Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agresja Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu Lew Tołstoj Lew Tołstoj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agresja Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu Lew Tołstoj Lew Tołstoj."— Zapis prezentacji:

1 Agresja Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu Lew Tołstoj Lew Tołstoj

2 Celem naszego spotkania jest : przybliżenie wiadomości na temat agresji i przemocy przybliżenie wiadomości na temat agresji i przemocy podanie definicji pojęć agresja, przemoc podanie definicji pojęć agresja, przemoc poznanie przyczyn zachowań agresywnych poznanie przyczyn zachowań agresywnych zwrócenie uwagi na uwarunkowania powstawania przemocy i agresji zwrócenie uwagi na uwarunkowania powstawania przemocy i agresji wypracowanie reguł postępowania w przypadku zachowań agresywnych wypracowanie reguł postępowania w przypadku zachowań agresywnych

3 Agresja i przemoc Agresja /W. Okoń/- działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom wywołującym u osobnika niezadowolenie lub gniew. Agresja jest odpowiedzią na frustrację. Agresja /W. Okoń/- działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom wywołującym u osobnika niezadowolenie lub gniew. Agresja jest odpowiedzią na frustrację. Agresja- impuls, wyładowanie emocji, jest zawsze wynikiem frustracji. Agresja- impuls, wyładowanie emocji, jest zawsze wynikiem frustracji. Mówi się, że Agresja jest dramatycznym wołaniem o pomoc. Mówi się, że Agresja jest dramatycznym wołaniem o pomoc. Przemoc- wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą godność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej lub psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji. Przemoc- wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą godność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej lub psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji.

4 Przemoc i agresja rówieśnicza może przybierać różne formy. Najogólniej można podzielić ją na trzy grupy: Agresja i przemoc Agresja i przemoc fizyczna Bicie Kopanie Popychanie Plucie Wymuszanie pieniędzy Zamykanie w pomieszczeniach Agresja i przemoc słowna Przezywanie Wyśmiewanie Obrażanie Plotkowanie Obgadywanie Namawianie się Grożenie Szantażowanie Agresja bez użycia słów i kontaktu fizycznego Wrogie gesty Miny Izolowanie

5 Przyczyny agresji i przemocy można podzielić na kilka grup: tkwiące w rodzinie tkwiące w rodzinie przyczyny istniejące w szkole przyczyny istniejące w szkole wpływ grupy rówieśniczej wpływ grupy rówieśniczej wpływ mediów wpływ mediów

6 Przyczyny tkwiące w rodzinie Negatywny i chłodny stosunek emocjonalny rodziców dziecka Negatywny i chłodny stosunek emocjonalny rodziców dziecka Brak jasnego przekazu, co jest dobre, a co jest złe Brak jasnego przekazu, co jest dobre, a co jest złe Brak wyznaczonych granic, których dziecku nie wolno przekraczać w zachowaniu wobec rodziców, rodzeństwa lub innych osób Brak wyznaczonych granic, których dziecku nie wolno przekraczać w zachowaniu wobec rodziców, rodzeństwa lub innych osób Brak reakcji ze strony rodziców w rozpoznaniu i akceptowaniu dziecięcych zachowań Brak reakcji ze strony rodziców w rozpoznaniu i akceptowaniu dziecięcych zachowań Rozwiązywanie konfliktów domowymi metodami siłowymi Rozwiązywanie konfliktów domowymi metodami siłowymi Podwójny wzorzec zachowań, co innego się mówi, co innego się robi Podwójny wzorzec zachowań, co innego się mówi, co innego się robi

7 Przyczyny istniejące w szkole Hałas, mała przestrzeń i ograniczona ruchliwość Hałas, mała przestrzeń i ograniczona ruchliwość Stała sytuacja oceny i narzucony z góry porządek Stała sytuacja oceny i narzucony z góry porządek Zbyt liczne klasy, grupy Zbyt liczne klasy, grupy Niewłaściwy sposób komunikowania się nauczyciela z uczniem (poniżanie, ośmieszanie, straszenie, podkreślanie władzy) Niewłaściwy sposób komunikowania się nauczyciela z uczniem (poniżanie, ośmieszanie, straszenie, podkreślanie władzy) Niesprawiedliwość w ocenianiu i traktowaniu uczniów Niesprawiedliwość w ocenianiu i traktowaniu uczniów

8 Wpływ grupy rówieśniczej Chęć zdobycia władzy i zapewnienia sobie satysfakcjonującej pozycji w grupie rówieśniczej Chęć zdobycia władzy i zapewnienia sobie satysfakcjonującej pozycji w grupie rówieśniczej Myśl, że uczeń agresywny nie traci swojej popularności, "silni, nieustraszeni i wytrzymali" są zazwyczaj przedmiotem podziwu Myśl, że uczeń agresywny nie traci swojej popularności, "silni, nieustraszeni i wytrzymali" są zazwyczaj przedmiotem podziwu

9 Wpływ mediów Telewizja, wideo, kino (programy telewizyjne zawierają dużo scen przemocy, w filmach pojawiają takie elementy jaki: strzelaniny, walki, znęcanie się nad innymi, okrucieństwo wobec zwierząt) Telewizja, wideo, kino (programy telewizyjne zawierają dużo scen przemocy, w filmach pojawiają takie elementy jaki: strzelaniny, walki, znęcanie się nad innymi, okrucieństwo wobec zwierząt) Gry komputerowe (pozwalają na aktywne uczestniczenie w wirtualnym świecie i wpływanie na przebieg akcji i losów bohaterów nie zawsze pozytywnych) Gry komputerowe (pozwalają na aktywne uczestniczenie w wirtualnym świecie i wpływanie na przebieg akcji i losów bohaterów nie zawsze pozytywnych) Pisma młodzieżowe Pisma młodzieżowe Internet (internauta może bez większych problemów dotrzeć do stron zawierających destrukcyjne treści. Strony zawierają pornografię, podają informacje nieetyczne lub propagują zachowania agresywne są łatwo dostępne i bardzo popularne) Internet (internauta może bez większych problemów dotrzeć do stron zawierających destrukcyjne treści. Strony zawierają pornografię, podają informacje nieetyczne lub propagują zachowania agresywne są łatwo dostępne i bardzo popularne)

10 Psychologiczny portret AGRESORA Agresorzy wykazują dużą aktywność i energię, chcąc panować nad otoczeniem podporządkowując sobie innych i czerpią z tego satysfakcję. Stosują przemoc, gdy cierpią z powodów osobistych, rodzinnych, społecznych. Łatwo wpadają we frustrację, są impulsywni, czerpią korzyści materialne i psychiczne ze swojej ofiary. Warto dodać, że agresorzy cieszą się swoistym prestiżem w najbliższym otoczeniu. Agresorzy wykazują dużą aktywność i energię, chcąc panować nad otoczeniem podporządkowując sobie innych i czerpią z tego satysfakcję. Stosują przemoc, gdy cierpią z powodów osobistych, rodzinnych, społecznych. Łatwo wpadają we frustrację, są impulsywni, czerpią korzyści materialne i psychiczne ze swojej ofiary. Warto dodać, że agresorzy cieszą się swoistym prestiżem w najbliższym otoczeniu.

11 Dzieci agresywne: Dokuczają, wyśmiewają, ośmieszają, przezywają, swoją agresję kierują głównie do słabszych, bezbronnych Dokuczają, wyśmiewają, ośmieszają, przezywają, swoją agresję kierują głównie do słabszych, bezbronnych Maja potrzebę dominacji wobec innych, chcą ich podporządkować sobie, używając groźby i siły Maja potrzebę dominacji wobec innych, chcą ich podporządkować sobie, używając groźby i siły Łatwo popadają w gniew, są impulsywne i sfrustrowane Łatwo popadają w gniew, są impulsywne i sfrustrowane Generalnie są nastawione na nie, przyjmują postawy wrogie Generalnie są nastawione na nie, przyjmują postawy wrogie Są zadowolone z własnych zachowań, bez poczucia wstydu i winy Są zadowolone z własnych zachowań, bez poczucia wstydu i winy Mają łatwy kontakt z otoczeniem, mają na wszystko odpowiedź Mają łatwy kontakt z otoczeniem, mają na wszystko odpowiedź Są biegłe w udawaniu Są biegłe w udawaniu

12 Psychologiczny portret OFIARY Są to najczęściej osoby z niską samooceną, niepewne, ostrożne, wrażliwe. Są to najczęściej osoby z niską samooceną, niepewne, ostrożne, wrażliwe.

13 Dzieci ofiary: Są przezywane, ośmieszane, poniżane, zmuszane do posłuszeństwa, nie akceptowane przez innych Są przezywane, ośmieszane, poniżane, zmuszane do posłuszeństwa, nie akceptowane przez innych Mają nieoczekiwanie zmienny nastrój – irytacje i nagłe wybuchy Mają nieoczekiwanie zmienny nastrój – irytacje i nagłe wybuchy Spóźniają się do szkoły, w szkole trzymają się blisko nauczycieli lub innych dorosłych Spóźniają się do szkoły, w szkole trzymają się blisko nauczycieli lub innych dorosłych Tracą zainteresowanie nauką i mają z nią kłopoty Tracą zainteresowanie nauką i mają z nią kłopoty Często skarżą się na bóle brzucha i głowy, nie mają apetytu Często skarżą się na bóle brzucha i głowy, nie mają apetytu Mają siniaki, rany zadrapania, okaleczenia, podarte ubrania Mają siniaki, rany zadrapania, okaleczenia, podarte ubrania

14 Kierunki w osłabianiu agresji Rozmowy z dzieckiem Rozmowy z dzieckiem Dowartościowanie dziecka poprzez dostrzeganie jego dobrych stron Dowartościowanie dziecka poprzez dostrzeganie jego dobrych stron Przydzielanie dodatkowych obowiązków agresorom Przydzielanie dodatkowych obowiązków agresorom Ustalenie i przestrzeganie zasad w domu i szkole Ustalenie i przestrzeganie zasad w domu i szkole Przedstawianie wzorców osobowych godnych naśladowania Przedstawianie wzorców osobowych godnych naśladowania Ograniczenie korzystania z gier komputerowych Ograniczenie korzystania z gier komputerowych Nie zbywać, nie bagatelizować dzieci (słuchać, rozmawiać) Nie zbywać, nie bagatelizować dzieci (słuchać, rozmawiać) Częste okazywanie uczuć, mówienie o uczuciach Częste okazywanie uczuć, mówienie o uczuciach Czuwanie nad formami spędzania wolnego czasu, kontrola zainteresowań Czuwanie nad formami spędzania wolnego czasu, kontrola zainteresowań

15 Działania nauczycieli (rodziców) w przypadku występowania agresji Przerwanie sytuacji Przerwanie sytuacji Wysłuchanie stron (bez moralizowania) Wysłuchanie stron (bez moralizowania) Ustalenie przyczyny konfliktu Ustalenie przyczyny konfliktu Wspólne poszukiwanie sposobu rozwiązania konfliktu Wspólne poszukiwanie sposobu rozwiązania konfliktu Przydzielenie dodatkowych zadań zmierzających do wykazania się Przydzielenie dodatkowych zadań zmierzających do wykazania się Wskazanie pozytywnych cech ucznia agresywnego Wskazanie pozytywnych cech ucznia agresywnego Upewnienie się czy agresor zrozumiał swoje negatywne zachowanie Upewnienie się czy agresor zrozumiał swoje negatywne zachowanie Nie narzucać własnych gotowych rozwiązań Nie narzucać własnych gotowych rozwiązań

16 Wymagajmy od siebie tyle ile wymagamy od młodych ludzi, tak aby nie kierować się zasadą rób jak ci mówię a nie jak ja robię. To bardzo trudne i wymagające ogromnego wysiłku wszystkich zadanie. Jednakże można i należy taki wysiłek podejmować jako optymalny i odpowiedzialny sposób wychowania młodych ludzi – bycia z nimi w relacji wychowawczej. Wymagajmy od siebie tyle ile wymagamy od młodych ludzi, tak aby nie kierować się zasadą rób jak ci mówię a nie jak ja robię. To bardzo trudne i wymagające ogromnego wysiłku wszystkich zadanie. Jednakże można i należy taki wysiłek podejmować jako optymalny i odpowiedzialny sposób wychowania młodych ludzi – bycia z nimi w relacji wychowawczej.

17 Dziękujemy za uwagę. Opracowały: Izabella Smok Renata Szymańska Renata Szymańska


Pobierz ppt "Agresja Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu Lew Tołstoj Lew Tołstoj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google