Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Sieć Centrów Kompetencji w Logistyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Sieć Centrów Kompetencji w Logistyce"— Zapis prezentacji:

1 Europejska Sieć Centrów Kompetencji w Logistyce
Maciej R. Tumasz Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 5 lipca 2005

2 PLAN PREZENTACJI Geneza i definicja Cele projektu Konsorcjum
Główne działania projektu Regionalna sieć współpracy – struktura i rola sieci

3 Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce
Geneza i rozwój Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce Europejska Sieć Centrów Kompetencji w Logistyce Środkowoeuropejska Sieć Kompetencji w Logistyce

4 Definicja Centrum Centrum Kompetencji w Logistyce: jest (pro)motorem logistycznego rozwoju regionu. współpracuje z innymi instytucjami zorientowanymi na rozwój gospodarczy regionu, tworzy partnerską sieć organizacji odgrywających w regionalnym środowisku logistycznym istotną rolę (władze, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje naukowe i doradcze), tworzy forum gdzie instytucje środowiska logistycznego, realizujące na co dzień indywidualne i odmienne cele, mogą się spotkać i zdefiniować wspólną strategię rozwoju regionu w sferze logistyki i transportu,

5 Na poziomie regionalnym:
Cele projektu Na poziomie regionalnym: Tworzenie lokalnego środowiska logistycznego poprzez inicjowanie współpracy władz, biznesu i nauki. Pełnienie roli lokalnego Centrum Kompetencji w Logistyce inicjującego i realizującego regionalne przedsięwzięcia logistyczne i transportowe Na poziomie europejskim: Rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie logistyki i transportu poprzez utworzenie otwartej Sieci Europejskich Centrów Kompetencji w Logistyce oraz inicjowanie i realizacja przedsięwzięć międzyregionalnych

6 Region Emilia Romagna Dział Plan. Transportu i Logistyki
Partnerzy projektu Koordynator WRS: Agencja Rozwoju Regional. w Stuttgarcie KLOK: Logistyczne Centrum Kompetencji w Stuttgarcie ILIM: Instytut Logistyki i Magazynowania CR: Departament Infrastruktury Rządu Karyntii RER: Region Emilia Romagna Dział Plan. Transportu i Logistyki

7 Utworzenie Europejskiej Sieci Logistycznych Centrów Kompetencji
Główne działania projektu Utworzenie Europejskiej Sieci Logistycznych Centrów Kompetencji monitorowanie i rozpowszechnianie informacji oraz najlepszych praktyk dotyczących rozwiązań logistycznych promowanie nowego ekonomicznego i politycznego wymiaru współdziałania poprzez wspólne wyszukiwanie rozwiązań logistycznych problemów regionów rozwój i wdrażanie innowacyjnych projektów logistycznych pilotażowe projekty ENLoCC: LOGPLAT i LOGTRAINING

8 Struktura sieci ENLoCC

9 Rola sieci Sieć Centrów Kompetencji w Logistyce wspiera znajdowanie rozwiązywań infrastrukturalnych, organizacyjnych i technologicznych dla problemów logistycznych występujących w regionach inicjuje i koordynuje projekty udoskonalające istniejące rozwiązania, w szczególności: Prowadzi analizy i badania oraz doradza podmiotom prywatnym i publicznym, Prowadzi działania monitorujące aktualną sytuację środowiska logistycznego w regionie

10 Rola sieci Wspiera formułowanie logistycznej polityki regionów zgodnej z potrzebami przedsiębiorstw i władz Tworzy synergię pomiędzy różnymi inicjatywami i projektami logistycznymi Wspiera rozpowszechnianie się kultury logistycznej sprzyjającej efektywnemu wykorzystaniu istniejącej infrastruktury logistycznej oraz rozpowszechnianiu innowacji

11

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejska Sieć Centrów Kompetencji w Logistyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google