Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOKUMENTY I PRZEPISY WYSTĘPUJĄCE W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOKUMENTY I PRZEPISY WYSTĘPUJĄCE W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 DOKUMENTY I PRZEPISY WYSTĘPUJĄCE W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO
Autor: Wiesław LOTKOWSKI 48665

2 Dokumenty graniczne Paszport - dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych (niektóre państwa mogą wymagać dodatkowo wiz wjazdowych). Od 28 czerwca 2009 zaczęto wydawać biometryczne paszporty serii EA z odciskami palców zapisanymi w chipie RFID wtopionym w okładce paszportu.

3 Polskie paszporty zachowują ważność przez 10 lat od wydania
Polskie paszporty zachowują ważność przez 10 lat od wydania. Paszporty o starych wzorach nie podlegają obowiązkowej wymianie i są równorzędne z paszportami o nowym wzorze do czasu upłynięcia ich ważności. ostatnie niebiometryczne paszporty w kolorze burgundzkiego wina stracą ważność w roku Poszczególne państwa mogą jednak wprowadzać osobne przepisy imigracyjne dla posiadaczy różnych typów paszportów Od momentu wstąpienia Polski do Wspólnot Europejskich do przekraczania granicy państwa z innymi krajami wspólnoty (a także niektórymi krajami spoza niej, np. Albanią) upoważnia również dowód osobisty.

4 Wizy - pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. W niektórych wypadkach może być też uzyskana na przejściach granicznych. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży, może też mieć postać stempla lub wpisu Każdy kraj posiada wiele kategorii wiz. Najczęściej spotykane rodzaje wiz: wiza tranzytowa wiza turystyczna  wiza biznesowa  wiza pracownicza wiza na granicy  wiza małżeńska/narzeczeńska 

5 Dokumenty finansowe Voucher (ang. talon, wym. wauczer) – czek podróżny, dokument kredytowy umożliwiający realizację świadczeń zamówionych przez biuro podróży u zagranicznego kontrahenta. Wymienione na voucherze świadczenia są przez klienta zapłacone i powinny być wydane w ilości i jakości zaznaczonej na voucherze.

6 Czek podróżniczy (ang. traveler’s cheque) albo czek podróżny – rodzaj czeku, który wystawiany jest przez bank lub inną instytucję finansową na standardową kwotę (np. 100 złotych, 100 euro, 50 funtów) w różnych walutach. Jest to rodzaj polecenia wypłaty, skierowanego przez bank do innych banków. Czek taki trasowany jest na samą instytucję wydającą.

7 Dokumenty komunikacyjne
Ubezpieczenia turystyczne: 1. Obowiązkowe - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 2. Dobrowolne - od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia - rzeczy osobistych i bagażu podróżnego - ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy - ubezpieczenie pomocy prawnej - assistance - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 3. Obligatoryjne Są to ubezpieczenia co prawda nie obowiązkowe ale ich zawarcie jest wymuszane przez obowiązujące prawo 4. Pakiety ubezpieczeniowe w turystyce.  Umowy łączące w sobie ofertę kilku ubezpieczeń za zryczałtowaną cenę, zwykle korzystniejsze cenowo.

8 Winieta – nalepka (najczęściej na szybę samochodu), stanowiąca dowód wniesienia opłaty – rejestracyjnej, drogowej, ubezpieczeniowej, autostradowej lub tym podobnej.

9 Tachografy Tachograf jest to szybkościomierz i licznik zespolony z zegarem, zasilany przez osobny bezpiecznik. Dzięki temu urządzeniu można śledzić prędkość samochodu i czas pracy kierowcy. Maksymalny czas prowadzenia ciężarówki, autobusu lub innego pojazdu liczony pomiędzy odpoczynkami od prowadzenia pojazdów nie może przekraczać 9 godzin. W ciągu tygodnia (poniedziałek – niedziela 23.59) dopuszczalny jest dwukrotnie dzienny czas kierowania pojazdem wynoszący 10 godzin. Niezależnie od rodzaju pojazdu, kierowca zobowiązany jest do przymusowej przerwy po 4,5 godzinach ciągłej jazdy. Odpoczynek trwa 45 minut i może być rozłożony na dwie przerwy: 15 i 30 minut. W ciągu całego tygodnia limit czasu pracy kierowcy wynosi 56 godzin, przy czym limit w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni spada do 90 godzin.

10 Bilety BILETY KOMUNIKACYJNE-otrzymuje je pilot od referenta imprezy lub odbiera je w biurze przewoźnika., wystawiane są indywidualnie lub grupowo. BILETY W ŻEGLUDZE Bilet jest dowodem zawarcia umowy. Wyróżniamy również: kartę wstępu miejscówkę dowód jako rozliczenie Bilet jest ważny pół roku. Zawiera: Date, cenę, dane osobowe. Pasażer jest ubezpieczony i to jest wliczone w cenę biletu. Pasażer podpisuje manifest pasażerski. Cena upoważnia do przejazdu i korzystania z wszelkich świadczeń (dostępność, sezonowość, wyżywienie, klasa /standard) Bilety

11 Wydawane są w formie książeczki. Jest biletem imiennym.
BILET LOTNICZY I KWIT BAGAŻOWY: Wydawane są w formie książeczki. Jest biletem imiennym. Bilet jest dowodem umowy zawartej miedzy klientem a linią lotniczą. Bilet jest także dowodem nadania bagażu. Bagaż ręczny jest rejestrowany, bagaż podręczny nierejestrowany. Klasy: I CLASS = BIZNES = C,D ECONOIMC = Q, H, W, S IT – taryfa ukryta. Taryfa inclusive + nocleg STOP OVER – min. 3 dni na miejscu. .

12 karta kontroli autokaru (określa trasę).
DOKUMENTY EKSPLOATACYJNE: Ułatwiające przeprowadzenie wycieczki, imprezy np.: program imprezy, lista uczestników, choroby uczestników, jadłospis, przewodniki, diagramy miejsc. INFORMACYJNE: legitymacja pilota, apteczka. DOKUMENTY DODATKOWE: TECZKA IMPREZY: Pilot zbiera wszelkie Dokumenty dotyczące imprezy: kwity, pokwitowania, bilety, umowy, raporty, sprawozdania, upoważnienia.


Pobierz ppt "DOKUMENTY I PRZEPISY WYSTĘPUJĄCE W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google