Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRZYSZTOF POLAK MARZENA ŻURAWICKA–KOCZAN KRZYSZTOF POLAK MARZENA ŻURAWICKA–KOCZAN Semiotic Solutions VI KONFERENCJA EWALUACYJNA WARSZAWA, 13-14.12.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRZYSZTOF POLAK MARZENA ŻURAWICKA–KOCZAN KRZYSZTOF POLAK MARZENA ŻURAWICKA–KOCZAN Semiotic Solutions VI KONFERENCJA EWALUACYJNA WARSZAWA, 13-14.12.2010."— Zapis prezentacji:

1 KRZYSZTOF POLAK MARZENA ŻURAWICKA–KOCZAN KRZYSZTOF POLAK MARZENA ŻURAWICKA–KOCZAN Semiotic Solutions VI KONFERENCJA EWALUACYJNA WARSZAWA, 13-14.12.2010 Semiotyka ewaluacji vs. Semiotyka mediów Komunikowanie jako zarządzanie znaczeniami

2 Batey, Mark. Brand Meaning, New York, London 2008 Jak interpretujemy ten obraz?

3 Model komunikacyjny Stuarta Halla KodowanieDekodowanie struktury znaczeniowe 1 struktury znaczeniowe 2 Ramy wiedzy Stosunki produkcji Infrastruktura techniczna Ramy wiedzy Stosunki produkcji Infrastruktura techniczna KOMUNIKAT Hall, Stuart. Encoding and Decoding in the TV Discourse. 1973

4 4 Wszyscy żyjemy w świecie kultury

5 5 Kultura podpowiada nam jak powinno być i co jest ważne jak żyć, pracować, jeść, ubierać się, wychowywać dzieci, kochać, wypoczywać, robić biznes, itd. oraz jak interpretować komunikaty, które do nas docierają

6 6 Kultura oddziałuje poprzez kody Kody to konwencje, do których przyzwyczailiśmy się tak, że wydają nam się oczywiste a nawet ich nie zauważamy Na przykład PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ często pokazywana jest jako wspinanie się na szczyt, po szczeblach drabiny, schodach, słupkach

7 7 W kulturze jest jednak znacznie więcej takich konwencji pokazywania przedsiębiorczości Każdy kod niesie z sobą inne znaczenie przedsiębiorczości Optymizm, radość, naiwność Troska, pielęgnacja Manna z nieba PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Droga, podróż Wiedza tajemna, guru Zmaganie się, walka, wojna Wspólnota

8 8 Skoro mamy wiele różnych kodów, to których użyć w komunikacji?

9 9 Należy uwzględnić i zrozumieć 1.Uwarunkowania kulturowo-historyczne przedsiębiorczości 2.Szeroki kontekst kulturowy mogący mieć wpływ 3.Przesunięcie kulturowe - starzenie się kodów przedsiębiorczości 4.Specyfikę problemu, który ma być rozwiązany poprzez komunikację

10 10 1. Uwarunkowania kulturowo-historyczne przedsiębiorczości Potępiona przedsiębiorczość - Wokulski, Borowiecki, Judym Negatywne wątki dorabiania się, gromadzenia - obrazy Żyda Inteligencja i artyści jako ideowi spadkobiercy szlachty Pieniądz w kulturze polskiej

11 11 2. Szeroki kontekst kulturowy Sukces jako równoważenie życia Ekoświadomość PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wspólnoty internetowe Autokreatywność Samosterowność Indywidualizm kontra system

12 12 3. Przesunięcie kulturowe i trzy typy kodów RESIDUAL DOMINANT EMERGENT Kody będące pozostałością po poprzedniej fazie kultury Są ciągle obecne choć nie pasują do dzisiejszych sposobów myślenia o przedsiębiorczości - nie powinno się ich stosować w komunikacji Będą zanikały Kody obowiązujące dzisiaj, kulturowy mainstream w podejściu do przedsiębiorczości Są ważne dzisiaj ale jest tu wiele stereotypowych, wyeksploatowanych wątków - trzeba być ostrożnym w ich powielaniu Ich użycie pozwala na bycie w styczności z kulturą Kody zapowiadające zmianę w podejściu do przedsiębiorczości - nowe sposoby myślenia i wyrażania Będą coraz ważniejsze i warto wykorzystać je w komunikacji

13 RESIDUAL Doświadczenie, kapitał, zasoby, środki, reguły Pracowitość, droga, wspinanie się po szczeblach, strategie, walka

14 DOMINANT Pomysł, idea, kreatywność, świeżość, łamanie stereotypów, innowacyjność, dynamizm, pasja, fantazja

15 EMERGENT Styl życia, nowe wspólnoty, niezależność, samosterowność, kontrola nad własnym życiem, nowe zasady etyczne - tworzenie lepszego świata, geniusz, intuicja i instynkt

16 16 4. Specyfika problemu, który ma być rozwiązany poprzez komunikację PrzedsiębiorcaPracownik Na przykład Kluczowa opozycja kutlurowa tworząca silne napięcie

17 17 SEMIOTYKA i jej korzenie Ferdynand de Saussure Raymond Williams Claude Levi-Strauss Semiologia Semiotyka Antropologia strukturalistyczna Badania semiotyczne w marketingu lata 80. Roland Barthes Roman Jakobson Stuart Hall Brytyjskie Studia Kulturowe

18 18 Semiotyka to metoda badawcza skupiająca się na badaniu znaczeń i ich produkcji i dystrybucji w kulturze Kultura poprzez systemy znaczeń - kody, określa nasze postawy i zachowania we wszystkich obszarach życia Semiotyka nie pyta konsumentów tylko analizuje treści-kody-znaczenia zawarte w obrazach, słowach, dźwiękach Semiotyka podpowiada, w jaki sposób komunikować określone znaczenia tak, aby jak najlepiej trafiły do odbiorców SEMIOTYKA

19 19 Jakiej wiedzy pozbawieni będą ewaluatorzy i czym ten stan może zaskutkować? Po pierwsze: brak znajomości kontekstu kulturowego, uniemożliwi takie zaplanowanie zmiany społecznej, w procesie ewaluacyjnym, by przebiegła w sposób w pełni kontrolowany. Po drugie: ewaluatorzy i inni uczestnicy procesu ewaluacyjnego nie będą dysponowali rzeczywistą wiedzą na temat wielości znaczeń zjawiska opisywanego przez ewaluację, czyli nie będą w stanie świadomie zarządzać jego znaczeniami oraz komunikować się z innymi. Po trzecie: brak semiotycznych narzędzi uniemożliwi pełne zaimplementowanie wniosków z wielu badań ilościowych, jakościowych, w tym kulturowych do stworzenia platformy komunikacyjnej, a nawet konkretnej reklamy SEMIOTYKA I EWALUACJA?

20 20 Semiotykę można wykorzystać w dwóch momentach postępowania ewaluacyjnego - w ewaluacji ex-post oraz ex-ante. W ewaluacji ex-post Semiotyka pomoże w identyfikacji przyczyn sukcesu lub porażki programu interwencji. Pozwoli ustalić bariery kulturowe, które uniemożliwiły jego skuteczną realizację lub też zidentyfikuje kulturowe przyczyny sukcesu. W ewaluacji ex-ante Analiza semiotyczna pomoże zdefiniować problemy kulturowe leżące u podstaw planowanej interwencji. Wskaże na kluczowe sensy i znaczenia zjawiska opisywanego przez ewaluację, co pozwoli właściwie sformułować cele projektów/programów Semiotyka podpowie jakich używać znaków, kodów, metafor i symboli by skuetczniej przeprowadzić zmianę społeczną.

21 21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "KRZYSZTOF POLAK MARZENA ŻURAWICKA–KOCZAN KRZYSZTOF POLAK MARZENA ŻURAWICKA–KOCZAN Semiotic Solutions VI KONFERENCJA EWALUACYJNA WARSZAWA, 13-14.12.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google