Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie procesami Proces Dyplomowania WSB-NLU Emilia Małek, Leszek Smaga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie procesami Proces Dyplomowania WSB-NLU Emilia Małek, Leszek Smaga."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie procesami Proces Dyplomowania WSB-NLU Emilia Małek, Leszek Smaga

2 2 Proces Dyplomowania WSB-NLU

3 3 Proces Dyplomowania 1/3

4 4 Proces Dyplomowania 2/3

5 5 Proces Dyplomowania 3/3

6 6 Model dojrzałości procesu Czynniki umożliwiające realizację procesu 1. PROJEKTProces dyplomowania WSB-NLU 2. WYKONAWCY1.Student, kończący studia, który uzyskał absolutorium. 2.Promotor, wybrany lub przydzielony studentowi 3.Pracownik sekretariatu wydziału. 3. WŁAŚCICIELWSB-NLU, uczelnia nadaje tytuł naukowy studentom. Za proces obrony odpowiada komisja. 4. INFRASTRUKTURASystem informatyczny uczelni, w którym są zamieszczane wszystkie informacje i przez który jest wysyłana, stemplowana i oceniana praca dyplomowa 5. MIERNIKIMiernikami są wystawione oceny do pracy dyplomowej.

7 7 Model dojrzałości przedsiębiorstwa Zdolności organizacyjne 1. PRZYWÓDZTWOStudent poprzez swoje zaangażowanie i chęć ukończenia studiów rozpoczyna i kontynuuje proces dyplomowania w celu uzyskania potwierdzenia swojego poziomu wykształcenia, jego mentorem zaś jest promotor, który pomaga określić studentowi kierunek jego działań 2. KULTURAUczelnia ma na celu przede wszystkim fachową i kompletną obsługę swoich studentów, dąży do uzyskania maksimum satysfakcji przez studenta. Dlatego też wszystkie działania uczelni, włącznie z procesem dyplomowania pozostają w ścisłej relacji z wyjątkową kulturą panującą na uczelni 3. KOMPETENCJEZa proces dyplomowania odpowiada promotor, nadaje kierunek w pisaniu pracy, jak i wspomaga studenta podczas pisania odpowiednimi wskazówkami. 4. NADZÓRNadzór nad pisaniem pracy przez studenta ma bezpośrednio promotor, który akceptuje najpierw tematykę i zakres pracy, a następnie kolejne etapy.

8 8 Ocena Dojrzałości Procesów P-1P-2P-3P-4 Projekt1.Cel 2. Kontekst 3. Dokumentacja Wykonawcy1. Wiedza 2. Umiejętności 3. Zachowania Właściciel1. Tożsamość 2. Działania 3. Zakres władzy Infrastruktura1. Systemy informatyczne 2. Systemy zzl Mierniki1. Definicja 2. Zastosowanie

9 9 Przewaga pól Dojrzałość procesu na poziomie P2 Model Dojrzałości Procesu

10 10 Ocena Dojrzałości Przedsiębiorstwa E-1E-2E-3E-4 Przywództwo1. Świadomość 2. Dopasowane 3. Zachowania 4. Styl Kultura1. Praca zespołowa 2. Koncentracja na kliencie 3. Odpowiedzialność 4. Stosunek do zmian Kompetencje1. Ludzie 2. Metodyka Nadzór1. Model procesu 2. Odpowiedzialność 3. Integracja

11 11 Przewaga pól Dojrzałość przedsiębiorstwa na poziomie E2 Dojrzałość Przedsiębiorstwa

12 12 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie procesami Proces Dyplomowania WSB-NLU Emilia Małek, Leszek Smaga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google