Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja działalności firmy Grabowski Export-Import

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja działalności firmy Grabowski Export-Import"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja działalności firmy Grabowski Export-Import
Produkcja biomasy opartej na patencie oraz handel biomasą

2 BIOMASA-PALIWO POLSKIEJ WSI
W poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii , w tym opału do własnego pieca domowego , coraz częściej przekonujemy się że biomasa stanowi z ekonomicznego punktu widzenia ciekawa alternatywę dla węgla, gazu czy prądu. Biomasa stanowi trzecie co do wielko ścina świecie naturalne źródło energii. Według definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów ,odpady i pozostałości przemysłu rolnego ( łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi ) , leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki ,jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych , gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków w biomasie, przede wszystkim siarki, jest dużo niższa ,a tworzący się w procesie spalania dwutlenek węgla jest zamieniony na biomasę przez kolejne pokolenia organizmów żywych wytwarzających ją , które następnie są znowu spalane. Odnawialne źródła energii to praktycznie niewyczerpalne zasoby energetyczne dostarczane przez naturę .Energia słoneczna jest darmowa, natomiast biomasa jest z reguły dużo tańsza od tradycyjnych nośników energii , takich jak gaz ,olej opałowy czy nawet węgiel .Dlatego też wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- oprócz oczywistych korzyści dla środowiska naturalnego – jest korzystne dla jej użytkowników ze względów ekonomicznych. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych stało się koniecznością wynikająca z kurczenia się zasobów ropy naftowej i węgla oraz ciągłego wzrostu efektu cieplarnianego. Kraje Europy Zachodniej i USA dostrzegły te problemy wcześniej. Systemy dopłat , dotacji subwencji czy proekologicznych ulg podatkowych zachęcają przedsiębiorców i społeczeństwo do zarabiania na odnawialnych źródłach energii korzystania z nich .

3 W Polsce problem ten zauważyliśmy po wejściu do Unii Europejskiej .Unijne szkolenia i dotacje doprowadziły do powstania wielu programów promujących wykorzystanie odnawialnej energii-zarówno w skali przemysłowej , jak i na poziomie drobnego przedsiębiorcy i indywidualnego odbiorcy. Urządzenia do spalania biomasy nie są tanie , ale ich koszty zwracają się w trakcie eksploatacji .Inwestycje tego typu są chętnie dofinansowywane przez różne instytucje , Przede wszystkim Eko-Fundusz .Można również otrzymać częściowo umarzalne pożyczki na preferencyjnych warunkach miedzy innymi z Narodowego i Wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Budowa kotłowni na biomasę powinna być dobrze przygotowana. Należy ją poprzedzić przeprowadzeniem analizy dla lokalnych warunków ,a następnie doborem właściwego rodzaju biomasy ( z uwzględnieniem sposobu zbioru z pola ,transportu ,magazynowania i przygotowania do spalenia w kotle ). Trzeba zwrócić uwagę na to w jakiej postaci będzie to paliwo: czy będą to pelety , brykiety , zrębki czy słoma w postaci kostek . W takiej analizie należy również uwzględnić rośliny energetyczne ,które mogą być uzupełnieniem dla wybranego paliwa. Rozsądne decyzje podjęte przed budową kotłowni będą owocowały podczas kolejnych lat jej eksploatacji ,czyli przez następne 20 lat .Plantacje roślin energetycznych to również Inwestycje lat.

4 Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa

5 Założenie firmy miało miejsce w 1990 roku
Założenie firmy miało miejsce w 1990 roku. Głównym profilem na początku działalności był eksport płodów rolnych do krajów Unii Europejskiej.

6 Od 1992 roku firma wyspecjalizowała się w zakupie, naprawach i recyklingiem palet drewnianych typu EURO.

7 Do 1998 roku rozwijała się głównie na wskutek handlu używanymi paletami typu EURO.

8 Od roku 2001 czyli momentu podpisania akcesji z Unią Europejską i co za tym idzie wymogów w zakresie ochrony środowiska systematycznie został rozwinięty został recykling opakowań drewnianych.

9 Od 2001 roku recykling opakowań drewnianych stał się podstawową formą działalności na rynku polskim, firma posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia tego typu produkcji. Trzeba również nadmienić, że recykling i odzysk to szczególne rodzaje ochronny środowiska, które powodują znaczne zmniejszenie ilości odpadów na komunalnych wysypiskach śmieci.

10 Od 2004 roku firma poprzez posiadanie własnego patentu prowadzi nowy typ produkcji. Jest to produkcja biomasy dla elektrociepłowni oraz ciepłowni na terenie Polski.

11

12

13

14 W celu znacznego zmniejszenia kosztów logistycznych zostały uruchomione oddziały firmy. Na razie rozlokowane są one w zachodniej części kraju. Jednak już prowadzone są rozmowy o otwarcie nowych placówek na wschodzie Polski. Oddziały znajdują się w następujących miastach: Szczecin, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa, Poznań i Wrocław.

15 Opatentowana technologia pozwala zagospodarować w 80 procentach odpad opakowań drewnianych znajdujący się na terenie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozostałe 20 procent stanowią odpady plastikowe i metalowe które również podlegają procesowi recyklingu.

16 Roczne możliwości firmy sięgają obecnie 250
Roczne możliwości firmy sięgają obecnie ton surowca drewnianego.

17 Strategie.

18 Obrana strategia przez firmę ma na celu pozwolić opanować rynek biomasy w Polsce w 75 procentach
Zakup sprzętu specjalistycznego.

19 Rozwój marketingu bezpośredniego poprzez stworzenie odpowiednich, wysoce wykwalifikowanych grup doradczych dla samorządów terytorialnych.

20 Ryzyko gospodarcze przedsiębiorstwa (szanse i zagrożenia).

21 Zagrożenia Kopiowanie technologii (chwilo na rynku Polskim brak konkurentów jednak została już zakupiona technologia i w nie dalekiej przyszłości pojawią się konkurenci)

22 Długotrwałe oraz bardzo kosztowne procesy sądowe w celu ochrony patentu na przemiał opakowań drewnianych i wytworzenie z nich biomasy. (ok. roku czasu) Zmniejszenie wielkości surowca (odpadów drewnianych) na rynku polskim poprzez odpowiednie rozporządzenia Ministerstwa Ochrony Środowiska o treści, że należy przekazywać wyżej wymienione surowce osobom fizycznym.

23 ocieplanie klimatu- zmniejszenie zamówień na biomasę przez elektrociepłownie oraz przez ciepłownie.

24 Zwiększające się koszty logistyczne, miedzy innymi przewóz surowców na długich trasach.

25 Szanse. Zwiększenie zapotrzebowania na recykling i odzysk opakowań drewnianych. Zwiększenie zapotrzebowania na biomasę przez średnie i duże ciepłownie oraz elektrociepłownie.

26 Zwiększające się zapotrzebowanie na wyroby meblarskie (płyty wiórowo-trocinowe).
Wykorzystanie elementów drewnianych do celów budownictwa, a także do obsługi budownictwa (np. rusztowania)

27 Wzrost cen paliw kopalnych (gaz, węgiel, ropa) co spowoduje zwiększenie popytu na paliwa odnawialne w tym biomasę.

28 Restrykcyjne przepisy dotyczące zmniejszenia gazów cieplarnianych przez Polska o 8 procent (w skali roku) do 2012 roku.

29 Strategia biznesowa.

30 Marketing bezpośredni, poprzez obecność na targach specjalistycznych (POL-EKO, Targi Czystej Energii, Tex-Expo, SOMA).

31 Artykuły w specjalistycznych pismach.
Informacja katalogowa w zakresie kalkulacji wykorzystania biomasy przez samorządy. Organizacja specjalistycznych szkoleń dla samorządów terytorialnych.

32 Strategia funkcjonalne

33 Strategia marketingowa
Koncentruje się na technikach promocyjnych i ich zastosowaniu także na kształtowaniu się poziomu cen (np. przyjęcie strategii "zbierania śmietanki"), porusza problem dystrybucji i (decyzje o wyborze kanałów) oraz struktury produkcji, zajmuje się także tworzeniem wizerunku firmy - public relations. Strategie marketingowe skupiają się również na ustaleniu asortymentu produktów. Ważnym elementem jest podjecie działań zmierzających do osiągnięcia zamierzonej pozycji rynkowej. Istotna jest promocja sprzedaży, w tym ustalenie budżetu reklamowego oraz wielkość personelu sprzedaży Firma Grabowski w strategii marketingowej kształtuje wizerunek firmy poprzez targi specjalistyczne(POL-EKO, Targi Czystej Energii, Tex-Expo, SOMA) a także poprzez bezpośrednie kontakty i promocje z samorządami i urzędami marszałkowskimi w zakresie spalania biomasy

34 Strategia finansowa Kształtuje strukturę kapitałową organizacji poprzez odpowiedni dobór akcji zwykłych, uprzywilejowanych i zadłużenia długoterminowego (np. obligacji), aby przy możliwie najmniejszych kosztach osiągnąć pożądany kapitał. Polityka zadłużenia zajmuje się podejmowaniem decyzji o wielkości zaciągniętego kredytu i o jego formach. Struktura finansowa to również zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa. W celu generowania optymalnego przychodu, firma ustala strukturę inwestycji wcześniej zgromadzonych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek gotówkowych. Zapewnia również dostęp do środków. Polityka dywidendy zajmuje się rozdzielaniem dochodu pomiędzy akcjonariuszy, a przeznaczeniem ich na rozwój. Firma Grabowski w swojej strategii finansowej promuje formę lisingów operacyjnych na zakup maszyn specjalistycznych zwiększających możliwości przerobu zrębka drewnianego z palet .

35 Strategia produkcyjna
Zajmuje się opracowywaniem metod służących poprawie wydajności. Dla organizacji produkcyjnych istotnym jest planowanie produkcyjne (ustalenie miejsca i wielkości produkcji oraz metody produkcyjnej). Ma to bezpośredni związek z jakością wytwarzanych wyrobów, koszty poniesione podczas produkcji nie odgrywają istotnej roli,( są traktowane drugorzędnie). Warto zwrócić uwagę na inny obszar działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego tj. automatyzacja, robotyzacja i elastyczne systemy wytwarzania. W sytuacji ciągłego postępu technicznego dobór odpowiednich technik wytwarzania będzie stanowić problem decyzyjny dla menedżerów. Podczas tworzenia strategii produkcyjnej musza być również uwzględnione regulacje rządowe (np. Agencji Ochrony Środowiska) Zakup nowych maszyn mocno zautomatyzowanych gdzie jedna osoba może obsłużyć wózek widłowy, rębak mobilny do rozdrabniania oraz ciągnik siodłowy do przewozu obu 2 maszyn dzięki czemu można efektywnie zwiększyć zysk poprzez ilość zwiększanego przerobu surowców.

36 Strategia dotycząca zasobów ludzkich
Polityka zasobów ludzkich koncentruje się na takich aspektach jak: wynagrodzenie, dobór kadry pracowniczej oraz ocena rezultatów pracy. Relacje pracownicze to inny wymiar polityki zasobów ludzkich. Typowanie odpowiednich menedżerów, którzy wkrótce będą wchodzić w skład kadry kierowniczej także dotyczą tej strategii. Ma to bezpośredni związek z ustaleniem szkoleń zawodowych. W tej strategii celem Firmy Grabowski jest prowadzenie szkoleń oraz zatrudnianie osób, które poprzez swoje wykształcenie oraz doświadczenie dają możliwości rozwoju Firmy. W szczególności tyczy to się rozwoju placówek w różnych regionach kraju.

37 Struktura badawczo-rozwojowa
Głównie zajmuje się rozwojem produktu w oparciu o te strategie podejmowane sś decyzje dotyczące modyfikacji produktów już istniejących oraz gdy jest taka potrzeba taka potrzeba na wytworzeniu nowych w oparciu o dostępne techniki wytwarzania. Struktura badawczo-rozwojowa koncentruje się również na licencjonowaniu oraz prowadzeniu polityki patentowej w celu uniemożliwienia korzystania z opracowanych wzorów lub generowania przychodów z ich sprzedaży. Duże zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe służą wprowadzeniu na rynek przełomowych innowacji i nowych produktów. Współpraca z Akademią Rolniczą w Poznaniu z wydziałem technologii drewna współpraca w zakresie programów europejskich water recykling, program na lata Promowanie na forum europejskim w Klagenfurcie patentu oraz technologii przetwarzania na palet.


Pobierz ppt "Prezentacja działalności firmy Grabowski Export-Import"

Podobne prezentacje


Reklamy Google