Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom"— Zapis prezentacji:

1 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Specyfika Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

2 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Na obszarze LGR „7 Ryb” funkcjonują 4 LGD: LGD „Dolina Wełny” (m.in. Wągrowiec, Skoki, Rogoźno) LGD „Krajna Nad Notecią” (m.in. Oborniki) LGD „Dolina Noteci” (m.in. Margonin, Szamocin) LGD „Kraina Trzech Rzek” (m.in. Wyrzysk) Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

3 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Walory przyrodnicze: 4 obszary NATURA potencjalnych obszarów siedlisk 3 obszary chronionego krajobrazu Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka 6 rezerwatów przyrody (+1 projektowany pn. Jeziora Bracholińskie) 273 pomniki przyrody Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

4 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Walory przyrodnicze obszaru objętego LSROR 4 obszary NATURA Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Noteci” - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Notecka” - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Samicy” - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

5 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Walory przyrodnicze obszaru objętego LSROR 6 REZERWATÓW PRZYRODY - Rezerwat „Dębina” - Rezerwat „Promenada” - Rezerwat „Wełna” - Rezerwat „Słonawy” - Rezerwat Zielona Góra” - Rezerwat „Buczyna” Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

6 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Na obszarze „7 Ryb” spotykamy zwierzęta wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej m.in. traszka grzebieniasta, jelonek rogacz, zalotka i kumak nizinny, jeż europejski, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczny, łasica łaska, a także pachnica dębowa – chrząszcz związany z dziuplastym starodrzewiem liściastym. Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

7 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Zbylut z rodu Pałuków ulokował w Łeknie pierwszy na ziemiach polskich klasztor cystersów, którzy w Europie przodowali w dziedzinie rolnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, hodowli ryb w stawach, przetwórstwa i rzemiosła. Efektem działalności zakonu jest widoczny do dzisiaj system melioracyjny, którego elementem jest skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, tworzące unikalne zjawisko hydrograficzne. Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

8 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Materialne dobra bogatej historii terenu „7 Ryb” grodziska (np. Margonin 1, Margonin 2 z fosą i wałem otwartym na j. Margonińskie) układy urbanistyczne (np. Oborniki - średniowieczny układ przestrzenny starego miasta) zespoły pałacowo-parkowe (np. w Objezierzu - wsi upamiętnionej w „Panu Tadeuszu”) zabytki sakralne (np. drewniany kościółek na wzniesieniu morenowym z XIV w. ) zabytki techniki i budownictwa (np. jedyna w Europie śluza faszynowo-darniowa) inne dobra kultury (np. cmentarzyska kultury pomorskiej w Masłowie) Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

9 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Unikalna symbioza Krainy i Pałuk z widocznymi wpływami kultury łużyckiej Muzeum Regionalne Opatówka w Wągrowcu Skansen archeologiczno-etnograficzny Wyrzysk – Osiek Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

10 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Pokłady wód geotermalnych o temperaturze dochodzącej do 90oC W przyszłości mogą one być wykorzystane do celów energetycznych lub do celów związanych z rekreacją.   Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

11 Obszar bogaty w różnego rodzaju wody powierzchniowe
Strona internetowa: Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Obszar bogaty w różnego rodzaju wody powierzchniowe  Zlewnia rzeki Wełny: 20 rzecznych obwodów rybackich i 41 jezior. Zlewnia rzeki Noteć: 14 rzecznych obwodów rybackich i 17 jezior . Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

12 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Ranga sektora rybackiego wskaźnik rybackości – 0,92 29 podmiotów rybackich ok. 90 osób pracujących w sektorze rybackim 790 t/rocznie – wielkość produkcji ryb ok. 7 mln. zł. – wartość handlowa ryb Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

13 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Cele ogólne i szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

14 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Cel 1 Poprawa warunków życia na obszarze objętym LSROR w tym: Poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznej Tworzenie atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego Wzbogacenie oferty sektora usług dla ludności Integracja mieszkańców i wzmocnienie tożsamości lokalnej Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

15 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Cel 2 Wzrost znaczenia sektora rybackiego w gospodarce obszaru 7 RYB w tym: Poprawa warunków wodno-środowiskowych prowadzenia działalności w sektorze rybackim, Skuteczny marketing produktów rybactwa, Dywersyfikacja dochodów gospodarstw rybackich i tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim. Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

16 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Cel 3 Rozwój turystyki i rekreacji w tym: Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych Ochrona zasobów przyrodniczych Renowacja obiektów zabytkowych Promocja walorów turystyczno – rekreacyjnych Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

17 DZIAŁANIA ukierunkowane na osiągnięcie celów zakładanych w LSROR
Strona internetowa: Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom DZIAŁANIA ukierunkowane na osiągnięcie celów zakładanych w LSROR Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

18 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom „Żyć wygodnie, ciekawie i zdrowo na obszarze 7 RYB” (cel ogólny 1) - przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na: adaptacji i wyposażeniu miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, rewitalizacji miejscowości, organizowaniu kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej, renowacji, zabezpieczeniu i oznakowaniu kąpielisk.   Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

19 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom „Zagłębie rybackie Wielkopolski” (cel ogólny 2) - przewiduje się wsparcie działań polegających m.in. na: tworzeniu i rozwoju alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa, zachowaniu różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

20 Strona internetowa: www.7ryb.pl
Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom „Zdrowy odpoczynek i niezapomniane wrażenia na obszarze 7 RYB” (cel ogólny 3) - przewiduje się wsparcie działań polegających m. in. na: remoncie, odbudowie lub przebudowie obiektów wpisanych do rejestru zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków, tworzeniu muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów związanych z tradycjami rybackimi, promocji obszaru objętego LSROR,   Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

21 Dziękuję za uwagę! Anna Wojcińska Dyrektor Biura LGR „7 Ryb”
Strona internetowa: Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom Dziękuję za uwagę! Anna Wojcińska Dyrektor Biura LGR „7 Ryb” Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


Pobierz ppt "Biuro LGR „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, Wągrowiec tel , kom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google