Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia dla Młodzieży w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia dla Młodzieży w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia dla Młodzieży w Łodzi
1 1

2 Trudności w komunikacji: - rodzice – dziecko - w grupie rówieśniczej
Stosowanie używek przez młodzież Niekontrolowanie agresji Zaburzenia odżywiania Kłopoty z akceptacją siebie i poczuciem własnej wartości Trudności w radzeniu sobie ze stresem Fobie społeczne Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 2 2

3 Ponad 40% dzieci i młodzieży ma kłopoty psychiczne z emocjami, zachowaniem, a w konsekwencji funkcjonowaniem społecznym. Zaburzenia emocjonalne w dzieciństwie i okresie dojrzewania mogą w przyszłości prowadzić do znacznie poważniejszych zaburzeń – zażywanie substancji psychoaktywnych, alkoholu, tytoniu. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 3 3

4 Diagnoza Punktem wyjścia do udzielania jakiejkolwiek pomocy jest postawiona diagnoza lub hipoteza diagnostyczna. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi

5 Poradnictwo psychologiczne:
- porady indywidualne dla młodzieży i rodziców Grupa psychoedukacyjna dla młodzieży Szkoła dla rodziców Terapia – po konsultacji rodzinnej - indywidualna (dla osób niepełnoletnich za zgodą rodziców) - rodzinna Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 5 5

6 Grupa istnieje od momentu powstania Poradni dla Młodzieży.
Zajęcia odbywają się w cyklu całorocznym raz w tyg. - 2,5 godziny. Grupę prowadzi dwóch terapeutów. Nabór odbywa się poprzez konsultacje indywidualne, ogłoszenia oraz pedagogów szkolnych. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 6 6

7 Trudności emocjonalne Młodzież współuzależniona
Ofiary przemocy w rodzinie Agresja oraz autoagresja Zaburzenia odżywiania Trudności w komunikacji społecznej – izolacja Fobie społeczne Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 7 7

8 Wytworzenie bezpiecznej, otwartej atmosfery
Uczestnicy wyzwalali się z poczucia winy Uczestnicy nauczyli radzić sobie z trudnymi emocjami Wytworzyły się przyjazne emocje między uczestnikami Nabycie przez uczestników konkretnych umiejętności interpersonalnych Budowanie u uczestników poczucia własnej wartości Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 8 8

9 „Szkoła dla rodziców” Prowadzona od 16 lat
Dwie edycje zajęć w ciągu roku szkolnego W ciągu jednej edycji spotkań Zajęcia kończy osób Od 2 lat odbywają się spotkania grupy wsparcia z osobami, które uczestniczyły we wcześniejszych zajęciach Poradnia dla Młodzieży w Łodzi

10 „Szkoła dla Rodziców” Zajęcia prowadzone metodą warsztatową
Spotkania raz w tygodniu Grupa rodziców dzieci w różnym wieku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi.

11 Cele zajęć „Szkoła dla rodziców”
Jeszcze lepsze porozumiewanie się z własnymi dziećmi Udoskonalenie umiejętności wychowawczych, m.in. nazywanie uczuć, skuteczne chwalenie, zachęcanie do współpracy, stawianie granic. Uwrażliwienie na znaczenie obojga rodziców w wychowaniu dziecka Pogłębianie samoświadomości i wglądu Wymiana doświadczeń Poradnia dla Młodzieży w Łodzi

12 W efekcie zajęć rodzice zaczynają inaczej niż do tej pory postrzegać swoje kompetencje rodzicielskie, role, znaczenie drugiego rodzice, możliwości swoje i swoich dzieci itp. Powyższe zmiany niektórych zachęcają i motywują do dalszej pracy nad sobą lub swoją rodziną. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi. 12

13 Cele zajęć, które mogą sprzyjać podjęciu decyzji o rozpoczęciu terapii.
Uwrażliwienie na własne kompetencje rodzicielskie oraz znaczenie obojga rodziców w wychowaniu Zrozumienie znaczenia spójności w postawach rodziców Ocena kompetencji rodzicielskich, własnych i drugiego rodzica Uświadomienie sobie etykietowania dzieci Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi.

14 Wniosek Uczestnictwo w zajęciach „Szkoły dla Rodziców” z jednej strony zwiększa kompetencje rodzicielskie, a z drugiej może motywować do podjęcia dalszej pracy nad sobą Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi.

15 Cykliczne spotkania z psychoterapeutą, poprzedzone konsultacją indywidualną lub rodzinną.
Zapoczątkowuje ją ustalenie zasad i cyklu psychoterapii, czyli zawarcie tzw. kontraktu terapeutycznego. Częstotliwość sesji oraz czas ich trwania ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz rodzaju trudności. Sesja psychoterapii indywidualnej trwa ok.50 min Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 15 15

16 Prof. Bomba z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że zaburzenia u dzieci i młodzieży nigdy nie występują „same z siebie”, ale zawsze w kontekście rodzinnym Dlatego istotne jest „leczenie” całych rodzin, które daje możliwość zmiany zdezorganizowanego środowiska Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 16 16

17 Cykl regularnych spotkań z dwojgiem psychoterapeutów, w którym uczestniczy cała rodzina.
Terapia rodzinna jest formą pomocy proponowaną szczególnie wtedy, gdy zgłaszany problem istotnie wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, a uwzględnienie członków najbliższego otoczenia może stanowić cenne źródło wsparcia w drodze rozwiązywania trudności wychowawczych. Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania procesu psychoterapii ustalane są na wstępnej konsultacji. Sesja psychoterapii rodzinnej trwa ok. 90 min. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 17 17 17

18 aby działali według jednolitych zasad wzajemnie wspierali się
Dlaczego ważna jest obecność obojga rodziców na spotkaniach terapeutycznych: aby działali według jednolitych zasad wzajemnie wspierali się aby zapobiec „wykluczaniu” jednego rodzica przez drugiego z działań wychowawczych Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 18 18 18

19 Myślenie systemowe i co za tym idzie, systemowa terapia rodzin odgrywają podstawową rolę w pracy terapeutycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 19 19

20 Terapia systemowa jest traktowana nie tylko jako technika terapeutyczna, ale także jako koncepcja funkcjonowania młodzieży w relacji z innymi ludźmi. Znaczenie systemowej terapii rodzinnej podkreślamy ze względu na wykorzystywanie jej właśnie dla potrzeb specyficznego charakteru tej fazy rozwojowej jaką jest okres dorastania. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 20 20 20

21 - wspieranie w chorobie innego, ważnego członka rodziny
Problemy (objawy) z którymi zgłasza się młodzież, jak i rodzice do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży stanowią ważną funkcję w rodzinie – zwracają uwagę na pojawiające się problemy rodzinne. Mogą one służyć m. in.: - ochronie przed podjęciem przez dorastającego zadań i ról dorosłego (społecznych, rodzinnych, seksualnych)‏ -brak zgody na usamodzielnianie się młodego człowieka. - wspieranie w chorobie innego, ważnego członka rodziny - próbie zmiany dotychczasowego funkcjonowania rodziny, np. gdy jedno z rodziców odchodzi. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 21 21

22 Brak motywacji własnej rodzin Wycofanie jednego z rodziców
Trudności: Rezygnacja rodzin: Brak motywacji własnej rodzin Wycofanie jednego z rodziców Trudności w rozumieniu i powiązaniu objawu z relacjami w rodzinie Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 22 22 22

23 Ilość zakończonych terapii Poprawa relacji w rodzinie
Sukcesy: Ustąpienie objawów Ilość zakończonych terapii Poprawa relacji w rodzinie Podjęcie terapii indywidualnej lub małżeńskiej przez rodziców w innych placówkach Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 23 23

24 PODSUMOWANIE Większość problemów, a w konsekwencji objawów występujących u młodzieży w okresie dorastania jest związana z różnymi trudnościami przejścia rodziny do kolejnej fazy życia: z „dziecięctwa” do „dorosłości”. Zadaniem rodziny, w okresie osiągania dorosłości przez młodych ludzi jest pozwolenie adolescentowi na taką zależność, jaka jest mu niezbędna, ale również na powolne, stopniowe „oddalanie się” – usamodzielnianie, gdy jest do tego gotowy. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 24 24

25 Łódź, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86
Tel Tel Mail: Prezentację opracował zespół ds. terapii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży: mgr Hanna Arend, mgr Małgorzata Dębowska, mgr Dorota Fornalska, mgr Barbara Piecyk, mgr Joanna Kmieciak, mgr Jolanta Łukasik, mgr Małgorzata Kowalczyk – opracowanie graficzne, mgr Małgorzata Czyżewska – Pasierbiak – Dyrektor Poradni Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 25 25


Pobierz ppt "Poradnia dla Młodzieży w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google