Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYBERPRZEMOC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYBERPRZEMOC."— Zapis prezentacji:

1 CYBERPRZEMOC

2 Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego.

3 Formy cyberprzemocy ; Umieszczanie kompromitujących materiałów w Sieci
Włamania na konta pocztowe Podszywanie się w Sieci pod rówieśników Nękanie, straszenie, szantażowanie za pomocą Sieci Groźby przy użyciu komunikatora

4 Do działań cyberprzemocy wykorzystywane są m. in
Do działań cyberprzemocy wykorzystywane są m.in. ; - poczta elektroniczna - strony internetowe - czaty - grupy dyskusyjne - blogi - serwisy społecznościowe - telefony komórkowe - serwisy SMS i MMS

5 Kim są ofiary cyberprzemocy
Kim są ofiary cyberprzemocy ? Najczęstszymi ofiarami cyberprzemocy są koledzy lub koleżanki z klasy. W niektórych przypadkach są to osoby niekontaktowe , często w takich sytuacjach – bezbronne. Jednak nie zawsze cyberprzemoc jest przejawem agresji czy nawet doprowadzenia do celowego ośmieszenia . Często powstaje na skutek żartu. Osoby dotknięte cyberprzemocą ze strony rówieśników często same kreują swoją postawę ofiary, nieodpowiednim zachowaniem , zakłamaniem , fałszywością.

6 Sprawcy cyberprzemocy ; Coraz liczniej przeprowadzone badania oraz dane policji wskazują , iż sprawca cyberprzemocy pochodzi zazwyczaj ze środowiska szkolnego lub bliższego otoczenia ofiary. Najczęściej sprawcy działają pod wpływem impulsu , nie zawsze chcąc celowo ośmieszyć daną osobę. Dzieci i młodzież często podejmują działania określane mianem cyberprzemocy nie mając świadomości możliwych konsekwencji.

7 Skutki cyberprzemocy ; Cyberprzemoc często ma swoje źródło w przemocy rówieśniczej, względem osoby wyróżniającej się na tle całej grupy w sposób pozytywny lub też negatywny. - Dziecko prześladowane przez rówieśników jest osamotnione, czuje rozpacz,  izoluje się od innych. -Emocje dziecka mogą być źródłem myśli i prób samobójczych.

8 Przyczyny cyberprzemocy ; - U podstaw przyczyn cyberprzemocy leżą charakterystyczne cechy okresu dojrzewania, które w połączeniu ze  specyfiką Sieci sprzyjają ujawnianiu się i eskalacji wrogich zachowań - Skłonność do prowokowania innych osób - Przekraczanie granic zasad moralnych - Niski poziom empatii w relacjach z innymi osobami - Niezdolność przyjmowania perspektywy innych osób - Brak refleksji nad własnym zachowaniem - Chęć zaimponowania

9 Przygotowały : Paulina Banasik & Iza Szweda
KONIEC ;) Przygotowały : Paulina Banasik & Iza Szweda


Pobierz ppt "CYBERPRZEMOC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google