Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenia chemiczne - technologiczne Leki weterynaryjne Leki weterynaryjne Zanieczyszczenia z opakowań żywności Zanieczyszczenia z opakowań żywności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenia chemiczne - technologiczne Leki weterynaryjne Leki weterynaryjne Zanieczyszczenia z opakowań żywności Zanieczyszczenia z opakowań żywności."— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenia chemiczne - technologiczne Leki weterynaryjne Leki weterynaryjne Zanieczyszczenia z opakowań żywności Zanieczyszczenia z opakowań żywności Środki do utrzymania czystości Środki do utrzymania czystości

2 Leki weterynaryjne (antybiotyki, hormony, sufonamidy, przeciwrobacze, przeciwzapalne) Pozostałości leków stosowanych w medycynie weterynaryjnej mogą występować w w żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso, jaja, mleko) Pozostałości leków stosowanych w medycynie weterynaryjnej mogą występować w w żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso, jaja, mleko) U ludzi spożywających zanieczyszczone nimi produkty mogą powodować uczulenia i odczyny alergiczne U ludzi spożywających zanieczyszczone nimi produkty mogą powodować uczulenia i odczyny alergiczne

3 Opakowania do żywności Chronią żywność przed dostępem tlenu światła i wilgoci a więc zapobiegają jej zepsuciu Chronią żywność przed dostępem tlenu światła i wilgoci a więc zapobiegają jej zepsuciu Chronią także przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenikaniem do żywności nietypowych związków smakowych i zapachowych oraz toksycznych Chronią także przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenikaniem do żywności nietypowych związków smakowych i zapachowych oraz toksycznych

4 Opakowania szklane (butelki, słoje) Zalety: Mogą być wielokrotnie używane i po zużyciu są surowcem wtórnym Mogą być wielokrotnie używane i po zużyciu są surowcem wtórnym Są odporne na kwasy, wodę i wilgoć Są odporne na kwasy, wodę i wilgoć Nie ulegają deformacji, wytrzymują skoki temperatury, są odporne na zarysowania Nie ulegają deformacji, wytrzymują skoki temperatury, są odporne na zarysowaniaWady: Duża masa – mała objętość Duża masa – mała objętość Mała odporność na uderzenia Mała odporność na uderzenia

5 Opakowania szklane Szkło jako materiał do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie budzi zastrzeżeń zdrowotnych Szkło jako materiał do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie budzi zastrzeżeń zdrowotnych

6 Opakowania metalowe Wadliwe łączenie puszek spoiwem cynowo-ołowiowym może być przyczyną migracji Pb do żywności Wadliwe łączenie puszek spoiwem cynowo-ołowiowym może być przyczyną migracji Pb do żywności Obecnie pokrywa się wewnętrzną powierzchnię lakierami chroniącymi produkt przed bezpośrednim kontaktem z metalem Obecnie pokrywa się wewnętrzną powierzchnię lakierami chroniącymi produkt przed bezpośrednim kontaktem z metalem

7 Opakowania metalowe Sam lakier też może być źródłem substancji toksycznych migrujących do żywności (fenol, formaldehyd) Sam lakier też może być źródłem substancji toksycznych migrujących do żywności (fenol, formaldehyd) Jednak obowiązujące normy zapewniają bezpieczeństwo żywności kontaktującej się z wyrobami metalowymi Jednak obowiązujące normy zapewniają bezpieczeństwo żywności kontaktującej się z wyrobami metalowymi

8 Opakowania papierowe Papier, torebki, kubki tekturowe impregnowane lub powlekane, kartony tekturowe powlekane polietylenem i laminowane folią aluminiową Papier, torebki, kubki tekturowe impregnowane lub powlekane, kartony tekturowe powlekane polietylenem i laminowane folią aluminiową Są odporne na wodę, tłuszcz, nie przepuszczają gazów, zapachów, wilgoci Są odporne na wodę, tłuszcz, nie przepuszczają gazów, zapachów, wilgoci

9 Opakowania papierowe Papier może być źródłem zanieczyszczeń żywności jeżeli został wyprodukowany z niewłaściwych surowców lub z dodatkiem substancji szkodliwych dla zdrowia, np. di- i trifenyli Papier może być źródłem zanieczyszczeń żywności jeżeli został wyprodukowany z niewłaściwych surowców lub z dodatkiem substancji szkodliwych dla zdrowia, np. di- i trifenyli

10 Opakowania papierowe W ocenie higienicznej papieru przeznaczonego do kontaktu z żywnością bierze się pod uwagę zawartość w nim Pb, Cd, Zn, Fe i Cu oraz środków konserwujących: fenolu i formaldehydu W ocenie higienicznej papieru przeznaczonego do kontaktu z żywnością bierze się pod uwagę zawartość w nim Pb, Cd, Zn, Fe i Cu oraz środków konserwujących: fenolu i formaldehydu

11 Opakowania z tworzyw sztucznych Stosowane są tworzywa polimerowe: polietylen (PE), polipropylen (PE-HD), polichlorek winylu (PCV), polistyren (PS), poliester (PET), poliamid (PA) Stosowane są tworzywa polimerowe: polietylen (PE), polipropylen (PE-HD), polichlorek winylu (PCV), polistyren (PS), poliester (PET), poliamid (PA) Zalety: Zalety: łatwość i niskie koszty wytwarzania łatwość i niskie koszty wytwarzania Wady: Wady: mała odporność na wysokie temperatury, mniejsza odporność mechaniczna oraz bardzo długi czas rozkładu mała odporność na wysokie temperatury, mniejsza odporność mechaniczna oraz bardzo długi czas rozkładu

12 Opakowania do żywności W warunkach użytkowania składniki opakowań nie mogą przechodzić do żywności w ilościach zagrażających zdrowiu, powodować zmiany w składzie produktu lub pogarszać jego cechy organoleptyczne W warunkach użytkowania składniki opakowań nie mogą przechodzić do żywności w ilościach zagrażających zdrowiu, powodować zmiany w składzie produktu lub pogarszać jego cechy organoleptyczne

13 Toksyczność tworzyw sztucznych W wyniku kontaktu z żywnością składniki tworzyw sztucznych mogą być wypłukiwane i przez migrację do produktu działać szkodliwie na organizm W wyniku kontaktu z żywnością składniki tworzyw sztucznych mogą być wypłukiwane i przez migrację do produktu działać szkodliwie na organizm Migrują monomery i substancje pomocnicze w przypadku niecałkowitej polimeryzacja tworzywa lub jego rozkładu Migrują monomery i substancje pomocnicze w przypadku niecałkowitej polimeryzacja tworzywa lub jego rozkładu

14 Toksyczność tworzyw sztucznych Rodzaj substancji migrującej z opakowania i wielkość jej migracji zależy od czasu kontaktu opakowania z produktem oraz od rodzaju i charakteru produktu spożywczego Rodzaj substancji migrującej z opakowania i wielkość jej migracji zależy od czasu kontaktu opakowania z produktem oraz od rodzaju i charakteru produktu spożywczego Opakowania mogą mieć kontakt z żywnością przez kilka minut, kilka godzin, wiele miesięcy a nawet lat Opakowania mogą mieć kontakt z żywnością przez kilka minut, kilka godzin, wiele miesięcy a nawet lat

15 System RASFF Wyroby, które nie spełniają wymagań i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia są zgłaszane do europejskiego systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach Wyroby, które nie spełniają wymagań i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia są zgłaszane do europejskiego systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach Komisja UE – EFSA dokonuje oceny ryzyka i przedstawia opinię o możliwych skutkach zdrowotnych Komisja UE – EFSA dokonuje oceny ryzyka i przedstawia opinię o możliwych skutkach zdrowotnych

16 Środki do utrzymania czystości Środki myjące i dezynfekujące Środki myjące i dezynfekujące

17 Środki do utrzymania czystości Jeżeli są stosowane nieumiejętnie lub nie zostaną usunięte do końca mogą zanieczyszczać żywność Jeżeli są stosowane nieumiejętnie lub nie zostaną usunięte do końca mogą zanieczyszczać żywność

18 Środki do utrzymania czystości Powinny być nieszkodliwe dla człowieka w stężeniach użytkowych Powinny być nieszkodliwe dla człowieka w stężeniach użytkowych Łatwe w użyciu Łatwe w użyciu Łatwo ulegające biodegradacji Łatwo ulegające biodegradacji

19 Środki do utrzymania czystości Po użyciu roztworu myjącego, środek musi być dokładnie usunięty przez spłukanie wodą Po użyciu roztworu myjącego, środek musi być dokładnie usunięty przez spłukanie wodą Ich pozostałości na powierzchniach stykających się z żywnością mogą powodować jej zanieczyszczenie Ich pozostałości na powierzchniach stykających się z żywnością mogą powodować jej zanieczyszczenie

20 Środki do utrzymania czystości Środki czyszczące – związki powierzchniowo czynne – detergenty Środki czyszczące – związki powierzchniowo czynne – detergenty Enzymatyczne środki piorące Enzymatyczne środki piorące Środki odkażające (dezynfekujące): chloramina, podchloryn sodowy, chlorofenole Środki odkażające (dezynfekujące): chloramina, podchloryn sodowy, chlorofenole


Pobierz ppt "Zanieczyszczenia chemiczne - technologiczne Leki weterynaryjne Leki weterynaryjne Zanieczyszczenia z opakowań żywności Zanieczyszczenia z opakowań żywności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google