Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”"— Zapis prezentacji:

1 „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”
Panel Ekspertów AERONET r. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Projekt Kluczowy „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZADANIE BADAWCZE Nr 11 Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze

2 1. Wykonanie prac teoretycznych (PW, PŚl, PRz):
1. Opracowanie założeń i kryteriów konstrukcyjnych rdzeniowanych monokrystalicznych odlewów elementów konstrukcyjnych dla przemysłu lotniczego (PRz): kryteria stosowania odlewów monokrystalicznych w silnikach lotniczych, krytyczne warunki pracy, - dobór stopów odlewniczych – charakterystyka stopów, - dobór składu chemicznego mas rdzeniowych i formierskich, wpływ warunków odlewania na porowatość, jakość powierzchni i orientację krystaliczną odlewów. Panel Ekspertów AERONET 29 – r.

3 2. Symulacja numeryczna procesu zalewania, krzepnięcia i krystalizacji rdzeniowanych monokrystalicznych odlewów elementów konstrukcyjnych dla przemysłu lotniczego (PRz): - konfiguracja programu do symulacji odlewania – określenie warunków brzegowych procesu (właściwości stopu, rdzenia i formy)‏ Panel Ekspertów AERONET 29 – r.

4 3. Opracowanie założeń techniczno-technologicznych wytwarzania rdzeni i odlewniczych form ceramicznych do odlewania monokrystalicznych rdzeniowanych elementów konstrukcyjnych dla przemysłu lotniczego (PRz): techniczne parametry urządzeń - warunki przetargowe, warunki wtryskiwania i OC rdzeni. Wymagania dotyczące składu chemicznego, fazowego, struktury i uziarnienia (wytypowanych do zakupu) (PW): opracowano wytyczne do kontroli: proszków ceramicznych, wypełniaczy i posypek stosowanych na formy ceramiczne, opracowano wytyczne do kontroli: proszków ceramicznych stosowanych na rdzenie. Panel Ekspertów AERONET 29 – r.

5 Opracowanie metod i procedur oceny czystości metalurgicznej stopów wsadowych i rdzeniowanych odlewów monokrystalicznych dla przemysłu lotniczego (PŚl): - opracowanie programu badań i metod oceny czystości metalurgicznej stopów (LM, SEM, EDS, profilometr optyczny), 6. Opracowanie metod i procedur jakościowej i ilościowej oceny makrostruktury rdzeniowanych odlewów monokrystalicznych dla przemysłu lotniczego (PŚl): - opracowanie metod badań wad strukturalnych odlewów (odległość ramion dendrytów, porowatość, wady strukturalne: freckles, sliver, RX grains, HAB.`s)‏ Panel Ekspertów AERONET 29 – r.

6 2. Wnioski z wizyt studyjnych w SGPPL „Dolina Lotnicza”
rdzeniowane odlewy łopatek turbin (WSK „PZL-Rzeszów” S. A.). Panel Ekspertów AERONET 29 – r.

7 Nie przewiduje się zmiany planu zadań badawczych
3. Ustosunkowanie się do zmiany planu zadań badawczych Nie przewiduje się zmiany planu zadań badawczych Panel Ekspertów AERONET 29 – r.

8 4. Wskaźniki realizacji projektu
Magisterska praca dyplomowa: ANNA SZULAR - "Niejednorodność mikrostruktury na przekroju monokrystalicznych łopatek turbin silników odrzutowych„ Promotor: dr inż. Maciej Motyka Monografia przygotowywana do wydania: Dr hab. inż. Stanisław Antas, prof. PRz: „Kryteria konstrukcyjne i materiałowe zastosowania odlewów ze stopów niklu w części gorącej silników lotniczych” Panel Ekspertów AERONET 29 – r.

9 5. Stan realizacji zakupów – przetargi:
- dyfraktometr – rozstrzygnięty – Rigaku Japan, piec do OC – unieważniony z powodów formalnych, urządzenie do wytwarzania rdzeni ceramicznych – w trakcie realizacji, urządzenie do OC rdzeni ceramicznych – w trakcie realizacji. Panel Ekspertów AERONET 29 – r.

10 6. Perspektywa działań ponowne ogłoszenie przetargu na piec do OC,
rozstrzygnięcie przetargów na urządzenia do wytwarzania rdzeni, instalacja i uruchomienie zakupionych urządzeń, określenie kształtu i wymiarów rdzeni - wykonanie dokumentacji technicznej form do wytwarzania rdzeni, wykonanie dokumentacji technicznej do wytwarzania rdzeniowanych modeli woskowych, przygotowanie przetargów na zakup: stopu CMSX-4, materiałów na rdzenie i formy ceramiczne, przygotowanie przetargów na wykonanie form do wytwarzania rdzeni i rdzeniowanych modeli woskowych. Panel Ekspertów AERONET 29 – r.

11 Dziękuję za uwagę Panel Ekspertów AERONET 29 – r. 11


Pobierz ppt "„Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google