Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św"— Zapis prezentacji:

1 TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św
TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gidlach część 5

2 Innowacja pedagogiczna
W związku z realizacją innowacji pedagogicznej o charakterze organizacyjnym „Szlachetne zdrowie – projekt szkoły promującej zdrowie” ukazuje się cyklicznie gazetka „Moda na Zdrowie”.

3 Szkoła Promująca Zdrowie
W roku 2007 otrzymaliśmy Akces Szkoły Promującej Zdrowie, który otworzył nam drogę do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Po trzyletniej efektywnej pracy w tym zakresie spodziewamy się otrzymać w 2010 r. certyfikat potwierdzający ten fakt na piśmie. Logo PG w Gidlach jako szkoły promującej zdrowie

4 Wycieczki i Zielone Szkoły
Pamiętając o zasadzie „w zdrowym ciele – zdrowy duch” organizujemy wycieczki i zajęcia edukacyjne w terenie. Służą temu kilkudniowe wyjazdy na Zielone Szkoły. Zwiedzaliśmy i poznawaliśmy walory krajoznawczo – turystyczne takich zakątków Polski jak Dziwnówek, Kościelisko, Zakopane i Murzasichle. Organizujemy również wycieczki typowo edukacyjne np. do planetarium w Chorzowie, oczyszczalni ścieków w Radomsku czy ścieżką ekologiczną Ewina – Żytno. Dbamy również o edukację kulturalną, organizując wyjazdy do kina, teatru i filharmonii. Tradycją są już wycieczki rowerowe, które mają na celu poznanie najbliższej okolicy, pomników przyrody, zabytków i miejsc pamięci narodowej.

5 Konkursy ogólnopolskie
Każdego roku gimnazjaliści mogą sprawdzić poziom swojej wiedzy z wielu przedmiotów biorąc udział w konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Zaliczamy do nich: ALFIK humanistyczny TEST OXFORD PLUS matematyczny TEST OXFORD PLUS z j. angielskiego KANGUR matematyczny OLIMPUS Ogólnopolskie konkursy z języka niemieckiego - LWIĄTKO – konkurs fizyczny

6 Lider Przedmiotu gimnazjum działa program
Od 2008 roku w naszym gimnazjum działa program „Szkoła Liderów Przedmiotowych”. Główne cele tego programu: - kształcenie umiejętności odpowiedzialności za swoją pracę - rozwijanie umiejętności samokształcenia - stymulowanie motywacji do uczenia się - kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

7 Liga Klas „Liga Klas” jest programem autorskim opracowanym przez Panią Dyrektor i przeznaczony dla uczniów klas I –III. Stanowi część Programu Wychowawczego Szkoły a jego założenia w znacznym stopniu przyczyniają się do kształtowania sylwetki absolwenta naszej szkoły. Najważniejsze cele „Ligi Klas”: - wdrażanie uczniów do aktywności i wyzwalanie inwencji twórczej, - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, - doskonalenie pracy w grupie, - wyrabianie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, - ujawnianie oraz eksponowanie mocnych stron uczniów. Przez cały rok klasy rywalizują ze sobą o pierwsze miejsca we wszystkich, szkolnych konkursach i zawodach Za każde zdobyte miejsce klasa uzyskuje określoną liczbę punktów. W czerwcu punkty są zliczane i klasa, która uzyskała najlepszy wynik otrzymuje Nagrodę Dyrektora Gimnazjum.

8 Współpraca z CEO Współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczęliśmy w 2003 roku. Pierwszą imprezą zorganizowaną pod patronatem CEO był udział młodzieży w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. W ramach programu zostało przeprowadzone młodzieżowe referendum „Unia Europejska – Młodzi Głosują” dotyczące przystąpienia Polski do UE. Dyrektor szkoły, Pani Ewa Mariankowska czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania

9 Rok szkolny 2008/2009 był rokiem,. w którym uczniowie wraz
Rok szkolny 2008/2009 był rokiem, w którym uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w dwóch ogólnopolskich projektach CEO. Samorząd Uczniowski przystąpił do programu edukacyjnego, w którym realizował zaplanowany projekt pt „Gidle – nasza duma”. Drugim programem, w którym wzięliśmy udział to „Szkoła Myślenia”. Celem programu było kształcenie umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów w twórczy sposób oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Nauczyciele wraz z uczniami opracowali dwa projekty. Z zakresu przedmiotów humanistycznych realizowano projekt „Samotni, Samodzielni, Samowystarczalni – o życiu Kartuzów”. Jego celem było zgromadzenie oraz upowszechnienie wiedzy o zakonie Kartuzów ze szczególnym uwzględnieniem kartuzji gidelskiej. „Tajemniczy Świat Zmysłów” uczniowie poznawali realizując zadania z zakresu bloku przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

10 Nauczyciele biorący udział w „Szkole Myślenia”
Uczennice przy makiecie kartuzji gidelskiej Poznajemy zmysł smaku Kinga przedstawia budowę zmysłu powonienia

11 Szkoła bez przemocy „Szkoła bez przemocy” to
ogólnopolski program społeczny dzienników regionalnych, fundacji Orange oraz wydawnictwa Operon. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w szkołach. Program objęty jest również honorowym patronatem Prezydenta RP. Od 2005 roku PG w Gidlach bierze udział w każdej edycji tego programu. W ramach realizacji zadań, nasza szkoła podejmuje wiele działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na terenie placówki oraz eliminację zachowań agresywnych. W czerwcu 2005 roku otrzymaliśmy jako jedyna szkoła w powiecie pierwszy Certyfikat

12 Szkolny Dzień bez Agresji
Corocznie, na początku czerwca, społeczność uczniowska bierze udział w „Szkolnym Dniu bez Agresji”. Stanowi on podsumowanie wszystkich działań podejmowanych w ciągu całego roku szkolnego. Z tej okazji organizowane są np. konkursy plastyczne, pogadanki, opracowywany jest Klasowy Dekalog Bezpieczeństwa oraz wykonywane są gazetki tematyczne.

13 Współpraca ze Stowarzyszeniem Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza
Nasza współpraca polega głównie na udziale uczniów gimnazjum w licznych konkursach, których organizatorem jest Stowarzyszenie. Sukcesem było zajęcie V miejsca w wojewódzkim konkursie interdyscyplinarnym „Moja Mała Ojczyzna”. Podczas Regionalnej Parafiady w Radomsku w 2009 roku, nasi uczniowie wykazali się znakomitą kondycją sportowa, świetną znajomością historii igrzysk olimpijskich i uzdolnieniami plastycznymi. Ostatecznie, zespół liczący 39 uczniów zajął III miejsce. Uczniowie naszej szkoły przystąpili również do konkursu plastycznego na „Plakat z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej”. Projekty plakatów upamiętniających zbrodnię katyńską

14 Systemy motywujące Gimnazjum wypracowało własny
system motywujący, który obowiązuje w szkole zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Głównym jego celem jest promowanie tych uczniów, którzy swoją postawą i wysokimi osiągnięciami w nauce kształtują pozytywny wizerunek naszej szkoły.

15 Elementami promującymi są:
- oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotów, - dyplomy i nagrody książkowe wręczane na apelach, - zapisy sukcesów w kronice szkolnej i Biuletynie Gminnym, - informacje o sukcesach przekazywane na zebraniach z rodzicami, - wręczanie dyplomu „Wzorowy Uczeń”, - nagroda książkowa wręczana na koniec roku szkolnego ufundowana przez Radę Rodziców, - dyplom i nagroda książkowa dla najlepszego czytelnika, - dyplom dla ucznia za wzorową frekwencję, - Nagroda Specjalna Dyrektora Gimnazjum za szczególne osiągnięcia, - plakietka dla Lidera Przedmiotu, Nagroda Dyrektora dla klasy, która zwyciężyła w „Lidze Klas”, nagrody rzeczowe dla najlepszych sportowców wręczane z okazji Szkolnego Dnia Sportu, uczniowie biorący udział w konkursach i zawodach sportowych otrzymują dodatkowe punkty zgodnie z WSO, co promuje ich do otrzymania wzorowej oceny z zachowania.

16 Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "TRADYCJE Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św"

Podobne prezentacje


Reklamy Google