Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św"— Zapis prezentacji:

1 TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św
TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach część 4

2 Organizacje szkolne W gimnazjum działają liczne organizacje szkolne oraz koła zainteresowań. Dzięki nim uczniowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.

3 Samorząd Uczniowski Pierwszy Samorząd Uczniowski wybrano dnia 5 października 1999r. Corocznie wybory przeprowadza się we wrześniu, które poprzedza kampania przedwyborcza. Jej podsumowaniem są wybory powszechne, tajne i bezpośrednie. Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem życia szkoły, rozwija aktywność i samorządność. Ma również decydujący głos w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły. Ta organizacja corocznie opracowuje bogaty i urozmaicony plan pracy, uwzględniający potrzeby uczniów i szkoły. Konkurs na najciekawsze przebranie św. Mikołaja, które połączone było z akcją charytatywną Dzień Kokardy przyniósł nam dobrą zabawę i ubarwił w niezliczoną ilość kolorów korytarze szkolne

4 Szkolny Klub Młodego Europejczyka
Koło istnieje od początku 2001 roku, posiada własne logo, motto, plan pracy i swoje władze. SKME jest prężną organizacją, doskonale realizującą treści edukacji europejskiej. Od 2003 roku współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

5 Unia Europejska w pigułce
Od roku szkolnego 2007/08 z inicjatywy SKME ukazuje się gazetka pt. „Bliżej Europy”. Umieszczane są w niej podstawowe zagadnienia związane z historią powstania UE, celami jej działania w zakresie procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Broszura zapoznaje młodzież z bieżącymi problemami i wydarzeniami zachodzącymi w zjednoczonej Europie

6 Szkolne Koło PCK Szkolne Koło PCK istnieje od
początku założenia gimnazjum. Pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Do najważniejszych zadań koła należą: organizowanie konkursów na najładniejsze stroiki świąteczne z przeznaczeniem dla osób samotnych; organizacja konkursu „ABC Pierwszej Pomocy”; przeprowadzanie akcji charytatywnych; Podczas zajęć z panią Agatą Jeziorską uczniowie nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy

7 Szkolny Klub Młodego Ekologa
Klub Młodego Ekologa, podobnie jak pozostałe organizacja szkolne, pracuje zgodnie z rocznym planem pracy. Głównym celem Klubu jest budzenie szacunku do przyrody i rozwijanie zainteresowań ekologicznych. Najważniejsze zadania to: - przeprowadzanie i uczestnictwo w konkursach ekologicznych - organizacja Akcji „Sprzątanie Świata” oraz „Dnia Zdrowej Żywności” Największe sukcesy Klubu: - Zajęcie I miejsca w powiatowym konkursie o charakterze interdyscyplinarnym „A my już myślimy o funduszach strukturalnych” Zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie ekologicznym zorganizowanym przez organizacją proekologiczną „Zielona Agenda 21”

8 Szkolna Kasa Oszczędności
Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole od roku, a oszczędzanie przebiega pod patronatem Banku Spółdzielczego w Żytnie o/Gidle. SKO działa w oparciu o opracowany plan pracy. Jej podstawowym celem jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi i celowego ich wykorzystywania. Uczniowie, którzy przez cały rok systematycznie oszczędzają, otrzymują nagrody rzeczowe fundowane przez Bank Spółdzielczy. Zostają oni wyróżnieni podczas imprezy towarzyszącej zakończeniu roku szkolnego.

9 Akcje charytatywne i wolontariat
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w kilku, ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Dzięki temu uczą się wrażliwości na drugiego człowieka, odkrywają sens pomocy pomagania innym. A co najważniejsze stają się wrażliwsi na potrzeby innych ludzi, często poszkodowanych przez los.

10 Każdego roku, w styczniu
nasi wolontariusze kwestują na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W październiku rusza akcja „Góra Grosza” organizowana przez towarzystwo „Nasz Dom”. Z okazji mikołajek organizujemy akcję „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”, mającą na celu przekazywanie upominków dla dzieci z Domu Dziecka w Nieznanicach. Z fundacją „Pomóż i Ty” uczniowie zbierają fundusze dla niewidomych dzieci. Uczniowie naszej szkoły przed Domem Dziecka w Nieznanicach Akcja „Góra Grosza”. Uczniowie liczą zebrane monety

11 Pani Dyrektor z Pucharem Wójta Gminy Żytno
Tradycje sportowe Działalność sportowa szkoły jest szeroka i obejmuje wiele dyscyplin. Na uwagę zasługuje fakt, że zawody sportowe w gimnazjum mają charakter międzyklasowy i międzygminny. Szeroka pozalekcyjna działalność sportowa pozwala na rywalizację międzyklasową. W jej ramach odbywają się mecze gier zespołowych, turnieje szachowe i tenisa stołowego, aerobik i cotygodniowe wyjazdy na basen. Do tradycji sportowych szkoły należą: - rozgrywki międzyklasowe - rozgrywki gminne z ZSG w Pławnie - rozgrywki powiatowe - Szkolny Dzień Sportu - udział w Biegu o Puchar Wójta Gminy Gidle - Turniej Papieski o puchar Dyrektora Gimnazjum - współzawodnictwo w ramach Parafiady Regionalnej w Radomsku - konkursy wiedzy olimpijskiej. Pani Dyrektor z Pucharem Wójta Gminy Żytno


Pobierz ppt "TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św"

Podobne prezentacje


Reklamy Google