Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja ekonomiczna przewoźników wykonujących publiczną regionalną komunikację autobusową; PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja ekonomiczna przewoźników wykonujących publiczną regionalną komunikację autobusową; PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja ekonomiczna przewoźników wykonujących publiczną regionalną komunikację autobusową; PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 1

2 Przedsiębiorcy realizujący publiczny transport drogowy osób 1. Ilość wydanych licencji na przewozy osób - ponad 9.000, 2. Firmy podlegające obowiązkowi statystycznemu - 236; w tym – firmy wywodzące się z PKS - 148; - p.p. - 4 ; - j.s.s.p. - 47; - firmy skomunalizowane - 27; - firmy prywatne - 70. PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 2

3 Zadania realizowane w publicznym transporcie drogowym osób Linie komunikacyjne - 22.200; (wg danych MI wydano w całym kraju 28.800 zezwoleń) Długość w km - 1110,1 tys. km, Autobusy w komunikacji publicznej - 18.200; PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 3

4 PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r.) 4 Publiczny drogowy transport osób LPLP opis19902000200520092009/ 2005 - % 1 Pasażerowie w tys. osób 2.084,7954,5782,0612,978,38 2 Praca przewozowa w mln pkm 46.59931.73529.31424.38683,18 3 Autobusy w tys. 92,182,479,695,4119,85

5 Liczba pasażerów korzystających w transportu drogowego i kolejowego PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 5

6 Sytuacja w roku 2009 do 2008 Przewóz osób - spadek o 9,0 %; W komunikacji regularnej - spadek o 10,0 %; Za biletami jednorazowymi - spadek o 11,7 %; Za biletami m. szkolnymi - spadek o 5,0 %; Za biletami m. pracowniczymi - spadek o 17,2 %; Samochody prywatne - wzrost o 2,6%. W roku 2010 do roku 2009 spadek w przewozie osób o 9,3% PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 6

7 Przebieg autobusów w komunikacji regularnej Przedsiębiorstwa PKS w latach 2000 - 2010 PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 7 RokPrzebieg w tys. km% do roku ubiegłego % do roku 2000 2000986 453,7-- 2002975 332,997,5998,87 2003975 173,199,9898,85 2004933 476,495,7294,63 2005933 423,499,9994,62 2006937 641,4100,4595,05 2007892 505,395,1990,48 2008798 922,089,5180,99 2009 768 428,389,2877,09 W roku 2010 spadek przebiegu o dalsze 6,78 %

8 Rentowność z przewozu osób 2005 r. - - 4,73 % - (rentowność dodatnią miało – 12,68 % firm), 2007 r. - - 3,00 % - (rentowność dodatnią miało – 26,27 % firm), 2008 r. - - 3,96 % - (rentowność dodatnią miało – 22,68 % firm), 2009 r. - - 6,09 % - (rentowność dodatnią miało – 15,73 % firm), 2010 r. - - 11,54 % - (rentowność dodatnią miało – 4,35 % firm). PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 8

9 Udział dopłat w przychodach ogółem z usług ptz 2005 r. - 21,31 % 2006 r. - 21,98 % 2007 r. - 22,68 % 2008 r. - 18,51 % 2009 r. - 19,40 % 2010 r. - 17,36 % PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r.9

10 Środki z tytułu ulg wg uprawnień do ulg PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 10

11 Porównanie wysokości dofinansowania przejazdu jednego pasażera w transporcie drogowym i kolejowym PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 11

12 Kształtowania się kosztów jednostkowych w porównaniu do wpływów w przedsiębiorstwach PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 12

13 Bariery dla drogowego transportu publicznego Ekonomiczne Wzrost kosztów działalności – paliwo, płace, materiały, Brak mechanizmów wsparcia ekonomicznego komunikacji publicznej, Starzenie się posiadanego taboru – brak środków na jego odnowę, Nierówność obciążeń podatkowych i innych publiczno- prawnych dla różnych przewoźników. PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r.13

14 Problemy do załatwienia Wprowadzenie niezwłocznie wzorem innych krajów UE wspomaganie finansowe transportu publicznego poprzez: - zwrot podatku akcyzowego od paliwa zużytego do wykonywania komunikacji publicznej, - wspieranie zakupu taboru autobusowego przeznaczonego do realizacji publicznego transportu zbiorowego, - zwolnienie przewozów publicznych z opłat za korzystanie z dróg publicznych innych niż autostrady, - wprowadzenie jednakowych z koleją uprawnień dla pasażerów do ulg przy korzystaniu z usług przewozowych. PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r.14

15 Problemy do załatwienia Wprowadzenie do szkolnictwa zawodowego systemu szkolenia uczniów w zawodzie kierowca-mechanik, Przeznaczenie odpowiednich środków publicznych na sfinansowanie 70-80 % kosztów szkolenia na kwalifikację wstępną. Egzekwowanie wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych dla każdego przewoźnika realizującego publiczny transport osób, PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r.15

16 Bariery dla drogowego transportu publicznego Prawne Tolerowanie przez Państwo nieuczciwej konkurencji, Nierówne traktowanie w przepisach przewoźników w zależności od ich wielkości i formy organizacyjnej, Niepełnienie funkcji regulatora rynku przez organy samorządu terytorialnego, PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r.16

17 Problemy do załatwienia Określić podstawowe zachowania które stanowią nieuczciwą konkurencją przy realizacji komunikacji regularnej, oraz podjąć zdecydowane działania celem eliminacji takich zjawisk, Zaostrzenie sankcji w stosunku do przewoźników stosujących nieuczciwą konkurencje, do odebrania prawa wykonywania działalności włącznie, Precyzyjnie określenie jakie warunki mają być spełnione przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych (tak aby łatwo można było rozróżnić przewóz okazjonalny od przewozu regularnego), PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r.17

18 Problemy do załatwienia Zapewnić szybkie wprowadzenie w życie zasad odpowiedzialności samorządów terytorialnych za komunikację publiczną, poprzez niezwłoczne przystąpienie do udzielania tzw. zamówienia publicznego na wykonywanie usług przewozowych, PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r.18

19 Problemy do załatwienia Uregulować precyzyjnie obowiązki organów państwa i samorządu terytorialnego w zakresie wypłaty przewoźnikom dopłat, oraz określić uprawnienia przewoźników w przypadku opóźnień w wykonaniu tych zobowiązań przez organy samorządów terytorialnych, Określić warunki techniczne autobusu wykonującego komunikację regularną, Umożliwić przewoźnikom zawiązywanie związków taryfowych celem obsługi pasażerów na danym obszarze lub w danych relacjach (integracja taryfowa), PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r.19

20 Komisja Infrastruktury 15 grudnia 2010 r Opracował Zdzisław Szczerbaciuk PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r.20


Pobierz ppt "Sytuacja ekonomiczna przewoźników wykonujących publiczną regionalną komunikację autobusową; PIGTSiS - materiały własne po trzech kw. 2010 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google