Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademicki Zwi ą zek Sportowy. Stan organizacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademicki Zwi ą zek Sportowy. Stan organizacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Akademicki Zwi ą zek Sportowy

2 Stan organizacyjny

3 Stan organizacyjny sportu w AZS

4 Stan organizacyjny sportu kwalifikowanego w ACSS - zawodnicy

5 Stan organizacyjny sportu kwalifikowanego w ACSS – Kadra szkoleniowa

6 Rada Sportu ZG AZS Inspirowanie, programowanie, kontrola. Zespół działaczy AZS różnych zawodów, stanowisk i funkcji: – Przedstawiciele kierownictw PKOl, PZS, COS, – Delegaci AZS w międzynarodowych instytucjach sportowych, – Trenerzy kard narodowych – Pracownicy samorządów, sądownictwa, szkolnictwa wyższego, klubów AZS

7 ACSS – nowa jakość

8 ACSS – uczelnia, dyscypliny

9 ACSS/dyscypliny

10 Kadra trenerska ilość/klasa/dyscyplina

11 Rady programowo – naukowe Czucie i wiara silniej do mnie mówi niż mędrca szkiełko i oko A. Mickiewicz Rady mają stać się i stają się faktyczną płaszczyzną współpracy uczonych i warsztatowców dla rozwiązywania problemów i proponowania nowych rozwiązań w procesie szkolenia. Środki finansowe a właściwie ich bark na ten cel są główną barierą niepełnego wykorzystania potencjału tych gremiów

12 AZS na letnich IO

13 Igrzyska Olimpijskie Pekin2008 – 73 zaw. AZS

14 Tomasz MAJEWSKI AZS AWF Warszawa UL 2003 (Daegu) – 5. miejsce (18.87), UL 2005 (Izmir) – 1. miejsce (20.60);

15 Leszek BLANIK AZS AWFiS Gdańsk UL 1997 (Sycylia) – odpadł w eliminacjach, UL 1999 (Palna de Mallorka) – 4. miejsce w skoku, UL 2001 (Pekin) – odpadł w eliminacjach, UL 2003 (Daegu) – 4. miejsce w skoku;

16 Wioślarstwo 4x Konrad Wasielewski - AZS Szczecin Michał Jeliński - AZS AWF Gorzów Adam Korol - AZS AWFiS Gdańsk Marek Kolbowicz - AZS Szczecin

17 Drużyna szpadzistów Robert Andrzejuk AZS AWF Wrocław Radosław Zawrotniak AZS AWF Kraków Tomasz Motyka AZS AWF Wrocław

18 Wioślarstwo 4x waga lekka Paweł Rańda AZS PW Wrocław Łukasz Pawłowski AZS UMK Toruń Miłosz Bernatajtys, Bartłomiej Pawełczak (obaj RTW/Lotto/Bydgostia

19 Rezultaty startu na ostatnich Uniwersjadach oraz AMŚ.

20 Perspektywy rozwoju Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego na lata 2008-2015

21 Konsekwentne egzekwowanie warunków formalnych funkcjonowania ACSS w uczelni przy jednoczesnym aktywnym wspieraniu działań uczelni np. w MNiSzW 1.Wprowadzenie do statutów uczelni zapisu o działalności na rzecz sportu wyczynowego lub podjęcie przez senaty uczelni uchwały o takiej działalności oraz deklaracji utworzenia ACSS. 2.Prowadzenie przez uczelnię specjalizacji trenerskiej w dyscyplinach objętych ACSS. 3.Ustalenie w formie umowy między klubem i uczelnią warunków formalnych funkcjonowania ACSS, zakresu świadczeń uczelni i klubu w stosunku do ACSS. 1.Przyjęcia na studia 2.Nie odpłatne obiekty sportowe i odnowy 3.Stypendia 4.Opracowanie i zatwierdzenie regulaminów ACSS. 5.Powołanie rad naukowo-programowych ACSS.

22 Pełne wdrożenie systemu koordynacji i nadzoru procesów szkoleniowych, organizacyjnych i finansowych w poszczególnych ACSS poprzez struktury i instancje związku wzmocnione oprogramowaniem komputerowym.

23 Stworzenie pod auspicjami Ministerstwa Sportu jednolitej dla akademickiego sportu kwalifikowanego w Polsce bazy informacji szkoleniowych, analiz wynikających z badań naukowych i monitoringu procesu szkoleniowego, a także efektów współzawodnictwa. Monitoring organizacji szkolenia i współzawodnictwa on-line. System Informacji Sportowej

24 W ramach przygotowań i udziału w Uniwersjadach i Akademickich Mistrzostwach Świata, w uzgodnieniach z Polskimi Związkami Sportowymi wdrożenie programu szkolenia kadry uniwersjadowej, będącej zapleczem dla reprezentacji narodowej.

25 Doskonalenie programu szkolenia w grach zespołowych. W porozumieniu z polskimi związkami sportowymi, w uzgodnieniu z uczelniami zwiększenie efektywności szkolenia poprzez współpracę ze Szkołami Mistrzostwa Sportowego, wymianę trenerską i sportową z europejskimi uczelniami, rozszerzenie formuły Akademickich Mistrzostw Polski w grach itd. Akademickie Mistrzostwa Polski – może międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Europy – EUSA Akademicka Reprezentacja Polski – II reprezentacja narodowa

26 Wpisując się w model organizacji szkolenia sportowego w Polsce oparty na 16 województwach (samorządach) należy przyjąć, że docelowo powinno powstać 16 ACSS. Kryteria powoływania nowych jak dla istniejących.

27 Stworzenie funkcjonalnych rozwiązań wzajemnych relacji - kadry wojewódzkie i SMS a ACSS w dalszym etapie PZS. Szkolenie olimpijskie NSMS, OSSM SMS (publiczne) - Kadra wojewódzka juniorów Kadra wojewódzka młodzików Programy realizowane są przez: polskie związki sportowe WISS Stowarzyszenia sportowe Programy finansowane są przez: Ministerstwo Sportu Subwencja oświatowa MSport Współfinansowanie JST i MSport

28 Dokonanie specjalizacji (kategoryzacji) poszczególnych ACSS w zakresie dyscyplin sportowych - we współpracy z polskimi związkami sportowymi

29 Doprowadzenie do specjalizacji poszczególnych ACSS w zakresie badań podstawowych i diagnostycznych (także Instytut Sport i Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej) przy jednoczesnej pracy dydaktycznej - jak kadra trenerska może z nich korzystać, interpretować wyniki, reagować na ich podstawie w pracy warsztatowej.

30 Systematyczne zwiększanie liczby sportowców objętych działalnością Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego poprzez udział w elementach szkolenia, zawodników spełniających kryteria spoza klubów AZS. Wywoływanie nowych dyscyplin w ramach ACSS Współpraca z Wojskową Federacją Sportu

31 Unowocześnienie procesów szkolenia poprzez oprzyrządowanie warsztatu trenera – software, hardware, – Sprzęt do monitoringu procesów treningowych – adekwatny do dyscypliny, – Sprzęt i oprogramowanie dla zapisu, analizy i przetwarzania danych uzyskanych w procesie szkolenia

32 Realizacja potrzeb w zakresie infrastruktury sportowej i aparatury badawczej.

33 Przegląd zapisów prawnych (AZS, PZS, rząd, sejm) pod kątem dostosowania ich do realiów i potrzeb oraz dokonania zmian (AZS) bądź o nie wnioskowania w pozostałych przypadkach

34 Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego Akademickie Centrum Szkolenia Olimpijskiego

35 Dziękuję za uwagę ! Witold Zimny – Wiceprezes ZG AZS ds. Sportu wzimny@pkol.pl tel. 501-541-438 wzimny@pkol.pl Materiały i zdjęcia : własne oraz www.pkol.pl oraz www.sport.plwww.pkol.plwww.sport.pl


Pobierz ppt "Akademicki Zwi ą zek Sportowy. Stan organizacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google