Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej 7 Ryb Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej 7 Ryb Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych."— Zapis prezentacji:

1 Specyfika Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej 7 Ryb Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

2 Na obszarze LGR 7 Ryb funkcjonują 4 LGD: LGD Dolina Wełny (m.in. Wągrowiec, Skoki, Rogoźno) LGD Krajna Nad Notecią (m.in. Oborniki) LGD Dolina Noteci (m.in. Margonin, Szamocin) LGD Kraina Trzech Rzek (m.in. Wyrzysk) Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

3 Walory przyrodnicze: 4 obszary NATURA potencjalnych obszarów siedlisk 3 obszary chronionego krajobrazu Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka 6 rezerwatów przyrody (+1 projektowany pn. Jeziora Bracholińskie ) 273 pomniki przyrody Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

4 Walory przyrodnicze obszaru objętego LSROR 4 obszary NATURA Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Noteci - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Notecka - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Samicy - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

5 Walory przyrodnicze obszaru objętego LSROR 6 REZERWATÓW PRZYRODY - Rezerwat Dębina - Rezerwat Promenada - Rezerwat Wełna - Rezerwat Słonawy - Rezerwat Zielona Góra - Rezerwat Buczyna Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

6 Na obszarze 7 Ryb spotykamy zwierzęta wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej m.in. traszka grzebieniasta, jelonek rogacz, zalotka i kumak nizinny, jeż europejski, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczny, łasica łaska, a także pachnica dębowa – chrząszcz związany z dziuplastym starodrzewiem liściastym. Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

7 Zbylut z rodu Pałuków ulokował w Łeknie pierwszy na ziemiach polskich klasztor cystersów, którzy w Europie przodowali w dziedzinie rolnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, hodowli ryb w stawach, przetwórstwa i rzemiosła. Efektem działalności zakonu jest widoczny do dzisiaj system melioracyjny, którego elementem jest skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, tworzące unikalne zjawisko hydrograficzne. Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

8 Materialne dobra bogatej historii terenu 7 Ryb grodziska (np. Margonin 1, Margonin 2 z fosą i wałem otwartym na j. Margonińskie) układy urbanistyczne (np. Oborniki - średniowieczny układ przestrzenny starego miasta) zespoły pałacowo-parkowe (np. w Objezierzu - wsi upamiętnionej w Panu Tadeuszu) zabytki sakralne (np. drewniany kościółek na wzniesieniu morenowym z XIV w. ) zabytki techniki i budownictwa (np. jedyna w Europie śluza faszynowo-darniowa) inne dobra kultury (np. cmentarzyska kultury pomorskiej w Masłowie) Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

9 Unikalna symbioza Krainy i Pałuk z widocznymi wpływami kultury łużyckiej Muzeum Regionalne Opatówka w Wągrowcu Skansen archeologiczno-etnograficzny Wyrzysk – Osiek Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

10 Pokłady wód geotermalnych o temperaturze dochodzącej do 90 o C W przyszłości mogą one być wykorzystane do celów energetycznych lub do celów związanych z rekreacją. Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

11 Obszar bogaty w różnego rodzaju wody powierzchniowe Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Zlewnia rzeki Wełny: 20 rzecznych obwodów rybackich i 41 jezior. Zlewnia rzeki Noteć: 14 rzecznych obwodów rybackich i 17 jezior.

12 Ranga sektora rybackiego wskaźnik rybackości – 0,92 29 podmiotów rybackich ok. 90 osób pracujących w sektorze rybackim 790 t/rocznie – wielkość produkcji ryb ok. 7 mln. zł. – wartość handlowa ryb Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

13 Cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

14 Cel 1 Poprawa warunków życia na obszarze objętym LSROR w tym: Poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznej Tworzenie atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego Wzbogacenie oferty sektora usług dla ludności Integracja mieszkańców i wzmocnienie tożsamości lokalnej Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

15 Cel 2 Wzrost znaczenia sektora rybackiego w gospodarce obszaru 7 RYB w tym: Poprawa warunków wodno-środowiskowych prowadzenia działalności w sektorze rybackim, Skuteczny marketing produktów rybactwa, Dywersyfikacja dochodów gospodarstw rybackich i tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim. Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

16 Cel 3 Rozwój turystyki i rekreacji w tym: Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych Ochrona zasobów przyrodniczych Renowacja obiektów zabytkowych Promocja walorów turystyczno – rekreacyjnych Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

17 DZIAŁANIA ukierunkowane na osiągnięcie celów zakładanych w LSROR Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

18 Żyć wygodnie, ciekawie i zdrowo na obszarze 7 RYB (cel ogólny 1) - przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na: adaptacji i wyposażeniu miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, rewitalizacji miejscowości, organizowaniu kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej, renowacji, zabezpieczeniu i oznakowaniu kąpielisk. Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

19 Zagłębie rybackie Wielkopolski (cel ogólny 2) - przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na: tworzeniu i rozwoju alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, zachowaniu różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

20 Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB (cel ogólny 3) - przewiduje się wsparcie działań polegających m. in. na: remoncie, odbudowie lub przebudowie obiektów wpisanych do rejestru zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków, tworzeniu muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów związanych z tradycjami rybackimi, promocji obszaru objętego LSROR, Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

21 Dziękuję za uwagę! Anna Wojcińska Dyrektor Biura LGR 7 Ryb Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Strona internetowa: Biuro LGR 7 Ryb, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom


Pobierz ppt "Specyfika Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej 7 Ryb Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google