Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOBBING definicja zjawiska Mobbing jest to długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOBBING definicja zjawiska Mobbing jest to długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej."— Zapis prezentacji:

1 MOBBING definicja zjawiska Mobbing jest to długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej przemocy.

2 Inne definicje Mobbing to terror i wroga komunikacja, zachowania mściwe, złośliwe, mające na celu upokorzenie osoby. MOBBING TO NADUŻYCIE WŁADZY I POZYCJI

3 Jednorazowy konflikt nie jest mobbingiem.

4 O MOBBINGU MÓWIMY, GDY Długi jest czas i częstotliwość prześladowania Ofiara nie jest w stanie obronić się sama

5 Taktyki mobbingu Upokarzanie Zastraszanie Pomniejszanie kompetencji

6 Zachowania mobbingowe przykłady za H. Leymannem Utrudnianie możliwości komunikowania się (Ograniczanie wypowiedzi, przerywanie, krzyk, ciągłe krytykowanie, groźby, poniżające gesty) Wpływanie na stosunki społeczne w miejscu pracy (Unikanie rozmów, nie dawanie możliwości odezwania się, izolowanie, ostracyzm) Kreowanie złego wizerunku osoby (Plotki, ośmieszanie, sugerowanie choroby psychicznej, wyśmiewanie, zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność) Pogarszanie sytuacji życiowej (brak zadań, zbyt dużo zadań, zadania poniżej kompetencji, obraźliwe, zbyt trudne) Wpływanie na zdrowie (prace szkodliwe, grożenie przemocą, znęcanie się fizyczne)

7 Mobber Manipuluje emocjami innych Wywiera presję Żongluje poczuciem winy Dręczyciel: Ma wyolbrzymione i nierealistyczne poczucie wartości, Słabo kontroluje emocje, na krytykę reaguje nadmiernie i osobiście Skoncentrowany jest na sobie, jest mało empatyczny.

8 Korzyści psychologiczne z prześladowania Budowanie własnego wizerunku jako osoby odpowiedzialnej Koncentracja uwagi na sobie Poczucie kontroli nad otoczeniem Realne eliminowania osób niewygodnych Odreagowanie napięcia Realizacja stereotypu męskiej roli Ukrycie własnych słabości i inne

9 Ofiary mobbingu Aż 14 % ofiar mobbingu wywodzi się ze środowisk dydaktycznych – szkół, uniwersytetów, placówek naukowych Najbardziej narażone na mobbing zawody: nauczyciel, pracownik socjalny, pielęgniarka, bankowiec, sprzedawca, kasjer. Badania z 1996 roku Międzynarodowej Organizacji Pracy (H. Lehman)

10 Procent mobbingowanych pracowników

11 Kto mobbinguje mężczyzn?

12 Molestowanie seksualne

13 STOP DLA MOBBINGU Korzyści dla organizacji wdrażających programy antymobbingowe: 1.Wzrost prestiżu organizacji 2.Ograniczenie ryzyka procesów sądowych 3.Wypracowanie konstruktywnych form rozwiązywania konfliktów w organizacji 4.Wzrost identyfikacji pracownika z firmą; redukcja negatywnych zjawisk takich jak ucieczki w zwolnienia lekarskie, bojkotowanie pracy i miejsca pracy 5.Dialog ze związkami pracowniczymi w firmie;


Pobierz ppt "MOBBING definicja zjawiska Mobbing jest to długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google