc zbawić rodzaj ludzki, stałeś się nam podobny we wszystkim oprócz grzechu, aby wszystkich przeprowadzić do poznania Prawdy. Ześlij teraz i na nas Swoje Światło i oświeć oczy umysłu naszego, abyśmy zrozumieli Twoje święte słowa. Daj nam poznać i zrozumieć, i uznać że Ty jeden Jesteś światłością naszą. Pociągnij nas ku sobie, abyśmy nie tylko ustami, ale i świętością życia chwalili Ciebie, naszego Boga Zbawiciela i Twego Ojca i Ducha Świętego Pocieszyciela. Amen. Panie Jezu Chryste, Odwieczne Słowo Ojca, wielki Miłośniku ludzi! Pragnąc zbawić rodzaj ludzki, stałeś się nam podobny we wszystkim oprócz grzechu, aby wszystkich przeprowadzić do poznania Prawdy. Ześlij teraz i na nas Swoje Światło i oświeć oczy umysłu naszego, abyśmy zrozumieli Twoje święte słowa. Daj nam poznać i zrozumieć, i uznać że Ty jeden Jesteś światłością naszą. Pociągnij nas ku sobie, abyśmy nie tylko ustami, ale i świętością życia chwalili Ciebie, naszego Boga Zbawiciela i Twego Ojca i Ducha Świętego Pocieszyciela. Amen. Modlitwa po czytaniu Pisma świętego: Duchu Święty Boże, Pragniemy być według wskazań Apostoła wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami. Udziel nam więc swojej mocy, abyśmy wykonując usłyszane Słowo, wzrastali w miłości. Amen. Duchu Święty Boże, Pragniemy być według wskazań Apostoła wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami. Udziel nam więc swojej mocy, abyśmy wykonując usłyszane Słowo, wzrastali w miłości. Amen.


Pobierz ppt "BIBLIA KSIĘGA NATCHNIENIA I PRAWDY. Biblia, Pismo Święte - z greckiego – zwój papirusu, księga. Biblia, Pismo Święte - z greckiego – zwój papirusu, księga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google