Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy rozwoju nowych usług proinnowacyjnych w polskich ośrodkach innowacji Elżbieta Książek, Gliwice 20.05.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy rozwoju nowych usług proinnowacyjnych w polskich ośrodkach innowacji Elżbieta Książek, Gliwice 20.05.2011."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy rozwoju nowych usług proinnowacyjnych w polskich ośrodkach innowacji Elżbieta Książek, Gliwice 20.05.2011

2 Plan prezentacji O inicjatywie Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Potrzeba rozwijania portfolio usług - wnioski diagnozy i rekomendacje Inspiracja dla polskich ośrodków – dobre praktyki Pomoc w rozwijaniu usług i kompetencji: Publikacje Spotkania informacyjne i wyjazdy studyjne Pomoc indywidualna 2

3 Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Po raz pierwszy i w dużej skali wsparcie ośrodków innowacji: parki technologiczne centra transferu technologii inkubatory technologiczne sieci aniołów biznesu oraz fundusze seed/venture Główny cel - wzmocnienie potencjału i kompetencji ośrodków innowacji oraz kształtowanie dogodnych warunków instytucjonalnych dla poprawy innowacyjności polskiej gospodarki 3

4 Rozwój usług pro-innowacyjne – ważny aspekt działań Podstawowy problem w dyskusjach – odzwierciedlenie w rekomendacjach inicjatywy Dobre praktyki na Portalu Innowacji Działania dla rozwoju kompetencji: Broszury, poradniki, prezentacje multimedialne, audycje audio i video Spotkania informacyjne i wyjazdy studyjne Indywidualne wsparcie– pomoc w samoocenie instytucji i seminaria wdrożeniowe 4

5 Dylematy nowych usług Jakie usługi Decyzja strategiczna – polityczna Do których kategorii firm chcemy dotrzeć Jaki efekt uzyskać Opracowanie koncepcji sługi Co przedsiębiorstwo uzyska w jej efekcie Warunki - odpłatność ?, wkład przedsiębiorstwa -informacje, zaangażowanie pracowników, Poufność Jak przebiega proces (kroki) Potrzebne zasoby (wiedza, ludzie, instytucje, narzędzia, kontakty Monitorowanie efektów Wdrożenie – odgórne czy oddolne Skąd kompetencje? Granica interwencji publicznej 5

6 Zdiagnozowane problemy w polskim systemie komercjalizacji 6 Niedostosowanie oferty ośrodków i rynku: mała orientacja w rzeczywistych potrzebach firm, oferta zależna od projektów (konkursów) a nie oczekiwań firm, oferta nie jest przedstawiona w atrakcyjny sposób, brak konkretów oczekiwanych przez firmy, niska świadomość przedsiębiorców o potrzebie korzystania z usług proinnowacyjnych, przeświadczenie przedsiębiorców o niskiej jakości oferowanych usług.

7 Rekomendacja IV.3. Skuteczne zarządzanie usługami proinnowacyjnymi Kierowanie publicznych środków finansowych bezpośrednio do MSP, Finansowanie publiczne dla wdrażania nowych usług nieobecnych dotychczas na rynku, np. z grupy technik zarządzania innowacjami (IMT Innovation Management Techniques), Mechanizm wprowadzania nowych usług zawierający plan wyjścia z interwencji publicznej w miarę rozwoju rynku komercyjnego, Koordynacja świadczenia usług dotowanych ze środków publicznych (standardy, monitorowanie, samodoskonalenie, narzędzia wspomagające, sieciowanie dostawców usług). 7

8 Przykłady dobrych praktyk http://www.pi.gov.pl/bin-debug/ 8

9 Centrum doradztwa nt. zarządzania aktywami intelektualnymi w Szkocji Aktywa intelektualne - wiedza o znaczeniu rynkowym prawa własności intelektualnej (patent, znaki towarowe, prawo autorskie, wzór przemysłowy) Inne –np. know-how i show-how, procedury, informacje techniczne, tajemnice handlowe, kontakty, sieci klientów i dostawców, akredytacje, wizerunek firmy i reputacja. Centrum doradztwa (Intellectual Assets Centre) Doradztwo dla zwiększenie potencjału rynkowego danego przedsiębiorstwa. Materiały informacyjne szkoleniowe Sieć dostawców – rzecznicy patentowi, konsultanci, prawnicy 9

10 Centrum zarządzania aktywami intelektualnymi – etapy doradztwa 1.Podniesie świadomości nt. istoty i celu zarządzania AI 2.Identyfikacja AI firmy i ich utrwalenie 3.Analiza zidentyfikowanych AI (wg. celów strategicznych przedsiębiorstwa) 4.Zabezpieczenie i ochrona AI 5.Stworzenie planu zarządzania AI 6.Przekazanie wyników pracy oraz szkolenia 7.Wdrożenie procesu zarządzania IA w praktyce (w tym np. licencjonowanie, identyfikacja prestiżowych klientów w celach marketingowych). 8.Analiza niedoskonałości procesu zarządzania AI i ciągły rozwój. 10

11 Metodologia doradztwa dla przygotowania strategii innowacyjnych w MŚP (Uniwersytet w Maastricht ) Opracowana i przetestowana w Euroregionie Meuse-Rhine, obecnie - wdrożenie we Flandrii Faza 1- Interwencja: Wywiad poprzedzający - koordynator projektu wewnątrz firmy, a także zespół mający uczestniczyć w sesjach grupowych, terminy i harmonogram sesji. Skan innowacji - wypełnienie przez zespół kwestionariusza. Sesja strategiczna cz I - analiza SWOT dotyczącej środowiska wewnętrznego i otoczenia zewnętrznego firmy. Rezultat – rekomendacje do plan działań. Sesja strategiczna cz II znalezienie powiązań między poszczególnymi elementami SWOT. Wnioski oraz plan działań innowacyjnych, Kwestionariusz badania satysfakcji. 11

12 Metodologia doradztwa (2) Faza 2- wsparcie dla wdrożenia planu, 4 opcje: Wdrożenie poprzez samą firmę Wdrożenie przy współpracy z konsultantem zaangażowanym w fazę pierwszą Wdrożenie przy pomocy organizacji pośredniczącej (jeśli działania wpisują się w ramy prowadzonego aktualnie przez taką instytucję programu) Wdrożenie przy wsparciu lokalnych projekt-partnerów. Faza 3- Organizacja klastrów 12

13 Inne dobre praktyki Usługa monitoringu trendów technologii "Technology Watch" przez sieć MADRI+D Programy gotowości inwestycyjnej w West Midlands Oferta Parku Technologicznego w Maladze dostosowana do etapów rozwoju firmy Coaching technologicznej firmy start-up - Fundacja Centrum Innowacji FIRE Pakiet usług dla biznesu - Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie Mazowiecki Ośrodek Patentowy – regionalny ośrodek doradczy w zakresie własności intelektualnej 13

14 14 Publikacje

15 Ukazały się: Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka innowacji Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych MSP Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną 15

16 Planowane tematy m.in.: Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Budowa pakietu usług pro innowacyjnych w centrach transferu technologii Planowanie strategiczne w działalności parków technologicznych Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji technologii i wiedzy Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP 16

17 Zapraszamy do uczestnictwa Spotkania informacyjne (tematyka publikacji na żywo) Krajowe wyjazdy studyjne (Kraków, Wrocław. Rzeszów, Mielec, Łódź, Poznań, Gdańsk) Europejskie wyjazdy studyjne: Otaniemi – czerwiec 2011, planowane: ELAT (Eindhoven/Leuven/Aachen), Oxford/Cambridge/Coventry, Goteborg/Sztokholm, Lille Indywidualne wsparcie – pomoc w samoocenie instytucji i seminaria wdrożeniowe – od jesieni 2011 17

18 Dziękuję za uwagę! Więcej informacji: www.pi.gov.pl/bios skuteczneotoczenie@parp.gov.pl 18


Pobierz ppt "Perspektywy rozwoju nowych usług proinnowacyjnych w polskich ośrodkach innowacji Elżbieta Książek, Gliwice 20.05.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google