Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na podstawie: Analyzing Political Rhetoric autor: Martin Reisigl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na podstawie: Analyzing Political Rhetoric autor: Martin Reisigl"— Zapis prezentacji:

1 Analiza retoryki politycznej – kategorie analityczne i 8 kroków analizy
Na podstawie: Analyzing Political Rhetoric autor: Martin Reisigl w książce: Wodak, R. and M. Krzyżanowski (2008) Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences. Palgrave Macmillan. opracowała: Danuta Przepiórkowska, ILS UW

2 Wybór kategorii analitycznych (1)
Lingwistyczne konstruowanie aktorów społecznych (osób lub grup) poprzez nazywanie (nomination) Pozytywne/negatywne cechy i własności przypisywane lingwistycznie konstruowanym aktorom społecznym – orzekanie (predication)

3 Wybór kategorii analitycznych (2)
Argumenty i schematy argumentacji (argumentation) stosowane do uzasadniania lub delegitymizacji twierdzeń zawierających określone przykłady nazywania i orzekania Punkt widzenia lub perspektywa, z jakiej wyrażane są te elementy – perspektywizacja (perspectivation)

4 Wybór kategorii analitycznych (3)
Czy powyższe elementy są wyrażane w wypowiedziach wprost/jawnie, czy są intensyfikowane (intensification) lub tonowane (mitigation)? Kategorie: Nazywanie (nomination) Orzekanie (predication) Argumentacja (argumentation) Perspektywizacja (perspectivation) Intensyfikacja/tonowanie (intensification/mitigation)

5 Jak przeprowadzić analizę retoryki politycznej?
Analiza retoryki politycznej w 8 krokach Nie ma jednoznacznej recepty na przeprowadzenie takiej analizy Nie da się jej zautomatyzować Dobra analiza zależy od kreatywności naukowej i poprawnej interpretacji danych, wymaga wiedzy teoretycznej

6 Jak przeprowadzić analizę retoryki politycznej? (1)
Znajomość problemu społecznego i politycznego posiadającego aspekty lingwistyczne. Zgromadzenie istniejącej wiedzy na temat danego problemu.

7 Jak przeprowadzić analizę retoryki politycznej? (2)
Zebranie i „stworzenie” danych dyskursywnych do analizy (obserwacja, rejestracja audiowiz. itp.) Zebranie informacji kontekstowych (archiwa, dane źródłowe itp.) Zbieranie danych może być ukierunkowane na: konkretne dyskursy makrotematy dyskursów konkretne dziedziny działalności politycznej konkretne media semiotyczne konkretne gatunki konkretnych aktorów politycznych konkretne obszary komunikacji lub wspólnoty konkretne okresy

8 Jak przeprowadzić analizę retoryki politycznej? (3)
Przygotowanie i wybór danych do konkretnej analizy. Główne zadanie: przyjrzeć się danym i uporządkować je. W wypadku wypowiedzi ustnych – transkrypcja.

9 Jak przeprowadzić analizę retoryki politycznej? (4)
Sformułowanie konkretnego pytania badawczego. Sformułowanie hipotez na podstawie wstępnego oglądu danych lub ich części.

10 Jak przeprowadzić analizę retoryki politycznej? (5)
Jakościowa analiza pilotażowa. Cel: „dostrojenie” narzędzi analitycznych lub uszczegółowienie pytań badawczych.

11 Jak przeprowadzić analizę retoryki politycznej? (6)
Szczegółowe analizy przypadków (jakościowe, ew. częściowo ilościowe). Różne poziomy analizy lingwistycznej (makro, mezo i mikro) oraz poziom kontekstu. Efekt: ogólna interpretacja wyników analizy w kontekście społecznym, historycznym i politycznym.

12 Jak przeprowadzić analizę retoryki politycznej? (7)
Krytyka (critique) ukierunkowana na ujawnienie problematycznych strategii dyskursywnych, rozwiązanie problemów w komunikacji (instytucjonalnej), udoskonalenie komunikacji. Podstawa krytyki – zasady etyczne jak np. normy demokratyczne czy prawa człowieka. Wskazanie nieprzejrzystych, sprzecznych i manipulacyjnych relacji władzy, języka i struktur społecznych.

13 Jak przeprowadzić analizę retoryki politycznej? (8)
Zastosowanie szczegółowych wyników analizy na podstawie sformułowanej krytyki. Np. publikacja książki, artykułów w czasopismach, pisemne rekomendacje, komentarze w prasie, szkolenia, kursy edukacyjne dla dorosłych, transmisje radiowe itp.


Pobierz ppt "Na podstawie: Analyzing Political Rhetoric autor: Martin Reisigl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google