Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV spotkanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu Poznań, 12 września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV spotkanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu Poznań, 12 września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 IV spotkanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu Poznań, 12 września 2012 r.

2 1.Prezentacja Leszczyńskich Inicjatyw Klastrowych: Leszczyńskie Centrum Biznesu, Leszczyński Klaster Budowlany, Klaster Leszczyńskie Smaki, Klaster Poligraficzno- Reklamowy. 2.Działanie 1.6 WRPO - relacje ze złożonego wniosku 3.Prezentacja postaci Brokera Technologicznego regionu Wielkopolski 4.Kilka słów o projekcie Leonardo da Vinci (Transfer innowacji) 5.Przedstawienie analizy potencjału laboratoriów 6 Instytutów Badawczych i wybranych klastrów regionu Wielkopolski 6.Propozycja zorganizowania 2 dniowych warsztatów przez IDEA 7.Cd warsztatów - obszary tematyczne, problemy, cele klasteringu Wielkopolski, itp. 8.Podsumowanie i zakończenie spotkania PROGRAM SPOTKANIA

3 Prezentacja Leszczyńskich Inicjatyw Klastrowych II prezentacja PK/ IK z cyklu - Liderzy Klasteringu Wielkopolski)

4 Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa grudnia 2011 r. Cel projektu: Usługi doradcze obejmujące obszar wypracowania systemu komunikacji i informacji, w tym wsparcia procesu kooperacji międzyklastrowej. Realizacja ww. usług doradczych - 215h. Rodzaj usługi doradczejEfekt Budowanie systemu komunikacji i informacji klasteringu regionalnego (członków stowarzyszenia i klastrów) oraz wzmacniania kompetencji liderów i koordynatorów klastrów dla rozwoju aktywności klastrowej w regionie. System komunikacji i informacji dla członków klastra ( założenia, zasoby, baza wiedzy o ofercie B+R, wyszukiwanie partnerów, dobre praktyki, projekty i udział klastrów), zintegrowany system informacji pomiędzy klastrami, przedsiębiorcami, instytucjami wspierającymi klastering na obszarze Wielkopolski, poprawa zdolności konsorcyjnych klastrów, założenia programu rozwoju kompetencji liderów klastrów i IK Działanie 1.6

5 Broker Technologiczny (BT) Broker Technologiczny – podmiot niezależny od struktur uczelnianych, funkcjonujący w ramach regionalnego ekosystemu klastrowego, dysponujący kompetencjami niezbędnymi do realizowania określonych funkcji. Funkcje BT: Koordynacja procesów generowania innowacji i transferu technologii; Budowa kompetencji w zakresie wyceny technologii i komercjalizacji wiedzy (umiejętność współpracy z instytucjami otoczenia klastrowego oraz B+R, umiejętność korzystania z zaplecza B+R); Ocena tzw. gotowości technologicznej (poziomu przygotowania firmy/przedsiębiorcy do działań ze sferą B+R i ocena ryzyk oraz dobór modelu komercjalizacji wraz z jej wyceną w procesie transferu technologii, Rozwój różnego rodzaju kompetencji doradczych: generowania innowacji, komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej.

6 Broker Technologiczny (BT) - cd Dobór mechanizmów finansowania projektów w procesie transferu technologii, Zarządzanie portfelem projektów oraz wsparcie umiejętności trenerskich i coachingowych na poziomie operacyjnym (budowa indywidualnej ścieżki transferu technologii): a)Analizowanie potencjalnych powiązań produktowych i procesowych pod kątem budowy łańcucha wartości dodanej w ramach transferu technologii, b)Analiza przestrzenna i technologiczna skoncentrowanych grup przedsiębiorstw oraz powiązań sieci instytucji i organizacji, jako podstawy specjalizacyjnej dla projektu firm z B+R, c)Budowa relacji i wsparcie w procesie dostępu do programów B+R oraz infrastruktury, w tym oferty sieciowej (PN-T, uczelnie, IOB, instytucje finansowania).

7 Zakres doradztwa BT Monitorowanie światowych trendów rozwoju technologii, Komercjalizacja wyników badań naukowych(wdrożeń), Ustanowienie, prowadzenie, rozwijanie oraz aktualizowanie bazy danych o zapotrzebowaniu i podaży na wyniki badań naukowych w relacjach krajowych i zagranicznych, Łączenie popytu na badania naukowe, występującego wśród przedsiębiorców z podażą zasobów badawczo-naukowych w Regionie i poza nim(w tym infrastruktury oraz kadry naukowo-badawczej), a PN-T, Stosowanie inżynierii finansowej umożliwiającej realizację wdrożeń, z wykorzystaniem ogólnodostępnych i specjalizowanych źródeł finansowania i instrumentów dostępnych w regionie, kraju i zagranicą.

8 Zaplecze kadrowe dla instytucji BT a)pracownicy naukowi, łączący działalność badawczo-naukową z działalnością gospodarczą ; b)Przedstawiciele przedsiębiorców/przedsiębiorcy, specjalizujący się w komercjalizacji wyników badań naukowych; c)Liderzy/Eksperci Innowacji

9 Sieć klastrowa (produkcja i dostawa / technologie i produkty) Ścieżka komercjalizacji innowacji Firmy Baza technologiczna B+R IOB Inicjatywy i kooperacja Platforma klastrowa Broker Technologiczny Firma kooperacyjna 1 Dostawy/ sieć Mechanizm działania Brokera Technologicznego

10 Projekt Leonardo da Vinci (Transfer innowacji)

11 Klastry w Wielkopolsce liczby *IK – Inicjatywy Klastrowe PK – Powiązania Kooperacyjne Liczba zidentyfikowanych IK/PK* – 32 Liczba aktywnych IK/PK - 16

12 Klastry w Wielkopolsce rok powstania

13 Klastry w Wielkopolsce liczba członków 17 IK/ PK – ok.500 firm

14 Klastry w Wielkopolsce branża Nazwa IK/PK Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Klaster Leszczyńskie Smaki Wielkopolski Klaster Spożywczy Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska Wielkopolski Klaster medyczny Leszczyński Klaster Budowlany Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego Data utworzenia 2009201120102011 2008 Liczba uczestników 31183518223643 Logo Branżaspożywcza biotechnologiczna, medyczna i Life Science. medycznabudowlanaszkło budowlane

15 Klastry w Wielkopolsce branża - cd Nazwa IK/PK Waste- Klaster Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Wielkopolski Klaster MEBEL DESIGN Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych PLASTOPOLIS Wielkopolski Klaster Teleinformatyc zny SynergIT Klaster Informatyczny Klaster Kotlarski Wielkopolski Klaster Lotniczy Poznański Klaster Edukacyjny Klaster Poligraficzno- Reklamowy Data utworzenia 20102009 2011 2009200820102003200920102006 Liczba uczestników 1813 16 18534965231236 Logo Branża gospodarka odpadami enargia odnawialna meblarska tworzywa sztuczne ICTITkotlarskalotniczaedukacyjna poligrafia, reklama, produkcja opakowań, papiernictwo

16 Punkty styku klastrów i IB Problemy badawcze Klastry branży spożywczej technologia linii produkcyjnych i opakowaniowych, badania fizykochemiczne, badania jakościowe, certyfikacyjne Klaster branży meblarskiej wielostronne badania nowych materiałów produkcyjnych badania odporności, wytrzymałości, oddziaływania na środowisko

17 Klaster poligraficzny oraz odpadów bieżąca weryfikacja oddziaływania na środowisko kontrola zgodności z normami Klastry branży medycznej kontrola wysokospecjalistycznych produktów chemicznych certyfikacja, kontrola oddziaływania na środowisko Punkty styku klastrów i IB

18 Analiza 6 laboratoriów regionu Wielkopolskiego Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek (ITD) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR) Instytut Obróbki Plastycznej (INOP) Branża docelowa Drzewna Meblarska Maszynowa Chemiczna Energetyczna Budowlana Rolnicza Maszynowa Leśna Samochodowa Spożywcza Maszynowa Kuźnicza Samochodowa Lotnicza Oświetleniowa Obronna

19 Laboratorium Urządzeń Elektronicznych (LA) Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw Zakład Elektrochemii (CLAiO) Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" Analiza 6 laboratoriów regionu Wielkopolskiego Branża docelowa: Elektroniczna Energetyczna Wszystkie branże /badania: elektrochemiczne, klimatyczne, mechaniczne, materiałowe/ Produkcyjna Usługowa /projektowania/

20 Laboratoria ilość posiadanych laboratoriów

21 Laboratoria Ilość pracownaików

22 Podsumowanie spotkania Anna Połczyńska


Pobierz ppt "IV spotkanie Wielkopolskiego Centrum Klasteringu Poznań, 12 września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google