Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPRAWY POLIMEROWO – CEMENTOWE O PODWYŻSZONEJ PRZYCZEPNOŚCI DO PODKŁADU BETONOWEGO Paweł Łukowski, Politechnika Warszawska International Workshop: CITY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPRAWY POLIMEROWO – CEMENTOWE O PODWYŻSZONEJ PRZYCZEPNOŚCI DO PODKŁADU BETONOWEGO Paweł Łukowski, Politechnika Warszawska International Workshop: CITY."— Zapis prezentacji:

1 ZAPRAWY POLIMEROWO – CEMENTOWE O PODWYŻSZONEJ PRZYCZEPNOŚCI DO PODKŁADU BETONOWEGO Paweł Łukowski, Politechnika Warszawska International Workshop: CITY OF TOMORROW AND CULTURAL HERITAGE POMERANIA OUTLOOK Gdańsk, Poland 8-9 December 2005

2 Kompozyt polimerowo – cementowy (PCC) materiał wytwarzany przez dodanie polimeru do mieszanki betonowej; zawartość modyfikatora polimerowego jest większa niż 5% masy cementu

3 0,100,20 00,05 p/c Współczynnik dyfuzji tlenu zapraw PCC D, m 2 /s

4 kruszywocementpolimer

5 MODYFIKACJA STREFY PRZEJŚCIOWEJ KRUSZYWO – ZACZYN CEMENTOWY PRZEZ POLIMER

6 MOSTKOWANIE MIKRORYS W ZACZYNIE CEMENTOWYM PRZEZ POLIMER

7 Typowe zastosowania: naprawy i ochrona budowli nawierzchnie i posadzki przemysłowe elementy prefabrykowane Zalety kompozytów PCC: wytrzymałość na rozciąganie wytrzymałość na zginanie nasiąkliwość szczelność przyczepność!

8 PRZYCZEPNOŚĆ PCC DO STALI ZBROJENIOWEJ zawartość polimeru, % przyczepność do stali zbrojeniowej, MPa PAE SBR

9 PRZYCZEPNOŚĆ BADANYCH ZAPRAW PCC DO PODKŁADU BETONOWEGO

10 INNE CECHY BADANYCH ZAPRAW PCC wytrzymałość na zginanie PVAPAESAEEPbez polimeru nasiąkliwość wodą PVAPAESAEEPbez polimeru

11 PRZYCZEPNOŚĆ PCC DO PODKŁADU BETONOWEGO vs. ZAWARTOŚĆ POLIMERU

12 MODEL MATERIAŁOWY ZAPRAWY AKRYLOWO- CEMENTOWEJ (PRZYCZEPNOŚĆ) R 2 = 0.75

13 WPŁYW POLIMERU NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU orientacja łańcuchów polimeru modyfikacja mikrostruktury - - efekty synergiczne cechy polimeru - - mechanizm addytywny BC = WK H3CH3C P +++

14 Efekt addytywny:f(A, B) = f(A) + f(B) Efekt synergiczny:f(A, B) = f(A) + f(B) + f(A B) ANALIZA EFEKTÓW SYNERGICZNYCH W ZAPRAWIE PCC

15 ANALIZA EFEKTÓW SYNERGICZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYCZEPNOŚCI W KOMPOZYCIE AKRYLOWO-CEMENTOWYM współczynniki istotne statystycznie współczynniki nieistotne statystycznie Diagram Pareto efektów standaryzowanych Przyczepność do podkładu betonowego Ocena efektu (wartości bezwzględne)

16 - modyfikacja tworzyw cementowych polimerami jest skutecznym sposobem poprawy ich właściwości, w tym przyczepności do podloża, - model materiałowy kompozytu PCC można sformułować w postaci funkcji kwadratowej, - statystyczna analiza modelu materiałowego może być użyteczna dla oceny wpływu poszczególnych składników na właściwości kompozytu, - przyczepność zapraw PCC do podkładu betonowego zależy głownie od zawartości i rodzaju polimeru oraz od synergicznych efektów współdziałania polimer - cement. WNIOSKI


Pobierz ppt "ZAPRAWY POLIMEROWO – CEMENTOWE O PODWYŻSZONEJ PRZYCZEPNOŚCI DO PODKŁADU BETONOWEGO Paweł Łukowski, Politechnika Warszawska International Workshop: CITY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google