Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 1. Trudności w komunikacji: - rodzice – dziecko - w grupie rówieśniczej Stosowanie używek przez młodzież Niekontrolowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 1. Trudności w komunikacji: - rodzice – dziecko - w grupie rówieśniczej Stosowanie używek przez młodzież Niekontrolowanie."— Zapis prezentacji:

1 Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 1

2 Trudności w komunikacji: - rodzice – dziecko - w grupie rówieśniczej Stosowanie używek przez młodzież Niekontrolowanie agresji Zaburzenia odżywiania Kłopoty z akceptacją siebie i poczuciem własnej wartości Trudności w radzeniu sobie ze stresem Fobie społeczne Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 2

3 Ponad 40% dzieci i młodzieży ma kłopoty psychiczne z emocjami, zachowaniem, a w konsekwencji funkcjonowaniem społecznym. Zaburzenia emocjonalne w dzieciństwie i okresie dojrzewania mogą w przyszłości prowadzić do znacznie poważniejszych zaburzeń – zażywanie substancji psychoaktywnych, alkoholu, tytoniu. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 3

4 28.10.10 Poradnia dla Młodzieży w Łodzi Diagnoza Punktem wyjścia do udzielania jakiejkolwiek pomocy jest postawiona diagnoza lub hipoteza diagnostyczna.

5 Poradnictwo psychologiczne: - porady indywidualne dla młodzieży i rodziców Grupa psychoedukacyjna dla młodzieży Szkoła dla rodziców Terapia – po konsultacji rodzinnej - indywidualna (dla osób niepełnoletnich za zgodą rodziców) - rodzinna Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 5

6 Grupa istnieje od momentu powstania Poradni dla Młodzieży. Zajęcia odbywają się w cyklu całorocznym 1 raz w tyg. - 2,5 godziny. Grupę prowadzi dwóch terapeutów. Nabór odbywa się poprzez konsultacje indywidualne, ogłoszenia oraz pedagogów szkolnych. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 6

7 7 Trudności emocjonalne Młodzież współuzależniona Ofiary przemocy w rodzinie Agresja oraz autoagresja Zaburzenia odżywiania Trudności w komunikacji społecznej – izolacja Fobie społeczne

8 Wytworzenie bezpiecznej, otwartej atmosfery Uczestnicy wyzwalali się z poczucia winy Uczestnicy nauczyli radzić sobie z trudnymi emocjami Wytworzyły się przyjazne emocje między uczestnikami Nabycie przez uczestników konkretnych umiejętności interpersonalnych Budowanie u uczestników poczucia własnej wartości Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 8

9 Szkoła dla rodziców Prowadzona od 16 lat Dwie edycje zajęć w ciągu roku szkolnego W ciągu jednej edycji 10-12 spotkań Zajęcia kończy 10-12 osób Od 2 lat odbywają się spotkania grupy wsparcia z osobami, które uczestniczyły we wcześniejszych zajęciach 28.10.10 Poradnia dla Młodzieży w Łodzi

10 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi. Szkoła dla Rodziców Zajęcia prowadzone metodą warsztatową Spotkania raz w tygodniu Grupa rodziców dzieci w różnym wieku

11 Cele zajęć Szkoła dla rodziców Jeszcze lepsze porozumiewanie się z własnymi dziećmi Udoskonalenie umiejętności wychowawczych, m.in. nazywanie uczuć, skuteczne chwalenie, zachęcanie do współpracy, stawianie granic. Uwrażliwienie na znaczenie obojga rodziców w wychowaniu dziecka Pogłębianie samoświadomości i wglądu Wymiana doświadczeń 28.10.10 Poradnia dla Młodzieży w Łodzi

12 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi. W efekcie zajęć rodzice zaczynają inaczej niż do tej pory postrzegać swoje kompetencje rodzicielskie, role, znaczenie drugiego rodzice, możliwości swoje i swoich dzieci itp. Powyższe zmiany niektórych zachęcają i motywują do dalszej pracy nad sobą lub swoją rodziną.

13 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi. Cele zajęć, które mogą sprzyjać podjęciu decyzji o rozpoczęciu terapii. Uwrażliwienie na własne kompetencje rodzicielskie oraz znaczenie obojga rodziców w wychowaniu Uwrażliwienie na własne kompetencje rodzicielskie oraz znaczenie obojga rodziców w wychowaniu Ocena kompetencji rodzicielskich, własnych i drugiego rodzica Uświadomienie sobie etykietowania dzieci Zrozumienie znaczenia spójności w postawach rodziców

14 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi. Wniosek Uczestnictwo w zajęciach Szkoły dla Rodziców z jednej strony zwiększa kompetencje rodzicielskie, a z drugiej może motywować do podjęcia dalszej pracy nad sobą

15 Cykliczne spotkania z psychoterapeutą, poprzedzone konsultacją indywidualną lub rodzinną. Zapoczątkowuje ją ustalenie zasad i cyklu psychoterapii, czyli zawarcie tzw. kontraktu terapeutycznego. Częstotliwość sesji oraz czas ich trwania ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz rodzaju trudności. Sesja psychoterapii indywidualnej trwa ok.50 min Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 15

16 Prof. Bomba z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że zaburzenia u dzieci i młodzieży nigdy nie występują same z siebie, ale zawsze w kontekście rodzinnym Dlatego istotne jest leczenie całych rodzin, które daje możliwość zmiany zdezorganizowanego środowiska Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 16

17 Cykl regularnych spotkań z dwojgiem psychoterapeutów, w którym uczestniczy cała rodzina. Terapia rodzinna jest formą pomocy proponowaną szczególnie wtedy, gdy zgłaszany problem istotnie wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, a uwzględnienie członków najbliższego otoczenia może stanowić cenne źródło wsparcia w drodze rozwiązywania trudności wychowawczych. Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania procesu psychoterapii ustalane są na wstępnej konsultacji. Sesja psychoterapii rodzinnej trwa ok. 90 min. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 17

18 Dlaczego ważna jest obecność obojga rodziców na spotkaniach terapeutycznych: aby działali według jednolitych zasad wzajemnie wspierali się aby zapobiec wykluczaniu jednego rodzica przez drugiego z działań wychowawczych Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 18

19 Myślenie systemowe i co za tym idzie, systemowa terapia rodzin odgrywają podstawową rolę w pracy terapeutycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 19

20 Terapia systemowa jest traktowana nie tylko jako technika terapeutyczna, ale także jako koncepcja funkcjonowania młodzieży w relacji z innymi ludźmi. Znaczenie systemowej terapii rodzinnej podkreślamy ze względu na wykorzystywanie jej właśnie dla potrzeb specyficznego charakteru tej fazy rozwojowej jaką jest okres dorastania. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 20

21 Problemy (objawy) z którymi zgłasza się młodzież, jak i rodzice do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży stanowią ważną funkcję w rodzinie – zwracają uwagę na pojawiające się problemy rodzinne. Mogą one służyć m. in.: - ochronie przed podjęciem przez dorastającego zadań i ról dorosłego (społecznych, rodzinnych, seksualnych) -brak zgody na usamodzielnianie się młodego człowieka. - wspieranie w chorobie innego, ważnego członka rodziny - próbie zmiany dotychczasowego funkcjonowania rodziny, np. gdy jedno z rodziców odchodzi. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 21

22 Trudności: Rezygnacja rodzin: Brak motywacji własnej rodzin Wycofanie jednego z rodziców Trudności w rozumieniu i powiązaniu objawu z relacjami w rodzinie Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 22

23 Sukcesy: Ustąpienie objawów Ilość zakończonych terapii Poprawa relacji w rodzinie Podjęcie terapii indywidualnej lub małżeńskiej przez rodziców w innych placówkach Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 23

24 PODSUMOWANIE Większość problemów, a w konsekwencji objawów występujących u młodzieży w okresie dorastania jest związana z różnymi trudnościami przejścia rodziny do kolejnej fazy życia: z dziecięctwa do dorosłości. Zadaniem rodziny, w okresie osiągania dorosłości przez młodych ludzi jest pozwolenie adolescentowi na taką zależność, jaka jest mu niezbędna, ale również na powolne, stopniowe oddalanie się – usamodzielnianie, gdy jest do tego gotowy. Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 24

25 Łódź, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86 Tel. 0 42 688 16 68 Tel. 0 42 688 15 39 Mail: poradniadlamlodziezy@op.pl Prezentację opracował zespół ds. terapii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Młodzieży: mgr Hanna Arend, mgr Małgorzata Dębowska, mgr Dorota Fornalska, mgr Barbara Piecyk, mgr Joanna Kmieciak, mgr Jolanta Łukasik, mgr Małgorzata Kowalczyk – opracowanie graficzne, mgr Małgorzata Czyżewska – Pasierbiak – Dyrektor Poradni Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 25


Pobierz ppt "Poradnia dla Młodzieży w Łodzi 1. Trudności w komunikacji: - rodzice – dziecko - w grupie rówieśniczej Stosowanie używek przez młodzież Niekontrolowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google