Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badania Warszawa, wrzesień 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badania Warszawa, wrzesień 2011"— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania Warszawa, wrzesień 2011
Badanie preferencji potencjalnych klientów sektora budowlanego w województwie śląskim (PAPI) Raport z badania Warszawa, wrzesień 2011

2 Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Wnioski 5
Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach Źródła informacji o rynku budowlanym Nastroje wobec perspektyw rozwoju rynku budowlanego 21 Planowane inwestycje na rynku nieruchomości Cele zakupu nieruchomości Budowa/ kupno domu Zakup mieszkania Ważność kryteriów przy wyborze oferty nieruchomości 45 Remonty Charakterystyka respondentów w badaniu

3 Wstęp Niniejsze opracowanie jest częścią projektu „Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim”, który ma na celu pokazanie trendów rozwojowych rynku budowlanego w województwie śląskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie wyników badań sformułowane zostaną propozycje właściwych mechanizmów zaradczych. Pomimo, iż projekt skupia się na sektorze reagującym silnie na zmiany gospodarcze, przeprowadzona analiza pozwoli odbiorcom raportu i zainteresowanym podmiotom rynku budowlanego na wyciągniecie właściwych wniosków na przyszłość. Poniższy raport dotyczy preferencji potencjalnych klientów. Badanie zostało przeprowadzone na kwotowo-losowej próbie klientów z województwa śląskiego deklarujących intencję zakupu usługi lub produktu budowlanego w ciągu najbliższego roku. Zastosowano metodologię wywiadów indywidualnych opartych na standardowym kwestionariuszu papierowym (PAPI). Wyniki badania pozwolą na oszacowanie wielkości potencjalnego rynku produktów i usług budowlanych w podziale na szczegółowe parametry planowanych inwestycji.

4 Informacje o badaniu CELE BADANIA Oszacowanie wielkości potencjalnego rynku produktów i usług budowlanych w podziale na szczegółowe parametry planowanych inwestycji. KIEDY? JAK? Wywiady indywidualny, kwestionariuszowy PAPI ILE? n=1600 Kwotowo-losowa próba klientów z województwa śląskiego w wieku lat, deklarujących intencję zakupu usługi lub produktu budowlanego w ciągu najbliższego roku. KTO?

5 Wnioski

6 Wnioski (1) Sytuacja mieszkaniowa w województwie śląskim
Z przeprowadzonego badania wynika, że wśród osób zainteresowanych produktami lub usługami budowlanymi 45% nie posiada swojego mieszkania. Blisko 1/3 mieszkańców wynajmuje obecnie zamieszkiwane lokale, głównie od dzielnic. Jeżeli idzie o stan posiadania, to dominują małe średnie mieszkania do 60 m2, w których zamieszkuje 3-4 osoby. Należy zaznaczyć, że w województwie śląskim większość budynków mieszkalnych to takie, które mają 40 lat lub więcej. Budynki te i mieszkania zazwyczaj znajdują się w niezbyt dobrym stanie technicznym, co znalazło swój wyraz w deklaracjach respondentów co do chęci przeprowadzenia remontów.

7 Wnioski (2) Planowane zakupy nieruchomości
Z uzyskanych wynika, że co 10 osoba wśród osób zainteresowanych produktami lub usługami budowlanymi zamierza nabyć jakąś nieruchomość. W tej liczbie połowa planuje zakup domu lub działki budowlanej do budowy w przyszłości. Wyniki te pokazują, że w województwie śląskim bardzo ważnym sektorem dla budownictwa będzie budowa mieszkaniowa indywidualna. Biorąc pod uwagę wskazania dotyczące źródeł finansowania (znaczna liczba respondentów chce budować lub kupić nieruchomość z użyciem kredytu) należy stwierdzić, że wprowadzanie zbyt restrykcyjnych przepisów dotyczących kredytowania może doprowadzić do zahamowania w sektorze budowlanym.

8 Wnioski (3) Charakterystyka planowanych inwestycji w nieruchomości: domy Jeżeli idzie o budowę lub zakup domów, to tutaj zdecydowanie dominuje chęć posiadania domu jednorodzinnego o powierzchni około 130 metrów, posadowionego na działce 900 m2. Na budowę takiego domu zainteresowani przeciętnie chcieliby wydać maksymalnie 500 tys. zł. Charakterystyka planowanych inwestycji w nieruchomości: mieszkania Zakup mieszkania jest planowany przez mniej więcej 4% respondentów uczestniczących w badaniu. Mieszkańcy województwa śląskiego są zainteresowani mieszkaniami małymi lub średniej wielkości. Z deklaracji respondentów wynika, że średnia powierzchnia kupowanego mieszkania wynosi 64 m2. Średnia deklarowana cena, jaka za mieszkanie chcą zapłacić respondenci to około 250 tys. zł.

9 Wnioski (4) Kryteriów przy wyborze
Z przeprowadzonego badania wynika, że kluczową cechę przy wyborze nieruchomości jest cena. W drugiej kolejności w rankingu ważności znalazł się podział wewnętrzny lokalu – funkcjonalność. Cechy związane z lokalizacją znajdują się dopiero na trzecim miejscu.

10 Wnioski (5) Remonty Wydaje się, że w obliczu dość niskich deklaracji dotyczących zakupu lub budowy nieruchomości szansą dla rynku budowlanego może być prowadzenie prac remontowych. Chęć wykonania drobnego remontu w domu zadeklarowało 2/3 uczestników badania. Remont generalny chce przeprowadzić 27% uczestników badania. Do najczęściej wymienianych prac, które respondenci chcą przeprowadzić należą: malowanie ścian, remont łazienki i wymiana armatury łazienkowej, wymiana podłogi, remont kuchni, wymiana okien i drzwi. O ile w przypadku drobnych prac, takich jak malowanie ścian badanie w dużej części chcą je wykonywać samodzielnie, o tyle w niektórych, bardziej skomplikowanych czynnościach zamierzają zatrudnić „fachowców” lub firmy. Z uzyskanych danych wynika, że w największym stopniu poszukiwani będą specjaliści do: wymiany okien, remontu, wymiany dachu, wymiany instalacji, remontu, renowacji ścian zewnętrznych, remontu łazienki, kładzenie płytek, wymiany drzwi. Z przeprowadzonych analiz wynika też, że na te czynności badani chcą przeznaczyć najwięcej pieniędzy.

11 Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach

12 Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach
Większość uczestników badania zamieszkuje w lokalach, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych (68%), a ich powierzchnia nie jest większa niż 60 m2 (60%). W ponad połowie tych nieruchomości (59%) znajduje się od 2 do 3 pokoi. Z deklaracji respondentów wynika, że w ich mieszkaniach zamieszkuje najczęściej 3-4 osoby (50% wskazań na taką liczbę mieszkańców). Ponad połowa badanych zadeklarowała, że jest właścicielem lub współwłaścicielem (55%) nieruchomości , natomiast 27% wynajmuje obecnie zamieszkiwany lokal (najczęściej od dzielnicy). Co trzeci budynek (35%), w którym respondenci obecnie zamieszkują został zbudowany pomiędzy rokiem 1970 i Następna w kolejności wskazań grupa budynków (25%), to takie, które zostały zbudowane w latach Budynki najmłodsze, zbudowane po roku 2000 zamieszkuje 6% respondentów.

13 Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach (1)
W2. Jaki jest rodzaj zabudowy lokalu, w którym Pan(i) mieszka? Baza: cała próba, n=1600 W1. Ile osób obecnie mieszka w tym lokalu? Baza: cała próba, n=1600

14 Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach (2)
W3. A ile wynosi powierzchnia użytkowa lokalu, w którym Pan/Pani obecnie mieszka? Baza: cała próba, n=1600 W4. Proszę powiedzieć ile pokoi jest w lokalu, w którym Pan/Pani mieszka? Baza: cała próba, n=1600

15 Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach (3)
W5. Kiedy wybudowany był budynek, w którym Pan/Pani mieszka? Baza: cała próba, n=1600 W6. Proszę powiedzieć ile lat mieszka Pan(i) w tym lokalu? Baza: cała próba, n=1600

16 Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach (3)
W7. Proszę powiedzieć jaki jest status własnościowy lokalu, w którym Pan/Pani mieszka? Baza: cała próba, n=1600 W7a. Od kogo wynajmuje Pan(i) ten lokal? Baza: osoby wynajmujące lokal, n=426 Jestem jego współwłaścicielem Jest to lokal wynajmowany, właścicielem jest ktoś inny Jestem jego wyłącznym właścicielem Właścicielem jest mój ojciec \ matka Właścicielem jest mój mąż \ żona Właścicielem jest inny członek mojej rodziny Jest to mieszkanie służbowe Jest to mieszkanie spółdzielcze, lokatorskie

17 Źródła informacji o rynku budowlanym

18 Źródła informacji o rynku budowlanym (1)
Najczęściej wymienianym źródłem informacji o rynku budowlanym jest telewizja (60% respondentów). To źródło informacji częściej było wymieniane przez: osoby w wieku lat oraz osoby z wykształceniem podstawowym W drugiej kolejności jako źródło informacji o rynku budowlanym wymieniano prasę oraz rodzinę i znajomych (po 45% wskazań). Prasę jako ważne źródło informacji częściej wymieniali respondenci z wykształceniem powyżej średniego oraz badani o wyższych dochodach (powyżej 5 tys. miesięcznie netto). Internet jako źródło informacji wymieniło 40% respondentów. Częściej ten kanał informacyjny był wymieniany przez osoby w wieku lat, z wykształceniem średnim i powyżej średniego oraz respondentów o wyższej pozycji w stratyfikacji społeczno-zawodowej: kadra kierownicza, właściciele firm, pracownicy biurowi.

19 Źródła informacji o rynku budowlanym (2)
A1. Proszę spojrzeć na kartę i powiedzieć z jakich źródeł docierają do Pana/Pani informacje na temat szeroko rozumianego rynku budowlanego? Baza: cała próba, n=1600

20 Źródła informacji o rynku budowlanym (3)
A2. A które z tych źródeł stanowi dla Pana(i) najważniejsze źródło informacji na temat rynku budowlanego? Baza: osoby, do których docierają informacje na temat rynku budowlanego n=1523

21 Nastroje wobec perspektyw rozwoju rynku budowlanego

22 Nastroje wobec perspektyw rozwoju rynku budowlanego (1)
Połowa uczestników badania (50%), uważa że w najbliższych 5 latach firmy z branży budowlanej na terenie województwa śląskiego będą się rozwijać i będą miały coraz więcej klientów. Taki pogląd częściej wyrażali: mężczyźni - 53% w tej grupie osoby w wieku lat – 49% osoby z gospodarstw domowych o dochodzie powyżej 5 tys % oraz osoby z gospodarstw o chodzie 4-5 tys. – 60% Druga pod względem liczebności grupa to respondenci, którzy stwierdzili, że w ciągu najbliższych 5 lat nie nastąpią żadne zmiany w sektorze budowlanym. Pesymistycznie przyszłość branży budowlanej w ciągu najbliższych 5 lat ocenia 8% badanych (firmy przestaną się rozwijać, pracy i klientów będzie mniej).

23 Nastroje wobec perspektyw rozwoju rynku budowlanego (2)
A3. Jak ogólnie ocenia Pan(i) perspektywy rozwoju firm z branży budowlanej na terenie województwa śląskiego w ciągu najbliższych 5 lat? Baza: cała próba, n=1600

24 Planowane inwestycje na rynku nieruchomości

25 Planowane inwestycje na rynku nieruchomości (1)
Największa cześć mieszkańców województwa śląskiego (65%) planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie drobnego remontu obecnie posiadanej nieruchomości. Tego typu prace częściej planują: osoby w wieku lat – 74% osoby z wykształceniem podstawowym – 78% i zasadniczym zawodowym – 71% osoby nie pracujące – 73% oraz emeryci i renciści – 72% osoby z gospodarstw 1-osobowych – 71% osoby o dochodach do 1200 zł – 71% Druga pod względem liczebności grupa to respondenci, którzy planują generalny remont mieszkania lub domu (27%). Remont generalny częściej planują: osoby z wykształceniem średnim– 31% pracownicy umysłowi – 38%

26 Planowane inwestycje na rynku nieruchomości (2)
Zdecydowanie mniej osób zamierza w najbliższym czasie dokonywać inwestycji związanych z zakupem lub budową nieruchomości: zakup mieszkanie na rynku wtórnym – 3% budowa domu samodzielnie metodą gospodarczą – 3% zakup działki pod budowę domu – 2% zakup domu na rynku wtórnym – 1% Osoby, które dokonały lub zamierzają dokonać zakupu nieruchomości chcą ją najczęściej sfinansować z kredytu (71%) lub oszczędności (61%). Inne odpowiedzi pojawiały się rzadziej.

27 Planowane zakupy lub prace budowlano-remontowe
H1. Proszę powiedzieć, które ze stwierdzeń najlepiej oddaje Pana/Pani zamiary odnośnie planowanego zakupu nieruchomości lub prac budowlano-remontowych? Baza: cała próba, n=1600

28 Pochodzenie środków na zakup\ budowę nieruchomości
H11. Proszę powiedzieć z jakich środków pieniężnych najprawdopodobniej zapłaci Pan/Pani za kupno/ budowę mieszkania/domu? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom, n=154

29 Cele zakupu nieruchomości

30 Planowane inwestycje na rynku nieruchomości (1)
Wśród osób, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom głównym celem jest chęć posiadania pierwszej, własnej nieruchomości (45%). Druga pod względem wskazań odpowiedź była związana z chęcią zamiany mieszkania na dom (25%). Chęć zamiany mieszkania na większe zadeklarowało 16% w grupie osób, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie lub dom. Prawie połowa nabywców nieruchomości w badaniu stwierdziła, że dotychczas zajmowany przez nie lokal nie był ich własnością (49%). Osoby, które posiadały wcześniej nieruchomość najczęściej mają zamiar ją sprzedać (16%).

31 Cel zakupu/ budowy nieruchomości
H9. W jakim celu planuje Pan/Pani zakup tego lokalu/budynku/ wybudowanie domu? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom, n=154

32 Cel przeznaczenia obecnego lokalu
H10. Proszę powiedzieć co zamierza Pan/Pani zrobić z lokalem w którym obecnie mieszka? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom, n=154

33 Budowa/ kupno domu

34 Budowa/ kupno domu „Nowi” posiadacze lub przyszli posiadacze domów w przeważającej liczbie zdecydowali się na dom wolnostojący (92%). Przeciętna powierzchnia nowo budowanego domu to 131 m2, zaś średnia powierzchnia działki , na której ma stanąć dom to 908 m2. Przeciętnie na zakup lub wybudowanie domu respondenci chcą przeznaczyć kwotę do 503 tys. zł.

35 Typ domu H2. Powiedział Pan/Pani, że zamierza kupić/ wybudować dom. Czy będzie to …? Baza: osoby, które planują zakup/ budowę domu, n=96

36 Średnia powierzchnia domu: 131 m2
Przewidywana powierzchnia domu H3. Jaka jest/będzie najprawdopodobniej powierzchnia mieszkalna tego domu? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować dom, n=88 Średnia powierzchnia domu: 131 m2

37 Średnia powierzchnia działki: 908 m2
Przewidywana powierzchnia działki H3a. Jaka będzie najprawdopodobniej powierzchnia działki? Baza: osoby, które zamierzają zakupić działkę pod budowę nieruchomości, n=89 Średnia powierzchnia działki: 908 m2

38 Średnia maksymalna cena: 503 tys. zł
Maksymalna cena za dom H4. A jaka jest dla Pana(i) najwyższa akceptowalna cena za dom mieszkalny lub najwyższy akceptowalny koszt wybudowania domu? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować dom, n=82 Średnia maksymalna cena: 503 tys. zł

39 Zakup mieszkania

40 Zakup mieszkania Przeciętny metraż planowanego do zakupu mieszkania to 64 m2. Mieszkańcy Śląska, którzy zdecydowali się na zakupu mieszkania chcą wydać na nie średnio do tys. zł . Średnia maksymalna cena za m2 wg ich deklaracji wynosi 5347 zł. Respondenci najczęściej deklarowali, że w planowanym mieszkaniu znajdzie się 4 lub więcej pokoi (57% wskazań).

41 Średnia powierzchnia mieszkania: 64 m2
Przewidywana powierzchnia mieszkania H5. Jaka będzie najprawdopodobniej powierzchnia mieszkalna tego lokalu? Baza: osoby, które zamierzają zakupić mieszkanie, n=59 Średnia powierzchnia mieszkania: 64 m2

42 Średnia maksymalna cena: 253 tys. zł
Maksymalna cena za mieszkanie H6. A jaka jest najwyższa akceptowalna dla Pana/Pani cena za mieszkanie? Baza: osoby, które zamierzają zakupić mieszkanie, n=54 Średnia maksymalna cena: 253 tys. zł

43 Średnia maksymalna cena za m2: 5347 zł
Maksymalna cena za metr kwadratowy mieszkania H7. Jaka jest maksymalna cena za jeden metr kwadratowy, którą był(a)by Pan/Pani skłonny zapłacić kupując mieszkanie? Baza: osoby, które zamierzają zakupić mieszkanie, n=34 Średnia maksymalna cena za m2: 5347 zł

44 Liczba pokoi H8. Ile pokoi będzie w mieszkaniu / domu, który zamierza Pan(i) kupić / wybudować? Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom, n=154

45 Ważność kryteriów przy wyborze oferty nieruchomości

46 Ważność kryteriów przy wyborze oferty nieruchomości (1)
Najważniejszym kryterium dla mieszkańców województwa śląskiego przy wyborze nieruchomości jest jego cena. 84% badanych uznało ten czynnik za bardzo ważny. W drugiej kolejności w rankingu ważności znalazł się podział wewnętrzny lokalu – funkcjonalność (69% wskazań na odpowiedź ‘bardzo ważne’). Wśród innych bardzo ważnych kryteriów znalazły się: lokalizacja (65%), bezpieczna okolica (64%), metraż (62%).

47 Ważność kryteriów przy wyborze oferty nieruchomości (2)
H16. Jakie kryteria będzie Pan(i) brał(a) pod uwagę przy zakupie planowanego lokalu? Dane: % odpowiedzi ‘bardzo ważne’ Baza: osoby, które zamierzają zakupić/ wybudować mieszkanie/ dom, n=154

48 Remonty

49 Remonty (1) Z deklaracji mieszkańców województwa śląskiego, którzy planują zakup produktu lub usługi budowlanej wynika, że 92% z nich planuje remont, w tym: 65% planuje remont drobny, a 27% remont generalny zajmowanej nieruchomości. Jeżeli idzie o zakres prac, to najczęściej badani planują malowanie ścian (74%). Na tą pracę respondenci chcą najczęściej wydać nie więcej niż 1 tys. zł (80% wskazań) i raczej zamierzają wykonać to samodzielnie (60% wskazań na odpowiedź samodzielnie). Remont łazienki chce przeprowadzić 28% badanych. Najczęściej deklarowana kwota na ten cel mieściła się w przedziale 1-1,5 tys. zł (50%). Prawie połowa respondentów (47%) planujących remont łazienki zamierza zatrudnić do tego celu fachowca lub firmę, około 1/3 zadeklarowała, że wykona te prace samodzielnie. 27% z badanych planujących remont zamierza wymienić podłogę, wydając na cel nie więcej niż 1,5 tys. zł (86% respondentów wskazało na kwotę do 1,5 tys. zł). Prawie połowa badanych planujących wymianę podłogi (49%) chce to zrobić we własnym zakresie.

50 Remonty (2) 22% mieszkańców województwa śląskiego planuje remont kuchni. Najczęściej deklarowana kwota na ten cel mieściła się w przedziale 1-1,5 tys. zł (48%). Co czwarty z respondentów (41%) planujących remont kuchni zamierza zatrudnić do tego celu fachowca lub firmę. Armaturę łazienki planuje wymienić 19% planujących remont. Najczęściej deklarowana kwota na ten cel mieściła się w przedziale 1-1,5 tys. zł (52%). Prawie połowa respondentów (45%) planujących wymianę armatury łazienkowej chce zlecić tą usługę osobie lub firmie zewnętrznej. Około 1/3 badanych zadeklarowała, że wykona te prace samodzielnie. Następne pod względem „popularności” prace remontowe to: wymiana okien i drzwi (po 15%), wymiana armatury kuchennej (14%), remont ścian zewnętrznych (9%), wymiana instalacji (8%).

51 Plany remontowe Dane wyliczone na podstawie pytania H1
Baza: cala próba, n=1600

52 Zakres planowanego remontu
R1. W jakim zakresie planuje Pan(i) wykonać remont w domu/ mieszkaniu? Baza: osoby, które planują remont, n=1466

53 Koszt planowanego remontu
R2. Ile pieniędzy zamierza Pan(i) przeznaczyć w związku z ....? Baza: osoby, które planują remont

54 Wykonawca planowanego remontu
R2. Czy zamierza Pan(i) wykonać te prace samodzielnie, czy też zatrudnić fachowca lub firmę? Baza: osoby, które planują remont

55 Charakterystyka respondentów w badaniu

56 Charakterystyka społeczno - demograficzna

57 Charakterystyka respondentów (1)
Płeć Baza: cała próba, n=1600 Wiek Baza: cała próba, n=1600 Stan cywilny Baza: cała próba, n=1600 Wykształcenie Baza: cała próba, n=1600

58 Charakterystyka respondentów (2)
Dzieci w gospodarstwie domowym Baza: cała próba, n=1600 Status zawodowy Baza: cała próba, n=1600 Wielkość gospodarstwa domowego Baza: cała próba, n=1600

59 Charakterystyka respondentów (3)
Dochód respondenta Baza: cała próba, n=1600 Dochód gospodarstwa domowego Baza: cała próba, n=1600 Samoocena sytuacji materialnej Baza: cała próba, n=1600

60 Charakterystyka respondentów (4)
Długość zamieszkiwania na Śląsku Baza: cała próba, n=1600 Ostatnia zmiana miejsca zamieszkania Baza: cała próba, n=1600

61 Konsumpcja mediów wśród respondentów

62 Konsumpcja mediów - Internet
P1. Czy korzysta Pan(i) z Internetu? Baza: cała próba, n=1600 P2. Jak często korzysta Pan(i) z Internetu? Baza: użytkownicy Internetu, n=1018

63 Konsumpcja mediów - Radio
P3. Czy słucha Pan(i) radia? Baza: cała próba, n=1600 P4. Jak często słucha Pan(i) radia? Baza: użytkownicy radia, n=1436

64 Konsumpcja mediów - TV P6. Jak często ogląda Pan(i) TV?
P5. Czy ogląda Pan(i) TV? Baza: cała próba, n=1600 P6. Jak często ogląda Pan(i) TV? Baza: użytkownicy TV, n=1562

65 Konsumpcja mediów – Dzienniki/ gazety codzienne
P7. Czy czytuje Pan(i) gazety codzienne? Baza: cała próba, n=1600 P8. Jak często sięga Pan(i) po gazety codzienne? Baza: użytkownicy TV, n=1562

66 Konsumpcja mediów – Tygodniki i miesięczniki
P9. Czy czyta Pan(i) tygodniki społeczno-polityczne? Baza: cała próba, n=1600 P10. Czy czyta Pan(i) miesięczniki/ dwumiesięczniki? Baza: cała próba, n=1600


Pobierz ppt "Raport z badania Warszawa, wrzesień 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google