Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Higiena Higiena. W mitologii greckiej Hygieja lub Higieja to bogini zdrowia. Jej ojcem był Asklepios, opiekun sztuki lekarskiej, a matką Epione, bogini.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Higiena Higiena. W mitologii greckiej Hygieja lub Higieja to bogini zdrowia. Jej ojcem był Asklepios, opiekun sztuki lekarskiej, a matką Epione, bogini."— Zapis prezentacji:

1 Higiena Higiena

2 W mitologii greckiej Hygieja lub Higieja to bogini zdrowia. Jej ojcem był Asklepios, opiekun sztuki lekarskiej, a matką Epione, bogini światła. Hygieja została zabita przez Afrodytę, ponieważ Hygieja odebrała jej męża. Od imienia Hygiei pochodzi nazwa HIGIENY. Odpowiednikiem Hygiei w mitologii rzymskiej jest Salus.

3 Pomnik Hygei w Poznaniu, wykonany przez Wincenta Preissnitza w latach 1840-1841. Twarz bogini należy do Konstancji Raczyńskiej z Potockich

4 W przedmiocie higieny zawierają się wszystkie czynniki odnoszące się do fizycznego i psychicznego dobrostanu ludzi. W aspekcie personalnym wymaga uwzględnienia: żywności, odzieży, wody i innych napoi, pracy, snu i aktywności ruchowej, osobistej czystości, specjalnych zwyczaj jak stosowanie narkotyków, palenie papierosów, picie alkoholu itp., i innych problem zdrowia psychicznego.

5 W aspekcie publicznym wymaga uwzględnienia: gleby, klimatu; charakteru, materiałów i urządzenia miejsca zamieszkania; gorąca i przewietrzania, usuwania odpadów; wiedzy medycznej o wypadkach i zapobieganiu chorobom; i postępowaniu w przypadku śmierci.

6 Higiena (gr. hygeinos – leczniczy) dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu, i wprowadzania czynników dodatnich.

7 Higiena dzieli się na wiele dziedzin, zajmujących się poszczególnymi środowiskami życia i działalności ludzkiej. Podział higieny może być różny, w zależności od tego, jakie kryteria będą brane pod uwagę. Pod względem różnych elementów środowiska, wpływających na zdrowie człowieka, można wyróżnić higienę wody, powietrza, gleby, mieszkań i in.

8 Pod względem płci i wieku - higienę niemowląt, dzieci, młodzieży, kobiet. Pod względem ochrony poszczególnych narządów i układów - higienę układu krążenia, słuchu, wzroku i in., a także higienę pracy, higienę szkolną, higienę społeczną, higienę psychiczną, higienę osobistą, higienę żywienia i żywności i in.

9 Higiena osobista czynności najczęściej kojarzone z regularnym myciem ciała z użyciem mydła i detergentów, regularną zmianą i praniem odzieży oraz bezpośrednim unikaniem zabrudzenia.

10 Higiena osobista dział higieny człowieka na którą składa się: higiena skóry i jej wytworów, higiena poszczególnych układów i narządów, higiena psychiczna, higiena narządów zmysłów.

11 Higiena osobista Zgodnie z definicją opracowaną przez higienistów celem higieny osobistej człowieka jest dążenie do uzyskania jak najlepszego samopoczucia i zdrowia osiągalnego dla danej jednostki w najkorzystniejszych dla niej warunkach".

12 Niektóre ze skutków zdrowotnych zaniedbań higieny osobistej: – wszawica – świerzb – grzybice – ropne zakażenia skóry – próchnica zębów – WZW typu A – Salmonellozy i inne zakaźne choroby przewodu pokarmowego – Tasiemczyce i inne infekcje pasożytnicze

13 Cele i zadania higieny osobistej utrzymanie i wzmocnienie zdrowia rozwijanie pełnej sprawności i aktywności fizycznej, psychicznej i umysłowej organizmu człowieka w każdym wieku.

14 Cele i zadania higieny osobistej-c.d tworzenie racjonalnych norm higienicznych w różnych dziedzinach życia osobniczego zapewnienie prawidłowego rozwoju organizmu w okresie dojrzewania, uzyskania optymalnej sprawności fizycznej, ochrona organizmu przed chorobami.

15 Higiena psychiczna działania zmierzające do ochrony zdrowia psychicznego, także nauka zajmująca się badaniem czynników, które powodują zakłócenia zdrowia psychicznego i popularyzująca zalecenia przeciwdziałające powstawaniu nerwic i innych zaburzeń psychiczno-nerwowych.

16 Higiena psychiczna Psychika człowieka podlega nieustannemu działaniu bardzo wielu bodźców, które często przekraczają jego zdolności adaptacyjne. Powoduje to zaburzenia równowagi psychicznej, które doprowadza do wzmożonych stanów napięcia emocjonalnego i narastanie konfliktów wewnętrznych.

17 Zadania higieny psychicznej: zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez stworzenie optymalnych warunków rodzinnych, szkolnych i społecznych uodpornienie człowieka na ujemne działania współczesnego świata Dokonania analizy różnorodnych czynników wpływających ujemnie na rozwój psychiczny

18 Higiena psychiczna to nic innego jak umiejętne zaspakajanie potrzeb takich jak : fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania, samorealizacji.

19 Higiena żywienia i żywności Przestrzeganie zasad żywienia i żywności jest podstawowym warunkiem podstawowego funkcjonowania całego ustroju i zachowania zdrowia. Higiena żywienia określa warunki niezbędne do realizacji prawidłowego żywienia osób pojedynczych, rodzin i grup żywionych zbiorowo.

20 W jej zakres wchodzą między innymi takie zagadnienia, jak prawidłowy dobór produktów zaspakajających zapotrzebowania osób żywionych, właściwy stan higieniczny produktów pokarmowych i ich prawidłowe rozłożenie na posiłki, higieniczne warunki przyrządzania, podawania i spożywania posiłków.

21 Skutki nieprawidłowego żywienia mogą powodować niedostateczny rozwój organizmu, powstawanie wielu zaburzeń i chorób, np. próchnicy zębów, krzywicy, anemii, gnilca (szkorbutu), wrzodów żołądka i dwunastnicy, otyłości. Nieodpowiednie odżywianie obniża wydajność pracy i zmniejsza odporność organizmu na choroby zakaźne.

22 Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zmian w układzie pokarmowym są alkohol, nikotyna i inne używki.


Pobierz ppt "Higiena Higiena. W mitologii greckiej Hygieja lub Higieja to bogini zdrowia. Jej ojcem był Asklepios, opiekun sztuki lekarskiej, a matką Epione, bogini."

Podobne prezentacje


Reklamy Google