Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 ID grupy: 98/60_p_g1 Opiekun: p. Wanda Matkowska Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Środowisko i zasoby naturalne w Polsce Semestr/rok szkolny: II/2010/2011

3 ZASOBY NATURALNE W POLSCE PODZIAŁ I WYSTĘPOWANIE

4

5 PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ ODNOWIENIA SIĘ ZASOBÓW:

6

7

8

9

10 stałe: powietrze energia (słoneczna, wiatru, wód płyn ą cych, pływów morskich, geotermiczna) odnawialne: surowce energetyczne ( drewno opałowe, odpady produkcji ro ś linnej, biogazy) woda surowce dla przemysłu lekkiego, spo ż ywczego i chemicznego: surowce dla przemysłu drzewnego nieodnawialne: surowce mineralne(kopaliny u ż yteczne) Surowce energetyczne (m.in. w ę giel kamienny, w ę giel brunatny, torf) surowce metaliczne: rudy metali ż elaznych (np. ż elazo, chrom) rudy metali kolorowych(np. cynk, rt ęć ) metale szlachetne (np. złoto, srebro) rudy metali lekkich (np. magnez) pierwiastki promieniotwórcze surowce chemiczne(m.in. siarka, gips) surowce skalne (m.in. piasek, ż wir, glina) kamienie szlachetne i półszlachetne

11

12 MAPA WYDOBYCIA ZASOBÓW NATURALNYCH W POLSCE

13 ZASTOSOWANIE WĘGLA BRUNATNEGO I KAMIENNEGO bryła węgla brunatnego bryła węgla kamiennego Węgiel brunatny bywa brykietowany i stosuje się go głównie w celach opałowych. Węgiel kamienny jest jednym z najcenniejszych kopalnych surowców energetyczno-chemicznych.

14 ZASTOSOWANIE ROPY NAFTOWEJ Ropę naftową wykorzystywana była już od bardzo dawna. Używano ją między innymi do balsamowania zwłok, wyrobu pochodni, leków, a przede wszystkim jako środek zapalający w różnego rodzaju machinach wojennych. Obecnie najwięcej ropy w postaci wyodrębnionych z niej produktów zużywają niemal wszystkie gałęzie przemysłu. Otrzymywane z ropy naftowej benzyny i oleje napędowe wykorzystywane są w niemal wszystkich silnikach spalinowych. Produkty destylacji służą również do produkcji olejów, smarów, tworzyw sztucznych, środków dezynfekujących, gumy, leków, kosmetyków, barwników, a nawet syntetycznych tkanin. Również asfalt produkowany jest ze składników wydzielonych z surowej ropy.

15 ZASTOSOWANIE GAZU ZIEMNEGO Gaz ziemny jest wykorzystywany do przygotowywania posiłków, ogrzewania wody czy pomieszczeń zarówno w gospodarstwach domowych jak i w różnego rodzaju przedsiębiorstwach do celów grzewczych, w różnego rodzaju technologicznych, ma także zastosowanie do połączonego produkowania ciepła i elektryczności. Gaz ziemny jest coraz częściej stosowany do układów produkujących energię elektryczną i cieplną, ma zastosowanie także jako chłodziwo do klimatyzacji. Gaz ziemny stanowi niejednokrotnie tzw. ekologiczne paliwo do napędzania pojazdów samochodowych.

16 ZASTOSOWANIE ŻELAZA Żelazo ma ogromne znaczenie w przemyśle i technice, gdyż używane jest do produkcji stali. Stal wykorzystywana jest m.in. w budownictwie do wytwarzania elementów konstrukcyjnych budynków, a także do budowy samochodów i maszyn. Związki żelaza znalazły zastosowanie również do produkcji farb (metalicznych).

17 ZASTOSOWANIE CYNKU Najważniejsze zastosowanie technologiczne cynku to pokrywanie nim blach stalowych (stal ocynkowana), w celu uodpornienia na korozję.

18 ZASTOSOWANIE OŁOWIU Ołów znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle. Stosowany jest głównie do produkcji baterii, rur, amunicji i ołówków.

19 ZASTOSOWANIE MIEDZI Jest masowo wykorzystywana jako surowiec do produkcji przewodów elektrycznych i powszechnie w elektronice, a także w budownictwie (pokrycie dachów, elementy różnych instalacji), jako barwnik szkła oraz katalizator.

20 ZASTOSOWANIE NIKLU Nikiel używany jest często do produkcji oprawek okularów, biżuterii, elementów broni palnej, a także klamek drzwiowych. Osoby uczulone na nikiel są narażone na zaczerwienienia skóry np. w miejscu styku okularów ze skórą lub w czasie noszenia biżuterii z tego tworzywa.

21 ZASTOSOWANIE SOLI KAMIENNEJ Sól znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym oraz spożywczym, w lecznictwie natomiast używany jest głównie do produkcji roztworów fizjologicznych, np. kroplówek.

22 ZASTOSOWANIE SIARKI Wielkie ilości siarki wykorzystuje się do produkcji dwusiarczku węgla i kwasu siarkowego (VI). Używana jest do wulkanizacji kauczuku (nadawanie elastyczności), jako składnik zapałek, ogni sztucznych i prochu. Wykorzystywana jest również do produkcji barwników, jako specjalistyczny cement i do leczenia chorób skóry oraz jest to jeden z podstawowych surowców przemysłu chemicznego.

23 ŹRÓDŁA

24 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google