Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach część 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach część 4."— Zapis prezentacji:

1 TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach część 4

2 Organizacje szkolne W gimnazjum działają liczne organizacje szkolne oraz koła zainteresowań. Dzięki nim uczniowie mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.

3 Samorząd Uczniowski Konkurs na najciekawsze przebranie św. Mikołaja, które połączone było z akcją charytatywną Dzień Kokardy przyniósł nam dobrą zabawę i ubarwił w niezliczoną ilość kolorów korytarze szkolne Pierwszy Samorząd Uczniowski wybrano dnia 5 października 1999r. Corocznie wybory przeprowadza się we wrześniu, które poprzedza kampania przedwyborcza. Jej podsumowaniem są wybory powszechne, tajne i bezpośrednie. Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem życia szkoły, rozwija aktywność i samorządność. Ma również decydujący głos w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły. Ta organizacja corocznie opracowuje bogaty i urozmaicony plan pracy, uwzględniający potrzeby uczniów i szkoły.

4 Szkolny Klub Młodego Europejczyka Koło istnieje od początku 2001 roku, posiada własne logo, motto, plan pracy i swoje władze. SKME jest prężną organizacją, doskonale realizującą treści edukacji europejskiej. Od 2003 roku współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

5 Unia Europejska w pigułce Od roku szkolnego 2007/08 z inicjatywy SKME ukazuje się gazetka pt. Bliżej Europy. Umieszczane są w niej podstawowe zagadnienia związane z historią powstania UE, celami jej działania w zakresie procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Broszura zapoznaje młodzież z bieżącymi problemami i wydarzeniami zachodzącymi w zjednoczonej Europie

6 Szkolne Koło PCK Szkolne Koło PCK istnieje od początku założenia gimnazjum. Pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Do najważniejszych zadań koła należą: - organizowanie konkursów na najładniejsze stroiki świąteczne z przeznaczeniem dla osób samotnych; - organizacja konkursu ABC Pierwszej Pomocy; - przeprowadzanie akcji charytatywnych; Podczas zajęć z panią Agatą Jeziorską uczniowie nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy

7 Szkolny Klub Młodego Ekologa Klub Młodego Ekologa, podobnie jak pozostałe organizacja szkolne, pracuje zgodnie z rocznym planem pracy. Głównym celem Klubu jest budzenie szacunku do przyrody i rozwijanie zainteresowań ekologicznych. Najważniejsze zadania to: - przeprowadzanie i uczestnictwo w konkursach ekologicznych - organizacja Akcji Sprzątanie Świata oraz Dnia Zdrowej Żywności Największe sukcesy Klubu: - Zajęcie I miejsca w powiatowym konkursie o charakterze interdyscyplinarnym A my już myślimy o funduszach strukturalnych -Zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie ekologicznym zorganizowanym przez organizacją proekologiczną Zielona Agenda 21 Zielona Agenda 21

8 Szkolna Kasa Oszczędności Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole od 2002 roku, a oszczędzanie przebiega pod patronatem Banku Spółdzielczego w Żytnie o/Gidle. SKO działa w oparciu o opracowany plan pracy. Jej podstawowym celem jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi i celowego ich wykorzystywania. Uczniowie, którzy przez cały rok systematycznie oszczędzają, otrzymują nagrody rzeczowe fundowane przez Bank Spółdzielczy. Zostają oni wyróżnieni podczas imprezy towarzyszącej zakończeniu roku szkolnego.

9 Akcje charytatywne i wolontariat Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w kilku, ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Dzięki temu uczą się wrażliwości na drugiego człowieka, odkrywają sens pomocy pomagania innym. A co najważniejsze stają się wrażliwsi na potrzeby innych ludzi, często poszkodowanych przez los.

10 Każdego roku, w styczniu nasi wolontariusze kwestują na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W październiku rusza akcja Góra Grosza organizowana przez towarzystwo Nasz Dom. Z okazji mikołajek organizujemy akcję I Ty możesz zostać Św. Mikołajem, mającą na celu przekazywanie upominków dla dzieci z Domu Dziecka w Nieznanicach. Z fundacją Pomóż i Ty uczniowie zbierają fundusze dla niewidomych dzieci. Akcja Góra Grosza. Uczniowie liczą zebrane monety Uczniowie naszej szkoły przed Domem Dziecka w Nieznanicach

11 Tradycje sportowe Pani Dyrektor z Pucharem Wójta Gminy Żytno Działalność sportowa szkoły jest szeroka i obejmuje wiele dyscyplin. Na uwagę zasługuje fakt, że zawody sportowe w gimnazjum mają charakter międzyklasowy i międzygminny. Szeroka pozalekcyjna działalność sportowa pozwala na rywalizację międzyklasową. W jej ramach odbywają się mecze gier zespołowych, turnieje szachowe i tenisa stołowego, aerobik i cotygodniowe wyjazdy na basen. Do tradycji sportowych szkoły należą: - rozgrywki międzyklasowe - rozgrywki gminne z ZSG w Pławnie - rozgrywki powiatowe - Szkolny Dzień Sportu - udział w Biegu o Puchar Wójta Gminy Gidle - Turniej Papieski o puchar Dyrektora Gimnazjum - współzawodnictwo w ramach Parafiady Regionalnej w Radomsku - konkursy wiedzy olimpijskiej.


Pobierz ppt "TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach część 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google