Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta ośrodków KSU dla MŚP: usługi informacyjne Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta ośrodków KSU dla MŚP: usługi informacyjne Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A."— Zapis prezentacji:

1 Oferta ośrodków KSU dla MŚP: usługi informacyjne Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A.

2 Usługi informacyjne: Punkty Konsultacyjne prowadzone są przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych

3 Usługi informacyjne: Usługi świadczone przez PK są bezpłatne z uwagi na współfinansowanie udzielone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

4 Zakres usług informacyjnych: -prawo, marketing, finanse, podatki, itp., -dostępne programy pomocowe, finansowane z budżetu państwa, funduszy strukturalnych, inne dostępne na rynku oraz zasady ubiegania się o dotacje, -dostępna na rynku oferta finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe, -możliwości i zasady uzyskiwania bardziej złożonych, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU.

5 Obsługa klienta w ramach PK Klient Departament Współpracy z Przedsiębiorcami Departament Klientów Instytucjonalnych Departament Szkoleń Punkty Konsultacyjne Analiza potrzeb Proponowane rozwiązanie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ? ? ? ?

6 Usługi informacyjne Przejście z jednej usługi informacyjnej do kilku następnych Potrzeba klienta Usługi doradcze związane z planowaniem inwestycji (wstępne studium wykonalności, dokumentacja techniczna), Możliwości wsparcia inwestycji, Zasady sporządzania aplikacji, Zasady sporządzania wniosku o płatność. Możliwości wparcia poprzez usługi szkoleniowe Budowa zakładu wraz z zakupem maszyn Proponowane rozwiązania

7 Tendencje w usługach informacyjnych: Mobilny konsultant – odejście od czekania na klienta: wizyta konsultanta w firmie,wizyta konsultanta w firmie, spotkanie w Punkcie Konsultacyjnym,spotkanie w Punkcie Konsultacyjnym, usługi za pośrednictwem telefonu, faksu, maila, poczty,usługi za pośrednictwem telefonu, faksu, maila, poczty, wykorzystanie systemu wideokonferencji,wykorzystanie systemu wideokonferencji, pozyskiwanie klientów poprzez organizację szkoleń, konferencjipozyskiwanie klientów poprzez organizację szkoleń, konferencji dyżury w urzędach miast, starostwach powiatowychdyżury w urzędach miast, starostwach powiatowych

8

9 Dziękuję za uwagę Marcin Kopka Specjalista ds. projektów i inwestycji Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. Krupski Młyn – siedziba firmy Częstochowa: Ul. Główna 5, Ul. Dąbrowskiego 7, mail : agrotur@agrotur.org.pl Tel.: 0-34 368 23 42 Tel.: 0-32 285-70-13Fax: 0-34 368 23 42 fax.: 0-32 284 84 36 mail : pk.czest@agrotur.org.pl Gliwice: Lubliniec: Ul. Zygmunta Starego 17,ul. Paderewskiego 9 Tel.: 0-32 332 66 94 Tel.: 0-34 356 10 00 Fax: 0-32 231 20 62 Fax.: 0-34 356 10 00 mail : pk.gliwice@agrotur.org.pl mail: pk.lubliniec@agrotur.org.pl


Pobierz ppt "Oferta ośrodków KSU dla MŚP: usługi informacyjne Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google