Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Prezentacja dla klasy III gimnazjum przygotowana przez mgr M. Tomasiaka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Prezentacja dla klasy III gimnazjum przygotowana przez mgr M. Tomasiaka."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Prezentacja dla klasy III gimnazjum przygotowana przez mgr M. Tomasiaka

2 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji ZASADY: Podczas konkursu niedozwolone jest korzystanie z podręczników, zeszytów itp. Grupy wykonują zadania samodzielnie. Po wyświetleniu pytania zegar będzie odmierzał czas, po upłynięciu czasu grupa udziela odpowiedzi podnosząc do góry plansze z literą A, B, C lub D. W każdym zadaniu jedna z czterech odpowiedzi jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe grupa otrzymuje 1 punkt. Tytuł Mistrza Funkcji otrzymuje grupa, która uzyskuje najwięcej punktów. Bieżąca punktacja jest wyświetlana na tablicy.

3 Zadanie 1. Które z przyporządkowań przedstawionych na rysunku przedstawiają funkcję? 1) 2) y y x x 3) 4) A) 1 i 2 B) 1 i 3 C) 2 i 4 D) 1 i 4 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Odp.

4 Zadanie 1. Które z przyporządkowań przedstawionych na rysunku przedstawiają funkcję? 1) 2) y y x x 3) 4) A) 1 i 2B) 1 i 3 C) 2 i 4 D) 1 i 4 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Nie są funkcjami, gdyż 1 argumentowi przyporządkowano 2 wartości funkcji. Zad.2

5 A) {-3, -2, -1, 0, 1, 2} B) {-1, 0, 1, 2} C) {-2, -1, 0, 1} D) liczb całkowitych Zadanie 2. Każdej liczbie całkowitej x większej od -3 i mniejszej od 2 przyporządkowano liczbę o 1 większą. Dziedziną tej funkcji jest zbiór: Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Odp.

6 A) {-3, -2, -1, 0, 1, 2} B) {-1, 0, 1, 2} C) {-2, -1, 0, 1} D) liczb całkowitych Zadanie 2. Każdej liczbie całkowitej x większej od -3 i mniejszej od 2 przyporządkowano liczbę o 1 większą. Dziedziną tej funkcji jest zbiór: Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Liczby całkowite większe od -3 i mniejsze od 2 {-2,-1,0,1} to liczby: {-2,-1,0,1} Zad.3

7 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 3. Każdej liczbie całkowitej x większej od -3 i mniejszej od 2 przyporządkowano liczbę o 1 większą. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór: A) {-1, 0, 1, 2} B) zbiór liczb całkowitych C) {-2, -1, 0, 1, 2, 3} D) {-2, -1, 0, 1} Odp.

8 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 3. Każdej liczbie całkowitej x większej od -3 i mniejszej od 2 przyporządkowano liczbę o 1 większą. Zbiorem wartości tej funkcji jest zbiór: A) {-1, 0, 1, 2} B) zbiór liczb całkowitych C) {-2, -1, 0, 1, 2, 3} D) {-2, -1, 0, 1} {-2,-1,0,1} Dziedzina tej funkcji to liczby {-2,-1,0,1} funkcja przyporządkowuje im liczby o 1 większe {-1,0,1,2} czyli: {-1,0,1,2} Zad.4

9 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 4. Każdej liczbie całkowitej x większej od -3 i mniejszej od 2 przyporządkowano liczbę o 1 większą. Liczba 1 jest wartością tej funkcji dla argumentu: A)2 B)1 C)0 D) -1 Odp.

10 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 4. Każdej liczbie całkowitej x większej od -3 i mniejszej od 2 przyporządkowano liczbę o 1 większą. Liczba 1 jest wartością tej funkcji dla argumentu: A)2 B)1 C)0 D) -1 Skoro liczba 1 jest wartością tej funkcji liczbie x liczbę o 1 większą, wartość 1argumentu 0 a funkcja przyporządkowuje liczbie x liczbę o 1 większą, więc wartość 1 funkcja przyjmuje dla argumentu 0. Zad.5

11 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 5. Który z podanych punktów nie należy do wykresu funkcji A)A (-2,10) B)B (3,0) C)C (-1,-8) D) D (4,-2) Odp.

12 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 5. Który z podanych punktów nie należy do wykresu funkcji A)A (-2,10) B)B (3,0) C)C (-1,-8) D) D (4,-2) Po wstawieniu współrzędnych punktu do wzoru funkcji okazuje się, że tylko punkt C nie należy do wykresu funkcji. Zad.6

13 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 6. Wskaż wzory funkcji, których wykresy są równoległe: 1) 2) 3) 4) 5) A)1 i 3 B)2 i 4 C)1 i 5 D) wszystkie Odp.

14 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 6. Wskaż wzory funkcji których wykresy są równoległe: 1) 2) 3) 4) 5) A)1 i 3 B)2 i 4 C)1 i 5 D) wszystkie Wykresy funkcji liniowej są równoległe, jeżeli ich współczynniki kierunkowe są równe. Zad.7

15 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 7. Miejscem zerowym funkcji jest: A) B) C) D) Odp.

16 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 7. Miejscem zerowym funkcji jest: A) B) C) D) Miejsce zerowe funkcji to argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0 czyli: Zad.8

17 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 8. Oto wzory funkcji oraz określenia monotoniczności funkcji: 1) 2) 3) a) rosnąca b) malejąca c) stała Które z przyporządkowań jest prawdziwe: A) 1a 2b 3c B) 1b 2a 3c C) 1b 2c 3a D) 1c 2a 3b Odp.

18 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 8. Oto wzory funkcji oraz określenia monotoniczności funkcji: 1) 2) 3) a) rosnąca b) malejąca c) stała Które z przyporządkowań jest prawdziwe: A) 1a 2b 3c B) 1b 2a 3c C) 1b 2c 3a D) 1c 2a 3b Monotoniczność funkcji liniowej zależy współczynnika kierunkowego. od współczynnika kierunkowego. Jeżeli: a>0 – funkcja rosnąca a<0 – funkcja malejąca a=0 – funkcja stała a =0 Zad.9

19 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 9. Który z podanych wzorów funkcji nie jest wzorem funkcji kwadratowej: A) B) C) D) Odp.

20 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 9. Który z podanych wzorów funkcji nie jest wzorem funkcji kwadratowej: A) B) C) D) Wzór ogólny funkcji kwadratowej to: Po przekształceniu wzoru z odpowiedzi A otrzymamy: nie jest więc wzorem funkcji kwadratowej. czyli współczynnik a = 0, ten wzór funkcji nie jest więc wzorem funkcji kwadratowej. Zad.10

21 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 10. Która z krzywych jest wykresem funkcji określonej na zbiorze wszystkich liczb: A) D) C) Odp.

22 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Zadanie 10. Która z krzywych jest wykresem funkcji określonej na zbiorze wszystkich liczb: A) C) B) Wykres szukanej funkcji kwadratowej powstaje przez przesunięcie o wektor [0,1] wykresu funkcji: Punktacja

23 Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Teraz podliczcie punkty. Grupa która uzyskała najwięcej punktów otrzymuje tytuł Mistrza Funkcji oraz nagrody w postaci 6 znaków + dla każdego członka grupy (oceny 6). Gdzie X to liczba osób w grupie. Każda osoba z grupy dostaje z podziału 5 znaków, które tworzą ocenę; o przydziale znaków decyduje grupa, biorąc pod uwagę wkład pracy włożony w rozwiązanie zadań. np.: grupa 4-osobowa zajęła 3 miejsce więc otrzymuje: 44 4*4(znaki+)+4*1(znaki-)=16(znaków+)+4(znaki-) które rozdzieliła po równo, dla każdej osoby: 4+ i 1- czyli dla każdej osoby ocena dobry. Pozostałe grupy otrzymują do podziału: za II miejsce XX X *5(znaki+)+ X *0(znaki-) za III miejsce XX X *4(znaki+)+ X *1(znaki-) za IV miejsce XX X *3(znaki+)+ X *2(znaki-) za V miejsce XX X *2(znaki+)+ X *3(znaki-) za VI miejsce XX X *1(znaki+)+ X *4(znaki-) Koniec


Pobierz ppt "Konkurs o tytuł Mistrza Funkcji Prezentacja dla klasy III gimnazjum przygotowana przez mgr M. Tomasiaka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google