Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat."— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat

2 Co to jest Wolontariat ? Wolontariat - (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Można wyróżnić rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny , grupowy. Wolontariusz - to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie , ochotniczo i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

3 Na czym polega Wolontariat ?
Wolontariat – „opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom. Nie jest on zatem motywowany chęcią znalezienia pracy i zarobku. Zaangażowanie wolontariusza jest dobrowolne, a zatem wynika z jego dobrej wolnej woli, a nie z jakichś wiążących norm.”(pb. Jan Chrapek) Wolontariat - jest "nową formą miłości" i rzeczywistością, którą należy odczytywać w świetle duchowym, jako jedno ze zjawisk stanowiących "obiecujący początek jakby świt cywilizacji miłości, sprawiedliwości, braterstwa": jawi się on wreszcie również jako "cel wychowawczy" (C.M. Martini).

4 Co zawdzięczamy wolontariatowi!
Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne:   satysfakcję, spełnienie swoich motywacji , zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego potrzeba kontaktu z ludźmi chęć bycia potrzebnym chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało pobudki religijne Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej – jest.

5 Ciekawostki Wolontariat - jest zapewne tak stary, jak sama ludzkość. Na początku nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontariatu była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza.   Rok 2001 został uznany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu. Rok 2011 uchwałą Komisji Europejskiej został uznany za Europejski Rok Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej. 5 grudnia każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny.

6 Coś nie tradycyjnego nie znaczy gorszego!
Ciągle słyszysz, że jesteśmy bierni, nie ufamy sobie nawzajem i nie umiemy sobie pomagać? To bzdura! Zastanów się, a zdasz sobie sprawę, że aktywność obywatelska przeniosła się w dużej mierze do Internetu. Pozytywnych przykładów korzystania z możliwości, jakie daje świat wirtualny jest mnóstwo, przecież tak naprawdę Internet opiera się na bezinteresownych działaniach na rzecz innych jego użytkowników lub na rzecz wspólnego dobra. Portal e-wolontariat.pl tworzy grupa ludzi, którzy wierzą w to, że Internet jest przestrzenią pełną wspaniałych inicjatyw i przykładów bezinteresownych działań.

7 E-wolontariat: co to takiego?
E-wolontariat - oznacza zadania wolontariackie wykonywane, w całości lub częściowo, poprzez Internet i komputer dostępny w domu, pracy bądź w jakimkolwiek innym punkcie dostępu do Sieci. Chociaż odbywa się w świecie wirtualnym, przynosi bardzo wymierne korzyści w świecie realnym. E-wolontariat, jak sama nazwa wskazuje, ma wiele wspólnego z tradycyjnym wolontariatem. By zostać wirtualnym wolontariuszem, trzeba mieć tę samą motywację, co w świecie rzeczywistym: chęć zaangażowania się w sprawy społeczne. Wolontariat w Sieci, podobnie jak ten „w realu”, opiera się na altruizmie, chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi czy dążeniu do poprawy świata wokół nas, na gotowości bezinteresownego zaangażowania naszego czasu i umiejętności. Wykorzystanie Internetu w pracy wolontariusza stwarza nowe perspektywy: pozwala pokonywać bariery czasu i przestrzeni, otwiera na nowe obszary i formy współpracy, nadaje pracy wolontariusza wymiar globalny.

8 Kim jest wirtualny wolontariusz i co może robić?
  Nawet jeżeli w pierwszej chwili wydaje nam się, że nie znamy żadnego e-wolontariusza, prawdopodobnie jesteśmy w błędzie. To dzięki wirtualnym wolontariuszom psy i koty ze schronisk w naszym mieście znajdują domy, dzięki nim możemy codziennie korzystać z zasobów wiedzy zgromadzonych w Wikipedii, czytać najświeższe wiadomości na portalach dziennikarstwa obywatelskiego czy uzyskać natychmiastową i fachową pomoc od Amazonek, gdy bliska osoba zachoruje na nowotwór piersi. Nie sposób opisać wszystkiego, czym zajmują się obecnie wirtualni wolontariusze w Polsce i na świecie.

9 Formy działalności e-wolontariackiej:
prowadzenie blogów, administrowanie forami i stronami www, wykonywanie tłumaczeń i edycja tekstów, poszukiwanie materiałów w Sieci, usługi prawne, poradnictwo i samopomoc, tworzenie materiałów graficznych i wideo, uczenie języków czy działania promocyjne w Internecie

10 Przykładowe organizację, które pomagają innym
Caritas Polski czerwony krzyż Pajacyk WOŚP Jest też, wiele innych organizacji, które pomagają codziennie potrzebującym.

11 Serwisy Pomocy: Charytatywne.org - Akcje i aukcje charytatywne - bezpłatne i fachowe wsparcie dla ich organizatorów. Pomoc dla osób pomagających chorym, upośledzonym i innym potrzebującym. Dar Serca - Organizajca charytatywna. Fundacja Urszuli Jaworskiej - Pozyskuje potencjalnych dawców szpiku oraz finansuje badania klasyfikacyjne; Warszawa, Polska. Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej - Porozumienie bez Barier, Otwórzmy dzieciom świat, Działalność, Aktualności, Struktura; Warszawa, Polska. Misja Nadziei - Chrzescijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom; Katowice, Polska. Ogólnopolska Akcja SOS - Serwis dla potrzebujących pomocy i mogących ją zaoferować. Polska Strona Głodu "Pajacyk" - Służy zbieraniu pieniędzy na akcje dożywiania dzieci w szkołach Pajacyk, prowadzona w najbiedniejszych regionach Polski. Jest to pierwsza strona, z której dochód przeznaczony jest akcje charytatywną; Częstochowa, Polska. Polska Akcja Humanitarna - Organizacja pozarządowa, działająca dzięki dobrowolnym wpłatom od osób prywatnych i instytucji. Działamy od listopada 1992 r. (pierwszy konwój do Sarajewa wyjechał w grudniu 1992 roku), początkowo pod nazwą Fundacja EquiLibre", a od 1994 roku juz jako Fundacja Polska Akcja Humanitarna"; Warszawa, Polska. Polsko-Słowiańskie Stowarzyszenie Charytatywne - Stowarzyszenie niedochodowe przy Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej; Pompano Beach, FL, U.S.A. Pomost - Fundacja "Pomost-Pomoc Polakom na Wschodzie" jest organizacją pozarządową, niedochodową opierającą swoją działaność na społecznym zaangażowaniu wolontariuszy i członków Fundacji; Radom, Polska. Siepomaga.pl - Strona Pomocy charytatywnej. Promujemy dobroczynność i bezinteresowność. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana - działające na rzecz dzieci chorych na nieuleczalną chorobę genetyczną powodującą wady tkanki łącznej. Strony Dzieci Sprawnych Innaczej - w Krakowie, Polska.

12 Projekt edukacyjny - Czy praca w wolontariacie uczy odpowiedzialności ?

13 Tu wszystko się zaczęło…

14 Wolontariat w naszej szkole
Wolontariat w naszej szkole istnieje od nie dawna. Jest w nim bardzo dużo wolontariuszy, którzy są chętni do pomocy innym. Dzięki temu, młodzież swoim zaparciem, dobra wolą chęcią pracy z ludźmi potrzebującymi, nauczyła się również pracy nad sobą, obowiązków, a co za tym idzie odpowiedzialnością za podejmowane zadania. Na spotkaniach, które odbywają się w środy oraz w czwartki o 14:30 w sali 13, przygotowywujemy się do różnych akcji, po przez robienie np. małych upominków, plakatów czy też organizacji loterii fantowej.

15 „Bądźmy dla innych” „Bądźmy dla innych” to pierwsza akcja zorganizowana w tym roku szkolnym, która miała na celu pomoc dwóm uczniom z Burkina Faso. Została przygotowana loteria fantowa oraz wspaniałe wypieki. Słodkości piekły uczennice jak również rodzice którzy nas wspomagają podczas imprez charytatywnych. Uczniowie naszego gimnazjum bardzo zaangażowali się w tą akcję co pozwoliło na pozyskanie odpowiednich środków na wytyczony cel.

16 Odwiedziny na oddziale opieki paliatywnej
We wrześniu 2011r oraz w okresie bożonarodzeniowym kilkakrotnie odwiedziliśmy osoby chore na oddziale opieki paliatywnej w Myślenickim Szpitalu. Grupa wolontariuszy kolędowała oraz rozdawała drobne upominki. Byliśmy bardzo zadowolenie, że aż tak się spodobało osobą przebywającym na tym oddziale. Po zaśpiewaniu paru kolęd, wolontariusze chętnie rozmawiali z osobami w podeszłym wieku. Widać było, że nasza obecność dała dużo uśmiechu chorym. Są także dziewczęta, które systematycznie odwiedzają osoby na tym oddziale.

17 Kolędowanie

18 Odwiedziny chorych

19 Spotkanie z Ojcem Stevenem
Spotkanie z Ojcem Stevenem Clarkiem ze Zakonu Regnum Christi, odbyło się 5 grudnia. W ten dzień przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariatu i Wolontariusza. Ojciec Stven opowiadał nam o tym jak on pomaga potrzebującym. Przedstawił nam parę różnych akcji np. „Akcja Kilo”, „Dzień Anioła” i wiele innych. Mówił także o misjach, które organizuje we wakacje oraz w czasie Świat Wielkanocnych. Młodzież z naszego gimnazjum zadawała bardzo dużo pytań, a to świadczyło o tym, że zainteresował ich ten temat 

20 Pomoc niepełnosprawnemu Bartkowi.
Nasz wolontariat podzielony jest na grupy i właśnie grupa dziewcząt co tydzień uczęszcza do niepełnosprawnego Bartka. Młodzież urozmaica mu czas śpiewem, grą na gitarze, nauką wierszy itp. Grupa wspomaga także rozmową, obecnością rodzinę chłopca. a

21 Pomoc dzieciom i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej
Jest także grupa wolontariuszy, która angażuje się w pomoc dzieciom przebywających na świetlicy. Tam dzieci wykonują zadania, ćwiczenia, prace domowe pod opieką naszych wolontariuszy.

22 Paczka dla Jarka Przed Świętami Bożego Narodzenia nasi wolontariusze oraz osoby chętne służyć pomocą ubogim przynosiły artykuły spożywcze i chemiczne. Dary te zostały przekazane naszemu koledze Jarkowi i jego rodzinie. Zostały dołączone również życzenia świąteczne. Cieszymy się, że mogliśmy sprawić radość innym w tym szczególnym czasie.

23 Podsumowanie Projektu
Daria -  Na oddziale opieki paliatywnej pomagam chorym i schorowanym osobom. Przede wszystkim rozmawiam z pacjentami, opowiadam im o rzeczach, które ich interesują, wysłuchuję żalów i narzekań i staram się ich pocieszyć, choć nie zawsze jest to proste. Prócz tego czytam im książki i czasopisma (głównie religijne). Często pomagam w takich czynnościach jak: jedzenie, ubieranie czy przeprowadzenie przez korytarz. Niekiedy robię niektórym osobom drobne zakupy Agnieszka – Moim zdaniem wolontariat uczy odpowiedzialności, ponieważ gdy zajmuje się niepełnosprawną osobą muszę wiedzieć co może robić taka osoba, a czego nie po to aby jej nie zaszkodzić. Oprócz odpowiedzialności wolontariat uczy mnie mobilizacji do podjęcia pewnego działania (zadania), pokory, wyrozumiałości dla innych oraz niesienia potrzebującym pomocy. Ale dzięki wolontariatowi mam możliwość nauki nad osobą niepełnosprawną, dlatego uważam, że bycie wolontariuszem to wspaniała rzecz !

24 Podsumowanie Projektu cd.
Joanna – Wolontariat ma za zadanie niesienie pomocy. Wymaga to pewnych cech, głownie odpowiedzialności. Pracujemy z ludźmi chorymi, więc cały czas uczymy się. Musimy liczyć się z ich uczuciami, ludzie, którym pomagamy ufają nam, a to jest wielka odpowiedzialność ! Julka – Praca w wolontariacie zmieniała całe moje życie, przez dużą ilość zajęć mam mniej czasu na obowiązki. I wtedy staram się być bardziej zorganizowana, aby ze wszystkim zdążyć muszę dokładnie rozplanować swój dzień. Pracując z innymi staję się coraz bardziej odpowiedzialna ! Dobrochna – Wolontariat z pewnością uczy odpowiedzialności. Przejawia się ona przede wszystkim w pracy. Bartka staramy się uczyć wierszy, rozmawiać z nim, śpiewać mu oraz grać na gitarze. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ kontakt z nim nie jest prosty. Na świetlicy socjoterapeutycznej pomagamy dzieciom w zadaniach domowych, a także razem organizujemy dla nich zabawę. Nie wydaje mi się by to co czynię dla innych było wyczerpujące, ale na pewno dla osób w naszym wieku jest pewnego rodzaju odpowiedzialnością!

25 Podziękowania ! Serdecznie dziękujemy za pomoc
Panu Arturowi Olech z firmy „AVANS” za pomoc w zorganizowaniu pralki dla ubogiej rodziny! Wszystkim Rodzicom którzy bardzo chętnie angażują się w czyny społeczne organizowane w naszej szkole! Klasie 1 „f” wraz z wychowawczynią, panią mgr Małgorzatą Urbańczyk za wspaniałą inicjatywę akcji „ CIASTECZKO” z której dochód został przekazany przez młodzież tejże klasy na pomoc „BETANIA-CARITAS” w Myślenicach.

26 "TYLE JESTEŚMY WARCI ILE MOŻEMY SIEBIE OFIAROWAĆ DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI” RAZEM MOŻEMY WIELE !

27 Dziękujemy za uwagę !!! Młodzież ze szkolnego wolontariatu
Wraz z opiekunami : p. Anną Janik i p. Dorotą Święch


Pobierz ppt "Wolontariat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google