Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sygnały alarmowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sygnały alarmowe."— Zapis prezentacji:

1 Sygnały alarmowe

2 Uwaga! Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach Dz. U nr 191, poz wprowadziło nowe regulacje w sprawach sygnałów.

3 Alarm powietrzny

4 Alarm powietrzny ostrzega o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza (np. atak samolotów uderzenie rakiet). Po ogłoszeniu tego alarmu działania poszczególnych osób zależy od warunków, w jakich się znajdą.

5 Sposób ogłoszenia alarmu powietrznego
Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty - Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu

6 Sposób odwołania alarmu powietrznego
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla

7 Alarm o skażeniach

8 Alarm o skażeniach ogłasza się w celu ostrzeżenia przed skażeniami terenu i środowiska (bojowymi środkami trującymi lub toksycznymi środkami przemysłowymi) już wykrytymi na danym terenie lub mogącymi wystąpić przed upływem 30 min. Po ogłoszeniu tego alarmu należy nałożyć indywidualne środki ochrony przed skażeniami lub udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

9 Sposób ogłoszenia alarmu o skażeniach
Przerywany modulowany dźwięk syreny - Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach (podać rodzaj skażenia) dla Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta

10 Sposób odwołania alarmu o skażeniach
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach dla

11 Komunikaty ostrzegawcze
Uprzedzenie o zagrożeniu skażenia Uprzedzenie o zagrożeniu zakażenia Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

12 1. Uprzedzenie o zagrożeniu skażenia ogłasza się, jeśli do momentu przewidywanego skażenia pozostało więcej niż 30 minut. Po usłyszeniu tego uprzedzenia należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ogłaszanych komunikatach. W pierwszej kolejności należy sprawdzić: stan indywidualnych środków ochrony przed skażeniami, zabezpieczenie zapasów żywności i wody oraz paszy dla zwierząt, a także szczelność pomieszczeń ochronnych.

13 Sposób ogłaszania komunikatu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna ; Uwaga , uwaga , uwaga Osoby znajdujące się na terenie Około godziny minut Może nastąpić skażenie ( podać rodzaj skażenia ) w kierunku (podać kierunek)

14 Sposób odwołania komunikatu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna ; Uwaga , uwaga , uwaga Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (rodzaj zagrożenia ) dla

15 2. Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami ogłasza się w wypadku stwierdzenia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakażenia mikroorganizmami chorobotwórczymi. Należy ściśle przestrzegać wydanych przez nie zaleceń oraz zarządzeń stacji sanitarno-epidemiologicznych. Po usłyszeniu takiego uprzedzenia trzeba ponadto zabezpieczyć (jeśli tego nie uczyniono dotąd) pomieszczenia dla ludzi i zwierząt przed wnikaniem do nich owadów, insektów, gryzoni i substancji lotnych oraz ściśle przestrzegać zasad profilaktyki przeciwepidemiologicznej.

16 Sposób ogłaszania komunikatu
Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

17 3. Sposób ogłaszania komunikatu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna ; Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

18 Sposób odwołania komunikatu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga , uwaga , uwaga Odwołuję alarm o klęskach dla

19

20 Do ogłaszania / odwoływania alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:
systemy alarmowe miast; rozgłośnie lokalnego radia lub telewizji; radiowęzły radiofonii przewodowej; syreny alarmowe włączane przy użyciu centrali alarmowej; sygnały alarmowe, informujące o rodzaju zagrożenia; megafony znajdujące się na terenie PKP; zastępcze środki alarmowe - dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.

21 Do uniwersalnych zasad zachowania się obywateli w sytuacjach zagrożeń, ułatwiających adaptację do trudnych warunków należą: szybkie działanie, ale bez paniki; ciągłe słuchanie komunikatów radiowych; zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia; udzielanie pomocy ludziom potrzebującym; rozsądne korzystanie z zapasów; słuchanie rad i poleceń osób uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe); w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania; wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia.

22 Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe wyposażenie na czas klęsk żywiołowych.
Podczas katastrof może wystąpić brak elektryczności, gazu, wody itp. Możliwe jest też, że warunki uniemożliwią opuszczenie domu przez wiele dni. Przygotowane zawczasu wyposażenie ułatwi przetrwanie tego trudnego okresu.

23 Wyposażenie powinno zawierać

24 1. żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach; puszkowane soki, mleko i zupy; cukier, sól i przyprawy; wysokokaloryczne pożywienie (witaminy, słodycze, żywność dla niemowląt i ludzi starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) - zapas na okres 3-5 dni przechowywać w chłodnym i suchym miejscu;

25 2. woda: wodę należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 litrów na osobę na okres 3-5 dni, wliczając wodę do utrzymania podstawowych zasad higieny (woda powinna być odkażona, np. wybielaczem do prania o stężeniu 5,25 % w ilości 1 kropla na litr wody);

26 3. odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien posiadać jedną zmianę bielizny, odzieży i butów, a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, ciepłą bieliznę, koc lub śpiwór;

27 4. apteczka pierwszej pomocy: gaza; sterylne bandaże, w tym elastyczne; taśmy przylepne; nożyczki; chusta; termometr; środki aseptyczne, środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany; mydło; rękawice gumowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny;

28 PAMIĘTAJ! P0 USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

29 PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĘ.


Pobierz ppt "Sygnały alarmowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google