Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E NERGIA A KONSUMPCJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E NERGIA A KONSUMPCJA"— Zapis prezentacji:

1 E NERGIA A KONSUMPCJA http://www.ceo.org.pl/portal/b_spe_kopalnia_wiedzy

2 POLIMERY 1. Badania właściwości polimerów.

3 D OŚWIADCZENIE NR. 1 B ADANIE PALNOŚCI POLIMERÓW ORAZ ODCZYNU PRODUKTÓW SPALANIA PCV 1. Niewielką próbkę tworzywa spróbowaliśmy zapalić wprowadzając ją do płomienia palnika. Zwróciliśmy uwagę czy próbka gaśnie po wyjęciu z płomienia, czy też pali się nadal. Do świeżo wyjętej z płomienia próbki PCV zbliżyliśmy zwilżony wodą papierek wskaźnikowy. Obserwacje: Zaobserwowaliśmy, że wszystkie badane polimery są palne, przy czym próbka poli (chlorku winylu) gaśnie po wyjęciu z płomienia. Papierek wskaźnikowy zbliżony do palącej się próbki PCV barwi się na kolor czerwony, wskazując na kwaśny charakter produktu spalania.

4 D OŚWIADCZENIE NR. 2

5 B ADANIA ROZPUSZCZALNOŚCI STYROPIANU W ACETONIE 1.Do zlewki wlaliśmy aceton, następnie zanurzyliśmy w nim kawałek polimeru – styropian. Obserwacje: Po włożeniu polimeru do zlewki – polistyren rozpuszcza się. Ciekawostka: Niektóre polimery tylko w nieznacznym stopniu rozpuszczają się w benzynie i acetonie. Wyjątkiem jest polistyren, który dobrze rozpuszcza się w acetonie.

6 D OŚWIADCZENIE NR. 3

7 B ADANIE ODPORNOŚCI POLIMERÓW NA DZIAŁANIE MOCNYCH KWASÓW I ZASAD 1. Próbkę tworzywa zanurzyliśmy w 20-procentowym roztworze kwasu siarkowego i ogrzewaliśmy przez chwilę. Doświadczenie powtórzyliśmy, stosując 20- procentowy roztwór NaOH. 2. Obserwacje : Badane polimery są odporne na działanie mocnych kwasów i zasad.

8 C ZY JESTE Ś MY Ś WIADOMYMI KONSUMENTAMI ? http://m.komorkomania.pl/2010/03/09/

9 A NKIETA PRZEPROWADZONA W ZSEH W Ż NINIE NA TEMAT ŚWIADOMEJ KONSUMPCJI 1. Czy zastanawiasz się nad tym, jak długo wykorzystujesz produkty leżące na Twoim biurku ?

10 2. J AK CZĘSTO ZMIENIASZ TELEFON ?

11 3. C ZY SEGREGUJESZ PLASTIKOWE BUTELKI ?

12 4. C ZY ZBIERASZ I ODDAJESZ DO UTYLIZACJI ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY ?

13 5. C O ROBISZ ZE STARYM APARATEM KOMÓRKOWYM ?

14 6. C ZY KUPUJESZ WODĘ W PLASTIKOWYCH BUTELKACH ?

15 7. C ZY MOŻNA SEGREGOWAĆ PLASTIK NA T WOIM OSIEDLU ?

16 P ODSUMOWANIE Jak widać większość młodzieży nie jest świadoma skutków nie utylizowania odpadów i nie zastanawia się nad skutkami używania tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych. Prowadzi to do zanieczyszczenia środowiska i powietrza. Powinniśmy zatem już od najmłodszych lat uświadamiać i pokazywać, że recykling pełni ważną rolę w środowisku.

17 W YDOBYWANIE ROPY NA ŚWIECIE Ropa naftowa-ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Sposób wydobywania ropy naftowej jest podobny do wydobycia gazu ziemnego. Towarzyszący ropie gaz ziemny występuje pod wysokim ciśnieniem,toteż początkowo, po wywierceniu otworu wydobywczego, ropa wypływa z niego sama. Po spadku ciśnienia w złożu ropę wydobywa się za pomocą pomp głębinowych lub przez wtłaczanie do złoża wody-drugim otworem. Ponieważ gęstość ropy jest mniejsza od gęstości wody, ropa gromadzi się nad powierzchnią wody i jako pierwsza wypływa przez odwiert.

18 P RZERÓBKA ROPY NAFTOWEJ Pierwszym etapem przeróbki wstępnie oczyszczonej ropy jest destylacja frakcyjna, polegająca na rozdzieleniu ropy na frakcje z wykorzystaniem różnicy temperatury wrzenia poszczególnych składników. Prowadzi ją się w układzie dwustopniowym-pierwszy stopień przebiega pod normalnym ciśnieniem, a drugi pod zmniejszonym. Następnie poszczególne frakcje poddaje się innym procesom.

19 S CHEMAT DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ http://www.szybki912.republika.pl/zweglowodorow.htm

20 W YKORZYSTANIE PRODUKTÓW PRZEROBU ROPY NAFTOWEJ

21 T WORZYWA SZTUCZNE OTRZYMYWANE Z ROPY NAFTOWEJ 1. Polietylen dużej gęstości HDPE 2. Polietylen małej gęstości 3. Polipropylen PP 4. Polistyren PS 5. Polichlorek vinylu PCV 6. Tereftalan polietylen PET 7. Poliuretan 8. Poliakrylan (np. plexi) 9. Poliwęglany źródło: www.plasticseurope.plwww.plasticseurope.pl

22 S KAŻENIE ŚRODOWISKA Ropa szybko rozprzestrzenia się po powierzchni morza tworząc na wodzie warstewkę o grubości 0,3 mm i powodując zanieczyszczenie wybrzeża Najlżejsze składniki ropy parują, a najcięższe mieszają się z wodą morską i powoli opadają na dno Lepka ropa skleja pióra ptaków morskich oraz skrzela ryb i innych zwierząt wodnych Na skażonym obszarze ropa uniemożliwia zwierzętom wodnym poruszanie się, oddychanie i odżywianie się Warstwa ropy nie przepuszcza potrzebnego organizmom tlenu i promieniowania słonecznego Bakterie stopniowo usuwają ropę, zużywając do tego celu cały tlen rozpuszczony w wodzie

23 ARTYKUŁ Z GAZETY DZIENNIK BAŁTYCKI Od kilku dni na plażach Zatoki Gdańskiej, od Półwyspu Helskiego do ujścia Wisły, znajdywane są martwe ptaki zabrudzone ropą. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku bada skąd dotarły już w takim stanie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do skażenia nie doszło na terenie naszych wód. Te ptaki, które dotarły żywe próbuje się ratować, oczyszczając pióra z ropy. To jednak nie przynosi dobrego rezultatu, ponieważ detergenty, którymi się przemywa pióra, usuwają z nich naturalny tłuszcz, bez którego ptak nie ma praktycznie żadnej ochrony przed zimnem i ginie. http://janek.plocinski.eu.interia.pl/zanieczyszczenia_wod.html

24 Prezentację wykonały uczennice z ZSEH w Żninie: 1. Anna Nowak 2. Magda Gotowicz 3. Marta Lewandowska 4. Paula Szewczyk 5. Honorata Szybczyńska 6. Maja Głowacka 7. Agata Buzała


Pobierz ppt "E NERGIA A KONSUMPCJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google