Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemoc i agresja rówieśnicza Publiczne Gimnazjum nr 22 im. K. Wojtyły rok szkolny 2008/2009 Opracowanie: Iwona Lenard.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemoc i agresja rówieśnicza Publiczne Gimnazjum nr 22 im. K. Wojtyły rok szkolny 2008/2009 Opracowanie: Iwona Lenard."— Zapis prezentacji:

1 Przemoc i agresja rówieśnicza Publiczne Gimnazjum nr 22 im. K. Wojtyły rok szkolny 2008/2009 Opracowanie: Iwona Lenard

2 Definicje Agresję - definiuje się jako zamierzone działanie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy fizycznej, psychicznej lub materialnej. Zachowania agresywne najczęściej bywają incydentalne bądź jednorazowe. Agresję - definiuje się jako zamierzone działanie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy fizycznej, psychicznej lub materialnej. Zachowania agresywne najczęściej bywają incydentalne bądź jednorazowe. Przemoc - to wykorzystywanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy ofiara przez dłuższy czas poddana jest negatywnym wpływom sprawcy przemocy. Przemoc - to wykorzystywanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy ofiara przez dłuższy czas poddana jest negatywnym wpływom sprawcy przemocy.

3 Dlaczego dochodzi do zachowań agresywnych? 1. Czynniki biologiczne temperament – najbardziej narażone na wytworzenie u siebie wzorca zachowań agresywnych jest dziecko o tak zwanym gorącym temperamencie temperament – najbardziej narażone na wytworzenie u siebie wzorca zachowań agresywnych jest dziecko o tak zwanym gorącym temperamencie wysoki poziom hormonów, zwłaszcza testosteronu u chłopców wysoki poziom hormonów, zwłaszcza testosteronu u chłopców zaburzona dynamika przebiegu procesów nerwowych – wzmożona aktywność dziecka i jednocześnie problemy w kontrolowaniu swojego zachowania zaburzona dynamika przebiegu procesów nerwowych – wzmożona aktywność dziecka i jednocześnie problemy w kontrolowaniu swojego zachowania

4 2. Wpływ środowiska rodzinnego brak ciepła i zaangażowania w sprawy dziecka ze strony głównego opiekuna – najczęściej matki brak ciepła i zaangażowania w sprawy dziecka ze strony głównego opiekuna – najczęściej matki nadmierny dystans uczuciowy, chłód, brak bliskiego kontaktu z dzieckiem nadmierny dystans uczuciowy, chłód, brak bliskiego kontaktu z dzieckiem przyzwalająca i tolerancyjna postawa wobec dziecka, szczególnie wobec jego zachowań agresywnych, brak jasnych norm co wobec dopuszczalności agresji – tak zwane wychowanie bezstresowe przyzwalająca i tolerancyjna postawa wobec dziecka, szczególnie wobec jego zachowań agresywnych, brak jasnych norm co wobec dopuszczalności agresji – tak zwane wychowanie bezstresowe brutalne, agresywne zachowanie rodzica – agresji można się nauczyć poprzez obserwację lub bycie obiektem takich zachowań brutalne, agresywne zachowanie rodzica – agresji można się nauczyć poprzez obserwację lub bycie obiektem takich zachowań

5 3. Wpływ grupy rówieśniczej naśladowanie agresywnych zachowań osób, które są ważne i atrakcyjne w grupie naśladowanie agresywnych zachowań osób, które są ważne i atrakcyjne w grupie zmniejszenie własnej odpowiedzialności za agresję na zasadzie wszyscy tak robią zmniejszenie własnej odpowiedzialności za agresję na zasadzie wszyscy tak robią zmniejszenie kontroli nad własnym agresywnym zachowaniem pod wpływem grupy zmniejszenie kontroli nad własnym agresywnym zachowaniem pod wpływem grupy istnienie norm grupowych dopuszczających agresję istnienie norm grupowych dopuszczających agresję

6 4. Wpływ środowiska szkolnego organizacja nauczania – nuda, brak zagospodarowania czasu, duża liczebność klas, nadmiar bodźców, brak możliwości odpoczynku, brak propozycji zajęć pozalekcyjnych organizacja nauczania – nuda, brak zagospodarowania czasu, duża liczebność klas, nadmiar bodźców, brak możliwości odpoczynku, brak propozycji zajęć pozalekcyjnych niewłaściwy system norm – np. niejasny, niespójny, brak konsekwencji w przestrzeganiu norm niewłaściwy system norm – np. niejasny, niespójny, brak konsekwencji w przestrzeganiu norm niewłaściwa reakcja na zachowania agresywne – reakcje niekonsekwentne, brak reakcji niewłaściwa reakcja na zachowania agresywne – reakcje niekonsekwentne, brak reakcji czynniki związane z relacjami uczeń – nauczyciel – rodzic np. brak autentycznego dialogu czynniki związane z relacjami uczeń – nauczyciel – rodzic np. brak autentycznego dialogu

7 Formy agresji i przemocy Bezpośrednia przemoc fizyczna - bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności, przezywanie, wyśmiewanie Bezpośrednia przemoc fizyczna - bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności, przezywanie, wyśmiewanie Bezpośrednia przemoc słowna i niewerbalna - dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i Internet), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów Bezpośrednia przemoc słowna i niewerbalna - dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, obrażanie, ośmieszanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również poprzez sms-y i Internet), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów Pośrednie formy przemocy - namawianie innych do ataków fizycznych lub słownych, naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy Pośrednie formy przemocy - namawianie innych do ataków fizycznych lub słownych, naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy

8 Ofiara przemocy dziecko jest często wyśmiewane, ośmieszane, poniżane, zastraszane, popychane, zmuszane do wykonywania poleceń kolegów, nosi nieprzyjemne przezwisko dziecko jest często wyśmiewane, ośmieszane, poniżane, zastraszane, popychane, zmuszane do wykonywania poleceń kolegów, nosi nieprzyjemne przezwisko jego rzeczy są często chowane, rozrzucane, niszczone jego rzeczy są często chowane, rozrzucane, niszczone ma wyraźne ślady fizyczne – zadrapania, sińce, podarte lub zniszczone ubrania ma wyraźne ślady fizyczne – zadrapania, sińce, podarte lub zniszczone ubrania często płacze i wygląda na osobę smutną, nieszczęśliwą często płacze i wygląda na osobę smutną, nieszczęśliwą może przejawiać nieoczekiwane zmiany nastroju – od smutku do irytacji lub nagłych wybuchów złości może przejawiać nieoczekiwane zmiany nastroju – od smutku do irytacji lub nagłych wybuchów złości jest izolowane z grupy jest izolowane z grupy ma problemy z głośnym wypowiadaniem się na lekcji ma problemy z głośnym wypowiadaniem się na lekcji traci zainteresowanie nauką traci zainteresowanie nauką spóźnia się do szkoły, chodzi do niej okrężną drogą lub wagaruje spóźnia się do szkoły, chodzi do niej okrężną drogą lub wagaruje przerwy spędza samo, najczęściej w okolicy nauczyciela przerwy spędza samo, najczęściej w okolicy nauczyciela nie ma kolegów, nie uczestniczy w imprezach klasowych, prosi rodziców o dodatkowe pieniądze, skarży się na częste bóle brzucha, głowy, ma kłopoty ze snem nie ma kolegów, nie uczestniczy w imprezach klasowych, prosi rodziców o dodatkowe pieniądze, skarży się na częste bóle brzucha, głowy, ma kłopoty ze snem

9 Postawa pasywna ofiary przemocy ich wygląd różni się od ogółu ich wygląd różni się od ogółu czują strach przed otoczeniem czują strach przed otoczeniem może ich cechować nieśmiałość, małomówność, ostrożność może ich cechować nieśmiałość, małomówność, ostrożność bardzo dobre wyniki w nauce bardzo dobre wyniki w nauce niezgrabność fizyczna niezgrabność fizyczna skłonność do wycofania się, ucieczki, płaczliwości skłonność do wycofania się, ucieczki, płaczliwości brak poczucia własnej wartości brak poczucia własnej wartości bliższe i cieplejsze od przeciętnej kontakty z rodzicami (często nadopiekuńczość) bliższe i cieplejsze od przeciętnej kontakty z rodzicami (często nadopiekuńczość) negatywne nastawienie do przemocy i jej narzędzi negatywne nastawienie do przemocy i jej narzędzi chłopcy często fizycznie słabsi od kolegów chłopcy często fizycznie słabsi od kolegów

10 Postawa prowokująca ofiary przemocy problemy z koncentracją problemy z koncentracją niepokój niepokój nadpobudliwość nadpobudliwość wytwarzanie wokół siebie atmosfery irytacji i napięcia wytwarzanie wokół siebie atmosfery irytacji i napięcia częste konflikty z kolegami częste konflikty z kolegami ich zachowanie odbierane jest przez innych jako prowokujące ich zachowanie odbierane jest przez innych jako prowokujące

11 Sprawcy przemocy zachowują się agresywnie nie tylko w stosunku do kolegów, ale i rodziców, nauczycieli i innych osób dorosłych zachowują się agresywnie nie tylko w stosunku do kolegów, ale i rodziców, nauczycieli i innych osób dorosłych często są to osoby zafascynowane przemocą i jej narzędziami często są to osoby zafascynowane przemocą i jej narzędziami ujawniają potrzebę dominacji ujawniają potrzebę dominacji ich działanie jest zwykle impulsywne ich działanie jest zwykle impulsywne bywają wulgarni, surowo oceniają innych bywają wulgarni, surowo oceniają innych nie współczują ofiarom prześladowań, mają niskie poczucie winy nie współczują ofiarom prześladowań, mają niskie poczucie winy mają średnie lub nieco wyższe niż przeciętny uczeń mniemanie o sobie mają średnie lub nieco wyższe niż przeciętny uczeń mniemanie o sobie chłopcy są zazwyczaj silniejsi od pozostałych chłopcy są zazwyczaj silniejsi od pozostałych charakteryzują się niskim poziomem strachu charakteryzują się niskim poziomem strachu nie angażują się w działania na rzecz innych nie angażują się w działania na rzecz innych unikają podporządkowania się innym osobom, także rodzicom i nauczycielom unikają podporządkowania się innym osobom, także rodzicom i nauczycielom Najczęściej bywają otoczeni grupką kolegów, przez których są lubiani Najczęściej bywają otoczeni grupką kolegów, przez których są lubiani niektórzy biorą w przemocy udział pasywny, nie przejmując inicjatywy niektórzy biorą w przemocy udział pasywny, nie przejmując inicjatywy

12 Skutki przemocy Ofiary przemocy – przeżywają poczucie poniżenia i upokorzenia, lęk, rozpacz i smutek. Czują się osamotnione, bezradne i bezsilne. Wstydzą się i czują się winne, że nie potrafią sobie poradzić. Długotrwałe pozostawanie w takiej sytuacji powodować może zaburzenia somatyczne. Ofiary przemocy – przeżywają poczucie poniżenia i upokorzenia, lęk, rozpacz i smutek. Czują się osamotnione, bezradne i bezsilne. Wstydzą się i czują się winne, że nie potrafią sobie poradzić. Długotrwałe pozostawanie w takiej sytuacji powodować może zaburzenia somatyczne. Sprawcy przemocy – utrwalają swoje zachowanie agresywne, obniżenie poczucia odpowiedzialności za własne działania, skłonność do zachowań aspołecznych, łatwe wchodzenie w konflikty z prawem. Sprawcy przemocy – utrwalają swoje zachowanie agresywne, obniżenie poczucia odpowiedzialności za własne działania, skłonność do zachowań aspołecznych, łatwe wchodzenie w konflikty z prawem. Świadkowie przemocy – jeśli nie potrafili jej się skutecznie przeciwstawić, przeżywają dezorientację, często latami przechowują poczucie winy, niezadowolenie i pretensję do siebie, uczą się bierności, bezradności i niereagowania w trudnych sytuacjach Świadkowie przemocy – jeśli nie potrafili jej się skutecznie przeciwstawić, przeżywają dezorientację, często latami przechowują poczucie winy, niezadowolenie i pretensję do siebie, uczą się bierności, bezradności i niereagowania w trudnych sytuacjach

13 Polecana literatura D. Olweus Mobbning – fala przemocy w szkole D. Olweus Mobbning – fala przemocy w szkole M. Dąbrowska – Bąk Przemoc w szkole M. Dąbrowska – Bąk Przemoc w szkole D.Dana Rozwiązywanie konfliktów D.Dana Rozwiązywanie konfliktów D.Golec Przemoc wobec dziecka D.Golec Przemoc wobec dziecka I.Pospiszyl Przemoc w rodzinie I.Pospiszyl Przemoc w rodzinie G.Poraj Agresja w szkole. Przyczyny, profilaktyka, interwencje G.Poraj Agresja w szkole. Przyczyny, profilaktyka, interwencje www.szkolabezprzemocy.pl www.szkolabezprzemocy.pl www.szkolabezprzemocy.pl


Pobierz ppt "Przemoc i agresja rówieśnicza Publiczne Gimnazjum nr 22 im. K. Wojtyły rok szkolny 2008/2009 Opracowanie: Iwona Lenard."

Podobne prezentacje


Reklamy Google