Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH OBCHODÓW RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ wyjazdowe warsztaty doskonalące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze dla rodzin zastępczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH OBCHODÓW RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ wyjazdowe warsztaty doskonalące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze dla rodzin zastępczych."— Zapis prezentacji:

1

2 DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH OBCHODÓW RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ wyjazdowe warsztaty doskonalące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze dla rodzin zastępczych promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez: apele, bilbordy i publikacje artykułów wydruk informatorów, kalendarzy, folderów oraz plakatów promujących ideę rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców naszego Miasta działanie punktu informacyjny dla osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym organizacja Festynu Rodzin Zastępczych organizacja konkursu dla dzieci z rodzin zastępczych pozyskanie środków na bilety i wejściówki np. na basen przygotowanie filmu wyemitowanego przez telewizję Sfera promującego rodzicielstwo zastępcze dwukrotne zorganizowanie i wystawienie przez pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wraz z pracownikami MOPS przedstawienie dla dzieci pt. Jaś i Małgosia, z którego powstało również słuchowisko wydane na płytach CD, a przy pomocy lokalnej telewizji Sfera wydano płytę DVD z tą bajką

3 treningów budżetowych, kulinarnych i higienicznych kursów zawodowych (sprzedawca, fakturzysta komputerowy, pracownik obsługi hurtowni, pomoc kuchenna, dekorator – bukieciarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz kurs prawa jazdy kat. B) DRUGI ROK Z KOLEI REALIZOWANO PROJEKT SYSTEMOWY RUDA ŚLĄSKA – SZANSĄ DLA WSZYSTKICH dzięki projektowi łącznie w 142 środowiskach podniesiono kompetencje społeczne i zawodowe w ramach: DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRZY WSPÓŁUDZIALE BUDŻETU MIASTA

4 KONTYNUOWANO RÓWNIEŻ REALIZACJĘ PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA OSIEDLA KAUFHAUS (PAL), KTÓRY OBJĄŁ M.IN.: udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej działalność w ramach grupy samopomocowej, w tym prowadzenie punktu pomocy rzeczowej (pralnia i dystrybucja odzieży) oraz punktu wydawania chleba uczestnictwo w treningach z zakresu kreowania wizerunku (zajęcia odbywały się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego) uczestnictwo w popołudniowych zajęciach świetlicowych z animatorami lokalnymi oraz spotkaniach edukacyjno – kulturalnych (plastycznych i fotograficznych) zorganizowanie imprezy integracyjnej Elwry, kecioki i familoki na terenie Osiedla dla ok. 500 osób

5 UZUPEŁNIENIE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ STANOWIŁY PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE WYKONYWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA, KTÓRZY ODNOWILI 14 KLATEK SCHODOWYCH NA KAUFHAUSIE W PRACACH SPOŁECZNIE – UŻYTECZNYCH ŁĄCZNIE WZIĘŁO UDZIAŁ 169 OSÓB PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE REALIZOWANO PRZY POROZUMIENIU Z MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ORAZ POWIATOWYM URZĘDEM PRACY

6 ZREALIZOWANO PROJEKT KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ANIMATOREM LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ DZIĘKI CZEMU M. IN. podniesiono kwalifikacje zawodowe uczestników zajęć Klubu Integracji Społecznej aktywizowano społeczność lokalną zbudowano plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców Osiedla Kaufhaus PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPÓŁUDZIALE BUDŻETU MIASTA ORAZ DZIĘKI ŚRODKOM POZYSKANYM Z MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

7 ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ PROJEKTU PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE I ROBOTY PUBLICZNE NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO - ZWIĘKSZENIE GMINNEGO ZASOBU LOKALI SOCJALNYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE UCZESTNICZY 10 OSÓB BEZROBOTNYCH OBJĘTYCH AKTYWIZACJĄ ZAWODOWO – SPOŁECZNĄ POPRZEZ: udział w zajęciach z zakresu readaptacji społeczno - zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych poprzez udział w kursie zawodowym technolog prac budowlano – wykończeniowych świadczenie pracy o charakterze budowlanym w ramach prac społecznie użytecznych PROJEKT REALIZOWANO PRZY WSPÓŁUDZIALE BUDŻETU MIASTA ORAZ DZIĘKI ŚRODKOM POZYSKANYM Z MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ REALIZACJA PROJEKTU POZWOLI NA UREGULOWANIE W 2010 ROKU SYTUACJI MIESZKANIOWEJ 10-CIU ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ

8 REALIZOWANO PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ EKSTRA – KLASA BYŁ TO PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Uczestnikami Programu było 69 wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego – mieszkań rodzinkowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie oraz mieszkań usamodzielnienia prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek CONVIVO – ŻYĆ WSPÓLNIE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY BYŁ PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013, PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIA 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Jadwigi Markowej 20 41-709 Ruda Śląska tel. (032) 344-03-23 e-mail: sekretariat@mops.rsl.pl


Pobierz ppt "DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH OBCHODÓW RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ wyjazdowe warsztaty doskonalące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze dla rodzin zastępczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google