Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Panel Ekspertów AERONET 29-30. 06. 2009 r. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Panel Ekspertów AERONET 29-30. 06. 2009 r. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie."— Zapis prezentacji:

1 Panel Ekspertów AERONET 29-30. 06. 2009 r. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Projekt Kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZADANIE BADAWCZE Nr 11 Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze

2 Panel Ekspertów AERONET 29 – 30. 06 2009 r. 1. Opracowanie założeń i kryteriów konstrukcyjnych rdzeniowanych monokrystalicznych odlewów elementów konstrukcyjnych dla przemysłu lotniczego (PRz): - kryteria stosowania odlewów monokrystalicznych w silnikach lotniczych, - krytyczne warunki pracy, - dobór stopów odlewniczych – charakterystyka stopów, - dobór składu chemicznego mas rdzeniowych i formierskich, - wpływ warunków odlewania na porowatość, jakość powierzchni i orientację krystaliczną odlewów. 1. Wykonanie prac teoretycznych (PW, PŚl, PRz): 1. Wykonanie prac teoretycznych (PW, PŚl, PRz):

3 2. Symulacja numeryczna procesu zalewania, krzepnięcia i krystalizacji rdzeniowanych monokrystalicznych odlewów elementów konstrukcyjnych dla przemysłu lotniczego (PRz): - konfiguracja programu do symulacji odlewania – określenie warunków brzegowych procesu (właściwości stopu, rdzenia i formy) Panel Ekspertów AERONET 29 – 30. 06 2009 r.

4 3. Opracowanie założeń techniczno-technologicznych wytwarzania rdzeni i odlewniczych form ceramicznych do odlewania monokrystalicznych rdzeniowanych elementów konstrukcyjnych dla przemysłu lotniczego (PRz): -techniczne parametry urządzeń - warunki przetargowe, -warunki wtryskiwania i OC rdzeni. 1.Wymagania dotyczące składu chemicznego, fazowego, struktury i uziarnienia (wytypowanych do zakupu) (PW): -opracowano wytyczne do kontroli: proszków ceramicznych, wypełniaczy i posypek stosowanych na formy ceramiczne, -opracowano wytyczne do kontroli: proszków ceramicznych stosowanych na rdzenie. Panel Ekspertów AERONET 29 – 30. 06 2009 r.

5 1.Opracowanie metod i procedur oceny czystości metalurgicznej stopów wsadowych i rdzeniowanych odlewów monokrystalicznych dla przemysłu lotniczego (PŚl): - opracowanie programu badań i metod oceny czystości metalurgicznej stopów (LM, SEM, EDS, profilometr optyczny), 6. Opracowanie metod i procedur jakościowej i ilościowej oceny makrostruktury rdzeniowanych odlewów monokrystalicznych dla przemysłu lotniczego (PŚl): - opracowanie metod badań wad strukturalnych odlewów (odległość ramion dendrytów, porowatość, wady strukturalne: freckles, sliver, RX grains, HAB.`s) Panel Ekspertów AERONET 29 – 30. 06 2009 r.

6 2. Wnioski z wizyt studyjnych w SGPPL Dolina Lotnicza -rdzeniowane odlewy łopatek turbin (WSK PZL-Rzeszów S. A.). Panel Ekspertów AERONET 29 – 30. 06 2009 r.

7 3. Ustosunkowanie się do zmiany planu zadań badawczych Nie przewiduje się zmiany planu zadań badawczych Panel Ekspertów AERONET 29 – 30. 06 2009 r.

8 4. Wskaźniki realizacji projektu Magisterska praca dyplomowa: ANNA SZULAR - "Niejednorodność mikrostruktury na przekroju monokrystalicznych łopatek turbin silników odrzutowych Promotor: dr inż. Maciej Motyka Monografia przygotowywana do wydania: Dr hab. inż. Stanisław Antas, prof. PRz: Kryteria konstrukcyjne i materiałowe zastosowania odlewów ze stopów niklu w części gorącej silników lotniczych Panel Ekspertów AERONET 29 – 30. 06 2009 r.

9 5. Stan realizacji zakupów – przetargi: - dyfraktometr – rozstrzygnięty – Rigaku Japan, -piec do OC – unieważniony z powodów formalnych, -urządzenie do wytwarzania rdzeni ceramicznych – w trakcie realizacji, -urządzenie do OC rdzeni ceramicznych – w trakcie realizacji. Panel Ekspertów AERONET 29 – 30. 06 2009 r.

10 6. Perspektywa działań -ponowne ogłoszenie przetargu na piec do OC, -rozstrzygnięcie przetargów na urządzenia do wytwarzania rdzeni, -instalacja i uruchomienie zakupionych urządzeń, -określenie kształtu i wymiarów rdzeni - wykonanie dokumentacji technicznej form do wytwarzania rdzeni, -wykonanie dokumentacji technicznej do wytwarzania rdzeniowanych modeli woskowych, -przygotowanie przetargów na zakup: stopu CMSX-4, materiałów na rdzenie i formy ceramiczne, -przygotowanie przetargów na wykonanie form do wytwarzania rdzeni i rdzeniowanych modeli woskowych. Panel Ekspertów AERONET 29 – 30. 06 2009 r.

11 Panel Ekspertów AERONET 29 – 30. 06 2009 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Panel Ekspertów AERONET 29-30. 06. 2009 r. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google