Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsieć Tematyczna Konwersja i magazynowanie energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsieć Tematyczna Konwersja i magazynowanie energii"— Zapis prezentacji:

1 Podsieć Tematyczna Konwersja i magazynowanie energii
Koordynator: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska Centrum Doskonałości CEPHOMA (Centre of Photonics and Materials for Prospective Applications) Dzień informacyjny Priorytetu PR UE Warszawa, 23 stycznia 2004

2 Członkowie założyciele Podsieci
Zakład Joniki Ciała Stałego, Wydział Fizyki PW, Warszawa (Prof. F.Krok, Prof. J.Garbarczyk) Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań (Prof. B.Hilczer) Katedra Fizykochemii Ciała Stałego, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Kraków (Prof. J.Molenda) Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, PG, Gdańsk (Prof. L.Murawski) Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław (Prof. A.Pietraszko) Zespół Integracji Europejskiej, Główny Instytut Górnictwa, Katowice (Dr inż. J.Rogut) Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska (Prof. H.Mościcka-Grzesiak)

3 Członkowie kandydaci Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego (Prof. W.Wieczorek), Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny PW, Warszawa (Prof. Z.Florjańczyk) Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa (Doc. dr hab. J.Pielaszek) Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny PG, Gdańsk (Dr hab. A.Lisowska-Oleksiak)

4 Charakterystyka prowadzonych badań w kontekście zagadnień konwersji
i magazynowania energii (1/3) Badanie relacji między strukturą a transportem jonów i elektronów w materiach o potencjalnych zastosowaniach w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii (większość uczestników Podsieci) Materiały elektrolityczne - przewodniki jonów H+, Li+, Ag+, O2- (monokryształy, ceramika, szkła, nanomateriały, a także polimery i żele). Materiały elektrodowe - przewodniki elektronowo-jonowe (jony Li+, Ag+, O2-)

5 Charakterystyka prowadzonych badań w kontekście zagadnień konwersji
i magazynowania energii (2/3) Stałe elektrolity do zastosowań w bateriach litowych (krystaliczne, ceramiczne, polimerowe, szkliste) (Wydział Fizyki PW, Wydział Chemiczny PW, IChF PAN) Materiały elektrodowe do baterii litowych, komórek elektrochromowych i ogniw paliwowych (SOFC) (AGH, Wydział Fizyki PW, Wydział FTiMS PG)

6 Charakterystyka prowadzonych badań w kontekście zagadnień konwersji
i magazynowania energii (3/3) Ceramiczne elektrolity tlenowe do zastosowań w ogniwach paliwowych (SOFC) i czujnikach gazowych (Wydział Fizyki PW, AGH) Stałe przewodniki protonowe do potencjalnych zastosowań w ogniwach elektrochemicznych i paliwowych (IFM PAN, Poznań, WCh PW, INT PAN Wrocław) Wodór jako nośnik energii (GIG Katowice)

7 Możliwości technologiczne
Materiały o potencjalnych zastosowaniach w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii są otrzymywane przez uczestników Podsieci w ich laboratoriach. Laboratoria te są wyposażone w: piece wysokotemperaturowe do otrzymywania materiałów szklistych, ceramicznych i krystalicznych urządzenia do otrzymywania szkieł metodą wirujących walców komory rękawicowe do otrzymywania i badania materiałów wrażliwych na tlen i parę wodną sprzęt chemiczny i technologiczny do prowadzenia syntez polimerów i żeli

8 Główne metody badawcze
Dyfraktometria rentgenowska (XRD) (INT PAN, IChF PAN, WF PW, WCh PW) Analizy termiczne (DSC/DTA) (PW, AGH, IFM PAN,...) Badanie transportu ładunku elektrycznego metodą spektroskopii impedancyjnej (WF PW, WCh PW, IFM PAN, FTiMS PG, AGH) Badanie siły termoelektrycznej materiałów elektrodowych (AGH) Badanie procesów elektrodowych metodami elektro-chemicznymi (AGH, WCh PG) Badanie relaksacji dielektrycznej (WF PW, IFM PAN) Badania spektroskopowe: Raman, IR, FTIR, EPR (IFM PAN, WF PW, WCh PW)

9 Udział w Centrach Doskonałości i programach Unii Europejskiej
Centrum Doskonałości CEPHOMA (5. PR UE) (Centre of Photonics and Materials for Prospective Applications) (WF PW) Projekt SMART (5. PR UE) („Smart NOx Abatement Systems for Next Generation Environmental Technologies”) (WF PW) Centrum Doskonałości GETRADEE (5. PR UE) (Centre of Excellence in Generation, Transmission and Distribution of Electric Energy) (Politechnika Poznańska, Poznań) Pozostałe Centra PROCO (IFM PAN), GLASSIC (FTiMS PG), SELIBAT (AGH), OBAST (INT PAN), GIG

10 Inne informacje Co 2 lata większość członków Podsieci prezentuje wyniki swoich badań w ramach Krajowego Sympozjum nt. „Przewodniki Szybkich Jonów”. Ostatnie Sympozjum: Gdańsk, czerwiec 2002. Następne Sympozjum: Wrocław, grudzień 2004. Co 3 lata członkowie Podsieci uczestniczą w międzynarodowych konferencjach: „Solid State Ionics” i „Systems with Fast Ionic Transport”

11 Pokrewieństwo z innymi
podsieciami sieci ZSE Ogniwa paliwowe Nowe materiały w technologiach energetycznych Wodór jako nośnik energii

12 Kontakt Prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska ul. Koszykowa 75 Warszawa CEPHOMA Centre tel.: (+22) fax: (+22) website:

13


Pobierz ppt "Podsieć Tematyczna Konwersja i magazynowanie energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google