Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agresja i przemoc u dzieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agresja i przemoc u dzieci."— Zapis prezentacji:

1 Agresja i przemoc u dzieci.
/materiały warsztatowe dla rodziców/ Sporządziły: Krystyna Wesołowska Katarzyna Zielińska

2

3 Agresja, przemoc /wyjaśnienie pojęć/.
Mechanizm powstawania zachowań agresywnych. Przyczyny agresji. i przemocy wśród dzieci. Formy agresji i przemocy. Zasady postępowania z agresywnymi dziećmi. Zawarcie kontraktu z dzieckiem jako sposób zapobiegania zachowaniom agresywnym.

4 Agresja to świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szkody/krzywdy/ – fizycznej, psychicznej lub materialnej. Jej charakterystyczną cechą jest używanie przez kogoś siły wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony. Zachowania agresywne zdarzają się wszystkim ludziom, ale najczęściej bywają jednorazowe bądź incydentalne. Charakterystyczną cechą agresji jest, więc to, że jej sprawca i ofiara nie pozostają nimi na zawsze, często „zamieniają się” swoimi rolami. Przemoc to wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy).

5 Mechanizm powstawania zachowań agresywnych.
Zachowania agresywne mają zawsze swoja przyczynę. Zwykle ich podłoże stanowią niezaspokojone potrzeby dziecka: akceptacja; poczucie przynależności do grupy; Poczucie bycia wartościowym człowiekiem. Powstawaniu zachowań agresywnych sprzyjają: doznanie jakiejkolwiek formy przemocy: fizycznej, psychicznej, opuszczenia, seksualnej; uczucie bezsilności; uczucie upokorzenia; uczucie złości lub rozpaczy; powiększające się poczucie samotności; Podatność na dewiacje, uzależnienia, przestępczość.

6 Przyczyny agresji i przemocy wśród uczniów.
Czynniki biologiczne: Czynniki temparamentalne – dziecko o „gorącym” temperamencie jest bardziej narażone na wytworzenie u siebie wzorca agresywnych zachowań. Wysoki poziom hormonów, zwłaszcza testosteronu u chłopców. Zaburzona dynamika przebiegu procesów nerwowych /nadpobudliwość psychoruchowa związana ze wzmożona aktywnością dziecka i problemami w kontrolowaniu swojego zachowania./ Wpływ środowiska rodzinnego: Brak ciepła, zaangażowania, zainteresowania sprawami swego dziecka; /najczęściej matki/; Pobłażliwość i przyzwolenie dla dziecka na stosowanie agresji wobec innych; Brak jasnego przekazu, co jest dobre, a co złe;

7 Brak wyznaczonych granic – jak dziecku wolno się zachować, a jak nie;
Stosowanie agresji i przemocy przez rodziców w kontaktach między dorosłymi i w stosunku do samego dziecka; Wychowanie w duchu „ dziecko nie ma głosu”; Rozwiązywanie konfliktów i napięć domowych „siłą”; Kryzysy domowe (kłótnie, rozwód rodziców); Podwójne wzorce zachowań, (co innego się mówi, a co innego robi). Wpływ grupy rówieśniczej: Naśladowanie agresywnych zachowań tych osób, które są ważne i atrakcyjne w grupie /np. starsi koledzy/; Zmniejszenie się osobistej odpowiedzialności za agresywne zachowania, poprzez rozłożenie jej pomiędzy więcej osób /wszyscy to robią/; Zmniejszenie kontroli nad swoim agresywnym zachowaniem pod wpływem grupy; Istnienie norm grupowych dopuszczających agresję – zarówno wobec członków swojej grupy, jak i osób spoza niej.

8 Wpływ środowiska szkolnego:
Czynniki związane z organizacja nauczania – nuda, brak zagospodarowania czasu, ograniczenie przestrzeni, zagęszczenie, nadmiar bodźców, hałas, brak możliwości relaksu i odprężenia (dla uczniów i nauczycieli), brak zajęć pozalekcyjnych. Niewłaściwy system norm – np. system norm niejasny, niespójny lub normy „podwójne” (inne są deklarowane, a inne rzeczywiście obowiązują, normy preferujące użycie siły, nieprzestrzeganie norm przez osoby znaczące; Niewłaściwa reakcja na zachowania agresywne – reakcje niekonsekwentne, bagatelizowanie przez nauczycieli niektórych agresywnych zachowań uczniów, brak reakcji na drobne wykroczenia, brak skutecznej mediacji w przypadku konfliktów. Czynniki związane z relacjami uczeń – nauczyciel – rodzic – m.in. sprzeczność interesów, brak autentycznego dialogu i kontaktu, niewłaściwy sposób komunikowania się nauczycieli z uczniami.

9 Formy agresji i przemocy:
PRZEMOC FIZYCZNA PRZEMOC SŁOWNA PRZEMOC BEZ UŻYCIA SŁÓW I KONTAKTU FIZYCZNEGO Bicie Popchnięcia Podcinanie Wymuszanie pieniędzy Zamykanie Niszczenie własności Kopanie Plucie Przezywanie Wyśmiewanie Grożenie Ośmieszanie Plotkowanie Namawianie się Szantaż Obrażanie Wrogie gesty Miny Izolowanie Manipulowanie związkami przyjaźni

10 Zasady postępowania z agresywnymi dziećmi.
Dziecko może oglądać audycje odpowiednie do swego wieku. Niedopuszczalne jest oglądanie przez dziecko filmów przeznaczonych dla dorosłych. Dziecko po obejrzeniu takiego filmu identyfikuje się z negatywnymi bohaterami i naśladuje ich postępowanie. Istotne są rozmowy z dzieckiem o różnych sytuacjach z życia codziennego i wyjaśnianie niewłaściwych zachowań (jak ty postąpiłbyś, czy tak należało). W rozmowie należy uświadamiać dziecku, co było powodem jego złości i pokazać sposoby wyładowywania tej złości.

11 Wyjaśniaj dziecku, jakie zachowania są krzywdzące dla innych, co jest dobrem, a co złem. (Bartku, jeśli ciągniesz Julię za włosy, to ją bardzo boli, tak się nie postępuje; Jeśli chcesz pożyczyć kredki to nie wyrywaj ich Beacie, ale poproś ją; Bicie innych jest bardzo złe. Jeśli jesteś zdenerwowany na Darka, to powiedz mu to słowami.) Zdecydowane i konsekwentne przeciwstawiaj się agresji; zwracaj uwagę, komentuj, nie udawaj, że nic nie widzisz. Sam unikaj agresji fizycznej: nie szarp ze złością nie popychaj nie ściskaj za rękę nie staraj się sam fizycznie karać Sam unikaj agresji słownej: nie obrażaj, nie zawstydzaj.

12 Zamiast długich monologów i moralizowania - mów krótko i jasno:
formułuj krótkie zdania opisz fakt (Widzę, że go drażnisz; Słyszę, że przezywasz) zaakcentuj swoje zdanie (Nie zgadzam się na to) powołaj się na normy (Ustaliliśmy, że nikogo nie bijemy) pokaż konsekwencje takiego zachowania dla poszkodowanego (Bartka to boli; Ani jest przykro). Całość oddziaływań wychowawczych wymaga od wszystkich członków rodziny bardzo dużo spokoju, cierpliwości, życzliwości i zrozumienia oraz konsekwencji.

13 Kontrakt z dzieckiem. Janikowo, dnia…….2008 Kontrakt
Ja, , zobowiązuję się, że nie będę wyśmiewała się z Beaty ubrań ani rodziców, ani nie będę mówiła o niej żadnych nieprzyjemnych rzeczy. Jeśli będzie mnie już bardzo złościła, to będę odchodziła na przerwie w inną stronę. Obiecuję, że powiem przy całej klasie, że to nie prawda, że Beata jest z domu dziecka i przeproszę ją za te plotki, które opowiadałam dziewczynom. Jeśli nie dotrzymam umowy, to nie wezmę udziału w szkolnej dyskotece, a w następnej rozmowie ze mną będzie brała udział Pani pedagog. Podpis ucznia Podpis wychowawcy/rodzica Pieczątka szkoły


Pobierz ppt "Agresja i przemoc u dzieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google