Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY wielkA woda 2010 ĆWICZENIA APLIKACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY wielkA woda 2010 ĆWICZENIA APLIKACYJNE."— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY wielkA woda 2010 ĆWICZENIA APLIKACYJNE

2 Zasady organizacji ćwiczeń Temat ćwiczeń: Symulacja akcji przeciwpowodziowej: prognozowanie zagrożenia powodziowego w dorzeczu środkowej Odry, powiadamianie i alarmowanie właściwych służb i podmiotów, organizowanie długotrwałych działań ratowniczych i humanitarnych. Termin i miejsce ćwiczeń: – 24 – 26 lutego 2010 r. Siedziba KW PSP we Wrocławiu, siedziby współorganizatorów/uczestników ćwiczeń.

3 >Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Uczestnicy ćwiczeń >Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ; >Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ; >Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu; >Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu ; >Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ; >Starostwo Powiatowe w Kłodzku; >Starostwo Powiatowe w Oławie; >Urząd Miejski we Wrocławiu; >Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ; >Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie ; Inne służby i podmioty ratownicze zaproszone do ćwiczeń na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. >Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ; >Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ; >Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu ;

4 Początek ćwiczeń 24.02.2010 r. godz. 10 00. Planowane zakończenie 26.02.2010 r. godz. 15.30. Ćwiczenia rozpoczynają komunikaty meteo z IMGW Sytuację powodziową (i pogodową) określoną na początku ćwiczeń należy traktować jako następstwo wcześniejszych wydarzeń, z uwzględnieniem różnic pomiędzy czasem astronomicznym a operacyjnym (ćwiczebnym).

5 Założenia do sytuacji powodziowej (symulacja) które zostaną opracowane przed ćwiczeniami powinny wynikać z przyjętej sytuacji meto, uwzględniając naliczenia inżynierskie i doświadczenia z poprzednich powodzi. Realizacja zadań polega na: planowaniu, wykonywaniu, nadzorowaniu itp.,w ramach swoich kompetencji, tak na szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym.. Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w ćwiczeniach realizują zadania w ramach swoich kompetencji w swoich siedzibach lub w wybranych przez siebie innych lokalizacjach. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu powoła w siedzibie KW PSP we Wrocławiu sztab, oparty na strukturze Dolnośląskiej Brygady Odwodowej PSP. Do sztabu mogą zostać zaproszeni przedstawiciele ww. służb/ podmiotów szczebla wojewódzkiego, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny do prawidłowego przebiegu ćwiczeń.

6 Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu jako główny moderator ćwiczeń pozostawia sobie możliwość ingerencji w przebieg ćwiczeń, w zakresie organizacji działań ratowniczych. Wymiana informacji pomiędzy podmiotami ćwiczącymi odbywa się poprzez środki łączności określone w odpowiednich planach ratowniczych i sposobach postępowania, aczkolwiek dopuszcza się możliwości zmiany sposobów łączności, również w czasie trwania ćwiczeń. Podstawowe środki łączności (zamienne) : - łączność telefoniczna (w tym komórkowa) ; - łączność fax ; - łączność radiowa (szczebel wojewódzki, powiatowy, lokalne, CB) ; - łączność komputerowa (mail, skype itp.).;

7 Sposób dokumentowania ćwiczeń W czasie trwania ćwiczeń uczestnicy sporządzają na bieżąco karty manipulacyjne (wg. wzoru opracowanego przez KW PSP we Wrocławiu). Ponadto wszystkie sporządzone dokumenty (komunikaty, rozkazy, decyzje, informacje) stanowią załącznik do karty manipulacyjnej. W celu jednoznacznego określenia formy podejmowania działań, odróżnienia zadań ćwiczebnych od realnych, wprowadza się wzór dokumentacji do ćwiczeń z nadrukiem ćwiczenia przeciwpowodziowe Wielka Woda 2010. W celu lepszego monitorowania przebiegu ćwiczeń ( wprowadzania ewentualnych zmian w ich organizacji ) uczestnicy zobowiązaniu są przesyłać raporty dzienne z wykonywanych zadań, oceną sytuacji powodziowej wraz z prognozami i planami działań na następny dzień, do godz. 15 30 do KW PSP we Wrocławiu.

8 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY Wzór DOKUMENTU OBOWIĄZUJĄCEGO PODCZAS ćwiczeń

9 Cel ćwiczeń Cel ćwiczeń - W celu oceny ćwiczeń powołuje się zespół rozjemców w skład którego wchodzą przedstawiciele współorganizatorów ćwiczeń. - Zakończenie i podsumowanie ćwiczeń odbędzie się w dniu 26 lutego 2010 r. o godz. 15 30 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (sala kryzysowa III p.).. -Przedstawiciele podmiotów (członkowie zespołu rozjemców) prześlą szczegółową ocenę ćwiczeń w okresie 14 dni do DUW i KW PSP we Wrocławiu. -Szczegółowe podsumowanie ćwiczeń odbędzie się w terminie 30 dni od zakończenia ćwiczeń..

10 sytuacja powodziowa 24. 02.2010 r. W wyniku gwałtownego ocieplenia powodującego topnienie pokrywy śnieżnej a także gwałtownych opadów deszczu, w Kotlinie Kłodzkiej nastąpiło podniesienie stanów wód we wszystkich ciekach w kotlinie, szczególnie w Masywie Śnieżnika. Wystąpiło przekroczenie stanów alarmowych – dane z IMGW SYTUACJA W POWIECIE KŁODZKIM: Gmina Stronie Śl. i Lądek Zdrój dochodzi do lokalnych podtopień /rzeka Biała Lądecka/ Gmina Bystrzyca Kłodzka – przerwanie (przelanie ?) suchego zbiornika w Międzygórzu, katastrofa – zalana wieś Wilkanów/, Gminy Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój – lokalne podtopienia Gmina wiejska Kłodzko – powódź – zalane części miejscowości Ołdrzychowice, Żelazno, Krosnowice, podtopione Szalejów Dolny, Bierkowice, Gołogłowy, Jaszkowa Dolna. Gminy Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój – lokalne podtopienia Proponowany zator lodowy na Nysie w rejonie Długopola.

11 sytuacja powodziowa 25.02.2010 r. W wyniku kulminacji fali powodziowej na Odrze, wzmocnionej przyborem wód z Nysy Kłodzkiej nastąpiło przekroczenie stanów alarmowych na rzece Odrze: Stan wody na godz. 9.00 : - Stan dla 1% dla Brzegu most – 645 – 685 cm ; przepływ 1400 - 2000 m 3 /s - Dla stanu 380 cm w Brzegu następuje przygotowanie polderów do zalania. - Decyzje o zalewaniu polderu podejmuje Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. SYTUACJA W POWIECIE OŁAWSKIM: - Decyzje Zalewanie polderu na prawym brzegu Odry m.in.: zagrożone zalaniem miejscowości: Stary Górnik, Stary Otok a także droga nr 455 Oława –Jelcz Laskowice ;. - Zalewanie obiektów na wyspie Zwierzyniec w Oławie;. - Przesiąkanie wałów p.powodź. w kilku miejscach na terenie powiatu oławskiego;.

12 WROCŁAW I OKOLICE: Dla tych stanów zalane będą poldery: Blizanowice, Trestno... w widłach rzek Odry i Oławy; Odcięte osiedla: Mokry Dwór, Opatowice, Trestno, Nowy Dom; Zalane tereny wodonośne MPWiK - konieczność organizacji alternatywnych ujęć wody i sposobów jej dostarczania ? Zagrożenie od Widawy: Zgorzelisko ul. Sienna zalanie 30 cm.; Przesiąki na wałach : Osobowice, Bartoszowice w okolicach kanału Odra- Widawa Założony duży przepływ na Odrze musi spowodować konieczność kierowania przepływami we Wrocławskim Węźle Wodnym.

13 26.02.2010 r. Sytuacja w powiecie wrocławskim i Wrocławiu, do sytuacji z dni poprzednich dokłada się: Spust wody ze zbiornika w Mietkowie powodujący podtopienia doliny Bystrzycy aż do ujścia do Odry. Wypływ ze zbiornika 80 m 3 /s powodujący podtopienia, m.in.: zalana stadnina koni przy ul. Gałowskiej we Wrocławiu; Strzegomka – wypływ ze zbiornika w Dobromierzu do 15 m 3 /s - bezpieczny; W przypadku stanu 645 cm. nie ma możliwości cofki ze Ślęży na Kozanów. Możliwości miejscowego zalewania miasta przez sieć kanalizacyjną. REALIZACJA SCENARIUSZA NR 4 UM WROCŁAWIA.

14 czynności podejmowane przez Państwową straż pożarną i Jednostki ochrony przeciwpożarowej podcZas ćwiczeń wielka woda 2010 czynności podejmowane przez Państwową straż pożarną i Jednostki ochrony przeciwpożarowej podcZas ćwiczeń wielka woda 2010 Organizacja dowodzenia działaniami ratowniczymi na szczeblu województwa, w tym powołanie Sztabu KW PSP we Wrocławiu. Powołanie Sztabu KW PSP ze struktury Dolnośląskiej Brygady Odwodowej PSP na czas trwania ćwiczeń. Zadania sztabu: - opracowanie zamiaru taktycznego (sposobu prowadzenie działań ratowniczych) do przyjętych założeń sytuacji powodziowej, - nadzór nad jego realizacją, - koordynacja ćwiczeń w zakresie organizacji działań ratowniczych na szczeblu powiatu, - aplikacyjne dysponowanie sił i środków ratowniczych, w tym pododdziałów DBO, - nadzór nad obiegiem dokumentacji operacyjnej dot. założonych epizodów.,

15 - Koordynacja działań ratowniczych przez WSKR i P(M) SK tj. stanowiska kierowania PSP, - Utrzymywanie stałej łączności z uczestnikami ćwiczeń, w tym, > zadanie stanowiska łączności dla Sztabu KW PSP; > wymiana dokumentacji z innymi podmiotami; > nadzór nad korespondencją radiową jednostek ochrony ppoż.;

16 organizacja działań ratowniczych Aplikacyjne kierowanie działaniami ratowniczymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym – udział: komendantów powiatowych (miejskich) PSP, D-ców JRG, grup operacyjnych KW i KP(M) PSP ; organizacja długotrwałych działań ratowniczych Sprawdzenie możliwości organizacji, (w tym finansowania) działań długotrwałych, na poziomie wojewódzkim i powiatowym. Aplikacyjne sprawdzenie realnych możliwości wprowadzenia stanów podwyższonej gotowości operacyjnej czy podniesienia stanów osobowych przez KP(M) PSP na okres trwania ćwiczeń/akcji ;.

17 Sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych jednostek ochrony ppoż. pod kątem prowadzenia działań p.powodziowych Sprawdzenie stanu technicznego sprzętu ratowniczego, poprzez: - inspekcje, kontrole na szczeblu powiatu; - aktualizację danych w programach operacyjnych w tym SWD ST; - sprawdzenie możliwości Samochodu Dowodzenia i Łączności KW PSP we Wrocławiu jako mobilnego stanowiska kierowania. - sprawdzenie procesu alarmowania d-ców pododdziałów DBO..


Pobierz ppt "KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY wielkA woda 2010 ĆWICZENIA APLIKACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google