Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV spotkanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV spotkanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu"— Zapis prezentacji:

1 IV spotkanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu
Poznań, 12 września 2012 r.

2 PROGRAM SPOTKANIA Prezentacja  Leszczyńskich Inicjatyw Klastrowych: Leszczyńskie Centrum Biznesu, Leszczyński Klaster Budowlany, Klaster „Leszczyńskie Smaki”, Klaster Poligraficzno-Reklamowy. Działanie 1.6 WRPO - relacje ze złożonego wniosku Prezentacja „postaci” Brokera Technologicznego” regionu Wielkopolski Kilka słów o projekcie Leonardo da Vinci (Transfer innowacji) Przedstawienie analizy potencjału laboratoriów 6 Instytutów Badawczych i wybranych klastrów regionu Wielkopolski Propozycja zorganizowania 2 dniowych warsztatów przez IDEA Cd warsztatów - obszary  tematyczne,  problemy, cele klasteringu Wielkopolski, itp. Podsumowanie i zakończenie spotkania

3 Prezentacja Leszczyńskich Inicjatyw Klastrowych
II prezentacja PK/ IK z cyklu - Liderzy Klasteringu Wielkopolski)

4 Rodzaj usługi doradczej
Działanie 1.6 Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa grudnia 2011 r. Cel projektu: Usługi doradcze obejmujące obszar wypracowania systemu komunikacji i informacji, w tym wsparcia procesu kooperacji międzyklastrowej. Realizacja ww. usług doradczych h. Rodzaj usługi doradczej Efekt Budowanie systemu komunikacji i informacji klasteringu regionalnego (członków stowarzyszenia i klastrów) oraz wzmacniania kompetencji liderów i koordynatorów klastrów dla rozwoju aktywności klastrowej w regionie. System komunikacji i informacji dla członków klastra ( założenia, zasoby, baza wiedzy o ofercie B+R, wyszukiwanie partnerów , dobre praktyki, projekty i udział klastrów), zintegrowany system informacji pomiędzy klastrami, przedsiębiorcami, instytucjami wspierającymi klastering na obszarze Wielkopolski, poprawa zdolności konsorcyjnych klastrów, założenia programu rozwoju kompetencji liderów klastrów i IK

5 Broker Technologiczny (BT)
Broker Technologiczny – podmiot niezależny od struktur uczelnianych, funkcjonujący w ramach regionalnego ekosystemu klastrowego, dysponujący kompetencjami niezbędnymi do realizowania określonych funkcji. Funkcje BT: Koordynacja procesów generowania innowacji i transferu technologii; Budowa kompetencji w zakresie wyceny technologii i komercjalizacji wiedzy (umiejętność współpracy z instytucjami otoczenia klastrowego oraz B+R, umiejętność korzystania z zaplecza B+R); Ocena tzw. „gotowości technologicznej” (poziomu przygotowania firmy/przedsiębiorcy do działań ze sferą B+R i ocena ryzyk oraz dobór modelu komercjalizacji wraz z jej wyceną w procesie transferu technologii, Rozwój różnego rodzaju kompetencji doradczych: generowania innowacji, komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej.

6 Broker Technologiczny (BT) - cd
Dobór mechanizmów finansowania projektów w procesie transferu technologii, Zarządzanie portfelem projektów oraz wsparcie umiejętności trenerskich i coaching’owych na poziomie operacyjnym (budowa indywidualnej ścieżki transferu technologii): Analizowanie potencjalnych powiązań produktowych i procesowych pod kątem budowy łańcucha wartości dodanej w ramach transferu technologii, Analiza przestrzenna i technologiczna skoncentrowanych grup przedsiębiorstw oraz powiązań sieci instytucji i organizacji, jako podstawy specjalizacyjnej dla projektu firm z B+R, Budowa relacji i wsparcie w procesie dostępu do programów B+R oraz infrastruktury, w tym oferty sieciowej (PN-T, uczelnie, IOB, instytucje finansowania).

7 Zakres doradztwa BT Monitorowanie światowych trendów rozwoju technologii, Komercjalizacja wyników badań naukowych(wdrożeń), Ustanowienie, prowadzenie, rozwijanie oraz aktualizowanie bazy danych o zapotrzebowaniu i podaży na wyniki badań naukowych w relacjach krajowych i zagranicznych, Łączenie popytu na badania naukowe, występującego wśród przedsiębiorców z podażą zasobów badawczo-naukowych w Regionie i poza nim(w tym infrastruktury oraz kadry naukowo-badawczej), a PN-T, Stosowanie inżynierii finansowej umożliwiającej realizację wdrożeń, z wykorzystaniem ogólnodostępnych i specjalizowanych źródeł finansowania i instrumentów dostępnych w regionie, kraju i zagranicą.

8 Zaplecze kadrowe dla instytucji BT
pracownicy naukowi, łączący działalność badawczo-naukową z działalnością gospodarczą ; Przedstawiciele przedsiębiorców/przedsiębiorcy, specjalizujący się w komercjalizacji wyników badań naukowych; Liderzy/Eksperci Innowacji

9 Mechanizm działania Brokera Technologicznego
Sieć klastrowa (produkcja i dostawa / technologie i produkty) Ścieżka komercjalizacji innowacji Firma kooperacyjna 1 Dostawy/ sieć Firmy Baza technologiczna B+R IOB Inicjatywy i kooperacja Platforma klastrowa Broker Technologiczny

10 Projekt Leonardo da Vinci (Transfer innowacji)

11 Klastry w Wielkopolsce liczby
Liczba zidentyfikowanych IK/PK* – 32 Liczba aktywnych IK/PK - 16 *IK – Inicjatywy Klastrowe PK – Powiązania Kooperacyjne

12 Klastry w Wielkopolsce rok powstania

13 Klastry w Wielkopolsce liczba członków
17 IK/ PK – ok.500 firm

14 Klastry w Wielkopolsce branża
Nazwa IK/PK Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Klaster Leszczyńskie Smaki Wielkopolski Klaster Spożywczy Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska Wielkopolski Klaster medyczny Leszczyński Klaster Budowlany Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego Data utworzenia 2009 2011 2010 2008 Liczba uczestników 31 18 35 22 36 43 Logo Branża spożywcza biotechnologiczna, medyczna i Life Science. medyczna budowlana szkło budowlane

15 Klastry w Wielkopolsce branża - cd
Nazwa IK/PK Waste- Klaster Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Wielkopolski Klaster MEBEL DESIGN Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych PLASTOPOLIS Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny SynergIT Klaster Informatyczny Klaster Kotlarski Wielkopolski Klaster Lotniczy Poznański Klaster Edukacyjny Klaster Poligraficzno-Reklamowy Data utworzenia 2010 2009 2011 2008 2003 2006 Liczba uczestników 18 13 16 53 49 65 23 12 36 Logo Branża gospodarka odpadami enargia odnawialna meblarska tworzywa sztuczne ICT IT kotlarska lotnicza edukacyjna poligrafia, reklama, produkcja opakowań, papiernictwo

16 Punkty styku klastrów i IB
Problemy badawcze Klastry branży spożywczej technologia linii produkcyjnych i opakowaniowych, badania fizykochemiczne, badania jakościowe, certyfikacyjne Klaster branży meblarskiej wielostronne badania nowych materiałów produkcyjnych badania odporności, wytrzymałości, oddziaływania na środowisko

17 Punkty styku klastrów i IB
Klaster poligraficzny oraz odpadów bieżąca weryfikacja oddziaływania na środowisko kontrola zgodności z normami Klastry branży medycznej kontrola wysokospecjalistycznych produktów chemicznych certyfikacja, kontrola oddziaływania na środowisko

18 Analiza 6 laboratoriów regionu Wielkopolskiego
Branża docelowa Drzewna Meblarska Maszynowa Chemiczna Energetyczna Budowlana Rolnicza Leśna Samochodowa Spożywcza Kuźnicza Lotnicza Oświetleniowa Obronna Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek (ITD) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR) Instytut Obróbki Plastycznej (INOP)

19 Analiza 6 laboratoriów regionu Wielkopolskiego
Branża docelowa: Elektroniczna Energetyczna Wszystkie branże /badania: elektrochemiczne, klimatyczne, mechaniczne, materiałowe/ Produkcyjna Usługowa /projektowania/ Laboratorium Urządzeń Elektronicznych (LA) Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Zakład Elektrochemii (CLAiO) Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"

20 Laboratoria ilość posiadanych laboratoriów

21 Laboratoria Ilość pracownaików

22 Podsumowanie spotkania
Anna Połczyńska


Pobierz ppt "IV spotkanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google