Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATERIAŁY FUNKCJONALNE I NANOTECHNOLOGIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATERIAŁY FUNKCJONALNE I NANOTECHNOLOGIE"— Zapis prezentacji:

1 MATERIAŁY FUNKCJONALNE I NANOTECHNOLOGIE
Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE Moduł „MATFIN” MATERIAŁY FUNKCJONALNE I NANOTECHNOLOGIE Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej

2 ZESPOŁY MODUŁU Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej kierownik zespołu prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej kierownik zespołu prof. dr hab. inż. Jan Biernat Politechnika Gdańska, Wydział Chemii, Katedra Technologii Polimerów kierownik zespołu prof. dr hab. inż. Adolf Balas Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Katedra Optoelektroniki kierownik zespołu prof. dr hab. inż. Bogdan B. Kosmowski Politechnika Gdańska, Wydz. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego, kierownik zespołu prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej kierownik zespołu i lider modułu prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Zakład Chemii Supramolekularnej kierownik zespołu dr hab. inż. Tadeusz Ossowski Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Zakład Fizykochemii Organicznej kierownik zespołu prof. dr hab. inż. Wiesław Wiczk Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej kierownik zespołu prof. dr hab. inż. Andrzej M. Kłonkowski Uniwersytet Gdański, Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki, Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej, kierownik zespołu prof. dr hab. Marek Grinberg Centrum Techniki Okrętowej, Ośrodek Materiałoznawstwa, Korozji i Ochrony Środowiska, kierownik zespołu dr inż. Genowefa Szydłowska–Herbut

3 CELE MODUŁU ‘MATFIN’ Stworzenie forum obejmującego placówki badawcze i przemysłowe zaangażowane w obszarze nowoczesnych materiałów i technologii materiałowych. Generowanie i koordynacja partnerskich projektów badawczo-wdrożeniowych obejmujących: rozwój zaawansowanych materiałów funkcjonalnych, nanomateriałów oraz nanotechnologii; opracowywanie założeń technologicznych i analiz ekonomicznych; opracowywanie technologii przemysłowych. Pomoc we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych przez aktywny marketing, tworzenie procedur zapewniających ochronę własności intelektualnej i doradztwo finansowe, doradztwo techniczne, inicjowanie powstawania nowych struktur badawczych (centrów doskonałości, centrów kompetencji, centrów transferu technologii, specjalistycznych laboratoriów) oraz małych przedsiębiorstw. Gromadzenie i przepływ informacji, promocja i rozpowszechnianie uzyskiwanych wyników. Szkolenie, rozwój bazy doświadczalnej i technologicznej, eksploracja obszarów zastosowań materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów oraz prognozowanie ich rozwoju

4 GŁÓWNE DOMENY BADAWCZO-ROZWOJOWE
Materiały biomedyczne Materiały supramolekularne i nanostrukturalne Materiały funkcjonalne polimerowe i nanokompozyty polimerowe Nanowarstwy na stopy metali do pracy w trudnych warunkach Szkła i ceramiki specjalne

5 MATERIAŁY BIOMEDYCZNE
Technologie uszlachetniania stopów tytanu na bioimplanty. Technologie wytwarzania nowych biomateriałów metalowych i polimerowych. Synteza i technologie wytwarzania biomedycznych i bioaktywnych oraz bakteriobójczych i bakteriostatycznych molekularnych kompozytów poliuretanowych i nanokompozytowych materiałów poliuretanowych do zastosowań medycznych i specjalnych. Techniki i urządzenia do monitorowania stanu i detekcji uszkodzeń elementów wykonanych z biomateriałów in situ. Endoproteza stawu biodrowego

6 MATERIAŁY NANOMOLEKULARNE I SUPRAMOLEKULARNE
Materiały optoelektroniczne: do selektywnego rozpoznawania substancji niebezpiecznych; do pomiarów rozkładów temperatur, naprężeń w konstrukcjach budowlanych, odkształceń nawierzchni dróg; do chemicznego modyfikowania światłowodów i chemicznej modyfikacji kropek kwantowych; cienkowarstwowe materiały na konstrukcje elementów i przyrządów optoelektronicznych oraz powłok antyrefleksyjnych. Sensory i czujniki w zakresie analizy środowiskowej. Materiały dla medycyny: kompleksy supramolekularne związków biologicznie czynnych dla poprawienia przyswajalności leków trudnorozpuszczalnych; materiały kontrastujące dla potrzeb medycz. Materiały do gęstego zapisu informacji. Materiały przyspieszające procesy chemiczne dla potrzeb przemysłu gumowego; nanostrukturalne napełniacze dla poprawienia jakości gumy i polimerów. Luminofory, scyntylatory, materiały laserowe. Termogram klatki piersiowej

7 NANOKOMPOZYTY POLIMEROWE
Nanokompozyty strukturalne do budowy maszyn i urządzeń oraz materiałów o budowie sandwiczowej. Nanokompozyty do wytwarzania materiałów poliuretanowych pochłaniających promieniowanie elektromagnetyczne i radiacyjne. Nanokompozyty przewodzące prąd elektryczny. Nanokompozyty konstrukcyjne ognioodporne do zastosowań w transporcie powierzchniowym. Nanokompozyty powłokotwórcze o lepszych właściwościach barierowych, reologicznych i wytrzymałościowych do zastosowań przeciwkorozyjnych. Nanokompozyty z poliuretanów i recyklatów gumowych oraz odpadów polimerów. Farby z nanocząstkami tworzących powłoki „antygraffiti”. Francuski pociąg TGV

8 NANOWARSTWY Nanowarstwy na częściach silników samochodowych ze stopów glinu otrzymane przez przetapianie laserowe w niskich temperaturach. Nanowarstwy na stopach miedzi na śruby napędowe jednostek pływających otrzymane przez przetapianie laserowe w niskich temperaturach. Nanowarstwy na intermetalach żaroodpornych otrzymane przez przetapianie laserowe w niskich temperaturach. Nanowarstwy diamentowe otrzymywane metodami próżniowymi do zastosowań specjalnych. Przetwarzanie laserowe metali w temperaturach kriogenicznych

9 SZKŁA I CERAMIKI SPECJALNE
Szkła specjalne dla optoelektroniki, ogniw paliwowych i magazynowania energii. Szkła kompozytowe z nanokrystalitami metali do powielaczy elektronowych i płytek mikrokanalikowych. Wytwarzane metodą zol-żel nanowarstwy przewodzące na szkła i podłoża ceramiczne. Aerożele domieszkowane na sensory, materiały izolacyjne, katalizatory. Nanoceramiki do wytwarzania czujników i urządzeń mikrofalowych. Ceramiki na elementy układów krioelektronicznych, energetycznych i mechanicznych. Kryształ kwarcu (z rutylem)

10 SZKOLENIA Materiały biomedyczne Nowe materiały
Metody spektroskopowe chemiczne Chemia supramolekularna i związków powierzchniowych Sensory chemiczne Spektroskopia ciała stałego i molekularna Optoelektroniczna technika pomiarowa Sensory optyczne Optyczne metody pomiarowe Metody analityczne w kontroli środowiska i automatyczne systemy kontroli Sensory w analizie chemicznej Nanomateriały i nanowarstwy Obróbka laserowa Szkła specjalne i kompozytowe Nanoceramika Metody strukturalnych badań materiałowych Inżynieria materiałów polimerowych Chemia i technologia polimerów Chemia i technologia kauczuków i gumy Maszyny i urządzenia w przemyśle polimerów i gumy Morfologia polimerów i materiały wielokomponentowe Metody badań polimerów Inżynieria i technologie materiałowe


Pobierz ppt "MATERIAŁY FUNKCJONALNE I NANOTECHNOLOGIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google