Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL.08.01.02-24-014/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL.08.01.02-24-014/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii."— Zapis prezentacji:

1 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Raport z badania Warszawa, wrzesień 2011

2 Slajd 2 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Wnioski 5 Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach 11 Źródła informacji o rynku budowlanym 17 Nastroje wobec perspektyw rozwoju rynku budowlanego 21 Planowane inwestycje na rynku nieruchomości 24 Cele zakupu nieruchomości 29 Budowa/ kupno domu 33 Zakup mieszkania 39 Ważność kryteriów przy wyborze oferty nieruchomości 45 Remonty 48 Charakterystyka respondentów w badaniu 55

3 Slajd 3 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstęp Niniejsze opracowanie jest częścią projektu Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim, który ma na celu pokazanie trendów rozwojowych rynku budowlanego w województwie śląskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie wyników badań sformułowane zostaną propozycje właściwych mechanizmów zaradczych. Pomimo, iż projekt skupia się na sektorze reagującym silnie na zmiany gospodarcze, przeprowadzona analiza pozwoli odbiorcom raportu i zainteresowanym podmiotom rynku budowlanego na wyciągniecie właściwych wniosków na przyszłość. Poniższy raport dotyczy preferencji potencjalnych klientów. Badanie zostało przeprowadzone na kwotowo-losowej próbie klientów z województwa śląskiego deklarujących intencję zakupu usługi lub produktu budowlanego w ciągu najbliższego roku. Zastosowano metodologię wywiadów indywidualnych opartych na standardowym kwestionariuszu papierowym (PAPI). Wyniki badania pozwolą na oszacowanie wielkości potencjalnego rynku produktów i usług budowlanych w podziale na szczegółowe parametry planowanych inwestycji.

4 Slajd 4 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KIEDY? KTO? JAK? Wywiady indywidualny, kwestionariuszowy PAPI ILE? n=1600 Informacje o badaniu Kwotowo-losowa próba klientów z województwa śląskiego w wieku lat, deklarujących intencję zakupu usługi lub produktu budowlanego w ciągu najbliższego roku. CELE BADANIA Oszacowanie wielkości potencjalnego rynku produktów i usług budowlanych w podziale na szczegółowe parametry planowanych inwestycji.

5 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski

6 Slajd 6 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski (1) Sytuacja mieszkaniowa w województwie śląskim Z przeprowadzonego badania wynika, że wśród osób zainteresowanych produktami lub usługami budowlanymi 45% nie posiada swojego mieszkania. Blisko 1/3 mieszkańców wynajmuje obecnie zamieszkiwane lokale, głównie od dzielnic. Jeżeli idzie o stan posiadania, to dominują małe średnie mieszkania do 60 m2, w których zamieszkuje 3-4 osoby. Należy zaznaczyć, że w województwie śląskim większość budynków mieszkalnych to takie, które mają 40 lat lub więcej. Budynki te i mieszkania zazwyczaj znajdują się w niezbyt dobrym stanie technicznym, co znalazło swój wyraz w deklaracjach respondentów co do chęci przeprowadzenia remontów.

7 Slajd 7 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski (2) Planowane zakupy nieruchomości Z uzyskanych wynika, że co 10 osoba wśród osób zainteresowanych produktami lub usługami budowlanymi zamierza nabyć jakąś nieruchomość. W tej liczbie połowa planuje zakup domu lub działki budowlanej do budowy w przyszłości. Wyniki te pokazują, że w województwie śląskim bardzo ważnym sektorem dla budownictwa będzie budowa mieszkaniowa indywidualna. Biorąc pod uwagę wskazania dotyczące źródeł finansowania (znaczna liczba respondentów chce budować lub kupić nieruchomość z użyciem kredytu) należy stwierdzić, że wprowadzanie zbyt restrykcyjnych przepisów dotyczących kredytowania może doprowadzić do zahamowania w sektorze budowlanym.

8 Slajd 8 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski (3) Charakterystyka planowanych inwestycji w nieruchomości: domy Jeżeli idzie o budowę lub zakup domów, to tutaj zdecydowanie dominuje chęć posiadania domu jednorodzinnego o powierzchni około 130 metrów, posadowionego na działce 900 m2. Na budowę takiego domu zainteresowani przeciętnie chcieliby wydać maksymalnie 500 tys. zł. Charakterystyka planowanych inwestycji w nieruchomości: mieszkania Zakup mieszkania jest planowany przez mniej więcej 4% respondentów uczestniczących w badaniu. Mieszkańcy województwa śląskiego są zainteresowani mieszkaniami małymi lub średniej wielkości. Z deklaracji respondentów wynika, że średnia powierzchnia kupowanego mieszkania wynosi 64 m2. Średnia deklarowana cena, jaka za mieszkanie chcą zapłacić respondenci to około 250 tys. zł.

9 Slajd 9 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski (4) Kryteriów przy wyborze Z przeprowadzonego badania wynika, że kluczową cechę przy wyborze nieruchomości jest cena. W drugiej kolejności w rankingu ważności znalazł się podział wewnętrzny lokalu – funkcjonalność. Cechy związane z lokalizacją znajdują się dopiero na trzecim miejscu.

10 Slajd 10 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski (5) Remonty Wydaje się, że w obliczu dość niskich deklaracji dotyczących zakupu lub budowy nieruchomości szansą dla rynku budowlanego może być prowadzenie prac remontowych. Chęć wykonania drobnego remontu w domu zadeklarowało 2/3 uczestników badania. Remont generalny chce przeprowadzić 27% uczestników badania. Do najczęściej wymienianych prac, które respondenci chcą przeprowadzić należą: malowanie ścian, remont łazienki i wymiana armatury łazienkowej, wymiana podłogi, remont kuchni, wymiana okien i drzwi. O ile w przypadku drobnych prac, takich jak malowanie ścian badanie w dużej części chcą je wykonywać samodzielnie, o tyle w niektórych, bardziej skomplikowanych czynnościach zamierzają zatrudnić fachowców lub firmy. Z uzyskanych danych wynika, że w największym stopniu poszukiwani będą specjaliści do: wymiany okien, remontu, wymiany dachu, wymiany instalacji, remontu, renowacji ścian zewnętrznych, remontu łazienki, kładzenie płytek, wymiany drzwi. Z przeprowadzonych analiz wynika też, że na te czynności badani chcą przeznaczyć najwięcej pieniędzy.

11 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach

12 Slajd 12 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach Większość uczestników badania zamieszkuje w lokalach, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych (68%), a ich powierzchnia nie jest większa niż 60 m2 (60%). W ponad połowie tych nieruchomości (59%) znajduje się od 2 do 3 pokoi. Z deklaracji respondentów wynika, że w ich mieszkaniach zamieszkuje najczęściej 3-4 osoby (50% wskazań na taką liczbę mieszkańców). Ponad połowa badanych zadeklarowała, że jest właścicielem lub współwłaścicielem (55%) nieruchomości, natomiast 27% wynajmuje obecnie zamieszkiwany lokal (najczęściej od dzielnicy). Co trzeci budynek (35%), w którym respondenci obecnie zamieszkują został zbudowany pomiędzy rokiem 1970 i Następna w kolejności wskazań grupa budynków (25%), to takie, które zostały zbudowane w latach Budynki najmłodsze, zbudowane po roku 2000 zamieszkuje 6% respondentów.

13 Slajd 13 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach (1) W1. Ile osób obecnie mieszka w tym lokalu? Baza: cała próba, n=1600 W2. Jaki jest rodzaj zabudowy lokalu, w którym Pan(i) mieszka? Baza: cała próba, n=1600

14 Slajd 14 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach (2) W3. A ile wynosi powierzchnia użytkowa lokalu, w którym Pan/Pani obecnie mieszka? Baza: cała próba, n=1600 W4. Proszę powiedzieć ile pokoi jest w lokalu, w którym Pan/Pani mieszka? Baza: cała próba, n=1600

15 Slajd 15 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach (3) W6. Proszę powiedzieć ile lat mieszka Pan(i) w tym lokalu? Baza: cała próba, n=1600 W5. Kiedy wybudowany był budynek, w którym Pan/Pani mieszka? Baza: cała próba, n=1600

16 Slajd 16 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach (3) W7. Proszę powiedzieć jaki jest status własnościowy lokalu, w którym Pan/Pani mieszka? Baza: cała próba, n=1600 Jestem jego współwłaścicielem Jest to lokal wynajmowany, właścicielem jest ktoś inny Jestem jego wyłącznym właścicielem Właścicielem jest mój ojciec \ matka Właścicielem jest mój mąż \ żona Właścicielem jest inny członek mojej rodziny Jest to mieszkanie służbowe Jest to mieszkanie spółdzielcze, lokatorskie W7a. Od kogo wynajmuje Pan(i) ten lokal? Baza: osoby wynajmujące lokal, n=426

17 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji o rynku budowlanym

18 Slajd 18 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji o rynku budowlanym (1) Najczęściej wymienianym źródłem informacji o rynku budowlanym jest telewizja (60% respondentów). To źródło informacji częściej było wymieniane przez: osoby w wieku lat oraz osoby z wykształceniem podstawowym W drugiej kolejności jako źródło informacji o rynku budowlanym wymieniano prasę oraz rodzinę i znajomych (po 45% wskazań). Prasę jako ważne źródło informacji częściej wymieniali respondenci z wykształceniem powyżej średniego oraz badani o wyższych dochodach (powyżej 5 tys. miesięcznie netto). Internet jako źródło informacji wymieniło 40% respondentów. Częściej ten kanał informacyjny był wymieniany przez osoby w wieku lat, z wykształceniem średnim i powyżej średniego oraz respondentów o wyższej pozycji w stratyfikacji społeczno-zawodowej: kadra kierownicza, właściciele firm, pracownicy biurowi.

19 Slajd 19 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji o rynku budowlanym (2) A1. Proszę spojrzeć na kartę i powiedzieć z jakich źródeł docierają do Pana/Pani informacje na temat szeroko rozumianego rynku budowlanego? Baza: cała próba, n=1600

20 Slajd 20 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła informacji o rynku budowlanym (3) A2. A które z tych źródeł stanowi dla Pana(i) najważniejsze źródło informacji na temat rynku budowlanego? Baza: osoby, do których docierają informacje na temat rynku budowlanego n=1523

21 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nastroje wobec perspektyw rozwoju rynku budowlanego

22 Slajd 22 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nastroje wobec perspektyw rozwoju rynku budowlanego (1) Połowa uczestników badania (50%), uważa że w najbliższych 5 latach firmy z branży budowlanej na terenie województwa śląskiego będą się rozwijać i będą miały coraz więcej klientów. Taki pogląd częściej wyrażali: mężczyźni - 53% w tej grupie osoby w wieku lat – 49% osoby z gospodarstw domowych o dochodzie powyżej 5 tys. - 65% oraz osoby z gospodarstw o chodzie 4-5 tys. – 60% Druga pod względem liczebności grupa to respondenci, którzy stwierdzili, że w ciągu najbliższych 5 lat nie nastąpią żadne zmiany w sektorze budowlanym. Pesymistycznie przyszłość branży budowlanej w ciągu najbliższych 5 lat ocenia 8% badanych (firmy przestaną się rozwijać, pracy i klientów będzie mniej).

23 Slajd 23 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nastroje wobec perspektyw rozwoju rynku budowlanego (2) A3. Jak ogólnie ocenia Pan(i) perspektywy rozwoju firm z branży budowlanej na terenie województwa śląskiego w ciągu najbliższych 5 lat? Baza: cała próba, n=1600

24 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowane inwestycje na rynku nieruchomości

25 Slajd 25 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowane inwestycje na rynku nieruchomości (1) Największa cześć mieszkańców województwa śląskiego (65%) planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie drobnego remontu obecnie posiadanej nieruchomości. Tego typu prace częściej planują: osoby w wieku lat – 74% osoby z wykształceniem podstawowym – 78% i zasadniczym zawodowym – 71% osoby nie pracujące – 73% oraz emeryci i renciści – 72% osoby z gospodarstw 1-osobowych – 71% osoby o dochodach do 1200 zł – 71% Druga pod względem liczebności grupa to respondenci, którzy planują generalny remont mieszkania lub domu (27%). Remont generalny częściej planują: osoby z wykształceniem średnim– 31% pracownicy umysłowi – 38%

26 Slajd 26 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowane inwestycje na rynku nieruchomości (2) Zdecydowanie mniej osób zamierza w najbliższym czasie dokonywać inwestycji związanych z zakupem lub budową nieruchomości: zakup mieszkanie na rynku wtórnym – 3% budowa domu samodzielnie metodą gospodarczą – 3% zakup działki pod budowę domu – 2% zakup domu na rynku wtórnym – 1% Osoby, które dokonały lub zamierzają dokonać zakupu nieruchomości chcą ją najczęściej sfinansować z kredytu (71%) lub oszczędności (61%). Inne odpowiedzi pojawiały się rzadziej.

27 Slajd 27 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowane zakupy lub prace budowlano-remontowe H1. Proszę powiedzieć, które ze stwierdzeń najlepiej oddaje Pana/Pani zamiary odnośnie planowanego zakupu nieruchomości lub prac budowlano-remontowych? Baza: cała próba, n=1600

28 Slajd 28 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pochodzenie środków na zakup\ budowę nieruchomości H11. Proszę powiedzieć z jakich środków pieniężnych najprawdopodobniej zapłaci Pan/Pani za kupno/ budowę mieszkania/domu? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom, n=154

29 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele zakupu nieruchomości

30 Slajd 30 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowane inwestycje na rynku nieruchomości (1) Wśród osób, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom głównym celem jest chęć posiadania pierwszej, własnej nieruchomości (45%). Druga pod względem wskazań odpowiedź była związana z chęcią zamiany mieszkania na dom (25%). Chęć zamiany mieszkania na większe zadeklarowało 16% w grupie osób, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie lub dom. Prawie połowa nabywców nieruchomości w badaniu stwierdziła, że dotychczas zajmowany przez nie lokal nie był ich własnością (49%). Osoby, które posiadały wcześniej nieruchomość najczęściej mają zamiar ją sprzedać (16%).

31 Slajd 31 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel zakupu/ budowy nieruchomości H9. W jakim celu planuje Pan/Pani zakup tego lokalu/budynku/ wybudowanie domu? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom, n=154

32 Slajd 32 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel przeznaczenia obecnego lokalu H10. Proszę powiedzieć co zamierza Pan/Pani zrobić z lokalem w którym obecnie mieszka? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom, n=154

33 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budowa/ kupno domu

34 Slajd 34 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budowa/ kupno domu Nowi posiadacze lub przyszli posiadacze domów w przeważającej liczbie zdecydowali się na dom wolnostojący (92%). Przeciętna powierzchnia nowo budowanego domu to 131 m2, zaś średnia powierzchnia działki, na której ma stanąć dom to 908 m2. Przeciętnie na zakup lub wybudowanie domu respondenci chcą przeznaczyć kwotę do 503 tys. zł.

35 Slajd 35 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typ domu H2. Powiedział Pan/Pani, że zamierza kupić/ wybudować dom. Czy będzie to …? Baza: osoby, które planują zakup/ budowę domu, n=96

36 Slajd 36 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewidywana powierzchnia domu H3. Jaka jest/będzie najprawdopodobniej powierzchnia mieszkalna tego domu? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować dom, n=88 Średnia powierzchnia domu: 131 m2

37 Slajd 37 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewidywana powierzchnia działki H3a. Jaka będzie najprawdopodobniej powierzchnia działki? Baza: osoby, które zamierzają zakupić działkę pod budowę nieruchomości, n=89 Średnia powierzchnia działki: 908 m2

38 Slajd 38 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna cena za dom H4. A jaka jest dla Pana(i) najwyższa akceptowalna cena za dom mieszkalny lub najwyższy akceptowalny koszt wybudowania domu? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować dom, n=82 Średnia maksymalna cena: 503 tys. zł

39 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakup mieszkania

40 Slajd 40 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakup mieszkania Przeciętny metraż planowanego do zakupu mieszkania to 64 m2. Mieszkańcy Śląska, którzy zdecydowali się na zakupu mieszkania chcą wydać na nie średnio do 253 tys. zł. Średnia maksymalna cena za m2 wg ich deklaracji wynosi 5347 zł. Respondenci najczęściej deklarowali, że w planowanym mieszkaniu znajdzie się 4 lub więcej pokoi (57% wskazań).

41 Slajd 41 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewidywana powierzchnia mieszkania H5. Jaka będzie najprawdopodobniej powierzchnia mieszkalna tego lokalu? Baza: osoby, które zamierzają zakupić mieszkanie, n=59 Średnia powierzchnia mieszkania: 64 m2

42 Slajd 42 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna cena za mieszkanie H6. A jaka jest najwyższa akceptowalna dla Pana/Pani cena za mieszkanie? Baza: osoby, które zamierzają zakupić mieszkanie, n=54 Średnia maksymalna cena: 253 tys. zł

43 Slajd 43 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maksymalna cena za metr kwadratowy mieszkania H7. Jaka jest maksymalna cena za jeden metr kwadratowy, którą był(a)by Pan/Pani skłonny zapłacić kupując mieszkanie? Baza: osoby, które zamierzają zakupić mieszkanie, n=34 Średnia maksymalna cena za m2: 5347 zł

44 Slajd 44 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba pokoi H8. Ile pokoi będzie w mieszkaniu / domu, który zamierza Pan(i) kupić / wybudować? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom, n=154

45 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ważność kryteriów przy wyborze oferty nieruchomości

46 Slajd 46 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ważność kryteriów przy wyborze oferty nieruchomości (1) Najważniejszym kryterium dla mieszkańców województwa śląskiego przy wyborze nieruchomości jest jego cena. 84% badanych uznało ten czynnik za bardzo ważny. W drugiej kolejności w rankingu ważności znalazł się podział wewnętrzny lokalu – funkcjonalność (69% wskazań na odpowiedź bardzo ważne). Wśród innych bardzo ważnych kryteriów znalazły się: lokalizacja (65%), bezpieczna okolica (64%), metraż (62%).

47 Slajd 47 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ważność kryteriów przy wyborze oferty nieruchomości (2) H16. Jakie kryteria będzie Pan(i) brał(a) pod uwagę przy zakupie planowanego lokalu? Dane: % odpowiedzi bardzo ważne Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom, n=154

48 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Remonty

49 Slajd 49 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Remonty (1) Z deklaracji mieszkańców województwa śląskiego, którzy planują zakup produktu lub usługi budowlanej wynika, że 92% z nich planuje remont, w tym: 65% planuje remont drobny, a 27% remont generalny zajmowanej nieruchomości. Jeżeli idzie o zakres prac, to najczęściej badani planują malowanie ścian (74%). Na tą pracę respondenci chcą najczęściej wydać nie więcej niż 1 tys. zł (80% wskazań) i raczej zamierzają wykonać to samodzielnie (60% wskazań na odpowiedź samodzielnie). Remont łazienki chce przeprowadzić 28% badanych. Najczęściej deklarowana kwota na ten cel mieściła się w przedziale 1-1,5 tys. zł (50%). Prawie połowa respondentów (47%) planujących remont łazienki zamierza zatrudnić do tego celu fachowca lub firmę, około 1/3 zadeklarowała, że wykona te prace samodzielnie. 27% z badanych planujących remont zamierza wymienić podłogę, wydając na cel nie więcej niż 1,5 tys. zł (86% respondentów wskazało na kwotę do 1,5 tys. zł). Prawie połowa badanych planujących wymianę podłogi (49%) chce to zrobić we własnym zakresie.

50 Slajd 50 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Remonty (2) 22% mieszkańców województwa śląskiego planuje remont kuchni. Najczęściej deklarowana kwota na ten cel mieściła się w przedziale 1-1,5 tys. zł (48%). Co czwarty z respondentów (41%) planujących remont kuchni zamierza zatrudnić do tego celu fachowca lub firmę. Armaturę łazienki planuje wymienić 19% planujących remont. Najczęściej deklarowana kwota na ten cel mieściła się w przedziale 1-1,5 tys. zł (52%). Prawie połowa respondentów (45%) planujących wymianę armatury łazienkowej chce zlecić tą usługę osobie lub firmie zewnętrznej. Około 1/3 badanych zadeklarowała, że wykona te prace samodzielnie. Następne pod względem popularności prace remontowe to: wymiana okien i drzwi (po 15%), wymiana armatury kuchennej (14%), remont ścian zewnętrznych (9%), wymiana instalacji (8%).

51 Slajd 51 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany remontowe Dane wyliczone na podstawie pytania H1 Baza: cala próba, n=1600

52 Slajd 52 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres planowanego remontu R1. W jakim zakresie planuje Pan(i) wykonać remont w domu/ mieszkaniu? Baza: osoby, które planują remont, n=1466

53 Slajd 53 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koszt planowanego remontu R2. Ile pieniędzy zamierza Pan(i) przeznaczyć w związku z....? Baza: osoby, które planują remont

54 Slajd 54 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca planowanego remontu R2. Czy zamierza Pan(i) wykonać te prace samodzielnie, czy też zatrudnić fachowca lub firmę? Baza: osoby, które planują remont

55 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka respondentów w badaniu

56 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka społeczno - demograficzna

57 Slajd 57 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka respondentów (1) Płeć Baza: cała próba, n=1600 Wiek Baza: cała próba, n=1600 Stan cywilny Baza: cała próba, n=1600 Wykształcenie Baza: cała próba, n=1600

58 Slajd 58 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka respondentów (2) Status zawodowy Baza: cała próba, n=1600 Wielkość gospodarstwa domowego Baza: cała próba, n=1600 Dzieci w gospodarstwie domowym Baza: cała próba, n=1600

59 Slajd 59 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka respondentów (3) Dochód respondenta Baza: cała próba, n=1600 Dochód gospodarstwa domowego Baza: cała próba, n=1600 Samoocena sytuacji materialnej Baza: cała próba, n=1600

60 Slajd 60 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Charakterystyka respondentów (4) Długość zamieszkiwania na Śląsku Baza: cała próba, n=1600 Ostatnia zmiana miejsca zamieszkania Baza: cała próba, n=1600

61 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL /10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsumpcja mediów wśród respondentów

62 Slajd 62 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsumpcja mediów - Internet P2. Jak często korzysta Pan(i) z Internetu? Baza: użytkownicy Internetu, n=1018 P1. Czy korzysta Pan(i) z Internetu? Baza: cała próba, n=1600

63 Slajd 63 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsumpcja mediów - Radio P4. Jak często słucha Pan(i) radia? Baza: użytkownicy radia, n=1436 P3. Czy słucha Pan(i) radia? Baza: cała próba, n=1600

64 Slajd 64 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsumpcja mediów - TV P6. Jak często ogląda Pan(i) TV? Baza: użytkownicy TV, n=1562 P5. Czy ogląda Pan(i) TV? Baza: cała próba, n=1600

65 Slajd 65 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsumpcja mediów – Dzienniki/ gazety codzienne P8. Jak często sięga Pan(i) po gazety codzienne? Baza: użytkownicy TV, n=1562 P7. Czy czytuje Pan(i) gazety codzienne? Baza: cała próba, n=1600

66 Slajd 66 Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsumpcja mediów – Tygodniki i miesięczniki P9. Czy czyta Pan(i) tygodniki społeczno-polityczne? Baza: cała próba, n=1600 P10. Czy czyta Pan(i) miesięczniki/ dwumiesięczniki? Baza: cała próba, n=1600


Pobierz ppt "Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim nr WND-POKL.08.01.02-24-014/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google