Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOŁECZNY WIZERUNEK PUBLIC RELATIONS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOŁECZNY WIZERUNEK PUBLIC RELATIONS"— Zapis prezentacji:

1 SPOŁECZNY WIZERUNEK PUBLIC RELATIONS
Konferencja naukowo-branżowa 13 września 2011, Wyższa Szkoła Promocji James A. Sutton, UGI's chairperson and chief executive officer, stated that the UGI- and AmeriGas-led transactions had strengthened the balance sheet of the combined propane business by reducing its debt from approximately 76 percent of total capital to 53 percent. Sutton also noted that consolidation of AmeriGas Partners's assets with UGI's made UGI a $2 billion company with approximately 70 percent of its assets in the unregulated propane industry.

2 James A. Sutton, UGI's chairperson and chief executive officer, stated that the UGI- and AmeriGas-led transactions had strengthened the balance sheet of the combined propane business by reducing its debt from approximately 76 percent of total capital to 53 percent. Sutton also noted that consolidation of AmeriGas Partners's assets with UGI's made UGI a $2 billion company with approximately 70 percent of its assets in the unregulated propane industry.

3 AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY
Marketing sponsorski Zastowanie MICE w Polsce (Meetings, Incentives, Congresses&Events) Wykorzystanie sponsoringu w największych polskich przedsiębiorstwach James A. Sutton, UGI's chairperson and chief executive officer, stated that the UGI- and AmeriGas-led transactions had strengthened the balance sheet of the combined propane business by reducing its debt from approximately 76 percent of total capital to 53 percent. Sutton also noted that consolidation of AmeriGas Partners's assets with UGI's made UGI a $2 billion company with approximately 70 percent of its assets in the unregulated propane industry.

4 James A. Sutton, UGI's chairperson and chief executive officer, stated that the UGI- and AmeriGas-led transactions had strengthened the balance sheet of the combined propane business by reducing its debt from approximately 76 percent of total capital to 53 percent. Sutton also noted that consolidation of AmeriGas Partners's assets with UGI's made UGI a $2 billion company with approximately 70 percent of its assets in the unregulated propane industry.

5 Społeczny wizerunek Public Relations
James A. Sutton, UGI's chairperson and chief executive officer, stated that the UGI- and AmeriGas-led transactions had strengthened the balance sheet of the combined propane business by reducing its debt from approximately 76 percent of total capital to 53 percent. Sutton also noted that consolidation of AmeriGas Partners's assets with UGI's made UGI a $2 billion company with approximately 70 percent of its assets in the unregulated propane industry.

6 CELE PROJEKTU Czy Polacy identyfikują termin public relations/ z czym kojarzą termin PR? Jak ludzie definiują wybrane instrumenty i działania public relations? Jaki jest społeczny odbiór wybranych instrumentów i aktywności public relations?

7 Technika: kwestionariusz wywiadu
METODA I TECHNIKA BADAWCZA Metoda ilościowa Technika: kwestionariusz wywiadu

8 PRÓBA BADAWCZA Ogólna liczba mieszkańców Mazowsza 30.VI.2010
Kryterium zamieszkania Kryterium płci Kryterium wykształcenia Dobór losowo-kwotowy 385 respondentów Luty 2011

9 TEMATY W RAMACH PROJEKTU

10 etyczne aspekty public relations
sponsoring lobbing CSR etyczne aspekty public relations czarny PR interactive Public Relations (e-PR) społeczna recepcja pracy rzecznika prasowego product placement

11 Czy polskiemu PR potrzebny jest PR?

12 Czy polskiemu PR potrzebny jest PR?
Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zna Pani/Pan pojęcie public relations ? (proszę wybrać tylko jedną odpowiedź) Nie znam (nigdy wcześniej nie spotkałem/am się z tym pojęciem) Znam słabo (spotkałem/am się kilkakrotnie, ale zupełnie nie znam znaczenia) Znam średnio (wydaje mi się, że znam, ale nie potrafię spontanicznie wyjaśnić i zdefiniować) Znam dobrze (potrafię zdefiniować i użyć w wypowiedzi) Znam bardzo dobrze (potrafię zdefiniować, wyjaśnić, podać dodatkowe informacje wykraczające poza definicję)

13 Deklarowana znajomość terminu public relations

14 Co jest istotą public relations
Co jest Pani/Pana zdaniem istotą PR? (można wybrać tylko jedną odpowiedź) Promowanie pozytywnego wizerunku firmy, instytucji lub/i osoby Sztuka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji o działalności firmy lub/i osoby Reprezentowanie firmy, instytucji lub/i osoby wobec dziennikarzy, klientów i innych Reklamowanie produktów firm lub/i osób Szukanie znajomości wśród dziennikarzy Wywieranie wpływu/manipulowanie Nie wiem/trudno powiedzieć Inne (jakie…?) proszę o własną odpowiedź

15 Co jest istotą public relations?

16 Definicje PR według respondentów (69)
Kształtowanie pozytywnego wizerunku jakiegoś podmiotu (osoby, instytucji) i jego relacji z otoczeniem Promowanie wizerunku Reklamowanie usług Propaganda stosowana Promowanie firmy w mediach Przedstawianie nawet miernej firmy, organizacji, grupy ludzi w dobrym świetle

17 Jakie emocje wywołuje termin public relations?
Jakie emocje wywołuje u Pani/Pana termin public relations? (można wybrać tylko jedną odpowiedź) Dobre Raczej dobre Ani dobre ani złe Raczej złe Złe Nie mam zdania/żadne

18 Jakie emocje wywołuje termin PR?
Brak deklarowanej wiedzy o PR N=385 N=385 N=385

19 Jakie skojarzenia wywołuje termin PR?
Z czym przede wszystkim kojarzy się Pani/Panu pojęcie public relations? (można wybrać tylko jedną odpowiedź) Z współpracą z mediami Z reklamą Z biznesem Z polityką Z wywieraniem wpływu/manipulacją Z czymś innym (czym…?) proszę w własną odpowiedź Nie wiem/trudno powiedzieć

20 Z czym kojarzy się public relations?
Brak deklarowanej wiedzy o PR N=385 N=385

21 Komu potrzebny jest PR? Kto Pani/Pana zdaniem najczęściej korzysta z usług firm/osób zajmujących się public relations? (można wybrać tylko jedną odpowiedź) Osoby publiczne (piosenkarze, aktorzy, „gwiazdy” mediów) Firmowe działy marketingu i reklamy Politycy Fundacje i stowarzyszenia Inni (kto…?) Nie wiem/trudno powiedzieć

22 Komu potrzebny jest PR? N=385 Brak deklarowanej wiedzy o PR

23 Deklarowana znajomość analizowanych pojęć…
Proszę powiedzieć w jakim stopniu zna Pani/Pan pojęcia…? (proszę wybrać tylko jedną odpowiedź) Nie znam (nigdy wcześniej nie spotkałem/am się z tym pojęciem) Znam słabo (spotkałem/am się kilkakrotnie, ale zupełnie nie znam znaczenia) Znam średnio (wydaje mi się, że znam, ale nie potrafię spontanicznie wyjaśnić i zdefiniować) Znam dobrze (potrafię zdefiniować i użyć w wypowiedzi) Znam bardzo dobrze (potrafię zdefiniować, wyjaśnić, podać dodatkowe informacje wykraczające poza definicję)

24 Deklarowana znajomość…

25 Kim jest przeciętny nic niewiedzący o PR?
MĘŻCZYZNA 25-54 LATA WIEŚ PODSTAWOWE/ZAWODOWE

26 Kim jest przeciętny najwięcej wiedzący o PR?
KOBIETA 25-54 LATA POW.500 TYS. (WARSZAWA) WYŻSZE

27 Kilka wniosków po badaniu… PRowi jest potrzebny PR…
Respondeci nie wiedzą, czym właściwie jest PR Należy kształtować rzetelną wiedzę o PR – w szczególności w odniesieniu do innych pojęć (reklama, perswazja, socjotechnika, manipulacja) Może jakiś lobbing w ministerstwie edukacji na rzecz edukacji o PR w gimnazjach, liceach? PRowi jest potrzebny PR…

28 SPONSORINGU MOC Bożena Breczko

29 Znajomość terminu – sponsoring
Proszę powiedzieć w jakim stopniu zna Pani/Pan pojęcie sponsoring? (można wybrać tylko jedną odpowiedź) Nie znam (nigdy wcześniej nie spotkałem/am się z tym pojęciem) Znam słabo (spotkałem/am się kilkakrotnie, ale zupełnie nie znam znaczenia) Znam średnio (wydaje mi się, że znam, ale nie potrafię spontanicznie wyjaśnić i zdefiniować) Znam dobrze (potrafię zdefiniować i użyć w wypowiedzi) Znam bardzo dobrze (potrafię zdefiniować, wyjaśnić, podać dodatkowe informacje wykraczające poza definicję)

30 Znajomość terminu – sponsoring

31 Czym jest sponsoring – wg respondentów?
Które z niżej wymienionych stwierdzeń najbardziej Pani/Panu pasuje do opisu znaczenia terminu sponsoring? (można wybrać tylko jedną odpowiedź) Jednostronne finansowe, rzeczowe wsparcie przez firmy: osób, inwestycji, wydarzeń, imprez itp. Jest to swoista działalność reklamowa Jest to wzajemne działanie z wzajemnymi korzyściami wynikającymi ze współpracy dwóch organizacji (np. jedna organizacja daje środki finansowe w zamian za promocję znaku firmowego tej drugiej) Nie wiem/trudno powiedzieć

32 Czym jest sponsoring – wg respondentów?
Deklarowany brak znajomości pojęcia sponsoring

33 Dlaczego firmy podejmują się sponsoringu?
Z jakiego powodu firmy podejmują działania sponsoringowe (można wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) Z poczucia odpowiedzialności społecznej Z chęci przyciągnięcia uwagi opinii publicznej Z chęci budowania pozytywnego wizerunku w otoczeniu Z chęci wyróżnienia się spośród konkurencji Z chęci reklamy swojej działalności Inne (jakie…?)

34 Dlaczego firmy podejmują się sponsoringu?
Deklarowany brak znajomości pojęcia sponsoring Deklarowany brak znajomości pojęcia sponsoring N=385

35 Co firmy powinny sponsorować?
Jakie obszary życia społecznego powinny być Pani/Pana zdaniem celem działalności sponsorskiej? Sport Zdrowie Kultura i sztuka Nauka/Edukacja Polityka Ekologia/Ochrona środowiska Sfera socjalna Inne (jakie…)

36 Co firmy powinny sponsorować?
Deklarowany brak znajomości pojęcia sponsoring 24,42% N=385

37 Jak firmy powinny sponsorować?
W jaki sposób firmy powinny przede wszystkim prowadzić działalność sponsoringową (można wybrać tylko jedną odpowiedź) Bezpośrednie wsparcie finansowe określonej akcji/działalności/wydarzenia Przekazywanie części zysku ze sprzedaży jakiegoś produktu na określony cel Organizowanie koncertów, imprez, bali, aukcji, z których zysk byłby przekazywany na określony cel Wsparcie rzeczowe/przedmiotowe organizacji/instytucji/osoby Inne (jakie…?)

38 Jak firmy powinny sponsorować?
Deklarowany brak znajomości pojęcia sponsoring N=385

39 Czy sponsoring ma wpływ na wizerunek firm?
Jak wiedza o fakcie, że jakaś firma prowadzi działania sponsoringowe mogłaby mieć wpływ na jej wizerunek w Pani/Pana oczach (można wybrać tylko jedną odpowiedź) Oceniałbym ją korzystniej Sponsoring nie miałby wpływu na moją ocenę firmy Firmę, która jest sponsorem oceniałbym mniej korzystnie Nie mam zdania

40 Czy sponsoring ma wpływ na wizerunek firm?
Deklarowany brak znajomości pojęcia sponsoring N=385

41 Czy sponsoring ma wpływ na decyzje zakupowe?
Jak wiedza o fakcie, że jakaś firma prowadzi działania sponsoringowe mogłaby mieć wpływ na Pani/Pana decyzje o zakupie jej produktów/usług? (można wybrać tylko jedną odpowiedź) Nie miałoby to wpływu na decyzję o zakupie produktów lub skorzystania z usług takiej firmy Chętniej kupowałbym produkty/usługi takiej firmy Zniechęciłoby mnie to do kupowania produktów/usług takiej firmy Nie wiem/Nie mam zdania

42 Czy sponsoring ma wpływ na decyzje zakupowe?
Deklarowany brak znajomości pojęcia sponsoring N=385

43 Czy sponsoring jest potrzebny?
Czy Pani/Pana zdaniem sponsoring jest potrzebny? Tak Ani tak, ani nie Nie Nie mam zdania

44 Czy sponsoring jest potrzebny?
Deklarowany brak znajomości pojęcia sponsoring N=385

45 Kto deklaruje najmniejszą wiedzę o sponsoringu?
MĘŻCZYZNA i KOBIETA WIEŚ PODSTAWOWE N=94 – nieznający terminu sponsoring


Pobierz ppt "SPOŁECZNY WIZERUNEK PUBLIC RELATIONS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google