Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dúllek Bolesław J 8,3-11 (6d; 8b). Biblia List (miłosny) Boga do ludzi Zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu Słowo Boże Najważniejsza z Ksiąg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dúllek Bolesław J 8,3-11 (6d; 8b). Biblia List (miłosny) Boga do ludzi Zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu Słowo Boże Najważniejsza z Ksiąg."— Zapis prezentacji:

1 Dúllek Bolesław J 8,3-11 (6d; 8b)

2 Biblia List (miłosny) Boga do ludzi Zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu Słowo Boże Najważniejsza z Ksiąg

3 Biblia BógCzłowiek

4 Pismo Święte to zbiór ksiąg napisanych przez ludzi dla ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego

5 To działanie Ducha Świętego podczas procesu spisywania Ksiąg Pisma Świętego, które zapewnia nas o tym, że nie wkradł się tam żaden doktrynalny błąd.

6 Duch Święty działa na przykład również wtedy, kiedy Urząd Nauczycielski Kościoła w sposób autentyczny wyjaśnia znaczenie Pisma Świętego

7 Czy Jezus dyktował świętemu Pawłowi co ma pisać? A może Jezus sam coś napisał? Czy też Duch Święty w postaci gołębicy siedział na ramieniu św. Jana i szeptał mu treść Biblii na ucho? A może autor Księgi Rodzaju siedział na Księżycu i spisywał co widzi kiedy Pan Bóg stwarzał Ziemię? Albo Pan Bóg zrzucił nam na ziemię gotową Księgę Pisma Świętego?

8 Najpierw musiało się coś wydarzyć – zaistnieć jakieś zjawisko. Na przykład najpierw Jezus kogoś uzdrowił. Potem naoczny świadek przekazał to ustnie (Pan Jezus nie miał kronikarza, który za Nim chodził i wszystko spisywał). Dopiero potem ktoś to spisał.

9 WydarzenieOpowieśćZapisanie Są to trzy etapy redakcji Pisma Świętego

10 Czy to nie jest jak głuchy telefon? Gra w głuchy telefon zwykle kończy się tak, że ostatnia osoba powtarza coś zupełnie innego niż to co powiedziała pierwsza. Czy to oznacza, że w Biblii są przekłamania?

11 Bo Pismo Święte zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego Niemożliwe, by w Piśmie Świętym były błędy ponieważ jego Autorem jest Bóg, który jest ze swej natury nieomylny.

12 Zbiór Ksiąg napisanych przez ludzi dla ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. Ale jakich Ksiąg – przecież jest jedna księga Pisma Świętego A może Pismo Święte ma kilka tomów? Czy też chodzi o Księgę Starego i Nowego Testamentu?

13 Pismo Święte składa się z 73 (74) ksiąg Są to np. Księga Rodzaju, Księga Psalmów, Księga Micheasza, Ewangelia Łukasza, List Judy, Apokalipsa. Mamy 46 (47) ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu Księgi, które znajdują się w Piśmie świętym nazywamy kanonicznymi

14 Księgi kanoniczne to te, które wchodzą w skład Pisma Świętego Istnieją księgi, które nie zostały uznane za natchnione przez Ducha Świętego – apokryfy – i nie weszły do Pisma Świętego Są nimi na przykład: Ewangelia Tomasza, Judasza, Marii Magdaleny, Księga Henocha, Księga Jubileuszów

15 Istnieje kilka kryteriów kanoniczności: Powszechne uznanie, że jest częścią Pisma Świętego Apostolskie pochodzenie Budująca treść Starożytność Kryteria te muszą być spełnione łącznie I najważniejsze: Uznane przez Nauczycielski Urząd Kościoła

16 Czy całe Pismo Święte jest natchnione?

17 Tak…. Nie do końca…. Pan Bóg natchnął do pisania autora, który Jego słowa spisał w znanym sobie języku (hebrajskim, aramejskim, greckim). Nasz przekład jest tylko próbą oddania tego co mówi nam Pan Bóg ograniczoną umiejętnościami tłumacza (który także działa pod natchnieniem). Nie zawsze wszystko da się oddać na język polski.

18 Ucz się hebrajskiego, aramejskiego i greki by czytać w oryginale ראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ בעברית Εν αρχή ην ο Λόγος

19 Czy Pismo Święte ma zawsze jeden kanon?

20 W różnych wyznaniach mamy różne kanony Prawosławny Kościół Grecki – NT bez różnic; ST czasami odrzucają deuterokanoniczne Cerkiew Rosyjska – Nt bez różnic; ST odrzuca deuterokanoniczne Kościół Syryjski – obecnie bez różnic, ale mają bardzo bogatą historię kanonu Kościół Koptyjski – to co my + Ps 151, 3 Mch, 1-2 List Klemensa Rzymskiego, Konstytucje Apostolskie, List Barnaby oraz Pasterz Hermasa Kościół Etiopski – to co my + Księga Henocha, 3-4 Ezd, 3-4 Mch, Księga Jubileuszów, Wniebowstąpienie Mojżesza, Apokalipsa Barucha, Wniebowstąpienie Izajasza Kościół Ormiański – to co my + 3 Ezd, 3 Mch, Testamenty Dwunastu Patriarchów, 3 Kor. Kościoły protestanckie – odrzucają deuterokanoniczne

21 Księgi Pisma Świętego dzielimy na protokanoniczne i deuterokanoniczne. Protokanoniczne to te księgi, które za natchnione były uważane od samego początku Nad deuterokanonicznymi Ojcowie Kościoła zastanawiali się czy są natchnione

22 List Jeremiasza = Ba 6 Tb Jdt Ba 1-2 Mch Syr Mdr Est 10,4-16,24 Dn 3,24-90; 13-14 Hbr Jk 2 P 2 J 3 J Jud Ap

23 O Henochu czytamy w Rdz 5,18-24 Miał po aramejsku napisać Księgę Nie została ona uznana za natchnioną poza małym fragmentem, który wkradł się do Pisma Świętego

24 Otóż w Biblii katolickiej nie ma Księgi Henocha O Henochu jest co prawda mowa w Księdze Rodzaju, ale nie o Jego Księdze Mimo to fragment Księgi Henocha jest natchniony Jest to fragment cytowany przez św. Judę w Jud 14-15 Cytowany fragment jest fragmentem Księgi Henocha 1,9 Fragment ten został więc kanonizowany

25 Dúllek Bolesław


Pobierz ppt "Dúllek Bolesław J 8,3-11 (6d; 8b). Biblia List (miłosny) Boga do ludzi Zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu Słowo Boże Najważniejsza z Ksiąg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google