Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł z Tarsu (leży w południowo-wschodniej części Azji Mniejszej), zwany Szawłem i Apostołem Narodów. Urodził się około 8 r. n. e.. Po ojcu Paweł odziedziczył

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł z Tarsu (leży w południowo-wschodniej części Azji Mniejszej), zwany Szawłem i Apostołem Narodów. Urodził się około 8 r. n. e.. Po ojcu Paweł odziedziczył"— Zapis prezentacji:

1

2 Paweł z Tarsu (leży w południowo-wschodniej części Azji Mniejszej), zwany Szawłem i Apostołem Narodów. Urodził się około 8 r. n. e.. Po ojcu Paweł odziedziczył prawa obywatela rzymskiego. Był Żydem i zgodnie z żydowskim zwyczajem, przyswoił sobie znajomość zawodu - wyrobu namiotów.

3 W młodości Szaweł został wysłany przez ojca do Jerozolimy, aby pogłębić znajomość Tory. Tam trafił do mistrza Gamaliela. Po jej ukończeniu stał się zagorzałym tropicielem i prześladowcą chrześcijan. Około 34 roku był świadkiem kamienowania Szczepana, diakona i pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Później angażował się w prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. Trwało to do roku 35, kiedy to wyposażony w listy polecające od Sanhedrynu udał się do Damaszku z nakazem aresztowania zwolenników Jezusa.

4 Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" "Kto jesteś Panie?" - powiedział. A On: "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić". Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.

5 Paweł z Tarsu uważany jest za autora trzynastu listów, wchodzących w skład Nowego Testamentu - są to: List do Rzymian (Rz), 1. List do Koryntian (1 Kor), 2. List do Koryntian (2 Kor), List do Galatów (Ga), List do Efezjan (Ef), List do Filipian (Flp), List do Kolosan (Kol), 1. List do Tesaloniczan (1 Tes), 2. List do Tesaloniczan (2 Tes), 1. List do Tymoteusza (1 Tm), 2. List do Tymoteusza (2 Tm), List do Tytusa (Tt), List do Filemona (Flm).

6 Podró że misyjne ś w. Paw ł a Pierwszą podróż odbył w latach 46-49 w towarzystwie św.Barnaby. Objęła ona m.in. takie miejsca, jak Antiochię, Antiochię Pizydyjską, Cypr, Listrę i Derbe. Drugą podróż misyjną Pawła z Tarsu datuje się na lata 50-52.Objęła one takie miejsca jak: Derbe, Listra (tutaj do św.Pawła dołączył Tymoteusz), Frygia, Galacja, Troada. Trzecią podróż misyjną Pawła z Tarsu datuje się na lata 53-58. Jej szlak wiódł przez: Derbe, Ikonium, Listrę, Antiochię Pizydyjską aż do Efezu. Z Efezu udał się do Koryntu i Miletu.

7

8

9 W wyniku drugiej rozprawy Paweł został skazany na śmierć i ścięty. Data i miejsce śmierci Pawła jest dokładnie nie znana, ale zwykle mówi się, że jest to 66r.

10 Św. Paweł jest patronem: Rzymu, Poznania, Rygi, Diecezji Gliwickiej, Razem ze Św.Piotrem są patronami Parafii w Ciechocinku producentów namiotów, marynarzy, tkaczy, robotnic, teologów, wikliniarzy,

11 Wspomnienia: Nawrócenia św. Pawła - 25 styczeń Śś. Piotra i Pawła - 29 czerwiec. Widnieje w herbach 6 miast m.in.w herbie Poznania. Od imienia Paweł pochodzą nazwy 146 miejscowości,najsłynniejsza z nich to Sao Paolo w Brazylii. Kult św. Pawła należy wiązać z tym wezwaniem. Jego kult obecnie pielęgnują pauliści, zakonnicy Zgromadzenia św. Pawła.

12 Miłosz Stawecki kl. III a PREZENTACJĘ WYKONAŁ:


Pobierz ppt "Paweł z Tarsu (leży w południowo-wschodniej części Azji Mniejszej), zwany Szawłem i Apostołem Narodów. Urodził się około 8 r. n. e.. Po ojcu Paweł odziedziczył"

Podobne prezentacje


Reklamy Google