Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego For information on applying this template onto existing presentations,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego For information on applying this template onto existing presentations,"— Zapis prezentacji:

1 Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 2 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. To create a thank you slide with a picture in the Input area of the Beam, duplicate this master slide and create a new master slide. If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide. Customize the Input area of the Beam as described below. Click on the View tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on OK. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Warszawa, 18 sierpnia 2011 r.

2 Agenda Organizacja prac – Miasto i Doradca
Ogólna prezentacja zakresu prac Doradcy Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń w realizacji parkingów podziemnych w Polsce Podsumowanie – krytyczne zagadnienia dot. parkingów podziemnych („best practice”)

3 Organizacja prac – Miasto i Doradca

4 Organizacja prac – Miasto i Doradca
Kluczowe dane dotyczące zaangażowania Doradcy Nazwa projektu: „Doradztwo polegające na ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego oraz sporządzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego” Konsorcjum: Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. (Lider, kwestie finansowe) DLA Piper Wiater Sp. k., DLA Piper UK LLP (kwestie prawne) EC Harris Sp. z o.o. (kwestie techniczne) Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Obsługi Inwestorów KONSORCJUM Ernst & Young DLA Piper EC Harris Inne podmioty / jednostki Miasta kwestie finansowe kwestie prawne kwestie techniczne

5 Projektowanie, inne prace przygotowawcze
Ogólna prezentacja zakresu prac Doradcy Harmonogram – kluczowe daty Orientacyjny termin realizacji Faza / działanie Komentarz W lutym 2011 roku Miasto dokonało wyboru doradcy (konsorcjum Ernst & Young, EC Harris, DLA Piper) 2011 Wybór doradcy Wstępna analiza Właściwa analiza wykonalności Przygotowanie dokumentacji przetargowej ETAPY ZAANGA- ŻOWANIA DORADCY Faza analityczna Wsparcie Zamawiającego do czasu podpisania umowy z partnerem prywatnym 2012 Przetarg Partner prywatny zaprojektuje i przeprowadzi inne prace przygotowawcze zmierzające do budowy parkingów w wybranych lokalizacjach Projektowanie, inne prace przygotowawcze Partner prywatny wybuduje i sfinansuje budowę parkingów w maksymalnie 6 lokalizacjach w Warszawie Od 2014 Budowa

6 Ogólna prezentacja zakresu prac Doradcy
Harmonogram – kluczowe daty Orientacyjny termin realizacji Faza / działanie Komentarz Wstępna analiza możliwości i zasadności Właściwa analiza wykonalności, w tym badanie rynku Przygotowanie dokumentacji przetargowej Faza analityczna ZAKRES PRAC DORADCY W 2012 roku planowane jest rozpisanie przetargu, w wyniku którego wybrany zostanie partner prywatny Wsparcie Zamawiającego do czasu podpisania umowy z partnerem prywatnym Przetarg 2012

7 3. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń w realizacji parkingów podziemnych w Polsce
Wiele przetargów zakończonych niepowodzeniem (odwołanie postępowania) – na ogół z uwagi na brak porozumienia z potencjalnymi koncesjonariuszami w toku negocjacji; nie otrzymanie oferty wiążącej przy zadanych przez miasto warunkach Próby ponownego rozpisania przetargu po pewnych modyfikacjach oczekiwań miasta – przy braku pewności co do wystarczalności wprowadzonych modyfikacji dla zapewnienia sukcesu przetargu i zachowania konkurencyjności postępowania W przypadku nielicznych rozstrzygniętych przetargów - przetargi rozstrzygnięte często przy niskiej konkurencji ze strony potencjalnych partnerów prywatnych i na nie do końca satysfakcjonujących dla miasta warunkach

8 Inwestor (partner prywatny)
4. Podsumowanie – krytyczne zagadnienia dot. parkingów podziemnych („best practice”) Konkurencyjność Oferta Finansowanie Inwestor (partner prywatny)

9 4. Podsumowanie – krytyczne zagadnienia dot
4. Podsumowanie – krytyczne zagadnienia dot. parkingów podziemnych („best practice”) Lokalizacja (wybór poprzedzony analizami i badaniem rynku wśród potencjalnych partnerów) Wstępne analizy: analiza popytu wstępna analiza finansowa (nie w każdej lokalizacji budowa parkingu podziemnego jest opłacalna) analiza prawna (zagadnienia właścicielskie) analiza techniczna w zakresie archeologii, geologii etc. Elastyczna procedura przetargowa umożliwiająca dostosowanie zakresu prac (wielkości parkingu) do możliwości rynku Oferta poparta uwiarygodnionymi analizami Oferta

10 Inwestor (partner prywatny)
4. Podsumowanie – krytyczne zagadnienia dot. parkingów podziemnych („best practice”) Przeprowadzenie badania rynku również wśród potencjalnych instytucji finansujących Dostosowanie „Oferty” w możliwym zakresie do ich oczekiwań Finansowanie Przeprowadzenie badania rynku – wstępna konsultacja „Oferty” z potencjalnymi partnerami Partnerskie traktowanie partnera prywatnego Klarowna wizja własnych oczekiwań, ale również gotowość na pewną elastyczność w procedurze negocjacyjnej Dostosowanie „Oferty” w możliwym zakresie do ich oczekiwań Gotowość na pewne zobowiązania m.in. w zakresie polityki parkingowej Inwestor (partner prywatny)

11 Dziękujemy za uwagę ! Ewa Wypych Manager
Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. Krzysztof Kałuża Partner EC Harris Sp. z o.o. Artur Michalski Head of Real Estate Department DLA Piper Wiater Sp. k.


Pobierz ppt "Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego For information on applying this template onto existing presentations,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google