Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Bogumiła Ogrodowczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Bogumiła Ogrodowczyk"— Zapis prezentacji:

1 Dziecko pięcio- i sześcioletnie – przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
Opracowała: Bogumiła Ogrodowczyk nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku r.

2 pięciolatek a sześciolatek „Jeden rok w życiu dziecka to cała epoka w jego rozwoju” Bożena Janiszewska - psycholog dziecięcy

3 Obserwacja pedagogiczna (diagnoza przedszkolna) z uwzględnieniem oceny gotowości szkolnej 5/6-latka
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17) - załącznik nr 1 do rozporządzenia

4 to równowaga między okresem dojrzewania a uczenia się
Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). . Okres gotowości do opanowania określonej umiejętności, czynności, wiedzy, to równowaga między okresem dojrzewania a uczenia się

5 społeczno-emocjonalny
wrażliwość podatność PŁASZCZYZNY ROZWOJU DZIECKA Rozwój fizyczny sprawność ruchowa, motoryka mała i duża, grafomotoryka, wzrok, słuch Rozwój społeczno-emocjonalny nawiązywanie kontaktów, współdziałanie w grupie, przestrzeganie norm, samodzielność, zaradność, obowiązkowość, odpowiedzialność intelektualny mowa, myślenie, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, uwaga, pamięć

6 O co powinien zapytać nauczyciel przed przystąpieniem do obserwacji dziecka?

7 Czy potrzebne są mi narzędzia diagnostyczne, a jeśli tak, to czy umiem
Co wiem na temat diagnozy przedszkolnej? Jaka jest moja wiedza na temat okresów rozwojowych dziecka 5 i 6letniego? Czy wiem w jaki sposób dokonywać obserwacji, aby diagnoza była rzetelna, obiektywna, celowa? Czy potrzebne są mi narzędzia diagnostyczne, a jeśli tak, to czy umiem je wybrać i zastosować? Czy posiadam wiedzę jak dokonywać odczytu diagnozy i w jaki sposób przekazać informację o rozwoju dziecka rodzicom? Czy potrafię wspomagać dziecko po diagnozie przedszkolnej? Czy potrafię ocenić stopień gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole?

8 Organizm musi do „czegoś” dojrzeć, aby zacząć się „czegoś” uczyć
Jak uczą się 5/6latki? pięciolatek – dziecko przed zmianami sześciolatek – dziecko po zmianach Organizm musi do „czegoś” dojrzeć, aby zacząć się „czegoś” uczyć

9 ZABAWA - Uczenie się niezamierzone

10 PROCESY REGULACYJNE EMOCJE – przyjemność – główny motyw uczenia się
MOTYWACJE – potrzeby biologiczne i psychiczne SAMOOCENA i jej ADEKWATNOŚĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI Poziom tych procesów zależy od stopnia dojrzałości układu nerwowego, który dojrzewa poprzez uaktywnienie się układu hormonalnego (5,5 do ok. 6,5)

11 PROCESY POZNAWCZE UWAGA PAMIĘĆ MOWA MYŚLENIE SPOSTRZEGANIE WZROKOWE
SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE Wszystkie te procesy są ze sobą powiązane w procesie uczenia się i muszą dojrzeć (ukształtować się), aby ze sobą współdziałać

12 odpowiedni gwarantuje sprawność ruchów ręki przy pisaniu
ROZWÓJ FIZYCZNY odpowiedni gwarantuje sprawność ruchów ręki przy pisaniu ROZWÓJ SPOŁECZNY prawidłowy – gotowość do przyjęcia „roli ucznia”

13 W procesie nauczania nauczyciel powinien brać pod uwagę:
możliwości rozwojowe i indywidualne dzieci wymagania i oczekiwania społeczne Powinien dobierać środki i metody działań, aby zrealizować określone cele

14 Mam 5 lat Mam 6 lat Jestem starszy Jestem młodszy 4 lata 11 miesięcy
01.01 –30.06 01.07 – 31.12 Wrzesień rozpoczęcie roku szkolnego Jestem urodzony w styczniu mam Jestem urodzony w listopadzie 5 lat 8 miesięcy 4 lata 11 miesięcy 6 lat różnica

15 Czy nauczyciel powinien znać normy rozwojowe dziecka?
Norma oznacza: obowiązujący wzór schemat postępowania kryterium poznawcze

16 Poziom grafomotoryczny i płynność ruchów, koordynacja wzrokowo-ruchowa
POMOCE Kartka formatu A4 z narysowanymi w linijkach wzorami szlaczków o wysokości 2-2,5 cm, ołówek miękki (nie może być mazak lub kredka, gdyż nie zaobserwuje się nacisku na kartkę przy zmęczeniu ręki). Kartka ma być czysta (nie w kratkę ani w linię). INSTRUKCJA „Dokończ te szlaczki najlepiej jak potrafisz, staraj się rysować je bez odrywania ręki”

17 norma 4-5 lat norma 5-6 lat norma 6-7 lat

18

19 Sprawność rąk (mała motoryka) wycinanie nożyczkami (ruchy narzędziowe)
INSTRUKCJA: Wytnij nożyczkami: kwadracik - pięciolatek kółko - sześciolatek Pięciolatek trzymanie nożyczek, przecinanie, trzymanie się kształtu, cięcie po prostej sześciolatek

20 Spostrzeganie wzrokowe opis obrazka – obrazek powinien być naturalistyczny, kolorowy, mieć trzy plany, zawierać około 20 elementów usytuowanych między sobą w pewnych relacjach przestrzennych i czynnościowych INSTRUKCJA: Popatrz na obrazek i opowiedz o nim; opowiedz, co obrazek przedstawia. Niczego dziecku nie sugerujemy, nie wskazujemy palcem, nie dopowiadamy pięciolatek Opisuje obrazek zdaniami, wymieniając czynności sześciolatek Opisuje obrazek zdaniami, wymieniając czynności i stosunki przestrzenne

21 Myślenie umiejętność przeliczania– patyczki, klocki różnego kształtu, różnokolorowe, o różnej wielkości INSTRUKCJA 1: Podaj mi 3 klocki INSTRUKCJA 2: Ile nóg ma krzesło INSTRUKCJA 3: A teraz daj mi 5 patyczków INSTRUKCJA 4: Weź 8 klocków i zbuduj z nich wieżę INSTRUKCJA 5: Zbuduj pociąg z 10 klocków INSTRUKCJA 6: Ułóż płotek z 15 patyczków pięciolatek Przelicza poprawnie do 8-10 i więcej sześciolatek Przelicza poprawnie do 10 Przelicza do i więcej

22 Modne pytania nauczycieli wychowania przedszkolnego to:
Który podręcznik poleciłaby pani nauczycielowi 5/6latków? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) Które wydawnictwo wydaje najlepsze diagnozy pedagogiczne?

23 Nauczmy dziecko słuchać… mówić… widzieć…

24 Dziękuję za uwagę!

25 Doskonalenie nauczycieli 2012/2013
tel do 68 Faks

26 MSCDN Wydział w Płocku OFERTA FORM DOSKONALENIA
(na konkretne miesiące) GRANTY 2012 bezpłatne szkolenia dofinansowane przez MKO KONKURSY PRZEDMIOTOWE w roku szkolnym 2012/2013

27 PROJEKTY i PROGRAMY

28 Akademia Młodego Dyrektora
Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2012/13 realizowana będzie kolejna edycja kursu doskonalącego AKADEMIA MŁODEGO DYREKTORA. Zapraszamy wszystkich chętnych dyrektorów i wicedyrektorów ( są jeszcze wolne miejsca). Kurs obejmuje 60 godz. ( każde spotkanie 5 godz.) Uczestnicy wybierają 12 spośród 15 modułów Szczegółowych informacji udziela Jolanta Skubiszewska –Gójska Tel. (24) wew

29 Wychowanie przedszkolne edukacja wczesnoszkolna
październik listopad grudzień Formy aktywności plastycznej we wczesnej edukacji dziecka Liczba godzin - 10 Termin – 28.XI i 05.XII r. Koszt – 50 zł. Myślę logicznie - działam praktycznie. Zastosowanie technik TOC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Liczba godzin - 12 Termin – 22.X i 25.X.2012 Koszt – 60 zł. Realizacja podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w świetle przepisów prawnych Liczba godzin - 5 Termin – 15.XI.2012 Koszt – 25 zł

30 Edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne
Tańce w szkole. Moduł tańce narodowe i regionalne Liczba godzin - 12 Termin – po zebraniu grupy Koszt – 90 zł.

31 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Opracowała: Bogumiła Ogrodowczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google