Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚwiĘty PaweŁ APOSTOŁ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚwiĘty PaweŁ APOSTOŁ."— Zapis prezentacji:

1 ŚwiĘty PaweŁ APOSTOŁ

2 Życiorys Paweł z Tarsu (leży w południowo-wschodniej części Azji Mniejszej), zwany Szawłem i Apostołem Narodów. Urodził się około 8 r. n. e. . Po ojcu Paweł odziedziczył prawa obywatela rzymskiego. Był Żydem i zgodnie z żydowskim zwyczajem, przyswoił sobie znajomość zawodu - wyrobu namiotów.

3 Prześladowca Chrześcijan
W młodości Szaweł został wysłany przez ojca do Jerozolimy, aby pogłębić znajomość Tory. Tam trafił do mistrza Gamaliela. Po jej ukończeniu stał się zagorzałym tropicielem i prześladowcą chrześcijan. Około 34 roku był świadkiem kamienowania Szczepana, diakona i pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Później angażował się w prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. Trwało to do roku 35, kiedy to wyposażony w listy polecające od Sanhedrynu udał się do Damaszku z nakazem aresztowania zwolenników Jezusa.

4 Nawrócenie Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku , olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" "Kto jesteś Panie?" - powiedział. A On: "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić". Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.

5 Dzieła Św.Pawła Paweł z Tarsu uważany jest za autora trzynastu listów, wchodzących w skład Nowego Testamentu - są to: List do Rzymian (Rz), 1. List do Koryntian (1 Kor), 2. List do Koryntian (2 Kor), List do Galatów (Ga), List do Efezjan (Ef), List do Filipian (Flp), List do Kolosan (Kol), 1. List do Tesaloniczan (1 Tes), 2. List do Tesaloniczan (2 Tes), 1. List do Tymoteusza (1 Tm), 2. List do Tymoteusza (2 Tm), List do Tytusa (Tt), List do Filemona (Flm).

6 Podróże misyjne św. Pawła
Pierwszą podróż odbył w latach w towarzystwie św.Barnaby. Objęła ona m.in. takie miejsca, jak Antiochię, Antiochię Pizydyjską, Cypr, Listrę i Derbe. Drugą podróż misyjną Pawła z Tarsu datuje się na lata Objęła one takie miejsca jak: Derbe, Listra (tutaj do św.Pawła dołączył Tymoteusz) , Frygia, Galacja, Troada. Trzecią podróż misyjną Pawła z Tarsu datuje się na lata Jej szlak wiódł przez: Derbe, Ikonium, Listrę, Antiochię Pizydyjską aż do Efezu. Z Efezu udał się do Koryntu i Miletu.

7 Mapa podróży misyjnych

8 Towarzysze Św.Pawła Tymoteusz Św. Jan Marek Św. Barnaba

9 MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ W wyniku drugiej rozprawy Paweł został skazany na śmierć i ścięty. Data i miejsce śmierci Pawła jest dokładnie nie znana, ale zwykle mówi się, że jest to 66r.

10 Patronat Św.Pawła Św. Paweł jest patronem: Rzymu, Poznania, Rygi,
Diecezji Gliwickiej, Razem ze Św.Piotrem są patronami Parafii w Ciechocinku producentów namiotów, marynarzy,  tkaczy, robotnic, teologów, wikliniarzy,

11 KULT ŚW. PAWŁA Kult św. Pawła należy wiązać z tym wezwaniem. Jego kult obecnie pielęgnują pauliści, zakonnicy Zgromadzenia św. Pawła. Wspomnienia: Nawrócenia św. Pawła - 25 styczeń Śś. Piotra i Pawła - 29 czerwiec. Widnieje w herbach 6 miast m.in.w herbie Poznania. Od imienia Paweł pochodzą nazwy 146 miejscowości,najsłynniejsza z nich to Sao Paolo w Brazylii. Widnieje w herbach 6 miast

12 Miłosz Stawecki kl. III a
PREZENTACJĘ WYKONAŁ: Miłosz Stawecki kl. III a


Pobierz ppt "ŚwiĘty PaweŁ APOSTOŁ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google