Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie procesami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie procesami"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie procesami
Emilia Małek, Leszek Smaga Zarządzanie procesami Proces Dyplomowania WSB-NLU

2 Proces Dyplomowania WSB-NLU

3 Proces Dyplomowania 1/3

4 Proces Dyplomowania 2/3

5 Proces Dyplomowania 3/3

6 Czynniki umożliwiające realizację procesu
Model dojrzałości procesu Czynniki umożliwiające realizację procesu 1. PROJEKT Proces dyplomowania WSB-NLU 2. WYKONAWCY Student, kończący studia, który uzyskał absolutorium. Promotor, wybrany lub przydzielony studentowi Pracownik sekretariatu wydziału. 3. WŁAŚCICIEL WSB-NLU, uczelnia nadaje tytuł naukowy studentom. Za proces obrony odpowiada komisja. 4. INFRASTRUKTURA System informatyczny uczelni, w którym są zamieszczane wszystkie informacje i przez który jest wysyłana, stemplowana i oceniana praca dyplomowa 5. MIERNIKI Miernikami są wystawione oceny do pracy dyplomowej.

7 Zdolności organizacyjne
Model dojrzałości przedsiębiorstwa Zdolności organizacyjne 1. PRZYWÓDZTWO Student poprzez swoje zaangażowanie i chęć ukończenia studiów rozpoczyna i kontynuuje proces dyplomowania w celu uzyskania potwierdzenia swojego poziomu wykształcenia, jego mentorem zaś jest promotor, który pomaga określić studentowi kierunek jego działań 2. KULTURA Uczelnia ma na celu przede wszystkim fachową i kompletną obsługę swoich studentów, dąży do uzyskania maksimum satysfakcji przez studenta. Dlatego też wszystkie działania uczelni, włącznie z procesem dyplomowania pozostają w ścisłej relacji z wyjątkową kulturą panującą na uczelni 3. KOMPETENCJE Za proces dyplomowania odpowiada promotor, nadaje kierunek w pisaniu pracy, jak i wspomaga studenta podczas pisania odpowiednimi wskazówkami. 4. NADZÓR Nadzór nad pisaniem pracy przez studenta ma bezpośrednio promotor, który akceptuje najpierw tematykę i zakres pracy, a następnie kolejne etapy.

8 Ocena Dojrzałości Procesów
Projekt Cel 2. Kontekst 3. Dokumentacja Wykonawcy 1. Wiedza 2. Umiejętności 3. Zachowania Właściciel 1. Tożsamość 2. Działania 3. Zakres władzy Infrastruktura 1. Systemy informatyczne 2. Systemy zzl Mierniki 1. Definicja 2. Zastosowanie

9 Dojrzałość procesu na poziomie P2
Model Dojrzałości Procesu Przewaga pól Dojrzałość procesu na poziomie P2

10 Ocena Dojrzałości Przedsiębiorstwa
Przywództwo 1. Świadomość 2. Dopasowane 3. Zachowania 4. Styl Kultura 1. Praca zespołowa 2. Koncentracja na kliencie 3. Odpowiedzialność 4. Stosunek do zmian Kompetencje 1. Ludzie 2. Metodyka Nadzór 1. Model procesu 2. Odpowiedzialność 3. Integracja

11 Dojrzałość przedsiębiorstwa na poziomie E2
Przewaga pól Dojrzałość przedsiębiorstwa na poziomie E2

12 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie procesami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google