Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel wzmacniania gruntów celem wzmacniania podłoża budowli jest zwiększenie jego nośności i zmniejszenie ściśliwości wzmocnienie gruntów (głównie przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel wzmacniania gruntów celem wzmacniania podłoża budowli jest zwiększenie jego nośności i zmniejszenie ściśliwości wzmocnienie gruntów (głównie przez."— Zapis prezentacji:

1 Cel wzmacniania gruntów celem wzmacniania podłoża budowli jest zwiększenie jego nośności i zmniejszenie ściśliwości wzmocnienie gruntów (głównie przez zagęszczanie) w budowli ziemnej powoduje wzrost wytrzymałości gruntu i zmniejszenie porowatości, co wpływa np. na zmniejszenie wodoprzepuszczalności i poprawę stateczności skarp, zmniejszenie parcia czynnego gruntu i wzrost odporu gruntu

2 WYBRANE METODY WZMACNIANIA GRUNTÓW zagęszczanie gruntów, wstępne obciążenie gruntu (wstępna konsolidacja, prekonsolidacja) konsolidacja za pomocą drenażu pionowego i metodą elektroosmozy, wymiana gruntu stosowanie zastrzyków (iniekcje gruntowe) stabilizacja wgłębna zbrojenie gruntów zamrażanie gruntów spiekanie gruntów

3 METODY ZAGĘSZCZANIA GRUNTÓW ubijaki ręczne i mechaniczne walce statyczne walce wibracyjne konsolidacja dynamiczna wibratory powierzchniowe i wgłębne wibroflotacja wybuchy powierzchniowe i ukryte (w otworach wiertniczych)

4 Grunt nośny Grunt słabo nośny Poduszka piaskowa zasypka zw.w.g Grunt słabo nośny Poduszka piaskowa zasypka zw.w.g Grunt nośny Wymiana gruntu

5 Nasyp (obciążenie wstępne) D H z d qnqn Wstępne obciążenie gruntu

6 DeDe d D D d DeDe D Siatka kwadratowa D e = 1.128D Siatka trójkątna (równoboczna) D e = 1.05D Przykłady układu drenów pionowych (widok w planie)

7 Konsolidacja trójosiowa gruntu pod nasypem Warstwa filtracyjna Warstwa ściśliwa Dreny piaskowe Nasyp statyczny

8

9 Materiał iniekcyjny Logarytm współczynnika filtracji [m/s] zaczyn cementowy (C : W = 0,05 – 0,5) zawiesina iłowo-cementowa zawiesina cementowo-iłowo- krzemianowa bituminy żele krzemianowe żywice syntetyczne

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 PsH p G P Ps nN P G Ps G 4.9 G G Pg Ps G G Pg Ps Warstwa I, I L = 0.30 Warstwa III Warstwa II, I L = 0.45 QpQp QpQp QpQp PRZEKRÓJ GEOLOGICZNO–INŻYNIERSKI 1H –2H – 3H –1H Skala


Pobierz ppt "Cel wzmacniania gruntów celem wzmacniania podłoża budowli jest zwiększenie jego nośności i zmniejszenie ściśliwości wzmocnienie gruntów (głównie przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google