Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kariery szkolne młodzieży wiejskiej – strategie i uwarunkowania Jarosław Domalewski Instytut Socjologii UMK w Toruniu IRWiR PAN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kariery szkolne młodzieży wiejskiej – strategie i uwarunkowania Jarosław Domalewski Instytut Socjologii UMK w Toruniu IRWiR PAN."— Zapis prezentacji:

1 Kariery szkolne młodzieży wiejskiej – strategie i uwarunkowania Jarosław Domalewski Instytut Socjologii UMK w Toruniu IRWiR PAN

2 Czynniki modyfikujące wzory karier szkolnych młodzieży wiejskiej po 1990 roku Wzrost wartości wykształcenia na wsi Zmiany strukturalne szkolnictwa średniego (większa dostępność szkół maturalnych) Upowszechnienie kształcenia w szkołach wyższych

3 Tabela 1 Skład społeczny uczniów gimnazjów zróżnicowanych pod względem lokalizacji i poziomu wyników na egzaminach gimnazjalnych – województwo dolnośląskie STATUS SPOŁECZNY RODZINY POCHODZENIA LOKALIZACJA SZKOŁY duże miastowieś POZIOM WYNIKÓW SZKOŁY niskiśredniwysokiniskiśredniwysoki niski 58,627,513,339,742,227,6 średni 37,957,846,751,346,755,2 wysoki 3,414,740,09,011,117,2 Ogółem 100,0

4 Szkoła wiejska (podstawowa, gimnazjalna) jest w mniejszym stopniu zróżnicowana społecznie niż szkoła miejska. W konsekwencji także zróżnicowanie wyników szkół na sprawdzianie i egzaminach gimnazjalnych jest na wsi mniejsze niż w mieście.

5 Rys. 1 Planowany typ szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie gimnazjum (woj. dolnośląskie)

6 Rys. 2 Planowany typ szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie gimnazjum (woj. warmińsko-mazurskie)

7 Młodzież wiejska rzadziej niż miejska planuje po ukończeniu gimnazjum kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących i profilowanych, natomiast częściej wybiera technika. Plany edukacyjne młodzieży wiejskiej są wyraźnie niższe w porównaniu z planami młodzieży miejskiej w regionie o gorszych charakterystykach rozwojowych.

8 Tabela 2 Struktura społeczna rodzin pochodzenia gimnazjalistów a miejsce zamieszkania – porównania regionalne Status społeczny rodziny pochodzenia Województwo Dolnośląskiewarmińsko-mazurskie Miejsce zamieszkania duże miastoWieśduże miastowieś Niski23,1%38,2%34,7%52,6% Średni49,8%50,7%41,3%36,7% Wysoki27,0%11,2%24,0%10,7% Ogółem100,0%

9 Tabela 3 Miejsce zamieszkania a aspiracje edukacyjne gimnazjalistów – różnice regionalne Aspiracje edukacyjneWojewództwo i miejsce zamieszkania DolnośląskieWarmińsko-mazurskie duże miastowieśduże miastowieś zasad.zawod. 3,37,46,513,8 średnie, pomatur. 13,224,518,924,3 licencjat 11,411,712,110,9 magisterium 28,722,121,721,3 magisterium plus 43,434,240,729,7 Ogółem 100

10 Rys. 3 Samoocena szans realizacji deklarowanych przez gimnazjalistów aspiracji edukacyjnych - średnia

11 Rys. 4 Miejsce zamieszkania a typ szkoły ponadgimnazjalnej (uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych) – różnice regionalne

12 Rys. 5 Średnie wyniki uczniów szkół ponadgimnazjalnych na egzaminach gimnazjalnych (suma punktów z obu części) a miejsce zamieszkania i status społeczny rodziny pochodzenia - dolnośląskie

13 Rys. 6 Średnie wyniki uczniów szkół ponadgimnazjalnych na egzaminach gimnazjalnych (suma punktów z obu części) a miejsce zamieszkania i status społeczny rodziny pochodzenia – warmińsko-mazurskie

14 Wyniki uczniów na egzaminach gimnazjalnych mieszkających na wsi i w mieście i pochodzących z rodzin o takim samym statusie społecznym są porównywalne.

15 Tabela 4 Miejsce zamieszkania i status społeczny rodziny pochodzenia a typ szkoły ponadgimnazjalnej – dolnośląskie Status społeczny rodziny pochodzenia Miejsce zamieszkania Typ szkoły ponadgimnazjalnej Ogółem LOLPTZSZ Niski Wieś7,312,564,615,6100,0 Duże miasto14,033,327,924,8100,0 Średni Wieś18,815,654,710,9100,0 Duże miasto46,017,318,718,0100,0 Wysoki Wieś88,9-5,6 100,0 Duże miasto93,51,9 2,8100,0

16 Rys. 7 Średnie wyniki uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących na egzaminie gimnazjalnym w części mat-przyrod. z uwzględnieniem miejsca zamieszkania i statusu społecznego rodziny pochodzenia - dolnośląskie

17 Tabela 5 Poziom liceum ogólnokształcącego a miejsce zamieszkania uczniów - dolnośląskie Miejsce zamieszkania Poziom liceumOgółem niskiśredniwysoki wieś 23,49,012,125,5 małe, średnie miasto 46,84,08,918,4 duże miasto 29,887,079,056,1 Ogółem 100,0

18 Tabela 6 Miejsce zamieszkania a aspiracje edukacyjne uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Aspiracje edukacyjne dolnośląskiewarmińsko-mazurskie wieśduże miastowieśduże miasto zasadnicze zawodowe5,0%2,1%2,5%1,4% Średnie, pomaturalne46,1%30,7%33,1%18,8% studia wyższe (licencjat)15,6%13,1%13,4%11,1% studia magisterskie22,8%29,1%30,5%36,4% Magisterium plus10,6%24,9%20,5%32,4% Ogółem 100,0%

19 Wnioski Szkoły na wsi (podstawowe, gimnazjalne) są pod względem charakterystyk społecznych uczniów i ich umiejętności szkolnych w mniejszym stopniu zróżnicowane niż szkoły w miastach Młodzież wiejska formułuje mniej ambitne plany edukacyjne odnośnie typu szkoły ponadgimnazjalnej niż młodzież miejska Niższe wyniki młodzieży wiejskiej na egzaminach gimnazjalnych są konsekwencją większego udziału na wsi młodych ludzi pochodzących z rodzin o niskim statusie społecznym Młodzież wiejska mimo podobnych do młodzieży miejskiej umiejętności szkolnych rzadziej podejmuje naukę w liceach ogólnokształcących. Jeśli już podejmuje decyzję o kontynuacji swojej edukacji w liceum ogólnokształcącym to zazwyczaj wybiera szkołę o niższym poziomie nauczania, wymagań, postrzeganą jako taka, którą ma szanse ukończyć Uczniowie liceów ogólnokształcących pochodzący ze wsi charakteryzują się nieco wyższymi umiejętnościami szkolnymi niż ich miejscy rówieśnicy Miejsce zamieszkania jest czynnikiem różnicującym aspiracje edukacyjne młodzieży i samoocenę szans ich realizacji. Młodzież wiejską wyróżniają niższe aspiracje i słabsza wiara w powodzenie ich realizacji Zróżnicowanie środowiskowe planów i aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz karier szkolnych jest silniejsze w regionie o słabszych charakterystykach rozwojowych (społecznych, demograficznych, ekonomicznych)


Pobierz ppt "Kariery szkolne młodzieży wiejskiej – strategie i uwarunkowania Jarosław Domalewski Instytut Socjologii UMK w Toruniu IRWiR PAN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google