Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ĆWICZENIA APLIKACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ĆWICZENIA APLIKACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 ĆWICZENIA APLIKACYJNE
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU „wielkA woda 2010” ĆWICZENIA APLIKACYJNE WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY

2 Zasady organizacji ćwiczeń
Temat ćwiczeń: Symulacja akcji przeciwpowodziowej: prognozowanie zagrożenia powodziowego w dorzeczu środkowej Odry, powiadamianie i alarmowanie właściwych służb i podmiotów, organizowanie długotrwałych działań ratowniczych i humanitarnych. Termin i miejsce ćwiczeń: – 24 – 26 lutego r. Siedziba KW PSP we Wrocławiu, siedziby współorganizatorów/uczestników ćwiczeń .

3 Uczestnicy ćwiczeń >Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; >Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ; >Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ; >Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu; >Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu ; >Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ; >Starostwo Powiatowe w Kłodzku; >Starostwo Powiatowe w Oławie; >Urząd Miejski we Wrocławiu; >Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ; >Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie ; >Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ; >Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ; >Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu ; Inne służby i podmioty ratownicze zaproszone do ćwiczeń na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

4 Początek ćwiczeń 24.02.2010 r. godz. 10 00. Planowane
zakończenie r. godz Ćwiczenia rozpoczynają komunikaty meteo z IMGW Sytuację powodziową (i pogodową) określoną na początku ćwiczeń należy traktować jako następstwo wcześniejszych wydarzeń, z uwzględnieniem różnic pomiędzy czasem astronomicznym a operacyjnym (ćwiczebnym).

5 Założenia do sytuacji powodziowej (symulacja) które zostaną
opracowane przed ćwiczeniami powinny wynikać z przyjętej sytuacji meto, uwzględniając naliczenia inżynierskie i doświadczenia z poprzednich powodzi. Realizacja zadań polega na: planowaniu, wykonywaniu, nadzorowaniu itp. ,w ramach swoich kompetencji, tak na szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym. . Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w ćwiczeniach realizują zadania w ramach swoich kompetencji w swoich siedzibach lub w wybranych przez siebie innych lokalizacjach. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu powoła w siedzibie KW PSP we Wrocławiu sztab, oparty na strukturze Dolnośląskiej Brygady Odwodowej PSP. Do sztabu mogą zostać zaproszeni przedstawiciele ww. służb/ podmiotów szczebla wojewódzkiego, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny do prawidłowego przebiegu ćwiczeń.

6 Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu jako główny
moderator ćwiczeń pozostawia sobie możliwość ingerencji w przebieg ćwiczeń, w zakresie organizacji działań ratowniczych. Wymiana informacji pomiędzy podmiotami ćwiczącymi odbywa się poprzez środki łączności określone w odpowiednich planach ratowniczych i sposobach postępowania, aczkolwiek dopuszcza się możliwości zmiany sposobów łączności , również w czasie trwania ćwiczeń. Podstawowe środki łączności (zamienne) : - łączność telefoniczna (w tym komórkowa) ; - łączność fax ; - łączność radiowa (szczebel wojewódzki, powiatowy, lokalne, CB) ; - łączność komputerowa (mail, skype itp.).;

7 Sposób dokumentowania ćwiczeń
W czasie trwania ćwiczeń uczestnicy sporządzają na bieżąco karty manipulacyjne (wg. wzoru opracowanego przez KW PSP we Wrocławiu). Ponadto wszystkie sporządzone dokumenty (komunikaty, rozkazy, decyzje, informacje) stanowią załącznik do karty manipulacyjnej. W celu jednoznacznego określenia formy podejmowania działań, odróżnienia zadań ćwiczebnych od realnych, wprowadza się wzór dokumentacji do ćwiczeń z nadrukiem „ćwiczenia przeciwpowodziowe Wielka Woda 2010”. W celu lepszego monitorowania przebiegu ćwiczeń ( wprowadzania ewentualnych zmian w ich organizacji ) uczestnicy zobowiązaniu są przesyłać raporty dzienne z wykonywanych zadań, oceną sytuacji powodziowej wraz z prognozami i planami działań na następny dzień, do godz do KW PSP we Wrocławiu.

8 Wzór DOKUMENTU OBOWIĄZUJĄCEGO PODCZAS ćwiczeń
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POARNEJ WE WROCŁAWIU Wzór DOKUMENTU OBOWIĄZUJĄCEGO PODCZAS ćwiczeń WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY

9 Cel ćwiczeń - W celu oceny ćwiczeń powołuje się zespół rozjemców w skład którego wchodzą przedstawiciele współorganizatorów ćwiczeń. - Zakończenie i podsumowanie ćwiczeń odbędzie się w dniu 26 lutego 2010 r. o godz w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (sala kryzysowa III p.). . Przedstawiciele podmiotów (członkowie zespołu rozjemców) prześlą szczegółową ocenę ćwiczeń w okresie 14 dni do DUW i KW PSP we Wrocławiu. Szczegółowe podsumowanie ćwiczeń odbędzie się w terminie 30 dni od zakończenia ćwiczeń..

10 sytuacja powodziowa r. W wyniku gwałtownego ocieplenia powodującego topnienie pokrywy śnieżnej a także gwałtownych opadów deszczu, w Kotlinie Kłodzkiej nastąpiło podniesienie stanów wód we wszystkich ciekach w kotlinie, szczególnie w Masywie Śnieżnika. Wystąpiło przekroczenie stanów alarmowych – dane z IMGW SYTUACJA W POWIECIE KŁODZKIM: Gmina Stronie Śl. i Lądek Zdrój dochodzi do lokalnych podtopień /rzeka Biała Lądecka/ Gmina Bystrzyca Kłodzka – przerwanie (przelanie ?) „suchego” zbiornika w Międzygórzu , katastrofa – zalana wieś Wilkanów/, Gminy Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój – lokalne podtopienia Gmina wiejska Kłodzko – powódź – zalane części miejscowości Ołdrzychowice, Żelazno, Krosnowice, podtopione Szalejów Dolny, Bierkowice, Gołogłowy, Jaszkowa Dolna. Gminy Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój – lokalne podtopienia Proponowany zator lodowy na Nysie w rejonie Długopola.

11 sytuacja powodziowa r. W wyniku kulminacji fali powodziowej na Odrze, wzmocnionej przyborem wód z Nysy Kłodzkiej nastąpiło przekroczenie stanów alarmowych na rzece Odrze: Stan wody na godz : - Stan dla 1% dla Brzegu most – 645 – 685 cm ; przepływ m3 /s - Dla stanu 380 cm w Brzegu następuje przygotowanie polderów do zalania. - Decyzje o zalewaniu polderu podejmuje Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. SYTUACJA W POWIECIE OŁAWSKIM: - Decyzje Zalewanie polderu na prawym brzegu Odry m.in.: zagrożone zalaniem miejscowości: Stary Górnik, Stary Otok a także droga nr 455 Oława –Jelcz Laskowice ;. - Zalewanie obiektów na wyspie Zwierzyniec w Oławie;. - Przesiąkanie wałów p.powodź. w kilku miejscach na terenie powiatu oławskiego;.

12 WROCŁAW I OKOLICE: Dla tych stanów zalane będą poldery: Blizanowice, Trestno... w widłach rzek Odry i Oławy; Odcięte osiedla: Mokry Dwór, Opatowice, Trestno, Nowy Dom; Zalane tereny wodonośne MPWiK - konieczność organizacji alternatywnych ujęć wody i sposobów jej dostarczania ? Zagrożenie od Widawy: Zgorzelisko ul. Sienna zalanie 30 cm.; Przesiąki na wałach : Osobowice, Bartoszowice w okolicach kanału Odra-Widawa Założony duży przepływ na Odrze musi spowodować konieczność kierowania przepływami we Wrocławskim Węźle Wodnym.

13 r. Sytuacja w powiecie wrocławskim i Wrocławiu, do sytuacji z dni poprzednich dokłada się: Spust wody ze zbiornika w Mietkowie powodujący podtopienia doliny Bystrzycy aż do ujścia do Odry. Wypływ ze zbiornika 80 m3/s powodujący podtopienia, m.in.: zalana stadnina koni przy ul. Gałowskiej we Wrocławiu; Strzegomka – wypływ ze zbiornika w Dobromierzu do 15 m3/s - bezpieczny; W przypadku stanu 645 cm. nie ma możliwości cofki ze Ślęży na Kozanów. Możliwości miejscowego zalewania miasta przez sieć kanalizacyjną. REALIZACJA SCENARIUSZA NR 4 UM WROCŁAWIA.

14 czynności podejmowane przez Państwową straż pożarną i Jednostki ochrony przeciwpożarowej podcZas ćwiczeń „wielka woda 2010” Organizacja dowodzenia działaniami ratowniczymi na szczeblu województwa, w tym powołanie Sztabu KW PSP we Wrocławiu. Powołanie Sztabu KW PSP ze struktury Dolnośląskiej Brygady Odwodowej PSP na czas trwania ćwiczeń. Zadania sztabu: - opracowanie zamiaru taktycznego (sposobu prowadzenie działań ratowniczych) do przyjętych założeń sytuacji powodziowej, - nadzór nad jego realizacją, - koordynacja ćwiczeń w zakresie organizacji działań ratowniczych na szczeblu powiatu, - aplikacyjne dysponowanie sił i środków ratowniczych, w tym pododdziałów DBO, - nadzór nad obiegiem dokumentacji operacyjnej dot. założonych epizodów.,

15 > zadanie stanowiska łączności dla Sztabu KW PSP;
Koordynacja działań ratowniczych przez WSKR i P(M) SK tj. stanowiska kierowania PSP, Utrzymywanie stałej łączności z uczestnikami ćwiczeń, w tym, > zadanie stanowiska łączności dla Sztabu KW PSP; > wymiana dokumentacji z innymi podmiotami; > nadzór nad korespondencją radiową jednostek ochrony ppoż.;

16 organizacja działań ratowniczych
Aplikacyjne kierowanie działaniami ratowniczymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym – udział: komendantów powiatowych (miejskich) PSP, D-ców JRG, grup operacyjnych KW i KP(M) PSP ; organizacja długotrwałych działań ratowniczych Sprawdzenie możliwości organizacji, (w tym finansowania) działań długotrwałych, na poziomie wojewódzkim i powiatowym. Aplikacyjne sprawdzenie realnych możliwości wprowadzenia stanów podwyższonej gotowości operacyjnej czy podniesienia stanów osobowych przez KP(M) PSP na okres trwania ćwiczeń/akcji ; .

17 Sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych jednostek ochrony ppoż
Sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych jednostek ochrony ppoż. pod kątem prowadzenia działań p.powodziowych Sprawdzenie stanu technicznego sprzętu ratowniczego, poprzez: - inspekcje, kontrole na szczeblu powiatu; - aktualizację danych w programach operacyjnych w tym SWD ST; - sprawdzenie możliwości Samochodu Dowodzenia i Łączności KW PSP we Wrocławiu jako mobilnego stanowiska kierowania. - sprawdzenie procesu alarmowania d-ców pododdziałów DBO..


Pobierz ppt "ĆWICZENIA APLIKACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google