Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum w Pasymiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum w Pasymiu"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
„20 lat wspólnie” Czyli o tym, jak miasto Pasym zmieniło się na przestrzeni ostatnich 20 lat… Zdjęcie:

2 Pasym to miasto w województwie warmińsko-mazurskim,
Historia miasta Zdjęcie: 1991 r. Pasym to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, położone na Pojezierzu Olsztyńskim. Założone w roku tysiąc trzysta trzydziestym szóstym, jako wieś kościelna Henrykowo. W roku tysiąc trzysta osiemdziesiątym czwartym już pod panowaniem krzyżackim otrzymało na cześć nowego komtura elbląskiego - nazwę Passenheim. W czasie wojny trzynastoletniej opowiedziało się za Polską, jednakże po pokoju toruńskim wróciło pod panowanie Zakonu. W tysiąc sześćset pięćdziesiątym siódmym roku zostało zniszczone w czasie najazdu tatarskiego. W lutym tysiąc osiemset siódmego roku przez kilka dni stacjonował tu Napoleon wraz z kilkunastotysięczną armią. Kwatera Napoleona mieściła się na plebanii. W roku tysiąc osiemset sześćdziesiątym ósmym miasto ucierpiało na skutek dużego pożaru. W tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym roku zostało znacznie zniszczone i następnie utraciło prawa miejskie. Odzyskanie tych praw nastąpiło pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego roku.

3 Członkowie Rady Mieskiej:
Władze miasta i gminy: Burmistrz Miasta i Gminy - Bernard Piotr Mius Sekretarz Miasta - Jarosław Milewski Skarbnik Miasta - Arkadiusz Młyńczak Członkowie Rady Mieskiej: Przewodniczący Rady Miejskiej: Ryszard Józef Żuk Zastępcy Przewodniczącego: Elżbieta Dyrda, Mieczysław Żyra Radni Rady Miejskiej: Hanna Barbara Gryczka, Jolanta Maria Jusis Szpara, Beata Konopka, Marianna Tańska, Ryszard Dumała, Andrzej Lejman, Andrzej Stefan Kłobuszewski, Dariusz Lipka, Romuald Małkiewicz, Benedykt Leon Młynarski, Mariusz Turowski, Sebastian Żubrowski Zdjęcie:

4 Wywiad z burmistrzem miasta i gminy Pasym,
Panem Bernardem Piotrem Miusem U.: Jest Pan burmistrzem miasta i gminy Pasym od roku 2006, dlaczego chciał Pan zostać burmistrzem takiego małego miasta? B. P. M.: Jeden podstawowy powód jest taki, że chcę, żeby Pasym i cała gmina rozwijały się bardzo intensywnie. Aby Pasym był atrakcyjny dla turystów. Żeby było tak, że kiedy turysta już tu będzie, by chciał zostać na dłużej, a nie jeden dzień. Gmina Pasym jest gminą rolniczo – turystyczną. W związku z tym kładę nacisk na rozwój turystyczny miasta. U.: Co się Panu podoba w Pasymiu? B. P. M.: Podoba mi się położenie tego miasteczka, wokół są jeziora i lasy. Jest ono takim „oczkiem” na mapie województwa położonym na trasie Olsztyn – Szczytno.  U.: Czy Pasym bardzo się zmienił w ciągu ostatnich 20 lat? Co Pan o tym sądzi? B. P. M.: Ludzie powinni to oceniać. Ja uważam, że Pasym bardzo się zmienił w ciągu ostatnich czterech lat. Wcześniej także wiele robiono dla tego miasta, chociaż moim zdaniem mogłoby zmienić się więcej. Ale to moje zdanie. Zdjęcie:

5 U.: Czego już Pan dokonał w Pasymiu?
U.: Czy trudno jest uzyskać pieniądze na inwestycje w mieście np. remonty ulic? B. P. M.: Tak. Pieniądze bardzo ciężko uzyskać. Chcąc uzyskać pieniądze z zewnątrz, a mianowicie z Unii, trzeba przygotować dokumentacje, projekty, pomysły. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co chce się robić. Wtedy ma się otwarte okno na świat. Naprawdę jest ciężko, bo wiele miast próbuje uzyskać środki pozabudżetowe na własne potrzeby. Budżet własny naszej gminy nie wystarcza na pokrycie realizacji naszych pomysłów.   U.: Czego już Pan dokonał w Pasymiu? B. P. M.: Wybudowano i wyremontowano wiele chodników w całej gminie i wiele kilometrów dróg. Wybudowano wiele wodociągów. Dokonano także remontu ośrodka zdrowia, szkół w całej gminie, oświetlenia dróg, wybudowano place zabaw i wiele innych. Będzie jeszcze budowany ciąg rowerowy w kierunku stacji kolejowej. Wykupiliśmy już budynek dawnego kina z przeznaczeniem na instytucje kultury. Jest już opracowana dokumentacja, badania archeologiczne są przeprowadzone. Będzie tam Biblioteka Publiczna, taka większa, prawdziwa. Zdjęcie:

6 U.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
W niedalekiej przyszłości będzie również sala koncertowa i Miejski Ośrodek Kultury. Zagospodarujemy nabrzeża jeziora Kalwa, zbudujemy nowe pomosty, utwardzimy brzegi. Zbudujemy nową promenadę, nowe chodniki, mały amfiteatrzyk, zespół kawiarniany. Inwestycje są rozłożone na 3 etapy, ze względu na koszty. Chcę tego dokonać w najbliższych dwóch latach i jestem pełen optymizmu, myślę, że mi się uda. W tym roku będą szczególnie pięknie zorganizowane imprezy cykliczne, jak święto plonów, majówka, dożynki powiatowe, „kino pod gwiazdami”. Ciągle będziemy też naprawiać zniszczone drogi. W ramach rewitalizacji miasta odbudujemy ratusz, odnowimy wieże i zegary.  U.: Czy uda się Panu zrealizować wszystkie pomysły? B. P. M.: Mam taki zamiar, jestem wręcz przekonany, że uda mi się zrealizować wszystkie moje pomysły. Ale oczywiście nie w jednej kadencji. [śmiech] U.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. U. – Uczennice B. P. M. – Bernard Piotr Mius Zdjęcie:

7 Wywiad z prezesem zarządu Piekarni GS Samopomoc Chłopska w Pasymiu,
Panem Władysławem Kazimierzem Kocenko U.: Od którego roku istnieje GS. ? W. K. K.: Od grudnia 1946 roku. U.: Kto był pierwszym prezesem? W. K. K.: Władysław Kerznowski, a przewodniczącym Rady Nadzorczej był pan Karol Małłek. U.: Na jakiej ulicy znajdował się pierwszy sklep GS? W. K. K.: Na ulicy Warszawskiej, najprawdopodobniej. U.: Co się Panu podoba, a co by Pan zmienił w Pasymiu? W. K. K.: Podoba mi się miasto i jego położenie. Co bym zmienił, hmm… trudno powiedzieć. Tramwaje mogłyby jeździć. [śmiech] Zagospodarowałbym brzegi jezior, wyspę koło szkoły - to jest piękne miejsce. Zdjęcie: Katarzyna Górzyńska

8 U.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
U.: Jak długo Pan mieszka i pracuje w Pasymiu? W. K. K.: Mieszkam od 1967 roku, a pracuję od 1973 roku. U.: Jak wyglądał Pasym w latach 1990 – 2010? W. K. K.: Jak pamiętam Pasym… drogi z bruku, nie było asfaltów, oświetlenia, oczyszczalni, nowych budynków, wszystko było powojenne. Pasym wyglądał biednie. Teraz są lepsze drogi i chodniki, zagospodarowywuje się brzegi jeziora Kalwa, powstała oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Wybudowano nowe bloki, ostatnio nasadzono nową zieleń. Stworzono pomosty na plaży w Pasymiu, powstały nowe sklepy i place zabaw. Miasto od niedawna jest monitorowane. Urządzono nowy przystanek autobusowy, ławeczkę internetową. W tym czasie powstało Publiczne Gimnazjum, odnowiono budynek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Pasymiu oraz kościoła ewangelickiego. Co roku organizuje się tam koncerty organowe na skalę światową. Uczestniczą w nich m. in.: Niemcy, Brazylia, Argentyna, USA, Japonia i inni światowi wirtuozi. U.: Czy mając możliwość przeprowadzki do większego miasta, wyjechałby Pan stąd? W. K. K.: Nie. [śmiech] U.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. W. K. K. – Władysław Kazimierz Kocenko Zdjęcie:

9 Wywiad z emerytowaną nauczycielką przyrody Panią Barbarą Gralczyk
W SP w Pasymiu, Panią Barbarą Gralczyk U.: Od ilu lat mieszka Pani w Pasymiu? B.G.: Od 33 lat, czyli od 1977 roku. U.: Jak wyglądał wtedy Pasym? B.G.: Kiedyś było dużo więcej budynków przy ulicy Dworcowej. Nie było natomiast całego osiedla Ostrów. Istniało też wiele zakładów pracy, trasa kajakowa. U.: Jakie zmiany według Pani zaszły w latach 1990 – 2010? Czy może nam Pani o tym opowiedzieć? B.G.: Ależ chętnie. Zginęły przemysłowe zakłady pracy. Odbudowano wiele domów, dużo zmieniło się w rolnictwie, rozwinęła się rekreacja prywatna. Grunty rolne przeznaczono na budowę ośrodków wypoczynkowych. Rozwinęło się także budownictwo. Przybyło sklepów spożywczych, kiedyś był jeden, czy dwa. Wybudowano osiedle Ostrów oraz Osadę Zamkową. Funkcjonowały Zdjęcie: (Ulica Dworcowa)

10 U.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
zakłady takie, jak: Mleczarnia, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc chłopska", Zakład Przetwórczy „Mewa” (produkowano tam konserwy, karmy dla zwierząt itp.), Państwowe Gospodarstwo Rybackie, Państwowe Gospodarstwo Rolne "Kiepunki", duży Tartak, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Piekarnia... U.: Jak się Pani żyje w Pasymiu? B.G.: Ja jestem taka, że gdziekolwiek jestem, tam jest mi dobrze. [śmiech] U.: Gdyby miała Pani możliwość przeprowadzki do większego miasta, czy skorzystałaby Pani z tej okazji? B.G.: Zdecydowanie nie. Dobrze się czuję tutaj. U.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. B. G. – Barbara Gralczyk Zdjęcie:

11 Poczta Sklep spożywczo - przemysłowy Ratusz

12 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Przedszkole

13 Kościół ewangelicko - augsburski
Kościół rzymsko - katolicki

14 Skład zespołu projektowego:
1. 2. Publiczne Gimnazjum w Pasymiu Zdjęcie:

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą:
1. Katarzyna Górzyńska 1994 r.; tel ; kl. III c 2. Katarzyna Lamperska 1994 r.; tel ; kl. III c Publiczne Gimnazjum ul. Jana Pawła II 4, 12 – 130 Pasym Opiekun: Anna Dębek Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum w Pasymiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google